Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ANALIZA SWOT / DISCIPLINA…ISTORIE ;


Promovabilitate: 71,42%
Media clasei: 6,10
Mediana
La test s-au obţinut următoarele :rezultate:
22 36 39 41 42 45 56 57 57 59 60 62 69 69 71 72 76 78 82 90 100
Media şi mediana prezintă o diferenţă de 1,70 în defavoarea mediei clasei.
Domeniul este între diferenţa dintre scorul maxim şi scorul minim obţinut de elevi la test,
deci este de10-2=8.
Constatare:
28,58% din elevi au carenţe la nivelul evaluării initiale, a memoriei de medie şi lungă durată,
a însuşirii deprinderilor şi competenţelor minime pe unitatile de învăţare predate şi învăţate.
Sunt 6 elevi (din 21), cu note sub 5,iar 10 elevi au note mai mari decat media clasei.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Elevii au demonstrate cunostinte la itemii -Elevii au demonstrate ca nu reusesc sa


la alegere,pe baza surselor istorice realizeze o corelatie intre fenomenul de
cauza-efect/urmari
-La analiza textului la prima vedere,au
identificat in timp si -elevii nu au reusit sa identifice pe
spatiu,popoarele,ocupatiile, inventiile si harti,itemii ceruti,de polisuri grecesti,marile
spatiile ce inconjoara Grecia sirauri din nordul
-Elevii au demonstrate ca se descurca in Italiei
selectarea,utilizarea si analiza surselor
istorice

AMENINTARI OPORTUNITĂŢI
- Dezinteresul elevilor fata de mijloacele - Existenţa unor materiale didactice
clasice de informare si documentare atractive: planşe,filmuleţe,auxiliare foarte
- Mijloacele moderne de informare bine realizate;
promovează adesea o atitudine mecanica si
automatizata de invatare,care nu ajuta la -Folosirea materialeor audio-video,si a
formarea limbajului istoric celor informatice,care sunt attractive
-Numarul scazut al orelor de pentru generatiile actuale de elevi
istorie,prevazute in trunchiul comun al
disciplinelor - Participarea elevilor la diferite concursuri
-Lipsa unor optionale la nivelul anilor de si olimpiade,cat si realizarea de excursii la
studio,care ar stimuli interesul pentru obiectivele istorice din orasul Constanta, ce
istorie implica activitati specific disciplinei.
2. Modalităţi concrete de remediere

- să integrez anumiti termeni în enunţuri noi pentru a clarifica termenii;


- aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;
- evaluarea continua si periodica a tuturor elevilor prin fise de evaluare care
urmaresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi si semiobiectivi ;

- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general
la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe.
-Folosirea hartilor si atlaselor de istorie pentru a fixa mai bine termenii istorice si
orientarea in spatiu si timp

-Colaborarea cu dirigintele/consilier al clasei,cu Consiliul profesorilor clasei,dar si cu


Comitetul de parinti ai clasei;

S-ar putea să vă placă și