Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.1-

Oferiţi exemple concrete de acţiune, pe cele patru niveluri funcţionale, pentru


aplicarea normalizării vieţii persoanelor cu dizabilităţi:

Normalizarea și asigurarea unor condiții de viață corespunzătoare pentru persoanele cu


cerințe speciale sunt puse în practică prin intermediul celor patru niveluri funcționale:
normalizarea fizică, normalizarea funcțională, normalizarea socială, normalizarea societală.

Normalizarea fizică se referă la posibilitatea persoanei cu cerințe speciale de a avea acces


la anumite bunuri materiale pentru a-și satisface nevoile fundamentale. De asemenea,
posibilitatea de a deține o locuința proprie sau de a beneficia de o un ajutor financiar strict pentru
bunurile necesare ajută la integrarea individului cu cerințe speciale în societate. Un fapt concret
care ar ajută la normalizarea acestor persoane ar fi construirea unor locuințe, într-un spațiu corect
amenajat, care să nu prezinte dificultăți de deplasare pentru persoanele cu handicap fizic.
Relizarea unor sisteme inteligente prevăzute să ajute persoanele cu nevoi speciale ar crește
nivelul de normalizare a acestora. Consider că, principalul obiectiv ar fi acela ca acești indivizi,
care au nevoie permanentă de un ajutor, să se poată descurcă de unii singuri în activități zilnice.
Câteva dintre acestea ar fi: posibilitatea de a ajunge de unii singuri la etajul unei clădiri, de a face
cumpărături casnice fără să fie nevoie de un însoțitor sau de a se deplasa de la o destinație la alta
fără să se simtă diferit față de ceilalți. Prin introducerea unor sisteme speciale atât în locuințele
celor cu dizabilități cât și în spațiul public vor crește punctul de normalizare a acestor
indivizi.

Un alt element ce trebuie implementat în viziunea oamenilor care nu au o deficinta fizică


sau psihică este faptul că societatea în care trăim, mijloacele de transport pe care le utilizăm,
îmbrăcămintea pe care o purtăm, spectacolele sau piesele de teatru la care participăm sunt și
nevoi ale oamenilor cu cerințe speciale. Un prim pas și cred că cel mai important este educarea
oamenilor în privința acceptării celor ce au un handicap vizibil sau nu. Sunt de părere că, este un
proces greu de finalizat atâta timp cât nu toată lumea beneficiază de o educație morală
cumsecade, dar nu este imposibil de realizat.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Normalizarea funcțională constă în asigurarea accesului persoanelor cu nevoi speciale la


serviciile publice ale societății. În acest caz, în stațiile de așteptare dar și în interiorul mijloacelor
de transport trebuie implementate locuri special amenajate pentru oamenii ce prezintă un
handicap. Spațiul dedicat acestora trebuie să fie încăpător și utilat cu sisteme pentru a ajută
persoanele în cauză să urce/coboare pe o rampă specială din autobuz/tren/tramvai etc. Sunt de
părere că acești indivizi nu ar trebui să plătească taxa de transport având în vedere faptul că
majoritatea dintre ei nu au un loc de muncă.

Normalizarea socială are în vedere integrarea persoanei în grupuri sociale fără a fi


diferențiată față de ceilalți membri ai societății. Înființarea unor locuri de muncă pentru oamenii
cu cerințe speciale ar îmbunătăți viziunea populației asupra lor deoarece lumea ar avea contact cu
ei și ar cunoaște și o lautra diferită pe care acestea nu reușesc să o dezvăluie în cele mai multe
dintre cazuri. Desigur, vor există asistenți care vor fi alături de ei zi de zi, dar mediul de lucru va
fi acaparat doar de cei ce prezintă un handicap. Spre exemplu, muncă într-un atelier special
amenajat în favoarea celor cu dizabilități în care acestea pot crea obiecte artizanale sau casnice
care ar fi de folos societății ar reprezenta un bun mod de a spulberă frică de a fi văzut sau auzit
de ceilalți membrii ai populației.

Normalizarea societală aduce în prim-plan dreptul acestor persoane de a face parte din
anumite organizații sau activități productive în care să fie responsabili de un anumit lucru, astfel
căpătând încrederea celor din jur. Implicarea persoanelor cu dizabilități în diferite asociații sau
acțiuni ale vieții publice vor ajută la dezvoltarea pe plan moral a acestora deoarece vor simți că
prezența lor contează și sarcina pe care ei o au de îndeplinit este cu adevărat importantă.
Desfasurararea în spații publice a unor piese de teatru din care ar putea face parte și astfel de
persoane este o activitate care ar produce pozitivitate, încredere în sine și entuziasm. Faptul că
persoană în cauza va fi responsabilă cu recitarea anumitor replici, la un anumit moment și pe un
ton corespunzător va genera o atenție profundă pentru a demonstra că este capabilă.