Sunteți pe pagina 1din 82

Consiliul Naţional pentru Studierea

Arhivelor Securităţii
(C.N.S.A.S.)

Raport de activitate
– 2017 –

C.N.S.A.S. este membru fondator al


Reţelei Europene a Instituţiilor Oficiale
care Administrează Dosarele fostelor Poliţii Secrete Comuniste
REȚEAUA EUROPEANĂ
EUROPEAN NETWORK
A INSTITUȚIILOR OFICIALE
OF OFFICIAL AUTHORITIES
CARE ADMINISTREAZĂ
IN CHARGE OF THE
DOSARELE FOSTELOR
SECRET-POLICE FILES
POLIȚII SECRETE COMUNISTE

Bucureşti, 2018
2017 – Raport de activitate

Cuprins

Introducere .................................................................................... 7

1. Accesul la documentele din arhiva Securităţii ...................... 18


2. Deconspirarea colaboratorilor şi a lucrătorilor Securităţii ... 24
3. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi
proiectele educaţionale ........................................................ 32
4. Completarea şi gestionarea fondului arhivistic ..................... 41
5. Managementul resurselor financiare şi umane .................... 45

Anexa 1. Lista nominală a acţiunilor în constatare iniţiate de


C.N.S.A.S. în anul 2017 ......................................................... 48
Anexa 2. Lista nominală a acţiunilor în constatare finalizate
prin decizii definitive şi irevocabile ale ÎCCJ,
în anul 2017 ............................................................................ 61

Lista instituţiilor partenere ale C.N.S.A.S. .................................. 74

5
2017 – Raport de activitate

INTRODUCERE

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii


(C.N.S.A.S.) este unul dintre cei mai importanţi deţinători de arhivă din
ţară. C.N.S.A.S. funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, şi are în administrare
peste 26 de kilometri liniari de arhivă documentară. Obiectivul
fundamental al instituţiei noastre este acela de a îndeplini mandatul
încredinţat de către Parlamentul României prin punerea la dispoziţia
persoanelor interesate a documentelor din arhiva fostei Securităţi.
La fel ca în anii precedenţi, Raportul pe anul 2017 al C.N.S.A.S.
prezintă atât activităţile legate de îndeplinirea mandatului public principal
al instituţiei noastre, cât şi proiectele care au fost dezvoltate în perioada
care s-a scurs de la întocmirea raportului anual anterior. După cum am
arătat şi în introducerea la raportul anual precedent, Colegiul C.N.S.A.S.
a adoptat în cursul anului 2012 o strategie de dezvoltare instituţională pe
care a urmat-o constant, C.N.S.A.S. dovedind astfel predictibilitate şi
responsabilitate în îndeplinirea mandatului încredinţat de Parlament. Prin
urmare, în decursul anului 2017 activităţile desfăşurate de C.N.S.A.S. pe
trei dimensiuni principale au continuat să menţină instituţia în atenţia
publicului la nivel naţional şi internaţional. Acestea sunt:

7
Raport de activitate – 2017

(1) Accesul persoanelor îndreptăţite la propriul dosar şi


deconspirarea foştilor informatori şi lucrători ai Securităţii;
(2) Sprijinirea activităţii de cercetare şi dezvoltarea de programe
educaţionale adresate atât elevilor şi studenţilor, cât şi publicului larg;
(3) Cooperarea internaţională pe dimensiunea cercetării şi
informării publicului cu privire la acţiunile represive ale fostelor poliţii
secrete comuniste.
Raportul de faţă detaliază activităţile desfăşurate pe direcţiile care
au definit activitatea instituţiei noastre şi în anul 2017, după cum
urmează:
I. Continuarea activităţilor legate de mandatul public principal
încredinţat C.N.S.A.S. de către Parlament, şi anume: (a) accesul
persoanelor îndreptăţite la propriul dosar; (b) deconspirarea
informatorilor în urma exercitării dreptului de acces la dosar; (c)
deconspirarea şi analizarea activităţii foştilor lucrători ai Securităţii în
urma accesului la dosar; (d) eliberarea copiilor solicitate în urma accesului
la dosar; (e) accesul la documentele necesare aplicării Legii nr. 221/2009;
(f) verificările de interes public – Art. 3 lit. a-z; (g) completarea,
inventarierea şi prelucrarea fondului de arhivă. Cifrele prezentate în acest
Raport privind anul 2017 arată menţinerea la cote semnificative a
indicatorilor privind activităţile desfăşurate de C.N.S.A.S. pe aceste
direcţii.
II. Dezvoltarea de programe educaţionale şi de cercetare, precum
şi administrarea şi punerea la dispoziţia publicului interesat a celor peste
26 km de arhivă documentară. În anul 2017, Colegiul C.N.S.A.S. a

8
2017 – Raport de activitate

acordat în continuare o atenţie specială programelor educaţionale şi


proiectelor expoziţionale, precum şi activităţilor de cercetare ştiinţifică şi
informare a opiniei publice. Este binecunoscut faptul că în luna
octombrie 2010 a fost demarat proiectul de instituţionalizare, în
parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (I.I.N.I.), şi prin
atragere de fonduri externe, a unei conferinţe anuale – Conferinţa
Naţională „Comunismul Românesc” (C.N.C.R.) – dedicate
comunismului românesc în context est-central european. Prima ediţie a
C.N.C.R. a avut loc în perioada 17–18 martie 2011, a doua ediţie s-a
desfăşurat în perioada 15–16 martie 2012, a treia ediţie a avut loc în
perioada 14–15 martie 2013, a patra ediţie a fost organizată în perioada
27–28 martie 2014, iar a cincea ediţie a conferinţei s-a desfăşurat în
perioada 26–27 martie 2015 şi a fost organizată, la fel ca şi ediţiile
precedente, cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer. Ediţia a cincea a
C.N.C.R. a demonstrat că acest eveniment de ţinută a evoluat constant,
iar interesul noilor generaţii de specialişti în domeniu justifică decizia de a
include la ediţia a şasea a conferinţei un număr cât mai mare posibil de
participanţi.
Ediţia a şasea a C.N.C.R. a marcat şi începutul colaborării dintre
organizatorii iniţiali (C.N.S.A.S. şi I.I.N.I.) cu Facultatea de Istorie a
Universităţii din Bucureşti (F.I.U.B.). C.N.C.R. VI s-a desfăşurat în
perioada 24–25 martie 2016 şi s-a bucurat nu numai de cea mai largă
participare dintre toate ediţiile, dar şi de o diseminare mult mai bună a
ideilor şi a rezultatelor cercetărilor prezentate. Având în vedere succesul
ediţiei a şasea a C.N.C.R., s-a trecut la organizarea celei de-a şaptea ediţii

9
Raport de activitate – 2017

a C.N.C.R. în aceeaşi formulă de succes, şi anume, în parteneriat cu


I.I.N.I. şi cu F.I.U.B. Ediţia a şaptea a C.N.C.R. (C.N.C.R. VII) s-a
desfăşurat în perioada 30–31 martie 2017 şi a demonstrat că C.N.C.R. a
devenit unul dintre evenimentele ştiinţifice majore din spaţiul academic
românesc.
După cum subliniam şi în raportul anual precedent, în anul
2015 C.N.C.R. a servit ca model pentru organizarea unei conferinţe
studenţeşti în domeniul studiilor de securitate, desfăşurate cu sprijinul
C.N.S.A.S., al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României şi al
Fundaţiei Konrad Adenauer. Intitulată „Putere, pace, securitate”,
conferinţa a avut loc pe data de 26 martie 2015 şi a reunit studenţi de
la facultăţile de Ştiinţe Politice şi Istorie ale Universităţii din Bucureşti
şi de la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Această
conferinţă studenţească a avut un succes neaşteptat, astfel încât
Colegiul C.N.S.A.S. a luat decizia de a sprijini pe mai departe acest
proiect, iar ediţia din anul 2016 a conferinţei studenţeşti „Putere, pace,
securitate” a avut loc pe data de 13 aprilie 2016 la Palatul
Parlamentului. Interesul deosebit de care s-a bucurat conferinţa a
condus la susţinerea în continuare a proiectului de către C.N.S.A.S., iar
ediţia din anul 2017 a avut loc pe data de 28 aprilie 2017 şi a
beneficiat, din nou, de sprijinul Camerei Deputaţilor din Parlamentul
României şi al Fundaţiei Konrad Adenauer.
Menţionăm că în partea a doua a anului 2017 a fost depusă
documentaţia pentru obţinerea finanţării externe pentru organizarea celei
de-a opta ediţii a C.N.C.R. (C.N.C.R. VIII) de către C.N.S.A.S., I.I.N.I. şi

10
2017 – Raport de activitate

F.I.U.B. Proiectul a fost aprobat, ediţia a opta a C.N.C.R. urmând a fi


organizată în perioada 6–7 martie 2018.
În anul 2017 a continuat procesul de punere la dispoziţia celor
interesaţi, cu respectarea strictă a cadrului legal, de documente originale
din arhiva fostei Securităţi prin postarea acestora pe website-ul instituţiei.
Reamintim proiectele finalizate sau aflate în derulare: Acte normative
referitoare la funcţionarea Ministerului de Interne (1948–1989) – care este cel
mai amplu proiect digital dezvoltat de C.N.S.A.S. (10.000 de documente
postate pe website-ul instituţional până la sfârşitul perioadei de
raportare), Internări în unităţi şi colonii de muncă, Surse pentru istoria
PCdR/PMR/PCR, Materiale didactice, Ancheta din anul 1968 privind abuzurile
comise de Securitate, cele peste 14.000 de file referitoare la fenomenul
Reeducării de la Piteşti sau grupajul de documente intitulat Problema
23 august 1944.
Pe lângă aceste proiecte, în anul 2017 a continuat derularea
proiectului „România supravegheată”, lansat în anul 2016, care este un
proiect online iniţiat în perioada în care expoziţia itinerantă „Securitatea
– instrument al dictaturii”, realizată de C.N.S.A.S., a fost prezentată în
Bucureşti şi în ţară (la Alba Iulia, Constanţa, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ,
Sibiu, Suceava şi Zalău). În cadrul proiectului au fost digitizate şi postate
pe site-ul instituţional atât documente de interes general, cât şi
documente de interes local, privind acţiuni specifice desfăşurate de
Securitate în regiunile în care a fost prezentată expoziţia amintită mai sus.
Prin aceste proiecte, C.N.S.A.S. continuă să faciliteze accesul
celor interesaţi de studierea acţiunilor fostei Securităţi, în contextul mai

11
Raport de activitate – 2017

larg al comunismului românesc, la numeroase documente istorice şi


informaţii specifice. După cum aminteam şi în raportul anual precedent,
aceste proiecte au extins în mod semnificativ baza documentară pusă în
mod gratuit la dispoziţia cercetătorilor şi studenţilor de specializări
diverse (istorie, ştiinţe politice, sociologie, studii literare etc.), precum şi a
publicului larg. Semnalele venite din partea a numeroşi cercetători din
ţară şi din străinătate arată că aceste proiecte digitale, prin care Colegiul
C.N.S.A.S. susţine cercetarea românească în domeniu şi îi sprijină pe
cercetătorii din străinătare interesaţi de studierea istoriei României în
perioada 1945–89 sunt înţelese şi apreciate.
Digitizarea documentelor pe suport de hârtie (prin fotografiere)
şi a microfilmelor (prin scanare) a constituit şi în anul 2017 o prioritate a
instituţiei noastre. După cum am afirmat în repetate rânduri, Colegiul
C.N.S.A.S. are convingerea că protejarea fondului arhivistic înseamnă de
fapt protejarea unei părţi importante a memoriei istorice naţionale în
folosul generaţiilor viitoare. Astfel, C.N.S.A.S. utilizează pe scară largă
documente electronice în vederea protejării fondului arhivistic, accelerării
eliberării de copii către cercetătorii acreditaţi şi pentru extinderea
activităţilor de informare a publicului larg.
III. Amplificarea colaborării ştiinţifice internaţionale, cu o
menţiune specială privind cooperarea cu instituţiile similare din Europa
Centrală şi de Est. Reamintim că în anul 2008 C.N.S.A.S. s-a numărat
printre membrii fondatori ai Reţelei Europene a Instituţiilor Oficiale care
Administrează Dosarele fostelor Poliţii Secrete Comuniste (European Network
of Official Authorities in Charge of Secret Police Files). Pe parcursul

12
2017 – Raport de activitate

anului 2017, C.N.S.A.S. a continuat colaborarea cu instituţiile similare din


Europa Centrală şi de Est, atât în baza acordurilor bilaterale semnate
anterior, cât şi în cadrul reţelei europene sus-menţionate. În acest
context, subliniem faptul că, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, C.N.S.A.S.
a preluat în mod oficial, de la reprezentanţii Institutului Memoriei
Naţionale din Polonia (Instytut Pamięci Narodowej – I.P.N.), preşedinţia
Reţelei Europene a Instituţiilor Oficiale care Administrează Dosarele
fostelor Poliţii Secrete Comuniste.
În această calitate, C.N.S.A.S. a organizat la Bucureşti, pe data de
4 decembrie 2017, în Sala “Nicolae Bălcescu” a Parlamentului României,
conferinţa anuală a Reţelei Europene amintite mai sus. Menţionăm că la
conferinţa anuală de la Bucureşti, la propunerea C.N.S.A.S., instituţia
similară din Albania (Albanian Authority on Access to Information on
the Former State Security Service) a fost primită ca membru cu statut de
observator în Reţeaua Europeană amintită, acesta fiind primul pas către
aderarea ca membru cu drepturi depline la această reţea. Cu ocazia
conferinţei din data de 4 decembrie 2017, C.N.S.A.S. a vernisat la Sala de
Expoziţii „Constantin Brâncuşi” din cadrul Palatului Parlamentului
expoziţia „Manuscrisele scriitorilor în arhiva Securităţii”, o expoziţie
dedicată manuscriselor literare confiscate de fosta Securitate.

Ca de fiecare dată, nu putem încheia cuvântul introductiv fără


o serie de precizări privind volumul de muncă depus de personalul
C.N.S.A.S. în condiţiile limitării semnificative a creditelor bugetare
alocate, precum şi a numărului de angajaţi. Reamintim că numărul

13
Raport de activitate – 2017

celor care exercită la cerere dreptul de acces la propriul dosar a


cunoscut creşteri importante. De asemenea, ca urmare a unor legi
speciale 1, prin care statul român s-a angajat să repună în drepturi sau
să cinstească memoria celor care au suferit în perioada regimului
comunist, activitatea instituţiei a crescut considerabil. Amintim aici
doar cazul Legii 221/2009, în temeiul căreia numărul solicitărilor de
documente sau dosare din Arhiva C.N.S.A.S. din partea instanţelor de
judecată sau a petenţilor (persoane fizice) a cunoscut o creştere
importantă.
Aşa cum am precizat şi în raportul privind anul 2016, pentru a
înţelege mai bine natura problemelor cu care se confruntă instituţia
noastră trebuie amintite două chestiuni fundamentale ce ţin de modul în
care au fost înfiinţate şi funcţionează instituţiile similare din ţările foste
comuniste care au avansat cel mai mult în privinţa cunoaşterii trecutului
comunist şi a reconcilierii cu acesta, după cum urmează:
I. Spre deosebire de instituţia similară din Germania, BStU,
care a început să funcţioneze din anul 1991 şi a beneficiat imediat de
accesul neîngrădit la arhiva fostei poliţii secrete din Germania de Est,
C.N.S.A.S. a fost înfiinţat în urma adoptării Legii 187/1999, iar în
perioada decembrie 1999 – martie 2005 au fost transferate către arhiva
sa doar 9.442 dosare, cuprinzând 19.064 volume. Practic, activitatea

1
C.N.S.A.S. are atribuţii şi în aplicarea altor legi cu caracter special, cum ar fi:
Legea nr. 188/1999, modificată şi completată, privind statutul funcţionarului public;
Legea nr. 161/2003, privind regimul incompatibilităţilor în ocuparea funcţiilor sau
demnităţilor publice; Legea nr. 303/2004, privind Statutul Magistraţilor; şi Legea
nr. 341/2004, a Recunoştinţei faţă de Eroii Martiri şi Luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
14
2017 – Raport de activitate

C.N.S.A.S. a putut să se desfăşoare normal începând cu luna


decembrie 2005, odată cu finalizarea transferului, în perioada martie–
decembrie 2005, a aproximativ 1,3 milioane dosare, însumând circa 1,5
milioane volume. În consecinţă, C.N.S.A.S. a început cu adevărat să-şi
îndeplinească mandatul încredinţat de Parlamentul României cu o
întârziere de aproximativ 5 ani, iar faţă de instituţia similară din
Germania C.N.S.A.S. şi-a început efectiv activitatea cu o întârziere de
aproximativ 15 ani. Este evident că aceste decalaje nu pot fi depăşite
cu uşurinţă.
II. C.N.S.A.S. are prevăzute în schemă 300 de posturi. Evoluţia
numărului de posturi finanţate în perioada următoare anului 2008,
când a avut loc schimbarea cadrului legal de funcţionare a C.N.S.A.S.,
a fost următoarea: 250 de posturi finanţate în anul 2009, 239 în anul
2010, 234 în anul 2011 şi 238 în anul 2012, număr ce s-a menţinut şi în
anul 2013. În anul 2014, instituţia noastră a avut 232 de posturi
bugetate, în 2015 numărul de posturi ocupate a fost de 228, iar în anul
2016 C.N.S.A.S. a avut 224 de posturi ocupate. În ce priveşte anul
2017, care face obiectul raportului de faţă, menţionăm că la data de
31.12.2017 numărul de posturi ocupate a fost de 226.
După cum am afirmat în numeroase rânduri, C.N.S.A.S. are o
structură şi obligaţii legale similare cu instituţiile omologe din
Germania sau Polonia, dar resursele de care dispune instituţia noastră
sunt mult mai modeste. Astfel, reamintim faptul că în Germania, timp
de peste cincisprezece ani, Comisia Federală pentru Arhivele Serviciului
Securităţii Statului din fosta Republică Democrată Germană (BStU) a dispus

15
Raport de activitate – 2017

de peste 3.300 de angajaţi care au lucrat la prelucrarea arhivelor


STASI, în timp ce în Polonia Institutul Memoriei Naţionale (IPN) a
dispus de un maximum de 2.200 de angajaţi.

Dificultăţile cu care C.N.S.A.S. s-a confruntat în anul 2017 au


ţinut în mare parte de lipsa fondurilor necesare pentru rezolvarea unor
situaţii care ameninţă să afecteze serios funcţionalitatea instituţiei. În anul
2017 s-au executat o serie de lucrări privind prevenirea şi stingerea
incendiilor la sediul central, precum şi lucrări privind optimizarea
sistemului de încălzire de la Depozitul de Arhivă Popeşti-Leordeni.
Insuficienţa fondurilor alocate a făcut însă ca o serie de investiţii
importante privind în mod special prevenirea şi stingerea incendiilor,
cum ar fi montarea de sisteme de evacuare a fumului în caz de incendiu,
să fie amânate.
Suntem nevoiţi să aducem în discuţie şi situaţia creată de
solicitarea oficială a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.) din noiembrie 2017 privind eliberarea
unor spaţii administrative ocupate de Depozitul de Arhivă Popeşti-
Leordeni (D.A.P.L.) al C.N.S.A.S. Această situaţie afectează
funcţionalitatea instituţiei noastre, dacă avem în vedere numai faptul că
unul dintre spaţii este ocupat de sala de lectură de la D.A.P.L., unde
studiază cercetători din ţară şi din străinătate care au de finalizat lucrări
urgente şi care nu pot aştepta până când dosarele necesare sunt transmise
la sediul central al C.N.S.A.S. Rezolvarea definitivă a acestei probleme nu
se poate face decât prin amenajarea unor încăperi suplimentare în alte

16
2017 – Raport de activitate

spaţii de la D.A.P.L. aflate în administrarea C.N.S.A.S., iar acest lucru va


fi posibil numai dacă ne vor fi alocate fonduri suplimentare pentru
investiţii.
Se impune, de asemenea, creşterea volumului activităţilor
educaţionale şi de informare a publicului larg, în special al generaţiilor
care s-au născur după căderea regimului comunist, cu privire la acţiunile
fostei Securităţi în contextul dictaturii comuniste din România. După
cum am afirmat în repetate rânduri, proiectele educative sunt bine
primite de publicul de toate vârstele, dar necesită fonduri suplimentare
pentru a fi realizate la gradul de complexitate multimedia cu care sunt
obişnuite noile generaţii.

Avem convingerea că aceste precizări vor contribui la o mai bună


înţelegere a problemelor cu care C.N.S.A.S. s-a confruntat şi pe parcursul
anului 2017, permiţând astfel o evaluare corectă a eforturilor depuse
constant de către personalul instituţiei noastre în vederea îndeplinirii
mandatului încredinţat de către Parlamentul României.

Prof. univ. dr. Dragoş PETRESCU

Preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.

17
Raport de activitate – 2017

Capitolul I

ACCESUL LA DOCUMENTELE
DIN ARHIVA SECURITĂŢII

Mandatul legal încredinţat CNSAS de Parlamentul României, o


dată cu aprobarea OUG 24/2008 şi adoptarea Legii 293/2008, are ca
obiectiv principal garantarea accesului persoanelor fizice şi juridice la
documentele create de Securitate, instituţie emblematică a aparatului
represiv comunist. Potrivit Art. 1 din Lege, cetăţenii români şi, de
asemenea, cei ai statelor membre UE şi NATO, sunt beneficiarii
dreptului de a consulta dosarele proprii şi dosarele ascendenţilor sau
descendenţilor, precum şi orice alte informaţii sau documente de interes
deţinute de Consiliu, indiferent de forma fizică sau de fondul arhivistic în
care se regăsesc în prezent. Totodată, cetăţenii români şi străini pot
dobândi, la cerere şi în condiţiile legii, statutul de cercetător acreditat,
care le asigură dreptul de a studia dosarele din arhiva Securităţii în scop
didactic, ştiinţific sau documentar. În egală măsură, prin conţinutul lor
specific, informaţiile din arhiva CNSAS prezintă interes şi pentru alte
instituţii ale statului român, cum sunt Ministerul Public, Ministerul
Culturii, Ministerul Finanţelor Publice, Muzeul Naţional de Istorie,
Muzeul Naţional de Artă etc., pentru care s-au eliberat, anul trecut,
documentele necesare probaţiunii în cauze privind retrocedări de bunuri
mobile şi imobile, sau acordarea de despăgubiri.

18
2017 – Raport de activitate

Cei care solicită accesul la documentele create de Securitate îşi


pot exercita acest drept fie direct, prin prezenţa în sălile de lectură ale
CNSAS, fie prin ridicarea de copii, care se eliberează contra sumei de
0,20 RON pagina, încasările generate de această activitate virându-se
integral la bugetul de stat. În 2017, în evidenţele Consiliului s-au
înregistrat 2.924 de şedinţe de vizionare, la sediul central şi la sediul
Direcţiei Arhivă din Popeşti-Leordeni fiind studiate 7.436 de unităţi
arhivistice (dosare şi microfilme) care au însumat 18.325 de volume. S-a
menţinut, astfel, o medie zilnică de ~14 vizitatori, în condiţiile în care
spaţiile destinate studiului limitează numărul programărilor zilnice la
maximum 20 de persoane, inclusiv însoţitorii 2. Din acest motiv, pentru a
veni în sprijinul celor care doresc să studieze dosarele în original,
începând cu anul 2011 programul sălii de studiu la sediul central a fost
prelungit la 10 ore, timp de trei zile pe săptămână.
Atât persoanele care solicită accesul la propriul dosar (petiţionarii
îndreptăţiţi, cf. Art. 1 din Lege), cât şi cercetătorii acreditaţi beneficiază de
asistenţă de specialitate din partea angajaţilor Consiliului, pe durata
prezenţei la sala de lectură. Merită reţinut, de asemenea, şi faptul că,
pentru persoanele în cazul cărora Securitatea nu a deschis dosare
individuale, sau acestea nu s-au păstrat în arhivă, anul trecut s-au selectat
documentele necesare soluţionării cererilor de acces prin parcurgerea
(„perierea”) a 161.265 de file din dosare tematice, de grup sau de
obiectiv.

2
În 2017, cele două săli de lectură ale instituţiei au fost închise în intervalele 13-18
aprilie, 01-21 august şi 20-29 decembrie, pentru lucrări de igienizare şi întreţinere a
spaţiilor de lucru.
19
Raport de activitate – 2017

◘ Legea română permite atât consultarea dosarului propriu,


cât şi a dosarelor străbunicilor, bunicilor, părinţilor,
fraţilor, unchilor/mătuşilor şi nepoţilor, cu condiţia
prezentării unei procuri notariale (dacă sunt în viaţă),
sau a unui act de deces / certificat de moştenitor legal.
◘ Toate tipurile de cereri pot fi depuse on-line, la adresa
office@cnsas.ro. Formularele sunt disponibile pe
www.cnsas.ro/formulare.html.
◘ Petenţii şi cercetătorii acreditaţi pot reveni asupra
dosarelor care prezintă interes, ori de câte ori solicită acest
lucru.
◘ În cazul persoanelor care studiază propriul dosar,
numărul însoţitorilor nu este limitat. Accesul lor este însă
condiţionat de acceptul scris al titularului cererii, care dă
o declaraţie pe proprie răspundere, în momentul
prezentării la sala de lectură.
◘ Pentru a reduce timpul de aşteptare, cercetătorii acreditaţi
pot studia la sediul din Popeşti-Leordeni dosarele care
însumează mai mult de 10 volume.

Accesarea directă a documentelor a fost urmată de executarea a


799.051 copii, pe suport hârtie sau în format electronic, la cererea
cercetătorilor acreditaţi, a persoanelor care şi-au studiat propriul dosar, a

20
2017 – Raport de activitate

instanţelor de judecată sau a altor instituţii cu care CNSAS a încheiat


acorduri de parteneriat (cum ar fi Ministerul Public sau Holocaust
Memorial Museum din Washington). Majoritatea copiilor eliberate de
CNSAS sunt prelucrate în vederea protejării vieţii private, a imaginii şi
demnităţii persoanei, aşa cum prevăd Legea 677/2001 şi OUG 24/2008,
cu modificările şi completările ulterioare. Anul trecut, 467.051 copii după
documente din arhiva Securităţii, majoritatea în format electronic, au fost
protejate prin anonimizare, înainte de a fi puse la dispoziţia solicitanţilor,
excepţie făcând copiile din dosarele penale şi cele destinate instanţelor de
judecată sau Parchetului Militar.

◘ Nu se protejează prin anonimizare identitatea


informatorilor şi a ofiţerilor Securităţii.
◘ La cerere, copiile pot fi expediate contra cost, prin poştă
sau prin curier.
◘ Documentele eliberate de CNSAS în copie sunt
înregistrate, ştampilate şi conformate cu originalul.

*
* *

Ca şi în anii anteriori, în 2017 CNSAS a primit solicitări cu


caracter special din partea instanţelor de judecată, a secţiilor Parchetelor
Militare din Bucureşti şi din ţară, precum şi de la alte instituţii (Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne), cereri care

21
Raport de activitate – 2017

au vizat în principal identificarea şi eliberarea de înscrisuri necesare


completării probaţiunii în cauze referitoare la crime împotriva umanităţii,
săvârşite în timpul regimului comunist, precum şi la reconstituirea
dreptului de proprietate al statului asupra unor bunuri imobile sau a unor
obiecte din patrimoniul artistic şi cultural.
În baza Protocolului de colaborare, semnat la 11.10.2016 cu
Secţia Parchetelor Militare a ÎCCJ, instituţia a continuat să sprijine activ
cercetările în cauzele cunoscute sub denumirile generice de „Procesul
comunismului” şi „Dosarul Revoluţiei”, precum şi în cauze conexe
(dosarul „Braşov 1987”, dosarul „Gheorghe Ursu”, dosarul „Emilia
Kimeri” etc.), furnizând înscrisuri, date şi informaţii esenţiale pentru
continuarea anchetei penale. Astfel, în urma investigaţiilor întreprinse în
arhiva proprie, anul trecut CNSAS a selectat şi transmis Secţiei
Parchetelor Militare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 74.679 file de
documente (majoritatea în format pdf), la care se adaugă 1.331 de file
solicitate de instanţele de judecată, pentru instrumentarea unor procese
civile.
De asemenea, pentru finalizarea cercetărilor şi întocmirea
rechizitoriilor în dosarele Nr. 48/P/2014 şi Nr. 11/P/2014, Consiliul a
pus la dispoziţia procurorilor militari datele biografice şi profesionale
privind 201 foşti ofiţeri de Securitate şi Miliţie, majoritatea fiind implicaţi
direct în reprimarea revoltei muncitoreşti de la Braşov, în 1987, sau în
desfăşurarea evenimentelor din Decembrie 1989, la Bucureşti. Sprijinul
acordat de instituţia noastră pe tot parcursul anului trecut a fost
evidenţiat în Comunicatul emis de Parchetul Militar la 18 decembrie

22
2017 – Raport de activitate

2017, referitor la stadiul cercetărilor în Dosarul Revoluţiei, CNSAS fiind


menţionat printre instituţiile cu care procurorii au realizat o colaborare
permanentă şi eficientă, în constituirea unei probaţiuni deosebit de
complexe.
Solicitările adresate Consiliului de instanţele de judecată sau de
organele de anchetă penală au fost însoţite şi de alte tipuri de cereri,
depuse de persoane fizice, în scopul recuperării unor bunuri sau al
dobândirii unor drepturi prevăzute de legile reparatorii emise de statul
român sau de alte state ale Uniunii Europene. În 2017, instituţia a primit
şi a rezolvat astfel de solicitări pentru 824 de cetăţeni români şi străini,
care au suferit condamnări, internări în lagăre de muncă sau alte măsuri
administrative abuzive, în timpul regimului comunist, pentru aceste
persoane eliberându-se 4.093 de pagini de documente din arhiva fostei
Securităţi.

23
Raport de activitate – 2017

Capitolul 2

DECONSPIRAREA COLABORATORILOR
ŞI A LUCRĂTORILOR SECURITĂŢII

Cel de-al doilea obiectiv major al activităţii CNSAS, înţeles şi


reglementat ca o completare firească a accesului la documentele din
arhiva fostei poliţii politice, îl constituie deconspirarea colaboratorilor şi
ofiţerilor care figurează în dosarele studiate conform Art. 1, precum şi a
celor care deţin în prezent demnităţi sau funcţii publice prevăzute de Art.
3 lit. a-z din OUG 24/2008. În urma exercitării dreptului de acces la
dosar, persoanele îndreptăţite pot solicita Consiliului să li se comunice în
scris identitatea reală a surselor care au furnizat Securităţii informaţii
consemnate în dosar sub un nume conspirativ şi, totodată, identitatea
ofiţerilor care au participat la instrumentarea acţiunilor de urmărire,
iniţiate împotriva lor. De asemenea, orice cetăţean român poate solicita
verificarea relaţiei pe care deţinătorii actuali ai funcţiilor de interes public,
prevăzute în lege, au avut-o cu instituţiile represive ale statului comunist.
În 2017, CNSAS a comunicat petenţilor, în scris, identitatea reală
a 846 de informatori menţionaţi în dosarele studiate, potrivit Art. 1 din
Lege. Pentru evaluarea corectă a acestui bilanţ, este important de reţinut
că instituţia nu deţine şi nu a deţinut niciodată sisteme de evidenţă
(scriptice sau informatice) create de Securitate, care să permită
deconspirarea surselor prin asocierea directă a numelui conspirativ cu

24
2017 – Raport de activitate

numele real. Stabilirea identităţii unui informator cu certitudine, aşa cum


prevede legea, este rezultatul coroborării documentelor din mai multe
dosare şi utilizarea unor sisteme de evidenţă foarte complexe, create în
acest scop de specialiştii Consiliului.
Deconspirarea cadrelor Securităţii şi Miliţiei la cererea
persoanelor care îşi accesează propriul dosar este reglementată tot de
Art. 1 din OUG 24/2008, însă urmează o procedură diferită, a cărei
finalitate nu se rezumă la stabilirea şi comunicarea identităţii reale a unui
ofiţer, ci presupune şi verificarea activităţii sale din perspectiva încălcării
drepturilor fundamentale ale omului. Or, această evaluare juridică a
conţinutului documentelor emise de angajaţii Securităţii sau Miliţiei se
poate realiza doar prin iniţierea unui acţiuni în instanţă, prin care CNSAS
solicită Curţii de Apel Bucureşti să constate încălcarea drepturilor civile
de către persoana în cauză şi să confirme deţinerea calităţii de lucrător al
Securităţii, în sensul prevăzut de Art. 2 lit. a din lege. Demn de reţinut
este şi faptul că verificarea unui ofiţer de Securitate este condiţionată,
chiar din momentul iniţierii ei, de completarea datelor biografice şi
profesionale, existente în evidenţele foştilor deţinători de arhivă şi ale
DEPABD.
În 2017, la cererea persoanelor care şi-au studiat propriul dosar,
Consiliul a iniţiat verificarea a 596 de foşti angajaţi ai Ministerului de
Interne, a comunicat petenţilor, în scris, datele privind identitatea a 574
de ofiţeri şi a întocmit 70 de note de constatare a calităţii de lucrător al
Securităţii, în sensul legii. Emiterea unei note de constatare cu privire la
un ofiţer verificat în urma accesului la dosar este condiţionată de

25
Raport de activitate – 2017

îndeplinirea mai multor criterii, formale şi de conţinut, prevăzute atât de


OUG 24/2008, cât şi de soluţiile adoptate şi comunicate CNSAS de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2012: persoana verificată trebuie
să aibă calitate procesuală (adică, să fie în viaţă), documentele care îi sunt
atribuite trebuie să poarte semnătura sa olografă, iar probaţiunea trebuie
să se limiteze doar la dosarul care a făcut obiectul exercitării dreptului de
acces.

◘ Atât accesul la dosar, cât şi deconspirarea informatorilor


şi ofiţerilor la cererea petiţionarilor îndreptăţiţi, implică
respectarea ordinii de proximitate (sau a gradului de
rudenie), prevăzut de Art. 1 alin. 8 din OUG
24/2008.
◘ Notele de deconspirare a identităţii surselor şi notele de
constatare a calităţii de lucrător al Securităţii, emise la
cererea persoanelor care studiază propriul dosar, sunt
aprobate în şedinţele Colegiului CNSAS.

În privinţa verificării funcţiilor publice, prioritatea a fost


generată, şi în 2017, de procesul electoral desfăşurat în anul anterior.
După primirea datelor de la Birourile Electorale centrale şi locale,
CNSAS a demarat procedura de verificare pentru 23.125 de persoane,
dintre care 16.278 de candidaţi la alegerile locale şi 5.693 de candidaţi la
alegerile generale din 2016. Verificările în evidenţele partenerilor

26
2017 – Raport de activitate

instituţionali, în bazele de date proprii şi în fondul arhivistic deţinut de


Consiliu s-au finalizat prin emiterea notelor şi rapoartelor destinate
votului în Colegiu pentru 13.621 de persoane, pe numele cărora nu s-au
identificat documente sau informaţii în arhiva fostei Securităţi, şi a altor
361 note de constatare privind civili titulari de dosare, care deţin în
prezent funcţii prevăzute de Art. 3 din lege. În cazul acestora din urmă,
constituirea materialului probator s-a realizat prin studierea a 1.738 de
unități arhivistice (în medie, ~5 dosare pentru fiecare persoană
verificată). Nu este lipsit de relevanţă nici faptul că 10% dintre notele de
constatare emise anul trecut privesc persoane ale căror dosare create de
Securitate nu s-au păstrat în arhivă, verificarea finalizându-se exclusiv
prin procesarea informaţiei din bazele de date proprii (dintre care cea mai
importantă s-a dovedit a fi evidenţa dosarelor distruse, funcţională din
anul 2015 şi utilizată curent în activitatea Consiliului).
Bilanţul verificărilor de interes public în anul 2017 priveşte şi 66
de foste cadre ale Securităţii şi Miliţiei, care deţin funcţii prevăzute de
Art. 3 lit. a-z din OUG 24/2008 şi pentru care CNSAS a întocmit anul
trecut note de verificare în bazele de date sau note de constatare
individuale. Majoritatea lucrărilor din această categorie au vizat candidaţi
la alegerile generale sau locale, precum şi deţinători ai certificatelor de
Luptători pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Pentru 5
dintre foştii ofiţeri verificaţi în interes public, Colegiul a decis iniţierea
acţiunilor în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, numele acestor
persoane regăsindu-se în Anexa 1 (Lista acţiunilor în constatare iniţiate în
2017). Trebuie menţionat de asemenea şi faptul că, în unele situaţii,

27
Raport de activitate – 2017

verificarea foştilor angajaţi ai Securităţii şi Miliţiei necesită studierea


dosarelor de cadre la sediile actualilor deţinători, pentru completarea sau
coroborarea informaţiilor din bazele de date sau din arhiva CNSAS.
Potrivit Art. 6-12 din OUG 24/2008, finalizarea verificărilor de
interes public, atât în cazul civililor, cât şi în cel al foştilor angajaţi ai
Securităţii sau Miliţiei, se concretizează fie prin iniţierea acţiunilor în
constatarea calităţii de ofiţer sau de colaborator al Securităţii, fie prin
emiterea de adeverinţe - acte administrative în care se redau, în detaliu,
toate informaţiile şi documentele prevăzute de lege. Prezentarea integrală
a materialului probator, în dosarele transmise Curţii de Apel Bucureşti
sau în adeverinţele postate pe site-ul instituţiei, garantează transparenţa
deplină în privinţa respectării legii şi mai ales permite contestarea actelor
administrative ale Consiliului de către orice persoană interesată.
În 2017, pe ordinea de zi a şedinţelor Colegiului CNSAS au
figurat 1.021 de note şi rapoarte privind verificări prevăzute de Art. 1 şi
Art. 3 din OUG 24/2008, iar rezultatul votului s-a concretizat în iniţierea
a 134 de acţiuni în constatare, înregistrate pe rolul Curţii de Apel
Bucureşti, dintre care 77 privesc foste cadre şi 57 de acţiuni vizează foşti
colaboratori ai Securităţii, care au încălcat drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului. Totodată, s-au emis adeverinţe de necolaborare
sau neapartenenţă la structurile aparatului represiv pentru 6.015
persoane, pentru care fie nu s-au identificat informaţii sau documente în
arhiva sau în bazele de date ale Consiliului, fie datele nu întruneau
cerinţele prevăzute de Art. 2 din OUG 24/2008, pentru atribuirea
calităţilor de lucrător sau colaborator al Securităţii.

28
2017 – Raport de activitate

După parcurgerea tuturor etapelor procedurale, în 2017 s-au


postat pe site-ul instituţiei 3.974 de adeverinţe noi care, aşa cum am
arătat mai sus, consemnează detaliat rezultatul verificărilor de interes
public, atât în cazul civililor, cât şi în cel al ofiţerilor. Adeverinţele
eliberate inclusiv pe numele unor foşti angajaţi ai Ministerului de Interne
pentru care Consiliul a stabilit că, în activitatea desfăşurată până la
22 decembrie 1989, nu au încălcat drepturile fundamentale ale omului
(3 astfel de acte administrative fiind emise anul trecut) ilustrează
caracterul etic şi profund democratic al Legii deconspirării, care pune în
lumina dezbaterii publice doar responsabilităţi individuale, nu colective.

◘ Adeverinţele emise de Consiliu conform prevederilor


actualului cadru legal (OUG 24/2008) sunt accesibile
pe www.cnsas.ro_adeverinte. Până la 31.12.2017, au
fost postate 11.573 de adeverinţe, care privesc persoane
verificate de CNSAS în interes public.
◘ Adeverinţele pot fi contestate de toţi cei interesaţi, prin
acţiuni iniţiate, cu titlu gratuit, la Curtea de Apel
Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data postării pe
site-ul CNSAS.
◘ Până la finele anului 2017, toate adeverinţele emise de
CNSAS, contestate în instanţă, au fost confirmate prin
decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
◘ Actele care compun acţiunile în constatare iniţiate de
Consiliu sunt publice, ca şi şedinţele de judecată.

29
Raport de activitate – 2017

Importanţa cunoaşterii relaţiei cu Securitatea, în cazul


persoanelor care urmează a fi alese ori numite într-o funcţie publică,
devine cât se poate de evidentă în context electoral: în 2017, chiar
după prima etapă a verificărilor, Consiliul a transmis Curţii de Apel
Bucureşti 15 acţiuni în constatarea calităţii de colaborator al
Securităţii, iniţiate pe numele unor candidaţi la alegerile generale din
2016 (lista acestora fiind cuprinsă în Anexa 1 a prezentului Raport).
Totodată, în cazul a 36 de candidaţi la alegerile locale din 2016
instanţele constataseră anterior calitatea de colaboratori sau lucrători
ai Securităţii, pentru alte 20 de foste cadre ale Ministerului de Interne
care au candidat, verificările fiind în curs. După finalizarea acestora,
dacă punctul de vedere al CNSAS va fi confirmat printr-o soluţie
definitivă şi irevocabilă, instituţia va sesiza organele de cercetare
penală, cu privire la inadvertenţele din declaraţiile pe proprie
răspundere ale candidaţilor care au deţinut calitatea de colaborator
sau lucrător al Securităţii (aşa cum dealtfel s-a procedat în alte 131 de
cazuri, în perioada 2015-2017).
Merită reţinut şi faptul că, dintre cele 121 de hotărâri
definitive şi irevocabile, pronunţate în 2017 de instanţele de judecată
în materia deconspirării Securităţii, 116 au fost favorabile CNSAS,
confirmându-se calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii în
~96% din cazuri (68 de lucrători şi 48 de colaboratori, lista nominală
fiind cuprinsă în Anexa 2). Parcurgerea tuturor etapelor juridice a
permis anul trecut Consiliului să publice în Monitorul Oficial, Partea
III, 108 decizii rămase definitive, cu menţiunea că această operaţiune,

30
2017 – Raport de activitate

prevăzută de norma legală, depinde direct de resursele financiare ale


instituţiei (alte 350 de hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor
urmând să fie transmise la Monitorul Oficial atunci când bugetul
CNSAS va permite acest lucru).

31
Raport de activitate – 2017

Capitolul 3

ACTIVITATEA DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ŞI PROIECTELE EDUCAŢIONALE

Importanţa deschiderii arhivelor Securităţii în procesul de


reconstrucţie civică şi democratică a României post-comuniste rezultă nu
doar din accesul la propriul dosar şi verificările de interes public, ci şi din
activitatea de cercetare ştiinţifică şi promovare a legii deconspirării, pe
care CNSAS o desfăşoară în acord cu prevederile Art. 28 al OUG
24/2008. Interesul faţă de acest patrimoniu documentar inestimabil,
intrat în circuitul public, se reflectă cu precădere în numărul
participanţilor la evenimentele organizate de Consiliu şi în includerea
instituţiei în stagiile obligatorii de pregătire pentru studenţii şi masteranzii
mai multor centre de învăţământ superior.
Conferinţa Naţională Comunismul Românesc, aflată în 2017 la
a VII-a ediţie, a deschis seria manifestărilor ştiinţifice desfăşurate anul
trecut sub egida CNSAS, în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga” al Academiei Române şi cu sprijinul financiar substanţial acordat
de Fundaţia Konrad Adenauer. În cele 10 secţiuni tematice au prezentat
comunicări specialişti din Republica Moldova, Ungaria, Germania, Italia,
Ucraina şi Austria, evenimentul prilejuind astfel un schimb real de
expertiză profesională în domeniul cercetării istorice.

32
2017 – Raport de activitate

Conferinţa Naţională Comunismul Românesc,


ediţia a VII-a, Bucureşti, martie 2017

Programul întrunirilor dedicate în special celor interesaţi de


ştiinţele politice, a continuat cu a IV-a ediţie a Conferinţei Studenţeşti
a Grupului de Studii de Securitate, desfăşurată în luna aprilie la
Palatul Parlamentului. Proiectul, iniţiat în 2014 de absolvenţi ai
Universităţii din Bucureşti, a reunit lucrări pe tema Putere, pace,
securitate, participanţii scoţând în evidenţă relevanţa studierii
materialului documentar din arhivele Securităţii, în contextul
geopolitic actual.
Calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate în 2017 a
cuprins şi întâlnirea anuală a European Network of Official
Authorities in Charge of the Secret Police, care a avut loc în luna
decembrie la Palatul Parlamentului. Conferinţa a fost un bun prilej,
pentru reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii similare CNSAS (lista

33
Raport de activitate – 2017

acestora fiind inclusă la finalul Raportului), de a evalua şi compara atât


cadrul legislativ, cât mai ales impactul social şi civic al deconspirării
poliţiei politice, în perioada post-comunistă. Ca şi în 2011, când la
Bucureşti s-a desfăşurat un eveniment similar, întâlnirea a fost posibilă
datorită unei sprijin financiar generos, primit din partea Fundaţiei
Konrad Adenauer.

Întâlnirea anuală a
European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police,
Palatul Parlamentului, decembrie 2017

Un obiectiv urmărit constant de instituţia noastră, în planificarea


evenimentelor ştiinţifice şi culturale din ultimii ani, a fost cooptarea
membrilor comunităţii academice şi universitare din Republica Moldova.
Conferinţa Piane şi picturi în Transnistria – funcţionarii basarabeni

34
2017 – Raport de activitate

şi jaful cultural în perioada Holocaustului, 1941-1944, organizată în


luna mai 2017, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universităţii din
Bucureşti şi Universitatea de Stat din Moldova, a constituit un bun prilej
pentru evidenţierea importanţei dialogului ştiinţific, în valorificarea
patrimoniului istoric şi cultural comun.
Un excelent mijloc de informare a publicului larg, în scopul
cunoaşterii istoriei recente şi al educării spiritului civic, este
organizarea de expoziţii itinerante, în care sunt prezentate şi mai ales
explicate documentele din arhiva Securităţii. În 2017, Consiliul a
organizat patru astfel de evenimente, în parteneriat cu instituţii din
ţară şi din străinătate. Astfel, în luna februarie a anului trecut, cu
prilejul inaugurării unei expoziţii permanente, la sediul Parlamentului
European de la Bruxelles, au fost prezentate documente ilustrative
pentru fenomenul supravegherii populaţiei în timpul regimului
comunist, incluzând şi o selecţie din dosarele de urmărire informativă
ale scriitoarei germane de origine română, Herta Müller.
De asemenea, cu prilejul întâlnirii anuale a Reţelei Europene a
instituţiilor care administrează arhivele fostelor servicii secrete
comuniste (European Network of Official Authorities in Charge
of the Secret Police), la 4 decembrie 2017 a fost vernisată, în sala
„Constantin Brâncuşi” de la Palatul Parlamentului, expoziţia
Manuscrisele scriitorilor în arhivele Securităţii, la a cărei
organizare au participat şi masteranzi ai Facultăţii de Litere din
Universitatea Bucureşti.

35
Raport de activitate – 2017

Expoziţia Manuscrisele scriitorilor în arhivele Securităţii,


Palatul Parlamentului, decembrie 2017

În 2017, aniversarea a două momente foarte importante din


istoria contemporană a României – revoltele muncitoreşti
anticomuniste din Valea Jiului, Lupeni, august 1977 şi de la Braşov din
noiembrie 1987 – au prilejuit vernisarea unor expoziţii tematice, care
s-au bucurat de o foarte bună audienţă în rândul publicului şi de
comentarii elogioase în presă. Astfel, la 11 octombrie 2017, în cadrul
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, reprezentanţii CNSAS au
inaugurat expoziţia Greva minerilor din Valea Jiului, 1-3 august
1977.
La finele anului, în parteneriat cu autorităţile locale şi cu
Muzeul de Istorie din Braşov, a fost deschisă în Piaţa Sfatului
expoziţia Acţiunea 1511. Securitatea şi revolta de la Braşov, care a

36
2017 – Raport de activitate

valorificat documente inedite din arhiva CNSAS şi a pus în


perspectivă istorică un episod major din trecutul nostru recent.
CNSAS a organizat anul trecut şi expoziţii permanente,
finanţate integral din bugetele autorităţilor locale cu care instituţia a
încheiat acorduri de parteneriat, prin care s-a angajat să pună la
dispoziţie materialul documentar necesar cunoaşterii şi ilustrării
istoriei comunităţilor respective, în ultima jumătate a secolului trecut.
Un exemplu, în acest sens, este vernisarea expoziţiei permanente
Comunismul în Dobrogea (1945-1989), la sediul Muzeului de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa, în luna august 2017. Tot în 2017 a
fost lansat un proiect similar, de amenajare a unui muzeu al coloniilor
de muncă Baia Sprie – Cavnic – Valea Nistrului, prin asociere cu
consiliul judeţean şi organizaţii civice din localitate.
Bilanţul proiectelor educaţionale şi ştiinţifice pe care Consiliul
le-a susţinut în 2017 cuprinde şi stagiile de practică, la care au participat
323 de studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Facultatea de Istorie şi
Facultatea de Drept din Universitatea din Bucureşti, precum şi
masteranzi de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca. Sprijinul acordat activităţii didactice, în
domeniile ştiinţelor politice şi al istoriei contemporane, continuă cu
asistarea şi consilierea cercetătorilor acreditaţi, prezenţi la sala de lectură a
instituţiei. În 2017, au fost aprobate 192 de cereri noi de acreditare,
numărul cercetătorilor care au primit permisiunea de a studia în mod
curent în arhiva CNSAS fiind de 2.333 de persoane, din ţară şi din
străinătate.

37
Raport de activitate – 2017

◘ Cererile privind acreditarea ca cercetător se pot depune şi


on-line, fiind disponibile pe site-ul instituţiei la adresa
www.cnsas.ro/cercetatori.html.
◘ Temele şi lista dosarelor solicitate în vederea studierii
sunt înaintate spre aprobare Colegiului CNSAS.
Lista cercetătorilor acreditaţi şi a temelor de studiu
aprobate se poate consulta accesând adresa de internet
de mai sus.
◘ Prezenţa cercetătorilor acreditaţi la sala de lectură şi
unităţile arhivistice consultate se stabilesc pe baza unei
programări.
◘ Dosarele care au mai mult de 10 volume pot fi studiate
la depozitul din Popeşti-Leordeni; pentru deplasare,
cercetătorii acreditaţi pot folosi, la cerere, microbuzul
care asigură transportul angajaţilor CNSAS.

Un instrument important în susţinerea activităţii didactice şi de


cercetare se dovedeşte în continuare a fi site-ul CNSAS, prin care în
ultimii ani a fost pus la dispoziţia celor interesaţi un bogat material din
fondurile penal şi documentar ale arhivelor Securităţii, privind „Problema
23 August 1944”, „Reeducarea de la Piteşti”, Coloniile de muncă, Revista
„Securitatea”, „Acte normative ale Ministerului de Interne (1949-1989)”
etc. În 2017, Consiliul a pregătit pentru publicare documente privind

38
2017 – Raport de activitate

„Statisticile Securităţii”, care au devenit publice la începutul acestui an


prin postarea a 42 de volume (însumând 7819 cadre digitalizate). De
asemenea, volumul Monografia Securităţii şi periodicul Caietele CNSAS, din
care au apărut anul trecut Nr. 2(16)/2015 și Nr. 1-2 (17-18)/2016, sunt
disponibile gratuit pe site-ul instituţiei.
Totodată, în completarea hotărârilor judecătoreşti apărute în
Monitorul Oficial, cu privire la colaboratorii şi lucrătorii Securităţii, sunt
postate în mod curent pe site-ul Consiliului fişe biografice şi profesionale
ale foştilor ofiţeri de Securitate, accesibile la adresa
www.cnsas.ro/cadrele_securitatii.html. În 2017, s-au întocmit 398 de astfel de
documente, până la data finalizării raportului de activitate fiind publicate
în total 3.506 fișe.
CNSAS a continuat anul trecut şi proiectul „România
supravegheată”, lansat în 2016 cu scopul de a permite cunoaşterea şi mai
ales dezbaterea asupra metodelor prin care instituţiile represive ale
regimului comunist au influenţat negativ viaţa comunităţilor şi a
persoanelor, prin încălcarea sistematică a drepturilor civile şi a drepturilor
fundamentale ale omului, în perioada 1945-1989. Astfel, pe site-ul
Consiliului au devenit accesibile documente despre supravegherea
operativă a locuitorilor din 11 judeţe ale ţării, care se adaugă materialelor
didactice şi ştiinţifice menţionate anterior. Interesul public faţă de aceste
informaţii este dovedit de traficul înregistrat pe site-ul CNSAS, care a
contorizat în 2017 un număr de 56.896 de vizitatori unici, cu 80.859 de
vizite şi 314.519 afişări, conform www.trafic.ro.

39
Raport de activitate – 2017

40
2017 – Raport de activitate

Capitolul 4

COMPLETAREA ŞI
GESTIONAREA
FONDULUI ARHIVISTIC

Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin lege, atât în privinţa


accesului persoanelor la documente, cât şi în privinţa verificărilor de
interes public, depinde în mod fundamental de completarea şi
prelucrarea fondului arhivistic creat de fosta Securitate, CNSAS
gestionând peste 26 de km liniari de arhivă, a treia de acest tip din
Europa, după cele ale instituţiilor similare din Germania şi Polonia. În
2017, Consiliul a continuat să preia documente de la Serviciul Român de
Informaţii, în special din fondurile informativ (2.896 role de microfilm,
conţinând 156.953 de dosare, urmate de 207 unităţi arhivistice pe suport
hârtie), reţea (10.034 de role, conţinând 67.990 dosare), documentar (862
de cote, cu 1.812 volume) şi cadre (207 dosare pe suport hârtie), la care
se adaugă 21.349 fişe de cartotecă. De asemenea, s-au preluat 162 de cote
(însumând 170 de volume) din fondul Paşapoarte al Ministerului
Administraţiei şi Internelor, şi 27 de unităţi arhivistice (cu 74 de volume)
pe suport hârtie, 4 jachete şi 60 de fişe de cadre privind ofiţeri ai fostelor
DIE / CIE, de la Serviciul de Informaţii Externe.
La finele anului 2017, structura şi componenţa fondului arhivistic
deţinut de CNSAS erau următoarele:

41
Raport de activitate – 2017

Unităţi Volume / Role /


Provenienţă Denumire Fond
Arhivistice Jachete
Fond Informativ
S.R.I. 1.105.031 1.301.489
(F.I.)
Fond Reţea
S.R.I. 452.474 579.176
(F.R.)
Fond Documentar
S.R.I. 27.180 72.814
(F.D.)
Fond Penal
S.R.I. 11.653 25.043
(F.P.)
Fond Corespondenţă
S.R.I. 4.442 11.950
(F.C.)
Fond Neoperativ
S.R.I. 2.452 11.616
(F.N.)
Fond
S.R.I. 2.948 3.265
UM 0110
Mape
S.R.I. 23.764 23.766
Dispecerat
S.R.I. Cadre 1.716 1.720
Microfilm
S.R.I. 1.015.824 214.981
F.I.
Microfilm
S.R.I. 622.651 53.419
F.R.
Microfilm
S.R.I. 38
F.P.
Fişe
S.R.I. 1.917.733
Cartotecă
Fişe
S.R.I. 1.067.000
Corespondenţă
313
S.R.I. Înregistrări audio
casete audio
57 benzi
S.R.I. Înregistrări audio
magnetofon
26
S.R.I. Înregistrări video
casete video
21 role
S.R.I. Înregistrări video
cinematograf
S.R.I. Manuscrise 105

S.I.E. S.I.E. 19.993 24.606

42
2017 – Raport de activitate

Unităţi Volume / Role /


Provenienţă Denumire Fond
Arhivistice Jachete

S.I.E. Fişe Ofiţeri 753

S.I.E. Fişe Cartotecă 23.515


Ministerul
Fond Penal 104.907 166.349
Justiţiei
Ministerul
10.177 13.923
Public
M.A.I. Cadre 96 96

M.A.I. Paşaport 1.647 2.816

M.A.I. Fond DMRU 1.787 29.265


Fond DGSS
M.A.I. 730 775
(Arhivele Naţionale)
M.A.I. Direcţia Juridică 234 907
Fond Cadre CC al PCR
M.A.I. 7 7
(Arhivele Naţionale)
Direcţia 1.520
M.A.I.
Contrainformaţii Miliţie documente
M.Ap.N. 24.844
M.Ap.N.
Fond Penal 20.138
(D.I.M.)
M.Ap.N.
Fişe Cartotecă 177.189
(D.I.M.)

În total, arhiva Consiliului măsoară 25.177 metri liniari


corespunzători fondurilor principale (informativ, reţea, documentar şi
penal), la care se adaugă 1.025 metri liniari cât însumează cele 3.161.922
fişe pe suport hârtie (dintre care 1.917.733 fişe de cartotecă, 1.067.000
fişe de corespondenţă interceptată, 57.152 fişe de domiciliu obligatoriu şi
120.037 fişe penale).

43
Raport de activitate – 2017

Pentru a putea utiliza informaţiile din arhiva fostei Securităţi sunt


obligatorii operaţiunile de inventariere, prelucrare arhivistică şi restaurare,
care se desfăşoară simultan cu celelalte activităţi curente, privind accesul
persoanelor la dosar şi verificările de interes public. În 2017 a demarat
inventarierea dosarelor privind Domiciliile Obligatorii, foarte importante
pentru aplicarea prevederilor legii 291/2009 (20.138 de cote, dintre care
anul trecut au fost prelucrate arhivistic 6.078), continuând în acelaşi timp
prelucrarea fondului preluat de la MApN şi inventarierea fondului penal,
din care au fost procesate 12.400 de unităţi arhivistice, cu un total de
14.000 de volume.
Starea avansată de degradare, în care se prezintă mare parte
dintre dosarele preluate în gestiune de CNSAS, impune de foarte multe
ori recondiţionarea sau restaurarea, operaţiuni complexe, care necesită
timp. Pentru a nu împiedica accesul la documente şi pentru a nu întârzia
îndeplinirea celorlalte obiective prevăzute în lege, transpunerea dosarelor
în format digital a devenit prioritară, mai ales în cazul unităţilor
arhivistice din fondul penal şi a celor preluate de la Tribunalele Militare
(în cazul acestora din urmă, studierea se face exclusiv în format digital).
Printr-un efort instituţional considerabil, anul trecut au fost transpuse în
format digital, prin scanare sau fotografiere, 2.908.531 de file din
dosarele create de Securitate, care sunt astfel nu doar mai bine protejate,
ci şi mai accesibile publicului.

44
2017 – Raport de activitate

Capitolul 5

MANAGEMENTUL
RESURSELOR FINANCIARE ŞI UMANE

Prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, a fost


aprobat bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii în cuantum de 15.366 mii lei, reprezentând fonduri alocate pe
titluri de cheltuieli. Pe parcursul anului financiar, cuantumul aprobat
iniţial a fost modificat prin legile de rectificare bugetară, prin redistribuiri
şi virări de credite autorizate de Ministerul Finanţelor Publice. Situaţia
privind bugetul aprobat, în cuantum total şi în structură, precum şi a
bugetului realizat de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii în anul 2017 se prezintă conform tabelului de mai jos:

- mii lei -
Buget
Denumire Buget
rectificat/ Realizat %
indicator iniţial
redistribuire
Cheltuieli curente,
15.266 15.666 15.470 98,74
dintre care:
- Cheltuieli de
14.159 14.559 14.418 99,03
Personal
- Cheltuieli cu
1.107 1.107 1.052 95,03
Bunuri şi Servicii
Cheltuieli de
100 90 89 98,89
capital
Total 15.366 15.756 15.559 98,75

45
Raport de activitate – 2017

Analizând exerciţiul bugetar pe anul 2017, se poate constata o


majorare a creditelor bugetare pentru cheltuieli de personal, conforme cu
dispoziţiile legale (OUG 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2017), precum şi o diminuare conform OUG 83/2017.
Structura şi evoluţia posturilor înregistrate în anul 2017 în cadrul
CNSAS este următoarea:

Nr. Ocupate la Ocupate la


Denumire funcţie
crt. 01.01.2017 31.12.2017
1. Funcţii de demnitate publică 10 11

2. Funcţii publice generale 161 181


Posturi pentru personal
3. 53 34
contractual
Total 224 226

La Titlul I „Cheltuieli de Personal’’ pentru anul 2017 au fost


aprobate credite în cuantum de 14.159 mii lei, titlu suplimentat cu suma
de 500 mii lei, conform OUG 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2017, şi apoi diminuat cu suma de 100 mii lei, conform
OUG 83/2017. Creditele la acest titlu au fost utilizate în procent de
99,03% pentru acordarea drepturilor salariale.
La Titlul II „Bunuri şi Servicii” pentru anul 2017 au fost aprobate
credite în cuantum de 1.107 mii lei, creditele fiind utilizate în procent de
95,03%.
Din cadrul alineatului „Materiale şi prestări servicii cu caracter
funcţional’’ s-a achitat suma de 162.649 lei pentru serviciile de publicare

46
2017 – Raport de activitate

la „Monitorul Oficial”, având o pondere de 36,63% din totalul acestui


alineat.
La Titlul XII ,,Active nefinanciare” au fost aprobate credite
bugetare în cuantum de 100 mii lei, acestea fiind diminuate cu suma de
10 mii lei, conform OUG 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2017. Creditele la acest titlu au fost utilizate în procent de
98,89%.
Aceste credite au fost direcţionate către achiziţia de licenţe
informatice, extinderea sistemului de supraveghere video şi control acces,
o lucrare de extindere a sistemului de încălzire pentru hala 3 de la sediul
Direcţiei Arhivă Popeşti-Leordeni, o lucrare pentru extinderea sistemului
de alarmă la incendiu, montarea de uşi antifoc în depozitul de arhivă de
la sediul central, achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat şi a unor
echipamente de birotică (copiatoare şi imprimantă de reţea).
În privinţa serviciilor executate în anul 2017, CNSAS a încasat şi
virat la Bugetul de Stat suma de 217 mii lei, reprezentând contravaloarea
periodicului „Caietele CNSAS” şi a copiilor eliberate de instituţie la
cererea persoanelor care şi-au exercitat dreptul de acces la dosar, a
cercetătorilor acreditaţi sau a persoanelor care s-au adresat Consiliului în
calitate de beneficiari ai Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora pronunţate în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

47
Raport de activitate – 2017

Anexa 1

Lista nominală a acţiunilor în constatare


iniţiate de CNSAS în anul 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
ACATRINEI PETRICĂ
Art. 1 Dosar nr. 8710/2/2017.
1. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
ANGELESCU
Dosar nr. 4278/2/2017.
GHEORGHE Art. 3
2. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Şef al Direcţiei Judeţene de lit. h
pe fond.
Informaţii Galaţi
BADEA ROMEO
Art. 3 Dosar nr. 6912/2/2017.
3. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Bobiceşti, Olt
BĂNESCU
GHEORGHE Art. 1 Dosar nr. 8792/2/2017.
4. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
BĂNULEASA PETRE
Art. 1 Dosar nr. 8432/2/2017.
5. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
BOCĂNEALĂ MIHAI Dosar nr. 5820/2/2017.
Art. 3
6. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Rediu, Galaţi pe fond.
BOCEANU
Dosar nr. 3658/2/2017.
ALEXANDRU ADRIAN Art. 1
7. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
BOGHIAN MARIN Dosar nr. 4731/2/2017.
Art. 3
8. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Vultureni, Bacău pe fond.

48
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
BUCUR (NEAGU) Dosar nr. 6120/2/2017.
Art. 3 şi
RODICA Proces pierdut de CNSAS
9. Colaborator Art. 5
Candidat, pe fond.
alin. 1
Senatul României Instituţia a declarat recurs.
BUDESCU GABRIEL
Director executiv, Art. 3 Dosar nr. 9842/2/2017.
10. Colaborator
Direcţia de Sănătate Publică lit. f În curs de soluţionare.
Sibiu
BURUIANĂ ALEC Art. 3 şi
Dosar nr. 791/2/2018.
11. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Galaţi alin. 1
BUTNARIU
Art. 3 şi
CORNELIU DUMITRU Dosar nr. 9194/2/2017.
12. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Camera Deputaţilor
CANTEA NECULAI
Art. 3 Dosar nr. 813/2/2018.
13. Membru în Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Vaslui
CARP ION
Art. 1 Dosar nr. 9122/2/2017.
14. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
CAZAN MARIAN
Art. 1 Dosar nr. 373/2/2018.
15. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
CĂMĂRĂŞAN
Art. 3 şi
GRIGORE RADU Dosar nr. 796/2/2018.
16. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Camera Deputaţilor
CHIFOR ION
Art. 1 Dosar nr. 8310/2/2017.
17. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
CIOBANU VASILE Art. 3 şi
Dosar nr. 8031/2/2017.
18. Candidat, Lucrător Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Vaslui alin. 1
CIORA ŞTEFAN
Art. 1 Dosar nr. 789/2/2018.
19. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar

49
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
COCOLICI ION Dosar nr. 4860/2/2017.
Art. 1
20. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
COMAN PETRE
Art. 1 Dosar nr. 9354/2/2017.
21. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
COSTACHE AUREL Art. 3 şi
Dosar nr. 8975/2/2017.
22. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Senatul României alin. 1
COSTEA VICTOR Dosar nr. 5671/2/2017.
Art. 1
23. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
COSTIN FLORIN
Art. 3 Dosar nr. 9641/2/2017.
24. Membru al Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliului Judeţean Buzău
COZMA MIHAI Dosar nr. 5161/2/2017.
Art. 1
25. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
CRĂCIUN MIRCEA
Art. 1 Dosar nr. 9223/2/2017.
26. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
CROITORU RADA Dosar nr. 3660/2/2017.
Art. 1
27. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
DANDU EMIL Dosar nr. 5497/2/2017.
Art. 3
28. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Răuseni, Botoşani pe fond.
DATCU ŞTEFAN
Art. 1 Dosar nr. 8275/2/2017.
29. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
DĂNILĂ OVIDIU
Art. 1 Dosar nr. 5343/2/2017.
30. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
DĂNIŞTEAN ANDREI
Art. 3 Dosar nr. 7896/2/2017.
31. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Jibou, Sălaj

50
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
DIACONU CORNELIA
Art. 1 Dosar nr. 3657/2/2017.
32. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
DINA GEORGE Dosar nr. 5159/2/2017.
Art. 1
33. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
DONŢU SPIRIDON
Art. 3 şi
DĂNUŢ Dosar nr. 790/2/2018.
34. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Consiliul Judeţean Bacău
DUMITRU GHEORGHE Dosar nr. 1829/2/2017.
Art. 1
35. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
FIERARU ŞTEFAN
Art. 3 Dosar nr. 4735/2/2017.
36. Judecător, Colaborator
lit. l În curs de soluţionare.
Curtea de Apel Ploieşti
FILIMON MIHAI
Art. 1 Dosar nr. 754/2/2018.
37. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
FILIP PETRE
Art. 1 Dosar nr. 7991/2/2017.
38. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
FLORIAN IOAN
Art. 1 Dosar nr. 8263/2/2017.
39. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
GAVREA IOANA
Art. 3 Dosar nr. 417/2/2018.
40. Deţinătoare a titlului Colaborator
lit. z În curs de soluţionare.
de Revoluţionar
GAVRILIUC
Art. 3 şi
DĂNUŢ COSTACHE Dosar nr. 668/2/2018.
41. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Consiliul Judeţean Suceava
GĂLĂŢANU GHIŢĂ
Art. 1 Dosar nr. 308/2/2018.
42. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar

51
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
GHEORGHIU IOAN Art. 3 şi
Dosar nr. 9583/2/2017.
43. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Vaslui alin. 1
GOLU TIBERIU Dosar nr. 2990/2/2017.
Art. 3
44. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Rovinari, Gorj pe fond.
GORBĂNESCU
VASILE Art. 1 Dosar nr. 648/2/2018.
45. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
GRĂMADĂ DUMITRU
Art. 3 Dosar nr. 795/2/2018.
46. Membru în Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Suceava
GREC PAŞCU Dosar nr. 5214/2/2017.
Art. 1
47. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
GRIGORAŞ
ALEXANDRU Art. 1 Dosar nr. 7990/2/2017.
48. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
GRIGORE ION
Art. 1 Dosar nr. 8575/2/2017.
49. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
HORHAT VASILE Dosar nr. 3986/2/2017.
Art. 1
50. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
HOZA DOREL Dosar nr. 3434/2/2017.
Art. 3
51. Membru în Lucrător Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Consiliul Judeţean Bistriţa pe fond.
HUDIŞTEANU
DORIN Art. 3 Dosar nr. 288/2/2018.
52. Colaborator
Membru în Consiliul Local lit. g În curs de soluţionare.
Havârna, Botoşani
IGREŢ IOAN Art. 3 şi
Dosar nr. 9522/2/2017.
53. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Arad alin. 1

52
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
IONEL IOAN Art. 3 şi
Dosar nr. 8477/2/2017.
54. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Bacău alin. 1
IONESCU
CONSTANTIN Art. 1 Dosar nr. 9073/2/2017.
55. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
IORDĂNESCU
(GIURCA) Art. 3 şi
Dosar nr. 6869/2/2017.
56. ELENA Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Candidat, alin. 1
Camera Deputaţilor
IVĂNESCU FLORINEL Art. 3 şi
Dosar nr. 9329/2/2017.
57. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Primăria Roznov, Neamţ alin. 1
JIMĂN (CÂMPEAN)
Dosar nr. 3714/2/2017.
ILEANA Art. 1
58. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificată în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
KOVACS (SIMON)
Art. 3 şi
HERMINA Dosar nr. 8980/2/2017.
59. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Senatul României
KRISTOFOLETTI Dosar nr. 6342/2/2017
FRANCISC Art. 1 Acţiune retrasă în urma
60. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 decesului persoanei
la dosar verificate.
LATOVLEVICI JIVA
Membru în Consiliul Local, Art. 3 Dosar nr. 794/2/2018.
61. Colaborator
Moldova Nouă, lit. g În curs de soluţionare.
Caraş-Severin
MARIN CONSTANTIN Dosar nr. 5738/2/2017.
Art. 3
62. Şef al Direcţiei Judeţene de Lucrător Proces câştigat de CNSAS
lit. h
Informaţii, Dâmboviţa pe fond.
MARIN ION
Art. 1 Dosar nr. 374/2/2018.
63. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar

53
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
MARIN ION Dosar nr. 3773/2/2017.
Art. 3
64. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Ulmi, Dâmboviţa pe fond.
MATEI IOAN
Art. 3 Dosar nr. 8911/2/2017.
65. Deţinător al certificatului Lucrător
lit. z În curs de soluţionare.
de Revoluţionar
MATEI IOAN
Art. 1 Dosar nr. 8312/2/2017.
66. Verificat în urma accesului Lucrător
alin 7 În curs de soluţionare.
la dosar
MAVROMALIDE
Dosar nr. 3987/2/2017.
CONSTANTIN Art. 1
67. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
MĂRTIŞ GHEORGHE Dosar nr. 6910/2/2017.
Art. 3
68. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Orbeni, Bacău pe fond.
MIHU (BUDA) MARIA
Art. 3 Dosar nr. 760/2/2018.
69. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Geoagiu, Hunedoara
MINCIUNESCU
GHEORGHE
Art. 3 Dosar nr. 16/2/2018.
70. Membru în Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa
MOISE (PÎRVU)
Art. 3 şi
MARIA Dosar nr. 9827/2/2017.
71. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Senatul României
MOLICO
Art. 3 şi
ELENA TATIANA Dosar nr. 784/2/2018.
72. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Camera Deputaţilor
MORARU NICOLAE
Dosar nr. 3984/2/2017.
DĂNUŢ Art. 1
73. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar

54
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
MOTFOLEA
CONSTANTIN Art. 1 Dosar nr. 9046/2/2017.
74. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
MUNTEAN NICOLAE
Art. 3 Dosar nr. 785/2/2018.
75. Candidat, Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Alba
MUREŞAN IOAN
Art. 1 Dosar nr. 8706/2/2017.
76. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
MUSTAŢĂ EUGEN
Art. 1 Dosar nr. 788/2/2018.
77. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
NAGY CAROL
Art. 1 Dosar nr. 8882/2/2017.
78. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
Dosar nr. 5736/2/2017.
NEACŞU ION
Art. 3 Acţiune retrasă în urma
79. Viceprimar, Colaborator
lit. g decesului persoanei
Brăneşti, Dâmboviţa
verificate.
NEAGU NICULAE
ALEXANDRU Art. 1 Dosar nr. 8528/2/2017.
80. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
NENIŞCĂ IONEL
Art. 3 Dosar nr. 8976/2/2017.
81. Membru în Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Botoşani
NERIŞANU
Dosar nr. 5604/2/2017.
VLADIMIR Art. 1
82. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
ONUL GHEORGHE
Art. 3 Dosar nr. 5835/2/2017.
83. Primar, Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Salva, Bistriţa-Năsăud
OPREA GHEORGHE
Art. 1 Dosar nr. 9640/2/2017.
84. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar

55
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
OPRIŢA
Art. 3 şi
GHEORGHE Dosar nr. 513/2/2018.
85. Colaborator Art. 5
Candidat, În curs de soluţionare.
alin. 1
Consiliul Judeţean Alba
PALADE VASILE
Art. 3 Dosar nr. 8973/2/2017.
86. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Lipova, Bacău
PAPAVĂ VALERIU Art. 3 şi
Dosar nr. 9829/2/2017.
87. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Camera Deputaţilor alin. 1
PENA NICULA
Art. 1 Dosar nr. 9830/2/2017.
88. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
PETRICĂ ION Dosar nr. 6870/2/2017.
Art. 1
89. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
POPA IOAN
Art. 1 Dosar nr. 5836/2/2017.
90. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
POPESCU IOAN
Art. 1 Dosar nr. 9521/2/2017.
91. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
PUJINĂ DOREL
Art. 1 Dosar nr. 9838/2/2017.
92. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
PURCARU
(fost PURCĂREA) Dosar nr. 1382/2/2017.
Art. 1
93. MARIN Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
Verificat în urma accesului pe fond.
la dosar
PURCARU
Dosar nr. 5213/2/2017.
MARIUS Art. 1
94. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
PUŞCAŞU STELIAN
Art. 3 Dosar nr. 5670/2/2017.
95. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Hudeşti, Botoşani

56
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
RADU MARIAN
Art. 3 Dosar nr. 8978/2/2017.
96. Membru în Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Olt
RĂDULESCU
CONSTANTIN Art. 3 Dosar nr. 9351/2/2017.
97. Colaborator
Membru în Consiliul Local lit. g În curs de soluţionare.
Bălteni, Olt
ROŞU DUMITRU
Art. 1 Dosar nr. 9345/2/2017.
98. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
ROTARU ILIE Art. 3 şi
Dosar nr. 748/2/2018.
99. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Senatul României alin. 1
RUMBEŢ TRAIAN
Art. 1 Dosar nr. 792/2/2018.
100. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
RUSU VIOREL Dosar nr. 6119/2/2017.
Art. 1
101. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
SÂMPETREAN
Dosar nr. 5156/2/2017.
NICOLAE Art. 3
102. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Deţinător al titlului lit. z
pe fond.
de Revoluţionar
SAMSON
PANDELE Art. 1 Dosar nr. 9828/2/2017.
103. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
SANDU DUMITRU
Art. 1 Dosar nr. 291/2/2018.
104. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
SAS IOAN
Art. 1 Dosar nr. 18/2/2018.
105. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
SAVU TUDOR Dosar nr. 5345/2/2017.
Art. 1
106. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.

57
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
SCHMIDT
HILARIUS
Dosar nr. 1974/2/2017.
JOHANNES Art. 3
107. Colaborator Proces câştigat de CNSAS
KONSTANTIN lit. z
pe fond.
Deţinător al titlului
de Revoluţionar
SECHELEA IOAN
Art. 1 Dosar nr. 6907/2/2017.
108. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
SINCU IOAN
Membru în Consiliul Local Art. 3 Dosar nr. 745/2/2018.
109. Colaborator
Băile Herculane, lit. g În curs de soluţionare.
Caraş-Severin
SLĂTINEANU MIHAI
Art. 1 Dosar nr. 9343/2/2017.
110. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
STAN MIRCEA Dosar nr. 1801/2/2017.
Art. 1
111. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
STANCIU VALERIU
Art. 1 Dosar nr. 783/2/2018.
112. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
STOICA ION
Art. 1 Dosar nr. 9582/2/2017.
113. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
STRÂMB IOAN VASILE Art. 3 şi
Dosar nr. 649/2/2018.
114. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Camera Deputaţilor alin. 1
SUCIU NICOLAE Art. 3 şi Dosar nr. 4280/2/2017.
115. Candidat, Colaborator Art. 5 Proces câştigat de CNSAS
Senatul României alin. 1 pe fond.
SZABO EUGEN
Art. 1 Dosar nr. 428/2/2018.
116. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
ŞTEFAN GHEORGHIŢĂ
Art. 3 Dosar nr. 787/2/2018.
117. Membru în Consiliul Local Colaborator
lit. g În curs de soluţionare.
Lespezi, Iaşi

58
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
TĂTARU GHEORGHE
Candidat, Art. 3 şi Dosar nr. 5669/2/2017.
118. Camera Deputaţilor Colaborator Art. 5 Proces câştigat de CNSAS
Candidat, alin. 1 pe fond.
Consiliul Judeţean Ialomiţa
TĂTĂRUŞANU
Dosar nr. 5215/2/2017.
DUMITRU Art. 1
119. Lucrător Proces câştigat de CNSAS
Verificat în urma accesului alin. 7
pe fond.
la dosar
Dosar nr. 1971/2/2017.
TOADER PETRE
Art. 1 Acţiune retrasă în urma
120. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 decesului persoanei
la dosar
verificate.
TODOCA
Art. 3 şi Dosar nr. 4729/2/2017.
IOAN COLOMAN
121. Colaborator Art. 5 Proces câştigat de CNSAS
Candidat,
alin. 1 pe fond.
Camera Deputaţilor
TODOROVICI AUREL Dosar nr. 5821/2/2017.
Art. 1
122. Verificat în urma accesului Lucrător Proces câştigat de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
TUDOR AUREL Dosar nr. 2236/2/2017.
Art. 1
123. Verificat în urma accesului Lucrător Proces pierdut de CNSAS
alin. 7
la dosar pe fond.
TUDORAN IOAN
Art. 1 Dosar nr. 9832/2/2017.
124. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
ŢINCU
FLORIAN PETRE Art. 3 Dosar nr. 793/2/2018.
125. Colaborator
Director, Săptămânalul lit. p În curs de soluţionare.
„Jurnal Giurgiuvean”
Dosar nr. 5672/2/2017.
ŢIPLICĂ ION
Art. 1 Acţiune retrasă în urma
126. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 decesului persoanei
la dosar
verificate.
UNGUR HORIA
Dosar nr. 2743/2/2017.
ADRIAN Art. 3
127. Colaborator Proces pierdut de CNSAS
Deţinător al titlului lit. z
pe fond.
de Revoluţionar

59
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numărul dosarului
Numele persoanei propusă
Nr. Temeiul şi
şi instanţei în
crt. legal conţinutul
funcţia deţinută acţiunea în
deciziei definitive
constatare
URSE ŞTEFAN
Art. 3 şi
Candidat, Dosar nr. 3/2/2018.
128. Colaborator Art. 5
Consiliul Local Griviţa, În curs de soluţionare.
alin. 1
Ialomiţa
VANCEA MĂLINAŞ
Art. 1 Dosar nr. 6118/2/2017.
129. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
VIGH IOSIF Art. 3 şi
Dosar nr. 814/2/2018.
130. Candidat, Colaborator Art. 5
În curs de soluţionare.
Consiliul Judeţean Satu Mare alin. 1
VINCZE LEHEL IULIU Dosar nr. 5741/2/2017.
Art. 3
131. Membru în Consiliul Local Colaborator Proces câştigat de CNSAS
lit. g
Tăuteu, Bihor pe fond.
VÎLCEA TRAIAN Art. 3 şi Dosar nr. 5344/2/2017.
132. Candidat, Colaborator Art. 5 Proces câştigat de CNSAS
Senatul României alin. 1 pe fond.
ZAHARIA
GHIORGHE Art. 1 Dosar nr. 782/2/2018.
133. Lucrător
Verificat în urma accesului alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar
ZALMAN MARCU
Art. 1 Dosar nr. 452/2/2018.
134. Verificat în urma accesului Lucrător
alin. 7 În curs de soluţionare.
la dosar

60
2017 – Raport de activitate

Anexa 2

Lista nominală a acţiunilor în constatare


finalizate prin decizii definitive şi irevocabile ale ÎCCJ,
în anul 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
ADOMNICĂI ILIE Proces câştigat
Art. 1
1. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 6147/2/2016.
ANGHEL AUREL Proces câştigat
Art. 1
2. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 542/2/2016.
APOSTOL
(fostă FINIŞ) Proces câştigat
Art. 1
3. ANA VIRGINICA Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
Verificată în urma accesului Dosar nr. 6131/2/2016.
la dosar
ARMAŞU EMIL Proces câştigat
Art. 1
4. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 400/2/2016.
ARON SILVIU Proces câştigat
Art. 1
5. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 6732/2/2015.
BARBU MIRCEA Proces câştigat
Art. 1
6. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 2169/2/2015.
BELCEA
GHEORGHE Proces câştigat
Art. 3
7. ONORICĂ Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Membru în Consiliul Local Dosar nr. 7383/2/2016.
Lumina, Constanţa

61
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
BELCIU STELICĂ Art. 3 şi Proces câştigat
8. Candidat, Lucrător Art. 5 irevocabil de CNSAS.
Camera Deputaţilor alin. 1 Dosar nr. 6589/2/2015.
BODEA TEODOR Proces câştigat
Art. 1
9. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 4860/2/2016.
BOROJNI
Proces câştigat
TIBERIU Art. 1
10. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 5739/2/2016.
la dosar
BRĂILEANU
Proces câştigat
VASILE Art. 1
11. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2440/2/2015.
la dosar
BRENDLI IOSIF Proces câştigat
Art. 3
12. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Beltiug, Satu Mare Dosar nr. 573/2/2015.
BURLACU MIHAI Proces câştigat
Art. 3
13. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS
lit. g
Lozna, Botoşani Dosar nr. 5302/2/2016.
CÂMPEAN
Proces câştigat
VALENTIN Art. 3
14. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 6583/2/2015.
Zam, Hunedoara
CÂRSTEA ION Proces câştigat
Art. 3
15. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Ocniţa, Dâmboviţa Dosar nr. 3425/2/2014.
CERNAT ION Proces câştigat
Art. 3
16. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Şugag, Alba Dosar nr. 5330/2/2016.
Art. 12
CHIAMIL TEMUR Proces pierdut
alin. 1 lit. g
17. Şef de Cabinet, Colaborator irevocabil de CNSAS.
din Legea
Camera Deputaţilor Dosar nr. 1716/2/2015.
7/2006
CIONT IOAN Proces câştigat
Art. 1
18. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7304/2/2015.

62
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
CIORTEA
Proces câştigat
FLORIN SIMION Art. 1
19. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2618/2/2015.
la dosar
CIŞMIGIU
DUMITRU Proces câştigat
Art. 1
20. CONSTANTIN Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
Verificat în urma accesului Dosar nr. 215/2/2015.
la dosar
CODREANU
Proces câştigat
FELICIA Art. 1
21. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificată în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 6164/2/2015.
la dosar
CONDURACHE
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 1
22. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2899/2/2016.
la dosar
COSAC ION Proces câştigat
Art. 1
23. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7549/2/2015.
CRAI DUMITRU Proces câştigat
Art. 1
24. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 2672/2/2016.
CRISTIAN
Proces câştigat
ALEXANDRU Art. 3
25. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Director al Penitenciarului lit. f
Dosar nr. 1472/2/2016.
Galaţi
CSEH
Proces câştigat
ADALBERT Art. 1
26. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 7544/2/2015.
la dosar
CSISZER ANDRAS Proces câştigat
Art. 3
27. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Sâncrăieni, Harghita Dosar nr. 289/2/2016.
DAMIAN ŞTEFAN Proces câştigat
Art. 1
28. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 6154/2/2016.

63
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
DĂNUŢ DUMITRU
Proces câştigat
DOREL Art. 3
29. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 7960/2/2015.
Şinteu, Bihor
DASCĂLU
Proces pierdut
DAN COSTINEL Art. 3
30. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru al lit. r
Dosar nr. 7707/2/2014.
Academiei Române
DEACONU IOAN Proces câştigat
Art. 1
31. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 672/2/2014.
DENEŞ IOAN Proces câştigat
Art. 1
32. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7129/2/2015.
DRĂGAN DUMITRU Proces câştigat
Art. 1
33. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 1702/2/2015.
DUCIUC GRIGORE
Proces câştigat
Inspector Şef Adjunct, Art. 3
34. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Inspectoratul Teritorial de lit. f
Dosar nr. 1500/2/2016.
Muncă Suceava
DUMITRAŞ
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 1
35. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 494/2/2015.
la dosar
DUMITRU
(DÂRLOAGĂ) Proces câştigat
Art. 1
36. DANDU Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
Verificat în urma accesului Dosar nr. 7489/2/2014.
la dosar
ENE GHEORGHE
Art. 3 şi Proces câştigat
Candidat,
37. Colaborator Art. 5 irevocabil de CNSAS.
Consiliul local
alin. 1 Dosar nr. 6144/2/2016.
Ulmi, Dâmboviţa
FILIPAN MIRCEA Proces câştigat
Art. 1
38. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 3143/2/2016.

64
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
FLOREA IULIAN Proces câştigat
Art. 3
39. Consilier, Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Primăria Teslui, Dolj Dosar nr. 3954/2/2016.
FLORINCA
CIOFLICA Proces câştigat
Art. 3
40. IONEL Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Membru în Consiliul Local Dosar nr. 6559/2/2015.
Buceş, Hunedoara
GALEA MOISE Proces câştigat
Art. 3
41. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Ceica, Bihor Dosar nr. 5352/2/2016.
GELB FREDERICH Proces câştigat
Art. 1
42. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin.7
la dosar Dosar nr. 620/2/2016.
GHEORGHIŢĂ
Proces câştigat
NICOLAE Art. 1
43. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2955/2/2014.
la dosar
GHIMBĂŞAN
Proces câştigat
CONSTANTIN DAN Art. 1
44. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 7238/2/2014.
la dosar
GRIGORIU MIHAI Proces câştigat
Art. 1
45. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 4410/2/2016.
GRIGUŢA IOAN Proces câştigat
Art. 3
46. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 2297/2/2015.
GRUICI
(fostă POPA)
Proces câştigat
ELENA Art. 3
47. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Procuror, lit. l
Dosar nr. 6859/2/2014.
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Turnu-Severin
GUIMAN IOAN Proces câştigat
Art. 1
48. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 5412/2/2015.

65
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
GUŢĂ
CONSTANTIN DAN
Proces câştigat
Membru fondator, Art. 3
49. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Asociaţia Producătorilor şi lit. y
Dosar nr. 4564/2/2016.
Importatorilor
de Automobile
HAŢEGAN IOAN Proces câştigat
Art. 3
50. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Noşlac, Alba Dosar nr. 547/2/2016.
HUIDU
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 3
51. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Deţinător al titlului lit. z
Dosar nr. 1470/2/2016.
de Revoluţionar
HURLUI IOAN Proces câştigat
Art. 1
52. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7675/2/2015.
IONESCU
ALEXANDRESCU Proces câştigat
Art. 1
53. DUMITRU Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
Verificat în urma accesului Dosar nr. 540/2/2016.
la dosar
IONESCU ILIE Proces câştigat
Art. 1
54. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 2031/2/2015.
IONESCU VERGIL Proces câştigat
Art. 1
55. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 521/2/2016.
IORDACHE ION Proces câştigat
Art. 1
56. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 78/2/2015.
IRICIUC IOAN Proces câştigat
Art. 3
57. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Stăuceni, Botoşani Dosar nr. 3819/2/2016.
JAKAB
Proces câştigat
LUDOVIC Art. 1
58. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 1499/2/2016.
la dosar

66
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
JURCUŢ IOAN Proces câştigat
Art. 1
59. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7437/2/2014.
LAIOŞ IULIAN Proces câştigat
Art. 3
60. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Măureni, Caraş-Severin Dosar nr. 2074/2/2016.
LISAN
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 3
61. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 3158/2/2016.
Flămânzi, Botoşani
MĂCIUCĂ MARIN Proces câştigat
Art. 3
62. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Putineiu, Giurgiu Dosar nr. 2287/2/2016.
MAGHEAR IOAN Proces câştigat
Art. 1
63. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 4658/2/2014.
MĂNIGU DUMITRU Proces câştigat
Art. 1
64. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 285/2/2016.
MĂRCULEŢ
Proces câştigat
PETREA Art. 1
65. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 4409/2/2016.
la dosar
MATEI
NICOLAE Proces câştigat
Art. 3
66. GHEORGHE Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Membru în Consiliul Local Dosar nr. 234/2/2016.
Poienarii de Muscel, Argeş
MIHAI
Proces câştigat
CONSTANTIN Art. 3
67. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 1692/2/2015.
Ziduri, Buzău
MIHĂILĂ
IOAN MARIAN Proces câştigat
Art. 3
68. Preşedinte al Lucrător irevocabil de CNSAS.
lit. s
Senatului Universităţii Dosar nr. 6618/2/2015.
„Eftimie Murgu”, Reşiţa

67
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
MIHALCEA VASILE Proces câştigat
Art. 1
69. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 2991/2/2015.
MITRACHE
Proces câştigat
DOREL DUMITRU Art. 3
70. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Deţinător al titlului lit. z
Dosar nr. 4000/2/2014.
de Revoluţionar
MUCICHESCU
Proces câştigat
IOSIF DAN MIRCEA Art. 1
71. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 1877/2/2016.
la dosar
MUREŞAN SILVIU Proces câştigat
Art. 1
72. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 6853/2/2016.
NEACŞU ION Proces câştigat
Art. 1
73. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 626/2/2016.
NEFEROIU
Proces câştigat
AURELIAN Art. 1
74. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2995/2/2016.
la dosar
NICUŢ VALERIU Proces câştigat
Art. 3
75. Secretar de Stat, Lucrător irevocabil de CNSAS.
lit. c
Ministerul Apărării Dosar nr. 2532/2/2016.
OLAR TRAIAN Proces câştigat
Art. 1
76. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7961/2/2015.
ONEA MIRCEA Proces câştigat
Art. 1
77. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 2675/2/2016.
Proces câştigat
PARASCHIV Legea
78. Lucrător irevocabil de CNSAS.
NICOLAE 187/1999
Dosar nr. 222/64/2008.
PĂTULEANU
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 1
79. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 6589/2/2014.
la dosar

68
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
PĂUNA PREDOIU
Proces câştigat
ANA Art. 1
80. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificată în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2090/2/2015.
la dosar
PETER ATTILA Proces câştigat
Art. 3
81. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Băţani, Covasna Dosar nr. 2425/2/2016.
PINTILIE
Proces câştigat
ADRIAN Art. 1
82. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 1797/2/2015.
la dosar
PISICĂ
Proces câştigat
MARIETA Art.3
83. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membră în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 614/2/2016.
Luica, Călăraşi
PLOEŞTEANU ION Proces câştigat
Art. 1
84. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 402/2/2016.
POGĂCEANU
Proces câştigat
ALEXANDRU Art. 1
85. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 280/2/2014.
la dosar
POP IOAN Proces câştigat
Art. 1
86. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 617/2/2016.
POPA IOAN Proces câştigat
Art. 1
87. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 1535/2/2015.
POPESCU
Proces câştigat
CONSTANTIN Art. 1
88. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 3368/2/2016.
la dosar
POPESCU
Proces câştigat
NICOLAE Art. 3
89. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 232/2/2016.
Rucăr, jud. Argeş

69
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
PRELIPCEAN
Proces pierdut
PETRU VIOREL Art. 3
90. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 6946/2/2014.
Horodnic de Jos, Suceava
REBREAN
Proces câştigat
LUCICA Art. 3
91. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Deţinătoare a titlului lit. z
Dosar nr. 488/2/2015.
de Revoluţionar
ROŞU IOAN Proces câştigat
Art. 3
92. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 305/2/2014.
RUS VASILE Proces câştigat
Art. 1
93. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 1639/2/2016.
RUSU
Proces câştigat
DUMITRU Art. 3
94. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 4070/2/2015.
Ţibucani, Neamţ
SAVA IOAN Proces câştigat
Art. 3
95. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Socond, Satu-Mare Dosar nr. 3647/2/2016.
SCARLAT ILIE Proces câştigat
Art. 1
96. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7130/2/2015.
SECLĂMAN
Proces câştigat
DUMITRU Art. 1
97. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 8229/2/2013.
la dosar
ŞERBAN VASILE Proces câştigat
Art. 3
98. Primar al Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
comunei Teliu, Braşov Dosar nr. 7684/2/2015.
SIANU DANIEL
Proces câştigat
Inspector Şef, Legea
99. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Direcţia de Sănătate Publică 188/1999
Dosar nr. 8111/2/2015.
Ilfov

70
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
SILION VASILE
Inspector Şef,
Proces câştigat
Inspectoratul de Jandarmi Art. 3
100. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Judeţean lit. f
Dosar nr. 2528/2/2016.
„General de Brigadă
George Praporgescu”
SIMA ION Proces pierdut
Art. 1
101. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 6152/2/2016.
SIMU PĂUNIŢĂ
Proces câştigat
Membru în Consiliul Local Art. 3
102. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Ticvaniu Mare, lit. g
Dosar nr. 7958/2/2015.
Caraş-Severin
STĂNILĂ LUCIAN Proces pierdut
Art. 1
103. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 3496/2/2014.
ŞTEFĂNESCU
GOETTLICHER Proces câştigat
Art. 3
104. MARIA Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
Deţinător al titlului Dosar nr. 4798/2/2014.
de Revoluţionar
STOIAN
CONSTANTIN
Şef al Direcţiei Generale Proces câştigat
Legea
105. Regionale a Finanţelor Colaborator irevocabil de CNSAS.
188/1999
Publice Braşov, Dosar nr. 619/2/2016.
Biroul Vamal de Interior
Covasna
ŞURLEA ION Proces câştigat
Art. 3
106. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Vişineşti, Dâmboviţa Dos nr. 7410/2/2016.
TĂNASĂ IOAN Proces câştigat
Art. 1
107. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7235/2/2014.
TĂUT NICOLAE Proces câştigat
Art. 3
108. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 7092/2/2014.

71
Raport de activitate – 2017

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
TESLOVAN
(AMBRUŞ) Proces câştigat
Art. 3
109. EMILIA Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Membră în Consiliul Local Dosar nr. 4857/2/2016.
Corbu, Harghita
TOKES VIRGIL Proces câştigat
Art. 3
110. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 369/2/2015.
TOMOIOAGĂ
Proces câştigat
IOAN Art. 3
111. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 2997/2/2016.
Blaj, Alba
ŢOPA AUREL Proces câştigat
Art. 1
112. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 7550/2/2014.
TORJA IOSIF Proces câştigat
Art. 1
113. Verificat în urma accesului Lucrător irevocabil de CNSAS.
alin. 7
la dosar Dosar nr. 1990/2/2016.
TUDOR DUMITRU Proces câştigat
Art. 3
114. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Valea Mare, Vâlcea Dosar nr. 4551/2/2014.
UIFALUSI IOSIF Proces câştigat
Art. 3
115. Membru în Consiliul Local Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Şinteu, Bihor Dosar nr. 7550/2/2015.
UNGUREANU
Proces câştigat
GHEORGHE Art. 3
116. Colaborator irevocabil de CNSAS.
Membru în Consiliul Local lit. g
Dosar nr. 1887/2/2016.
Siriu, Buzău
VAIDASIGAN
PAMFIL Art. 3 şi Proces câştigat
117. Candidat, Lucrător Art. 5 irevocabil de CNSAS.
Consiliul Local alin. 1 Dosar nr. 1631/2/2016.
Noşlac, Alba
VASILE ION Proces câştigat
Art. 3
118. Primar, Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. g
Pesceana, Vâlcea Dosar nr. 7703/2/2014.

72
2017 – Raport de activitate

Calitatea
Numele persoanei propusă Temeiul Numărul dosarului
Nr.
şi instanţei în legal al şi conţinutul
crt.
funcţia deţinută acţiunea în verificării deciziei definitive
constatare
VLĂDUŢU MARIAN Proces câştigat
Art. 3
119. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 5631/2/2014.
VOICULESCU
Proces câştigat
VASILE Art. 1
120. Lucrător irevocabil de CNSAS.
Verificat în urma accesului alin. 7
Dosar nr. 2088/2/2015.
la dosar
VRĂMULEŢ SANDU Proces câştigat
Art. 3
121. Deţinător al titlului Colaborator irevocabil de CNSAS.
lit. z
de Revoluţionar Dosar nr. 6680/2/2014.

73
Raport de activitate – 2017

Lista instituţiilor partenere


ale C.N.S.A.S.

 Comisia Federală pentru Arhivele Serviciului Securităţii


Statului din fosta Republică Democrată Germană, Germania
 Autoritatea albaneză pentru accesul la informaţiile privind
fostul serviciu al Securităţii Statului, Albania
 Comisia pentru declasificarea documentelor şi deconspirarea
apartenenţei cetăţenilor bulgari la Securitatea Statului şi la
Serviciul de Informaţii al Armatei Naţionale Bulgare, Bulgaria
 Institutul pentru Studiul Regimurilor Totalitare, Republica
Cehă
 Institutul Memoriei Naţionale, Polonia
 Institutul pentru Memoria Naţiunii, Slovacia
 Centrul de Studii pentru Reconciliere Naţională, Slovenia
 Arhivele Naţionale Estoniene, Estonia
 Arhivele Naţionale Letone, Letonia
 Centrul de cercetare a rezistenţei şi genocidului din Lituania,
Lituania
 Arhivele Istorice ale Securităţii de Stat Ungare, Ungaria
 United States Holocaust Memorial Museum (USHMM),
Washington
 Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
(IKGS), München
 Fundaţia Konrad Adenauer
 Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
 Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc (IICCMER)
 Arhivele Naţionale ale României
 Fundaţia Academia Civică
 Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca

74
2017 – Raport de activitate

 Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din


România „Elie Wiesel”
 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST)
 Universitatea din Bucureşti
 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 Revista „22”
 Societatea Română de Televiziune (SRTV)
 Fundaţia Corneliu Coposu
 Episcopia Reformată Oradea

75
Raport de activitate – 2017

76
2017 – Raport de activitate

77
Raport de activitate – 2017

78
2017 – Raport de activitate

79
Raport de activitate – 2017

80