Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Colegiul politehnic din Chișinău


Catedra:Telecomunicații

Referat
Disciplina: Materiale și compunente pasive
Tema:Materiale semiconductoare.

A efectuat:elev gr.TC-0115 Musteață Rodion

A verificat: profesor Șaitan Ina

Chișinău 2015
Semiconductorul este un material a cărui rezistivitate este cuprinsă între cea
a conductoarelor și izolatoarelor. Un câmp electric poate schimba rezistivitatea
semiconductorilor.Dispozitivele fabricate din materiale semiconductoare sunt baza
electronicii moderne, fiind părți componente în radiouri, computere, telefoane și multe
altele. Dispozitivele semiconductoare sunt: tranzistorul, celulele solare, mai multe tipuri
de diode, inclusiv dioda luminiscentă și circuit integrat. fotovoltaice sunt dispozitive
semiconductoare care transformă energia luminii în energie electrică. Într-un conductor
metalic, curentul este reprezentat de fluxul de electroni. Într-un semiconductor curentul
este reprezentat fie de fluxul de electroni fie de fluxul de "goluri" din
structura electronică a materialului.
Un semiconductor este un material care are conductivitatea electrica cuprinsa intre
conductivitatea unui metal (ex. Cupru) si a unui izolator (ex. Sticla). Semiconductorii
sunt fundatia electronicii moderne. Exista in doua tipuri materialele semiconductoare –
elemente si compusi. Aranjamentul unic al atomilor din Siliciu si Germaniu fac ca aceste
doua elemente sa fie cele mai folosite in prepararea materialelor semiconductoare. Noile
descoperiri legate de semiconductori au facut posibila cresterea complexitatii si vitezei
microprocesoarelor si dispozitivelor de memorie.
Conductivitatea electrica a unui material semiconductor creste odata cu cresterea
temperaturii, comportamentul opus fata de metale. Dispozitivele semiconductoare pot
avea multe proprietati folositoare, precumtrecerea curentului mai usor intr-o directie
decat in cealalta, avand rezistente variabile, sensibilitate la lumina sau caldura. Din
cauza ca proprietatile electrice ale unui material semiconductor se modifica din cauza
impuritatilor, campurilor electrice sau luminii, dispozitivele facute din materialele
semiconductoare pot fi folosite pentru amplificarea, transformarea sau conservarea
energiei.
Conductivitatea curentului intr-un semiconductor are loc prin miscarea electronilor liberi
(-) si a “golurilor” (+), acestia fiind cunoscuti ca si conductori de sarcina. Adaugand
atomi impuri intr-un material semiconductor (procedeu numit dopare), numarul de
conductori de sarcina dintr-un semiconductor poate creste substantial. Cand un
semiconductor are majoritar goluri, acesta este numit semiconductor de tip p, iar cand un
semiconductor are majoritar electroni liberi, acesta este numit semiconductor de tip n.
Un singur semiconductor poate avea mai multe regiuni de tip p si de tip n; spatiul dintre
aceste regiuni sunt responsabile de comportamentul electric.
Unele proprietati ale materialelor semiconductoare au fost observate de la jumatatea
secolului XIX pana la prima decada a secolului XX. Dezvoltarea fizicii cuantice a
permis dezvoltarea tranzistorilor in 1947. Desi unele elemente pure si multi compusi au
proprietati semiconductoare, siliciul, germaniul si compusi ai galiului sunt cele mai
folosite in dispozitivele electrice. Elementele aproape de “scara metalelor” in sistemul
periodic al elementelor sunt de obicei folosite in semiconductori.
1
Caracteristicile de bază:
1. Rezistivitatea meterialelor semiconductoare variază neliniar cu temperature,
rezistivitatea lor scade odată cu creșterea temperaturii.
2. Prin suprafața de contact între 2 semiconductoare sau un semiconductor cu un metal
condiția electric este unilateral.
3. Natura purtătorilor de sarcină dintr-un semiconductor depinde de natura impurităților
existente în semiconductor.

Clasificare:
- După gradul de puritate:
1. Semiconductori intriseci – acestea sunt perfect pure și au o rețea cristalină perfect
simetrică.
2. Semiconductori extriseci – aceștia sunt impurificați și natura conductibilității lor
depinde de natura impurităților.
- După felul impurităților:
1. Donori – dacă impuritea are valența mai mare decît cea a semiconductorului.
2. Acceptori – impuritatea are valență mai mică decît cea a semiconductorului.
Conductibilitatea electric a materialelor este determinată de apariția purtătorilor de
sarcină electrică ,în anumite condiții energetic și de deplasarea acestora prinstructura
materialului respectiv.
Apariția unui current electric în structurarea unui material presupune deplasarea unor
purtători de sarcină electric prin structura materialului respectiv.
Modelul benzilor energetic(Materiale solide)
- Permite descrierea purtătorilor de sarcină.
- Comform modelului electronii unui atom ocupă diverse nivele energetic care pot fi
grupate în benzi energetice.
2
Tipuri de benzi energetice:
- Bandă de valență
Aport energetic

- Bandă de conducție

- Bandă interzisă

Banda de valență:
- Electroni de valență.Sunt fixați în legături covalente.
- Electroni imobili => nu pot participa la conducție.
Banda de conducție:
- Electroni de conducție.
- Electroni liberi => participă la conducție.
Banda interzisă:
- Electronii nu pot ocupa nivele energetice în interiorul acestor benzi.
Utilizare.
La fabricarea dispozitivelor semiconductoare(tranzistoare,diode) și circuitelor integrate.
Materiale semiconductoare intrinseci(pure).
Materiale semiconductoare extrinseci(cu impurități).
Purtători de sarcină sunt sunt electronii de conducție și golurile.
Generarea se realizează prin ruperea legăturilor covalente și se face eîn perechi un
electron de condiție generat implică un gol generat adică concentrația de electroni este
egală cu concentrația de goluri.
3