Sunteți pe pagina 1din 15

GRĂDINIŢA

CU PROGRAM
NORMAL STROIEŞTI,
JUD. SUCEAVA

INSTITUTOR: BĂDELIŢĂ ŞTEFANIA RITA

Tema anuală de învăţare: Când/cum şi de ce se întâmplă?


Tema proiectului: „Iarnă, vrei să ne jucăm?”
Durata proiectului: 5.01.2009 – 9.01.2009; 12.01.2009 – 16.01.2009;
Justificarea alegerii temei: copil

Ninge cu fulgi pufoşi. În jur totul e alb, alb, chiar şi trunchiurile negre ale copacilor sunt
acoperite cu blănuri albe şi moi de nea. E dimineaţă şi copiii vin la grădiniţă. Intră în sala de grupă şi
răspund la salutul educatoarei:
-„Bună dimineaţa, fulgişori!”
- Bună dimineaţa, eu sunt fulgul Denis!
Pe rând toţi copiii de prezintă.
Diana, o fetiţă pusă pe şotii, întreabă:
- Noi suntem fulgişorii Zânei Iarna? Aţi văzut copii, câte năzdrăvănii am făcut?
- Am acoperit pământul şi casele! răspunde Alexandru.
- Am scos săniile la plimbare! zice şi Denis.
- Am adus frigul! spune Raluca.
Răspunsurile şi întrebările copiilor referitoare la anotimpul iarna au generat o atmosferă
entuziastă, dominată de dorinţa relatării din experienţa personală, dar şi dorinţa de a afla cât mai multe
lucruri despre acest anotimp.
Acesta fost punctul de plecare în derularea proiectului.

Direcţii de dezvoltare/ subteme ale proiectului

Împreună cu copiii am hotărât să stabilim direcţiile de dezvoltare ale proiectului, care să clarifice
unele noţiuni specifice acestui anotimp:
 „Iarnă, iarnă eşti frumoasă când nu eşti prea friguroasă!”- caracteristici şi
fenomene specifice anotimpului iarna (5- 9. 01.2009)
 Iarnă, vrei să ne jucăm?- jocurile copiilor iarna (12-16.01.2009)

Grupa/nivel de vârstă: mijlocie (nivel I)


Obiective de referinţă vizate:
O1 - să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi
în calitate de auditor;
O2 – să transmită mesaje simple utilizând un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
O3 – să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul văzului, auzului, interacţionand direct cu diferite
elemente ale naturii;
O4 - să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întalnite în viaţa de zi
cu zi;
O5 - să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul
apropiat;
O6 - să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
O7 - să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
O8 - să intoneze cântece pentru copii;
O9 - să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
O10- şă cunoască/ si sau utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea activităţilor practice;
O11 - să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O12 - să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O13 - să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
Tehnici de evaluare:
a) secvenţială:
 observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului copiilor;
 aprecieri pozitive aspra acţiunilor şi răspunsurilor copiilor;
 autoevaluarea;
 interevaluare;
 fişe de lucru;
 experimentul;
 aprecieri individuale şi de grup;
 concursul;
 turul galeriei;
 realizarea unui poster (harta copiilor);
 realizarea unei lucrări pe tema dată;
 consemnarea datelor în „Jurnalul grupei”
 selecţii de însemnări care exemplifică reflecţii, originalitate şi culoare;
b) finală
 portofoliul.........;
 expoziţia.........
 autoevaluarea
 album cu fotografii
Resurse:
 de timp: 2 săptămâni

Umane Materiale
ALA/ pe centre de interes ADE / pe domenii
deschise experenţiale
- copii BIBLIOTECĂ: DOMENIUL LIMBĂ ŞI
- cărţi si reviste cu COMUNICARE
- educatoare
imagini din anotimpul D.E.C.
- părinţi iarna; - caiete de desen;
- albume cu imagini de - creioane, culori,
- bunici
iarna; ascuţitori;
- profesorul de - imagini despre diferite - carioca;
activităţi specifice - coli pentru pictură;
educaţie fizică
anotimpului iarna; - acuarele, pensule de
- poliţist - caiete de lucru; diferite mărimi;
- cărţi cu poveşti şi - pahare, cârpe de şters
poezii; - plastilină, planşete;
- calculator şi -
imprimantă; D.O.S.
- imagini de pe internet, - planşe demonstrative
imagini power point; pentru povestiri şi
repovestiri;
ARTĂ: - ilustraţii reprezentând
- creioane colorate; scene din poezii;
- tempera; - caiete auxiliare;
- carioca; - hârtie colorată;
- hârtie colorată; - lipici;
- hârtie creponată; D.L.C.:
- aracet, lipici; - jetoane pentru diferite
- plastilină; jocuri didactice;
- cărţi de colorat; - planşe cu imagini din
- foarfece; poezii
- fişe pentru colorat; - jucării;
- caiete şi foi albe - caiete auxiliare;
pentru desen; - instrumente de scris;

CONSTRUCŢII : D.Ş.:
- copăcei pentru decor; - material mărunt
- cuburi de plastic; confecţionat de
- cuburi de lemn; educatoare: steguleţe,
- carton duplex colorat; oameni de zăpadă,
- mozaic, lego, cifre;
rotodisc; - flanelograf;
- personaje miniatură; - caiete auxiliare;
- instrumente de scris;
ŞTIINŢĂ - căsuţă acoperită cu
- „Jocul anotimpurilor” vată;
- „Jocul umbrelor” - vase pentru zăpadă,
- Imagini ce reprezintă gheaţă şi apă;
anotimpul iarna - săniuţă;
- caiete speciale - enciclopedia copiilor;
- calendarul naturii - fişe;
- vase pentru gheaţă,
zăpadă D.P.M.:
- mingi mici;
JOC DE ROL - obstacole;
- diferite jucării şi
materiale;
- săniuţe;
- jetoane ce reprezintă
diferite obiecte
necesare sporturilor
de iarnă;

JOCURI DE MASĂ:
- puzzle pe teme de
iarnă;
- „Jocul umbrelor”;
- jetoane ce reprezintă
îmbrăcămintea
copiilor în anotimpul
iarna;

Produse realizate de copii şi utilitatea acestora:

Toate lucrările copiilor, jurnalul, concluziile, albumul cu poze au contribuit la îmbogăţirea


volumului de cunoştinţe, la dobândirea de noi priceperi şi deprinderi, asigurând o învăţare activă,
extinsă până la limita pe care înşişi copiii au stabilit-o.
Diferitele tipuri de produse ale activităţii copiilor sunt deosebit de plăcute şi atrăgătoare
pentru marea lor majoritate. Prin intermediul lor precum şi cu prilejul unor activităţi de autoservire,
copiii au contact cu unele forme simple de muncă fizică, care, îmbinată cu cea intelectuală, au permis
dezvoltarea atât a capacităţilor fizice ale copiilor cât şi a celor intelectuale. Prin intermediul lor
preşcolarii şi-au format unele deprinderi practice de muncă, au acumulat informaţii despre diferite
materiale şi utilitatea lor.
Lucrările realizate de copii în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale , dar cele realizate
în cadrul jocurilor şi activităţilor didactice alese au contribuit la educarea şi dezvoltarea multor
procese psihice (percepţia, spiritul de observaţie, reprezentările, atenţia, memoria, gândirea,
imaginaţia) şi au pus bazele unor însuşiri de personalitate: spiritul de iniţiativă, încrederea în
posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în colectiv, atitudinea creatoare faţă de frumos, simţul estetic,
atitudinea justă faţă de muncă si rezultatele ei, perseverenţa, sârguinţa, hărnicia. În felul acesta am
încurajat sentimentul de sociabilitate, de aderenţă la munca în grup, dezvoltând spiritul de hărnicie,
de cooperare şi întrajutorare – calităţi necesare copilului în vederea integrării în viaţa socială.
Multe din lucrări (copăceii, fulgii de nea, oamenii de zăpadă) au fost folosite în cadrul
întâlnirii de dimineaţă, la activităţile pe domenii experienţiale (DLC, DOS, DŞ, DEC). Unele dintre
ele au îmbogăţit ambientul din sala de grup, altele au fost utilizate în elaborarea invitaţiilor, în
realizarea hărţii copiilor.
Pot afirma că, produsele activităţii copiilor trebuie să contribuie la formarea personalităţii
copilului preşcolar.

Anexe (modele de anunţuri, scrisori, mesaje, invitaţii pentru părinţi, parteneri, colaboratori,
portofoliul proiectului etc.):

Anexa 1 – Scrisori de intenţie


Anexa 2 - Scrisori de mulţumire
Anexa 3 – Informaţii utile
Anexa 4 - Întâlnirea de dimineaţă
Anexa 5 – Centrul tematic
Anexa 6 – Întâlnirea de dimineaţă
Anexa 7 - ALA I- „Fulgi de zăpadă”, „Completează ce-i lipseşte omului de zăpadă” (desen); „E
iarnă” (bibliotecă/ ştiinţă)
Anexa 8 - „Copacii iarna” (aplicaţie); Castelul Zânei Iarna” (construcţii); „Fulgul de zăpadă”
(puzzle)
Anexa 9 - „Jocurile copiilor iarna”- desen, citire de imagini (ppt); „Unde ne jucam iarna?” – întâlnire
cu agentul de circulaţie;
Anexa 10 - „Tablou de iarnă” – evaluare
Anexa 11 - „Harta copiilor” – evaluare
Anexa 12 – ADE - „Omul de zăpadă”- DEC (cântec); „Săniuţa” DŞ- observare
Anexa 13 – DŞ- Câţi oameni de zăpadă au ieşit la joacă?”; „Număratul în limitele 1-3”
Anexa 14 – ADE: DPM – „Aruncăm cu bulgări de zăpadă”; „Nimereşte omul de zăpadă”; DLC:
„Fulgul de zăpadă” (memorizare), „Nasul omului de zăpadă” (povestire)
Anexa 15 – ADE: DOS – „Unde ne dăm cu săniuţa?” ; „Omul de zăpadă” (asamblare, lipire)
Anexa 16 – ALA II: „Facem urme pe zăpadă”; „Ne jucăm împreună cu părinţii în zăpadă”
Anexa 17 – Fişă: ALAI „Completează omul de zăpadă”
Anexa 18 – Fisă: DŞ: „Câţi oameni de zăpadă au ieşit la joacă?”
Anexa 19 – Fişă: Evaluare continuă „Iarna”
Anexa 20 – ALA I- „Jocurile copiilor iarna” 8desen/pictură)
Anexa 21 – „Balul fulgilor de nea şi a oamenilor de zăpadă” – Evaluarea proiectului
Anexa 22 - „Balul fulgilor de nea şi a oamenilor de zăpadă” – Evaluarea proiectului
Anexa 23 – „Săniuţe fermecate” (concurs interdisciplinar)

Bibliografie:
M.E.C.T. - Curriculum pentru învãţãmântul preşcolar-(3-6/7 ani), 2008;
Dima, Silvia - Metoda proiectelor la vârste timpurii, ed. Miron, 2005.
Ana, Aurelia, - Proiecte tematice orientative, ed. Tehno-Art, Oradea, 2003
Cioflica, Smaranda -
Maria
Breben, Silvia, - Metode interactive de grup – ghid metodic, ed. Arves, Craiova,
Gongea, Elena, Ruiu, 2002;
Georgeta, Fulga,
Mihaela
Breben, Silvia - Activitati bazate pe inteligente multiple , ed. REPROGRAPH,
Craiova, 2004;
Lespezeanu, Monica - Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, ed. Omfal Esenţial,
Bucureşti, 2007;
Bane, Coleen - Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici, Manualul cadrului didactic
pentru întâlnirea de dimineaţă, editura RO Media, Bucureşti, 2004
Gavra, Rodica, - Totul pentru copil: ghid pentru educatoare şi directori, ed. Diana,
Nechita, Ana- Maria, Piteşti, 2008,
Drăghici, Camelia

Inventar de probleme

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? Ce doreşte să transmită


educatoarea?
- afară ninge; - în anotimpul iarna viscoleşte şi - cum este alcătuit un fulg de
- copiii se îmbracă gros; este ger; zăpada;
- copacii sunt albi; - îmbrăcămintea copiilor în - de ce ninge;
- este frig: anotimpul iarna; - cum se formează florile de
- ne dăm cu sania; - caracteristicile anotimpului gheaţă de pe geam;
iarna; - cum lunecă săniuţele, patinele
- jocurile copiilor iarna; şi schiurile;
- cum se formează fulgii de - cum se formează promoroaca,
zăpadă; chiciura, poleiul;
- ce este viscolul?
- cum este alcătuită o săniuţă;
- de ce lunecă sania;
- cum se deplasează schiorii,
dar patinatorii;
- ce simţi când te dai cu sania;
- cum trebuie să se comporte
copiii la un concurs;
Harta proiectului

FENOMENE ALE NATURII JOCURI ŞI SPORTURI DE IARNA

ZĂPADĂ
ÎNGHEŢ
LAPOVIŢĂ
POLEI IARNĂ, VREI SĂ NE JUCĂM? SCHI
GER SĂNIUŞ
VISCOL BOB
CHICIURĂ HOCHEI
SNOWBOARD
PATINJ

JOCURILE COPIILOR

JOCUL CU BULGĂRI DE ZĂPADĂ


OMUL DE ZPPADĂ
LA SĂNIUŞ
LA PATINOAR
PE PÂRTIA DE SCHI

OMUL ÎN ANOTIMPUL IARNA

ÎMBRĂCĂMINTE
HAINE GROASE ACTIVITATEA OMULUI
CIZME DESZĂPEZIRI
MANUŞI COMBUSTIBIL PENTRU FOC
FULAR, CĂCIULĂ ÎNGRIJIREA ANIMALELOR
Proiectarea activităţii

Dat Ziua Activităţi de învăţare


a
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, fulgi de zăpadă! „Eu sunt Iarna
cea drăguţă!
„Mă pregătesc pentru activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
Luni ALA I: „Iarna” (ştiinţă – discuţii libere; bibliotecă – citire de imagini); „Fulgi de
zăpadă”(artă – desen);
5.01. ALA II: Jocuri în aer liber: „Facem urme pe zăpadă”
2009 ADE: DŞ - „Apă, gheaţă, zăpadă” (observare);
DEC: - „Omul de zăpadă” de I. Vintilă (predare - cântec), „Fulgi de nea”-
audiţie
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, moş Ger!!, „Brrr, e frig, e
ger!” (completarea calendarului naturii); „Mă pregătesc pentru activităţi”
Marţi (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
„Eu sunt turtiţa....– exerciţii de memorare (activitate opţională)
6.01. ALA I: „Cum este vremea afară?” (ştiinţă); „Cum mă îmbrac?”- joc de masă;
2009 „Satul meu în anotimpul iarna”- construcţii;
ALA II: Joc de mişcare în aer liber: „Sărim peste troiene”
ADE: DŞ- „Un fulg, doi fulgi”- joc exerciţiu (număratul in limitele 1-2)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, frumoasă Iarnă ! Astăzi este ...
(completarea calendarului naturii); „Mă pregătesc pentru activităţi” (deprinderi
de ordine, disciplină şi autoservire);
Miercuri ALA I: „E iarnă” (bibliotecă - citire de imagini din reviste); artă – „Completează
ce-i lipseşte omului de zăpadă” (desen); „Copacii iarna” (aplicaţie)
7.01. ALA II: Joc distractiv : „Să nu trezim omul de zăpadă”
2009 ADE: Activitate integrată „Poveste cu fulgi de zăpadă” (DLC - „Fulgul de
zăpadă” de Constantin Radeş - memorizare; DEC – „Fulgi de zăpadă” –
desen/pictură)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, bulgări de zăpadă!”;


„Povesteşte-i jucăriei preferate cum te-ai jucat ieri”; „Mă pregătesc pentru
activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
Joi ALA I: „Castelul Zânei Iarna” (construcţii); „Fulgul de zăpadă”- bibliotecă
(repetarea poeziei), joc de masă (puzzle – imagine din poezie)
8.01. Activitate integrată
2009 ALA II: Jocuri distractive şi de mişcare: „Potriveşte nasul omului de zăpadă”
ADE: „Aruncăm cu bulgări de zăpadă” (DPM–Învăţarea aruncării mingii de la
umăr, cu o mână );

Activitate integrată „A sosit iarna drăguţa!” ADP: (Întâlnirea de dimineaţă:


„ Bună dimineaţa, copii sănătoşi!”; „ Ca să nu răcesc, mă îmbrac bine”-
Vineri împărtăşirea cu ceilalţi; „Mă pregătesc pentru activităţi” - deprinderi de ordine,
disciplină şi autoservire;
9.01. ALA I: „Eu sunt Iarna cea drăguţă!” – joc de rol; „Satul iarna” – construcţii;
2009 „Iarna?”- ştiinţă (fişă/ evaluare continuă)
ALA II: Joc de mişcare în aer liber: „Hai, să facem un om de zăpadă!; ADE:
DOS – „Povestea omului de zăpadă” – Educaţie rutieră (povestirea
educatoarei); Omul de zăpadă”- asamblare, lipire

Dat Ziua Activităţi de învăţare


a
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, fulg jucăuş! (salutul)
Cum aţi petrecut la sfârşit de săptămână? ....(completarea calendarului naturii);
„Mă pregătesc pentru activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
Luni Activitate integrată: (ALA I, DŞ) ALA I: „„Jocurile copiilor iarna” - bibliotecă
(citire şi descriere de imagini); construcţii cu trusele ARCO, LEGO,
12.01. COMBIPLAST; artă (desen/ pictură), DŞ: - „Săniuţa” (observare);
2009 ALA II:” Joc de mişcare în aer liber: „Ne jucăm cu bulgări de zăpadă”
ADE: DEC: - „Săniuţa” de Ion D. Vicol (cântec – învăţare);
repetare - „Omul de zăpadă”;
(ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa, Iarnă! „ Săniuţa cea drăguţă,
mă aduce la grădiniţă!” (împărtăşirea cu ceilalţi); Azi e marţi...” (completarea
calendarului naturii); „Mă pregătesc pentru activităţi” - deprinderi de ordine,
Marţi disciplină şi autoservire; „Recunoaşteţi povestea şi personajul?” – activitate
opţională – joc intelectual;
13.01. ALA I: „Săniuţe mari şi mici” - construcţii; joc de masă – „Jocul umbrelor”
2009 (jocuri şi sporturi de iarnă); „Unde ne jucăm iarna” –educaţie rutieră( întâlnire
cu agentul de circulaţie);
ALA II: „Omul de zăpadă” - joc de construcţie în aer liber;
ADE: (DS – „Câţi oameni de zăpadă au ieşit la joacă?” – joc exerciţiu
(număratul în limitele 1-3)
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Bună dimineaţa, schiori, patinatori!”
„Ştii ce este un patinoar? Ştii unde se schiază?” – împărtăşirea cu ceilalţi
Miercuri „Mă pregătesc pentru activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
ALA I: „Pe pârtia de schi”, „La patinoar” , Săniuţele pe pârtie”– bibliotecă
14.01. (citire de imagini); ştiinţă (explicaţii din „Enciclopedia copiilor”;, Completează
2009 fişa”- caietul special)
ALAII: „Ne jucăm împreună cu părinţii în zăpadă”- jocuri de mişcare
ADE: Activitate integrată (DLC - „Nasul omului de zăpadă”, de M. Covaleov
– povestirea educatoarei; DEC – „Săniuţa” – modelaj);
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa, iarna! Hai cu noi la joc!”! „Ieri,
m-am dat cu săniuţa, cu patinele, cu schiurile”- împărtăşirea cu ceilalţi „Mă
pregătesc pentru activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
Joi ALA I: „În staţiunea montană” - joc de rol (cumpărare, închiriere de echipament
sportiv, plimbare cu telecabina);
15.01. ALA II: „Săniuţe fermecate” - concurs interdisciplinar;
2009 ADE: DPM- „Nimereşte omul de zăpadă”- repetarea aruncării mingii de la
umăr, cu o mână; „Schiorii”- mers şi alergare cu ocolire de obstacole
ADP: Activitate integrată „Zâna Iarnă şi copiii”” (Întâlnirea de dimineaţă:
Vineri „Bună dimineaţa, fulgi şi oameni de zăpadă! „Fulgişorii - au ascultat şi multe au
16.01. învăţat!” (completarea calendarului naturii);
2009 „Mă pregătesc pentru activităţi” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire);
ALA I: „Tablou de iarnă”, „Harta copiilor” - artă, ştiinţă ; „Completarea
Jurnalului grupei” - bibliotecă;
ALA II: „Balul fulgilor de nea şi a oamenilor de zăpadă” – evaluarea
proiectului
ADE: DOS – „Poveste de iarnă” – povestire după ilustraţii

DESCRIEREA ÎN FAPT A PROIECTULUI

În realizarea proiectului am pornit de la premiza că dezvoltarea optimă a copiilor este asigurată


prin implicarea lor intrinsecă în procesul educaţional.
De aceea m-am străduit să conturez o ambianţă bine organizată, care să încurajeze copiii să
exploreze, să aibă iniţiative şi să creeze, să furnizeze ei înşişi materiale pentru învăţare.
Punctul de plecare de la care proiectul a demarat a fost „Întâlnirea de dimineaţă”, în cadrul
căreia copiii şi-au împărtăşit din experienţa lor referitoare la anotimpul iarna. Dialogul purtat de copii
şi educatoare a generat o atmosferă entuziastă, dominată de dorinţa relatării din experienţa personală,
dar şi dorinţa de a afla cât mai multe lucruri despre anotimpul iarna.
Denis a relatat copiilor ca duminică a fost împreună cu fratele şi părinţii săi la săniuş, la Vatra
Dornei.
Diana, fetiţa năzdrăvană, a explicat colegilor că a făcut un om de zăpadă dar fratele ei l-a
stricat în timp ce se juca cu prietenii lui de la şcoală.
S-a notat ceea ce ştiau copiii despre acest subiect, dar şi ceea ce ar dori să afle despre iarnă.
Pentru a focaliza atenţia copiilor pe subiect am prezentat o căsuţă acoperită cu zăpadă.
În urma unor discuţii libere pe baza observărilor făcute şi a experienţelor personale ale copiilor,
am stabilit obiectivele care să-i ajute să găsească răspunsuri la întrebările legate despre anumite aspecte
specifice anotimpului iarna. Totodată, harta proiectului a fost întocmită , având în vedere conţinuturile
ce vor fi abordate.
În vederea realizării obiectivelor propuse , am planificat şi am organizat activităţi pentru care
am pregătit materiale didactice pentru centrele de interes.
Pregătirea şi derularea proiectului tematic a implicat pe lângă copii şi educatoare şi părinţi ,
bunici, fraţi sau surori. Părinţii au fost implicaţi în amenajarea centrului tematic dat şi în participarea
directă la activităţi. Informarea părinţilor s-a realizat printr-o scrisoare afişată la gazetă, prin care
făceam cunoscuta intenţia noastră de a realiza acest proiect.
Fiecare zi a derulării proiectului a solicitat la maxim curiozitatea copiilor.
După stabilirea direcţiilor de dezvoltare am întocmit planificarea activităţilor didactice pe
parcursul a două săptămâni, având în vedere obiectivele stabilite.
Aproape zilnic am urmărit să realizez o abordare integrată în funcţie de timpul planificat şi de
gradul de dificultate a sarcinilor de învăţare propuse. Scenariile didactice au fost concepute având o
viziune de ansamblu asupra modului de desfăşurare a întregului program, conţinuturile propuse
având un subiect comun dar au aparţinând unor domenii diferite.
Prin activităţile de observare planificate, copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la anotimpul
iarna fenomene specifice, transformări ale mediului înconjurător, jocuri şi sporturi de iarnă.
Pentru stimularea şi dezvoltarea exprimării orale s-au purtat discuţii , s-au spus poveşti şi
poezii, s-au citit imagini.
Activităţile cu caracter estetic şi creativ au urmărit stimularea expresivităţii si creativităţii copiilor.
In faza a doua a proiectului am urmărit elucidarea unor probleme pe care copiii voiau să le
înţeleagă, fiind motivaţi intrinsec să le investigheze. În acest mod am aplicat cu uşurinţă principii de
inter şi pluridisciplinaritate.
Subiectul temei a fost ales în corelaţie cu obiectivele cadru specifice „Noului curriculum
pentru învăţământul preşcolar”. Proiectul a fost accesibil atât copiilor cât şi resurselor locale, precum
şi parteneriatului cu familia şi alţi factori.
Am insistat pe conceperea şi desfăşurarea fazei de debut a proiectului deoarece, de acestea
au depins reuşita.
Personalizarea noilor cunoştinţe (tablou „Iarna", „Balul fulgilor de nea şi a oamenilor de
zăpadă” ) s-a făcut în cadrul festivităţii de încheiere la care au participat părinţi, bunici, domnul
director, profesorul de educaţie fizică, poliţistul.

PREZENTAREA VIRTUALĂ A PROIECTULUI

Subiectul proiectului a fost ales de copii înainte de vacanţa de iarnă, încă de la serbarea de
Crăciun, când l-au întrebat pe Moşul dacă Vine şi Zâna Iarna la serbare. Moş Crăciun le-a promis
că Zâna Iarna va veni după vacanţă şi va sta de vorbă cu ei.
Mi-am imaginat acest proiect ca un dialog permanent între copii si Zâna Iarnă, prin care
aceştia să descifreze unele enigme şi să afle cât mai multe lucruri despre anotimpul iarna. Discuţiile
purtate cu preşcolarii vor fi orientate spre aspecte trăite şi văzute de ei. Atribuirea unor
funcţionalităţi produselor realizate de ei va determina o motivaţie mai puternică şi-i va implica
afectiv.
Materialele puse la dispoziţie de către educatoare şi cele aduse de copii şi părinţi vor
contribui la asimilarea unor informaţii, la manipularea acestora dar şi la descrierea lor.
Pentru a stimula curiozitatea copiilor, pe baza întrebărilor puse de ei şi a discuţiilor din
cadrul “Întâlnirii de dimineaţă” voi planifica activităţile în manieră integrată, în care limitele dintre
categoriile şi tipurile de activitate vor dispărea într-un scenariu unitar, în cadrul căruia tema se va
lasa investigată cu toate mijloacele diferitelor ştiinţe.
Astfel, preşcolarii vor avea posibilitatea să se implice activ în procesul de învăţare, operând
cu ideile, cunoştinţele şi concepţiile pe care le posedă deja, învăţând să coopereze, să se exprime
liber, să facă schimb de idei, să depună efort pentru a înţelege subiectul în întreaga sa amploare,
contribuind la practica învăţării unui mod de gândire interdisciplinară.
Copiii vor fi solicitaţi să apeleze la acele surse care să îi ajută să rezolve problemele, fiind
implicaţi în experienţe de învăţare complexe, în grupuri, în proiecte din viaţa reală prin care îşi
dezvoltă cunoştinţele, deprinderile.
Proiectul integrat „Iarnă, vrei să ne jucăm?” va face dovada implicării fiecărui preşcolar şi a
interesului pe care acesta l-a manifestat pentru realizarea unui parcurs colectiv.

CONCLUZII

Temele alese au fost legate de experienţa copiilor şi s-au realizat in manieră integrată, fiind
atinse toate domeniile de activitate. A fost urmărit in permanenţă comportamentul copiilor, gradul
de implicare in activităţile desfăşurate. Copiii au avut posibilitatea să aleagă dintr-o ofertă bogată
de materiale, care au corespuns necesităţilor şi nevoilor lor şi la care au participat şi ei in mod
direct.
Copiii au lucrat independent, au analizat şi au sintetizat cunoştinţele dobânditeprin metode
moderne, le-au aplicat, depăşind faza de simplă memorare a acestora.
Pe tot parcursul derulării proiectului, copiii s-au implicat direct, au făcut cercetări, au
explorat, au pictat, au discutat, au modelat, au cântat şi au recitat. Rezultatele acestor acţiuni s-au
concretizat in realizarea unei expoziţii cu lucrări, cărţi, picturi, modelaje şi a unui album cu
fotografii din timpul derulării proiectului, constituind o experienţă plăcută şi utilă.
fenomene ale naturii în anotimpul conceptul de număr
iarna conceptul cauză – efect
transformări ale mediului înconjurător conceptul de forţă de frecare
jocuri şi sporturi de iarnă (alunecare şi rostogolire)
conceptul de stare de agregare – apa (
în stare lichida, solida şi gazoasă)

CONCEPTE

C A
U B
N I
O L
Ş I
T T
I Ă
N Ţ
Ţ I
E

ATITUDINI

abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur;


respect faţă de propria persoană şi faţă abilităţi de recunoaştere, acceptare şi respect al
de ceilalţi; diversităţii;
cooperare prosocială şi proactivă; abilităţi practice specifice nivelului de
atitudini pozitive faţă de mediul dezvoltare motrică;
înconjurător
Harta copiilor