Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.3-

Efectuaţi o analiză sintetică asupra procesului şi formelor de evaluare întâlnite la


persoanele cu cerinţe speciale:

Evaluarea persoanelor cu cerințe speciale reprezintă un proces continuu în care se


urmărește evoluția și reacțiile individului pe o periada lungă de timp. Evaluarea unei persoane cu
nevoi speciale are în vedere stabilirea tipului și gradului de deficiență. Se urmărește demersul
acestuia pe mai multe criterii: medicale, psihologice, educaționale și sociale, încadrarea
persoanei într-un grad de deficiență, orientarea școlară și profesională. Toate aceste principii se
completează una pe altă, astfel încât evaluatorii trebuie să aibă în vedere toate aspectele
examinării.

Schema care trebuie urmărită de specialiști atunci când evaluează un copil cu cerințe
speciale se bazează pe patru întrebări: Ce evaluăm? (domeniile evaluării), Pentru ce evaluăm? Pe
ce baza evaluăm? Cum și cu ce evaluăm?. Răspunzând la aceste interogații, examinatorii vor
stabili metodele, procedeele și instrumentele ce vor fi utilizate în procesul de evaluare.
Elementele de examinare medicală, psihologică, educațională și socială vor conduce la un
diagnostic complet care va determina tipul de deficiență. Se vor utiliza teste și instrumente
specifice care vizează anumite procese psihice, inteligență, aptitudinile și personalitatea în
ansamblul ei. Se urmărește elaborarea unor criterii de clasificare pe grade a tulburărilor sau
deficiențelor intanlite la persoanele respective. De asemenea, se vor stabili cele mai favorabile
servicii de terapie, educație și recuperare prin elaborarea unor strategii de intervenție a asistenței
psihopedagogice. Locul și condițiile în care se desfășoară examinarea copilului cu cerințe
speciale trebuie să fie optime și să asigure confortul și siguranță persoanei examinate.

Prin construirea unui profil psihologic al copilului se poate urmări evoluția acestuia,
rezultatele care s-au produs în urmă evaluării și manifestările psihice pe care acesta le prezintă.
După o perioada de timp este indicta reexaminarea copilului pentru spori gradul de încredere în
evaluarea specialiștilor și pentru a urmări schimbările pe care subiectul le-a produs în timpul
recuperării.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca