Sunteți pe pagina 1din 2

1

Nume /Prenume....................................
Anul/grupa............................................
Data sustinere partial.............................
Semnatura cadru didactic.....................
CERINTE
1. Comentati veridicitatea afirmatiei subliniate :-3 punct

De regulă, pentru a măsura eficienţa, se utilizează diferiţi parametrii numerici ‘key


performance indicators” (KPI), care arată cum variază rezultate înregistrate de un angajat în
activitatea sa. Este nevoie ca angajaţii din departamentele de resurse umane să înţeleagă
afacerea în ansamblul ei. În orice companie trebuie să existe fişe de post clare, adică acei KPI
(key performance indicators) pentru fiecare loc de muncă în parte, alături de o politică de
evaluare a performanţelor care să recompenseze angajaţii în funcţie de rezultate. Însă
raportarea doar la KPI în determinarea eficienţei este o mare greşeală. Este important să
corelezi aceste valori cu aspecte ce ţin de competenţe (comunicare, leadeschip, fidelitate faţă
de ecompanie etc.).
Organizaţiile măsoară eficienţa resurselor umane, prin gradul de satisfacţie al
clienţilor HR, prin valoarea costurilor cu resursele umane, prin eficienţa programelor pe care
le derulează, dar şi prin impactul asupra operaţiunilor de business şi al câştigurilor.
Departamentul de resurse umane oferă instrumentele necesare maximizarii
performanţelor angajaţilor companiei. Ca specialişti în domeniu, echipa de resurse umane
( din care veti face parte) se axează pe atragerea celor mai buni angajaţi, oferă suport noilor
colegi, elaborează programe de management al performanţei, de training şi de dezvoltare a
competenţelor profesionale. De asemenea, programele de acordare a compensaţiilor şi
beneficiilor, de dezvoltare organizaţionala, administrarea personalului şi relaţiile dintre
angajaţi sunt tot de competenţa departamentului de resurse umane.

2. Enumeraţi principalele etape parcurse în introducerea procesului de evaluare de posturi


intro organizație de productie?. :-3 punct

3.Enumeraţi cinci obiective de performanţă pentru un un job nou studiat de echipa


dumneavoastră. Unde vom regasi aceste obiective de performanta in inscrisurile organizatiei
si cele ale angajatului? :-3 punct

4. Cum să transform “Evaluarea de performanţe” într-un proces la care să adere managerii


de linie( nivelul II,) ai companiei depăşind stadiul de formalism? :-3 punct

5. Elaboraţi ierarhia posturilor folosind una din metodele de evaluare a posturilor non
analitice pentru un Departamentul selectat din organigrama elaboerată de echipa
dumneavoastră . Propuneti o structura organizatorica pentru un astefl de departament? :-5
punct

Subiect optional (la alegere cu subiectul 5 anterior).Care sunt etapele necesare


implementarii unui sistem de evaluare a posturilor in cadrul unei organizatii axate pe
productie ? Exemplificați aceste etape pentru organizația studiată de echipa dumneavoastră
în ambele variante de realizare. 5 punct
2

6. Uneori apar inversiuni în structurile organizatorice subliniind importanţa sistemelor de


evaluare multisursa de tipul ......................................Prezentati in ce consta specificitatea
acestei metode? 3 puncte
 7. Enumeraţi trei dintre problemele ce apar la momentul selecţiei structurii
organizaţionale?2 puncte
8. Prin ce se diferenţiază structurile matriceale de cele bazate pe procese? 2 puncte
 9. Enumeraţi trei factori folosiţi în alegerea structurii organizaţionale. 2 puncte
10. Prezentaţi principalele laturi ale politicilor de resurse umane, în cadrul organizaţiilor.
Exemplificați prin politici de resurse umane întâlnite în organizațiile abordate de echipele
dumneavoastră ?3 puncte
11.Care sunt cele două categorii de obiective specifice activităţilor de resurse umane? 2
puncte
12.Subiect opțional. Elaboraţi procedura de evaluare a postului în cazul în care organizaţia
are implementat un sistem de management al calității si a derulat recent un proces de analiza
posturilor? 5 puncte
13. Sunteţi angajatul unui lanţ de supermarket-uri, în departamentul de resurse umane.
Proiectul care demarează luna viitoare implică evaluarea posturilor în vederea ierarhizării
acestora folosind metoda Mercer. Identificaţi etapele premergătoare demarării acestui
proiect. 3 puncte
 14. Cum definim proiectarea posturilor? Dar evaluarea posturilor? 1 puncte
15. Elaboraţi procedura de evaluare de performanțe specifică unei organizaţii axate pe
servicii. 5 puncte
16. Ce presupune evaluarea sistemică a angajaţilor?2 puncte
17. În ce scopuri sunt utilizate rezultatele evaluărilor? 1 punct
 18.Care sunt actorii implicați in derularea unui assesssment centre? 1 punct
 19.Care este diferența intre un centru de evaluare si unul de dezvoltare? 1 punct
 20.Care este rolul autoevaluării in evaluările multisursa? 1 punct
 21.Ce a argumentat apariția metodei de evaluare 720 de grade? Ce include aceasta
metoda ? 2 punct

S-ar putea să vă placă și