Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.2-

Efectuați o analiza comparativă între particularităţile proceselor psihice ale elevilor


normali şi a celor cu dizabilităţi, evidenţiind asemănările şi diferenţele existente:

Particularitățile cognitive ale elevilor normali și a celor cu dizabilități diferă din multe
puncte de vedere. Gândirea este un proces psihic fundamental pentru cunoaștere și se bazează pe
o serie de operații intelectuale precum: analiză, sinteză, generalizare, clasificare. În cazul
persoanelor cu deficient, gândirea capătă o serie de particularități care determină scăderea
intelectului, acesta nefiind capabil de adaptare la cerințele mediului.

Spre deosebire de elevii normali, care dau dovadă de un mechanism cognitiv bazat pe un
raționament logic și corect, elevii cu deficiență psihică prezintă dificultăți majore în procesul
pedagogic. Manifestarea prin care elevii normali demonstrează că vor să evolueze se observă
prin interesul școlar, curiozitatea de a află informații noi și utile, entuziasmul pe care îl afișează
atunci când obțîn o notă mare sau chiar și în momentele în care se organizează concursurile
pedagogice din timpul orelor dirijate de profesor. În activitatea școlară, elevii cu dizabilități
prezintă o oarecare dificultate privind îndeplinirea sarcinilor școlare deoarece acesta nu o
analizează în prealabil, ci trece direct la rezolvarea exercițiului. Odată ce a greșit, își pierde
interesul de a mai încerca și abandonează tot procesul. De asemenea, acest tip de elev prezintă un
spirit de observăție redus și o slabă manifestare a interesului față de ceea ce se preda sau se
discuta în clasa.

O altă diferența majoră dintre elevii normali și cei cu deficiențe mintale este răbdarea de
care acestea dau dovadă la orele de curs. Timpul petrecut de un elev oarecare la școală este
potrivit în raport cu starea lui fizică și psihică deoarece procesul de învățare este unul bine
structurat, având în vedere faptul că în pauzele de recreație are suficient timp pentru a-și odihni
și pregăti psihicul pentru noi informații. În schimb, activitățile pentru copiii cu deficient trebuie
să fie de scurtă durata și cu un plan bine structurat pe care profesorii trebuie să îl respecte.
Procesul pedagogic cu acești elevi nu poate fi întrerup de o altă activitate deoarece atenția
copiilor va fi limitată sau chiar inexistentă.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

O asemănare fină între cele două tipuri de elevi este slabă manifestare a interesului față
de o anumită materie. De obicei, elevii care sunt dezvoltați pe partea umană și cărora le place să
gândească liber, să își îmbogățească imaginația și vocabularul citind și creând texte literare nu se
arată interesați de partea reală. Însă copiii cu deficiențe prezintă acesta manifestare din cauze
diferite cum ar fi: dificultăți de înțelegere și receptare a informațiilor din cauza vocabularului
sărac sau imposibilitatea de aplicare în practică. Acestea refuză să își focuseze atenția asupra
lecției devenind astfel dezinteresați față de subiect.

S-ar putea să vă placă și