Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA: Liceul “ Vasile Conta”

DATA: 14.04.2017

CLASA: a II-a

PROPUNĂTOR: Aştefăniei Bianca

DISCIPLINA: Educaţie muzicală

SUBIECTUL: “Durata de un timp(pătrimea)”

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să recunoască durata de pătrime;
O2: să citească ritmic durata de pătrime;
O3: să interpreteze corect cântece cu acompaniament instrumental
O4:să adopte şi să menţina poziţia corectă în timpul cântării .

OBIECTIVE EDUCATIVE:
Manifestarea plăcerii de a cânta şi de participa activ la ora de educaţie muzicală;
Sensibilizarea prin muzică pentru formarea valorilor umane.

METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, planşă, computer, tabla

0
Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea Mijloace si Evaluare


elevilor procedee

1. Moment Asigură ordinea, Îşi pregătesc


organizatoric disciplina şi materialul rechizitele
didactic necesar lecţiei.
Cere copiilor să Cântă.
intoneze scurte exerciţii
de încălzire a vocii.
(vocalize)
2.Reactualizare Cere copiilor să repete Asculta Conversatia Aprecieri
a cunoştinţelor cântecul anterior învăţat şi Cântă cântecul verbale
ţine ritmul cu ei. bătând din
palme.

3. Captarea Îi face pe elevi atenţi, Ascultă şi sunt Conversatia


atenţiei apoi le spune că astăzi vor atenţi la cele
afla după ce criterii se spunse de
bate ritmul. propunător.
Pentru perceperea şi Cântă şi ţin Demonstratia
însuşirea duratei de un ritmul prin bataia
timp, le voi prezenta mai palmelor.
întâi cântecul “ Mergem
unul după altul”.

1
4. Anunţarea Anunţ într-un mod Ascultă cu Conversatia
temei şi a accesibil elevilor tema şi atenţiei.
obiectivelor obiectivele lecţiei.
Notează la tablă data Notează în
şi titlul lecţiei:Durata de caiete.
un timp(pătrimea)

5. Dirijarea Timpul în muzică este


învăţării unitatea prin care se Notează în Explicatia
măsoară duratele sunetelor caiete.
muzicale.
Duretei de un timp îi
corespunde o silabă sau un
cuvânt alcătuit dintr-o
silabă.
Cânt împreună cu elevii Citesc ritmat şi Exercitiul
cântecul “Mişcă vântu tactează.
frunzele”.

Intonare pe grupe/singur. Cânta şi tactează

6. Obţinerea Elevii în grupe de 2/3 Interpretare în


performanţelor interpretează singuri echipă.
cântecul.

7. Fixarea Antrenez elevii în Ascultă cu Conversatia Aprecieri


cunoştinţelor intonarea cântecului cu atenţie. verbale
acompaniament direct, la Exercitiul
unison şi pe grupe, fără şi Cântă şi tactează.
cu marcarea pătrimilor.
8. Evaluarea Cere elevilor să Identifică şi Conversatia Aprecieri
cunoştinţelor numere pătrimile de pe un numără pătrimile verbale
portativ al din portativele
cântecului“Mişcă vântu date.
frunzele”.
9. Încheierea Face aprecieri generale Ascultă cu Conversatia Aprecieri
lecţiei şi individuale asupra atenţie. general si
modului în care elevii au individual
participat la activitate.

2
3