Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.12-

Efectuaţi o analiză asupra conceptelor de integrare, incluziune, şcoală incluzivă;


prezentaţi un punct de vedere personal asupra modalităţilor de abordare a educaţiei copiilor
cu dizabilităţi:

Integrarea copiilor cu cerințe speciale are în vedere intrarea acestora în clasele


obișnuite. Integrarea acestora urmăreşte includerea lor în învăţământul de masă şi se referă la
capacitatea unui grup, clasă, colectiv, şcoală de a primi noi membri care au nevoie de sprijin
pentru adaptare, integrare, socializare. De obicei ei sunt mutaţi în clasele respective pentru a-şi
petrece timpul în clase separate şi pentru a primi sprijinul necesar. Când această mutare a lor nu
este acompaniată de o interacţiune crescută între copiii cu nevoi speciale şi ceilalţi copii, ea
reprezintă doar un pas: integrarea fizică şi nu adevărata incluziune. Incluziunea implică
modificări structurale şi funcţionale de ambele părţi: atât pentru cel care urmează a fi integrat dar
şi pentru cei care primesc în interiorul lor elemente noi.

Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces


prin care elevul se adaptează şcolii în timp ce această rămâne, în cea mai mare parte,
neschimbată. Incluziunea presupune că şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe
şi să se adapteze nevoilor elevului.

Sunt de părere că, elevii care prezintă dizabilități ar trebui acceptați și ajutăți de către
cadrele didactice să participle activ la orele de curs. Lecțiile și activitățile didactice ar trebui să
fie accesibile atât elevilor normali cât și celor care suferă de o deficiență. Realizarea unor ore de
curs în care informațiile să fie structurate astfel încât gradul de complexitate să fie crescător va
ajută elevii normali să atingă maximul performanței la ora în raport cu intelectul lor, dar și elevii
care au o dizabilitate să înțeleagă esență lecției și să se oprească la nivelul intelectului lor. Spre
exemplu, sarcinile didactice să fie împărțite într-un mod știut doar de învățător, fără a crea
discriminări între copiii. Elevii care dispun de un sistem cognitiv complex să primească exerciții
și probleme cu un grad de dificultate mai ridicat decât a celorlați. Obiectivul principal al tutorelui
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

ar fi acela că fiecare copil să parareasca școală mulțumit de rezultatele obținute și de evoluția lui
în ziua respectivă. Susțîn faptul că fiecare om are dreptul de a fi integrat și acceptat intron grup
social indiferent de situația medicală, psihică, financiară sau familială a acetuia. Modalitățile de
predare-învățare-evaluare ar trebui adaptate și pentru copiii care prezintă dizabilități. Educarea
celorlalți elevi în privința “ elementelor noi” dintr-o clasa ar ajuta la prevenirea discriminării și
neacceptării.

În concluzie, aceste acțiuni trebuie desfășurate începând de la nivelul individual până la


cel social, urmărindu-se, în final, transformarea societății într-un sistem capabil să asigure
integrarea persoanelor cu cerințe speciale în structurile din interiorul sau.