Sunteți pe pagina 1din 10

Tabel - Sistemul de evaluare a posturilor NEMA

FACTOR SUBFACTOR

I.DEPRINDERI 1. Pregătirea profesională


2. Experienţa
3. Iniţiativă şi ingeniozitate

II.EFORT 4.Cerinţe fizice


5.Cerinţe senzorio-mentale

III.RESPONSABILITĂŢI 6.Echipamente
7.Materii sau produse
8.Protecţia altora
9.Munca altora

IV.CONDIŢII DE MUNCĂ 10.Condiţii de muncă


11.Riscuri imprevizibile
Repartizarea punctelor pe grade sau niveluri

Factor Subfactor Simbol Grade (Niveluri) Punctaj Coeficient


maxim de pondere

1 2 3 4 5
TOTAL FACTOR NR: 1 (F1)
Cerinţele postului Educaţie / Studii / SF1
(F1) Cunoştinţe
Experienţă profesională SF2
Perioadă de iniţiere şi SF3
instruire la locul de muncă
Autorizări speciale / SF4
Calificări suplimentare
TOTAL FACTOR NR: 2 (F2)
Repartizarea punctelor pe grade sau niveluri

Responsabilitate Responsabilitate SF1


(F2) materială şi financiară

Responsabilitate faţă de SF3


gestiunea informatiilor
Coordonare SF4
activitate/oameni
TOTAL FACTOR NR: 3 (F3)

Complexitatea postului Abilităţi interpersonale SF1


(F3) Luarea deciziei / SF2
Autonomie
Iniţiativă şi rezolvare de SF3
probleme
TOTAL FACTOR NR: 4 (F4)
Repartizarea punctelor pe grade sau niveluri

Condiţiile de muncă Efort fizic SF1


(F4)
Efort intelectual SF2

Riscuri si conditii de SF3


mediu

TOTAL FACTOR NR: 5 (F5)

Impact organizaţional Impact organizaţional intern SF1


(F5)
Impact organizaţional extern SF2


Stabilirea ponderilor şi punctajelor în departamentul de Resurse Umane

Familie Factori Simbol Subfactori Ponderi Punctaje


Familia 1. cerinţele postului F1 1.1.
manageri 1.2.
1.3.
1.4.
2. responsabilitate F2 2.1.
2.2.
2.3.
3. complexitatea postului F3 3.1.
3.2.
3.3.
4. condiţiile de muncă F4 4.1.
4.2.
4.3.
5. impact organizaţional F5 5.1.
5.2.
Stabilirea ponderilor și punctajelor în departamentul de Resurse Umane

specialişti 1. cerinţele postului F1 1.1.


1.2.
1.3.
1.4.
2. responsabilitate F2 2.1.
2.2.
2.3.
3. complexitatea postului F3 3.1.
3.2.
3.3.
4. condiţiile de muncă F4 4.1. Familia
4.2.
4.3.
5. impact organizaţional F5 5.1.
5.2.
Stabilirea ponderilor şi punctajelor în departamentul de Resurse Umane

Familia 1. cerinţele postului F1 1.1.


birou
1.2.
1.3.
1.4.
2. responsabilitate F2 2.1.
2.2.
2.3.
3. complexitatea postului F3 3.1.
3.2.
3.3.
4. condiţiile de muncă F4 4.1.
4.2.
4.3.
5. impact organizaţional F5 5.1.
5.2.
Total
Impact organizaţional
extern
Impact organizaţional
intern
Impact organizaţional
Repartizarea punctelor pe posturi pentru departamentul de resurse umane

Efort intelectual
Efort fizic
Iniţiativă şi rezolvare de
probleme
Luarea deciziei /
Autonomie
Complexitatea postului
Coordonare
activitate/oameni
Responsabilitate faţă
de gestiunea
informatiilor
Responsabilitate
materială şi financiară
Autorizări speciale /
Calificări suplimentare
Perioadă de iniţiere şi
instruire la locul de
muncă
Experienţă profesională
Educaţie / Studii /
Cunoştinţe

Speciali
Directo

Format
dezvolt
Ponder

Trainer
Denumire Post

Analist
servici

servici

st RU
u RU
r RU

are
Sef

Sef

RU
ori
u
e
Nr. crt.

6
7
Repartizarea punctelor pe posturi pentru departamentul de resurse umane

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2
Denumire Post
Nr. crt.

Total
Pondere
1 Director RU T
2 Sef serviciu
dezvoltare
3 Sef serviciu
RU
4 Formatori
5 Specialist
RU
6 Trainer
7 Analist RU

S-ar putea să vă placă și