Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.8-

Realizați o corespondență între principalele tulburări de limbaj și caracteristicile


dominante din punct de vedere psihopedagogic, precum și identificarea consecințelor pentru
programele de terapie și recuperare.

Tulburările de limbaj reprezintă rezultatul disfuncțiilor intervenite în procesul de


recepționare, înțelegere și realizare a comunicării atât orale cât și scrise. Însușirea limbajului este
o activitate care presupune un efort îndelungat din partea individului. Această este pentru că
tehnică de recepționare și de exprimare a comunicării este una din cele mai complicate priceperi
omenești. Ţinându-se cont de dificultățile coordonării mișcărilor foarte fine ale aparatului
fonoarticulator un anumit procent al copiilor nu reușesc să stapâneasca tehnică vorbirii, de aceea
prezintă tulburări de limbaj.

Clasificarea tulburărilor de limbaj poate fi realizată pe baza a mai multor criterii. Unele
dintre categoriile tulburărilor de limbaj sunt: tulburările de pronunție, tulburări de ritm și fluență
a vorbirii, tulburări de voce, tulburări ale limbajului citit-scris, tulburări poliforme, tulburări de
dezvoltare a limbajului, tulburări ale limbajului bazate pe disfuncții psihice. Se pot stabili mai
multe legături între tulburările de limbaj și considerațiile psihopedagogice cu privire la subiectul
logopat. Câteva exemple care susțin această afirmație pot fi: tulburările de dezvoltare a
limbajului pot constitui o caracteristică a fragilității și instabilității la nivelul personalității.
Teama de a pronunța, izolarea și caracterul antisocial pot fi principalele cauze ale acestei
tulburări. Nesiguranță în vorbire și disconfortul pe care copilul îl prezintă în timpul unui discurs
realizează corespondența cu tulburările de ritm și fluență a vorbirii. Bâlbâiala poate reprezenta o
barieră în ceea ce privește exprimarea în public sau în purtarea unei discuții cu un posibil
receptor. Așadar, tulburările de limbaj reprezintă una dintre principalele componente ale
psihopedagogiei, tulburări ce pot fi corectate prin exercițiile de logopedie dar și prin
comunicarea cu membrii familiei. Pe lângă ajutorul specialiștilor, părinții trebuie să mențînă
relația de comunicare cu logopatul acest lucru ducând la implementarea și creșterea stimei de
sine.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

În urma programelor de recuperare, se va observa o îmbunătățire a limbajului copilului,


acesta fiind capabil să mențină o discuție, să-și exprime dorințele și nevoile fundamentale,
tulburările de limbaj nemaireprezentand un impediment în exprimarea gândurilor sale.

S-ar putea să vă placă și