Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.10-

Efectuaţi o analiză psihopedagogică pentru copiii cu surdocecitate:

Surdocecitatea reprezintă o combinație a pierderii de văz și de auz de diferite grade,


determinând un tipar unic de dezvoltare, comunicare și învățare. Persoanele cu surdocecitate sunt
cele mai multe ori încadrate în categoria persoanelor cu deficiență intelectuală profundă,
necesitând îngrijire permanentă în desfășurarea activităților cotidiene pentru a putea devein
membri active ai familiei și a comunității din care fac parte. Copilul cu surdocecitate nu trebuie
abordat că un copil lipsit de auz care nu vede sau un copil nevazator care nu aude. Problema pe
care acestea o prezintă este mult mai complexă și include și alte aspecte pe lângă cele
menționate.

Acestea prezintă dificultăți în dezvoltarea unor abilități de comunicare, de conștientizare


a propiilor acțiuni, interacțiuni reduse cu mediul din cauza reacțiilor deficitare, întârzieri de
dezvoltare din pricina procesului întârziat al deprinderii de informații. Principalele
caracteristici ale persoanelor cu sudocecitate sunt legate de incapacitatea acestora de a comunica
într-o manieră inteligibilă cu mediul înconjurător, de a anticipa anumite evenimente sau rezultate
a activității lor sau de a dezvoltă un proces de memorare a informațiilor fără a interveni apariția
lacunelor. De asemenea, acestea sunt permanent expuși riscului de a fi catalogați drept persoane
cu retard sau cu problem psihice. Nu se pot integra într-un grup social din cauza faptului că sunt
constrânse să urmeze anumite metode și tehnici de învățare și adaptare diferite față de cele
urmate de persoanele normale din punct de vedere cognitiv.

Atât la indivizii cu o singură deficiență senzorială cât și la cei ce prezintă surdocecitate,


intervenția timpurie este necesară pentru recuperarea și antrenarea sistemului psihic și fizic.
Mediul în care se lucrează la procesul de evoluare a acestora trebuie să fie unul sigur și
confortabil pentru ei, alături de persoane cu care a legat o relație de încredere și afectivitate.
Comunicarea toatală este baza de la care se pornește procesul de integrare a acestuia în societate
și în mediul înconjurător. Pentru a fi cât mei eficiente, gesturile, limbajul oral și semnele folosite
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

pentru a oferi cât mai multe informații trebuie să fie adaptate la funcționalitatea vizuală și
auditivă. Acești copiii merită șansă de a beneficia de o serie de servicii de sprijin prin
intermediul celor apropiați și al unor specialist de profil cu toate că prezintă dificultăți în
activitățile educative și de recuperare.

S-ar putea să vă placă și