Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.14-

Prezentaţi câteva aspecte specifice privind modalitatea de abordare a deciziei de


integrare şcolară a copiilor cu dizabilităţi.

Prezentaţi particularităţile procesului de integrare şcolară a principalelor categorii de


copii/elevi cu cerinţe educaţionale speciale.

Educaţia integrată se referă la faptul că toţi copiii trebuie să înveţe împreună în medii
cât mai aproape de contextul normal al vieţii şi nu în medii separate. Fiecare copil trebuie
integrat într-un program adecvat de educaţie; fiecare copil are dreptul să meargă la
grădiniţă/şcoală unde merg toţi copiii din vecinătatea să, iar grădiniţă/şcoala să răspundă nevoilor
sale educative. Decizia asupra integrării unui copil cu cerințe educative special în învățământul
de masă se ia pentru fiecare caz în parte în urmă unei cercetări complexe asupra copilului, a
consultării factorilor direct implicați în acest process și a evaluării cu risc.

Într-adevăr, toți copiii, fie cu dizabilități sau nu, ar trebui să beneficieze de aceeași
educație, însă când este vorba despre acceptarea unui elev cu dizabilități într-o școală se vor pune
în balanță serviciile pe care instituția le poate oferi. De asemenea, se va urmi istoricul medical și
psihic al copilului pentru a evalua gradul de deficiență sau handicap de care dispune. Dacă
respectivul copil nu se va putea adapta în mediul pe care îl oferă școală sau dacă prezintă
dificultăți majore în procesul de învățare prezența lui acolo nu face altceva decât să genereze
stări de discomfort care produc anxietate. În acest mod apar insuccesele școlare care duc la
scăderea încrederii în forțele intelectuale ale elevului.

Cel mai benefic lucru ar fi să se analizeze situația cu realism și obiectivitate deoarece nu


este posibilă integrarea unui tip de handicap avansat într-un grup de copiii normali. Educarea
acestuia într-o instituție de profil, desemnată să ajute astfel de cazuri, alături de angajați cu o
pregătire profesională profundă îl va ajuta pe copilul în cauza să se simtă confortabil în mediul
de învățare și astfel va reuși să atingă potențialul maxim de care acesta dispune. În acest mod,
copilul se va simți acceptat față de membrii grupului în care se află iar evoluția lui cognitivă va
urmă pașii către normalizarea cât de posibilă a acestuia.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca