Sunteți pe pagina 1din 1

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.9-

Efectuaţi o analiză comparativă între dificultăţile de învăţare şi formele uşoare de


deficienţă mintală. Care sunt aspectele specifice identificate în activităţile educaţionale cu
elevii care prezintă dificultăţi de învăţare?

Dificultățile de învățare sunt intanlite frecvent în copilăria mică și mijlocie, dar și la


adolescenți și adulți. Acestea apar în activitatea de rezolvare a sarcinilor de învățare și
desemnează un comportament inadecvat cu un randament scăzut. În cazul persoanelor cu
deficiențe, gândirea capătă o serie de particularități care determina scăderea eficienței
intelectuale sub nivelul de adaptare în societate. Spre deosebire de cei ce prezintă deficiențe,
elevii cu dificultăți de învățare sunt acceptați în sistemul școlar, având intelectul necesar pentru
rezolvarea și înțelegerea sarcinilor didactice. Copiii cu deficiențe mintale duc cu mare dificultate
la bun sfârșit un exercițiu. Aceastea prezintă o pierdere treptată a capacității de concentrare și
aleg să se abată de la rezolvarea corectă. Șansele de recuperare sunt mai ridicate pentru copiii ce
prezintă dificultăți de învățare spre deosebire de cei cu deficiență mintală unde intelectul ajunge
undeva la sub limita.

Câteva asemănări între cele două procese sunt reprezentate de lipsa interesului, de
insufienta curiozității și slabă manifestație a interesului cognitiv. Într-adevăr cele menționate
anterior sunt mult mai profunde la copiii cu deficiență mintală. Lucrul didactic este dificil de
realizat cu acești elevi deoarece timpul petrecut în cursul orelor trebuie să fie limitat din cauza
faptului că acestea își pierd rapid răbdarea și interesul față de subiectul lecției.

Activitățile educaționale cu elevii care prezintă dificultăți de învățare sunt de cele mai
multe ori bazate pe intervenții acțional-stimulative și terapeutic-recuperative, pe construirea de
programe educative individualizate axate pe dezvoltarea ariilor instrumentale din domeniul
limbajului, citit-scrisului, calculului matematic, raționamentului logic. Este necesar un proces de
învățare mai lung și mai profund față de elevii cu un intelect normal. Cadrele didactice au un rol
important în reușită acestor elevi deoarece au posibilitatea de a cunoaște problema îndeaproape și
de a analiză fiecare pas spre mai bine sau regres.