Sunteți pe pagina 1din 2

Teme propuse pentru examenul de licenţă

Ştiinţe Economice 2018

Procedura:
- după alegerea unei teme din lista orientativă de mai jos, se va lua legătura cu cadrul didactic coordonator;
- după acordul acestuia se va întocmi o cerere (care va conţine numele, tema, şi numele cadrului didactic) ce va
fi avizată de cadrul didactic, apoi se va depune la secretariat;
Observaţie:
Se pot propune teme şi de către studenţi, inspirate de activitatea la locul de muncă care vor fi discutate şi
aprobate de cadrele didactice conducătoare.

Nume şi prenume
Nr.
cadru didactic Titlul lucrării
crt.
coordonator
1. Prof. univ. dr. 1. Finanţarea prin leasing (financiar-operaţional)
HORIA 2. Costul capitalului împrumutat
CRISTEA 3. Posibilităţi de exprimare a stării financiare a întreprinederii
4. Echilibrul financiar al întreprinederii
5. Importanţa ratelor financiare
6. Efectele îndatorării întreprinderii
7. Conţinutul şi analiza rezultatului exerciţiului la SC…..
8. Criterii de clasificare a creditelor la……….
9. Determinarea situaţiei financiare a întreprinderii…..
10. Finanţarea internă a înreprinderii
11. Structura capitalului înreprinderii
12. Planificarea fluxurilor financiare ale întreprinderii
13. Creditul bancar ca sursă de finanţare
14. Soldurile intermediare de gestiune şi importanţa lor
15. Capitaluri împrumutate pe termen lung
16. Finanţarea activelor circulante
17. Gestiunea fluxurilor de trezorerie
18. Surse externe de funcţionare ale întreprinderii
19. BVC al întreprinderii
20. Finanţarea prin leasing
21. Politica de dividend a întreprinderii
22. Gestionarea fondului de rulment al întreprinderii
23. Structura capitalului întreprinderii
24. Echilibrul financiar întreprinderii
25. Decizii de selecţie proiectelor de investiţii
2.  Prof. dr. 1. Tehnici moderne de comerţ; utilizarea
Titus Slavici internetului şi magazine virtuale.
2. Carduri şi transfer electronic al fondurilor; tendinţe şi metode moderne de
evitare a fraudelor.
3. Sisteme bancare utilizând tehnici Internet.
4. Operaţiuni financiare utilizând Internetul; investiţii pe piaţa acţiunilor, asigurări,
fonduri, licitaţii, împrumuturi şi ipoteci.
5 – 12 Marketingul şi managementul hotelier şi universitar
13-30. Proiecte finanţate din fonduri europene;
3.  Prof.univ.dr. 1. Studiul privind metodele şi tehnicile de promovare a vânzării produselor prin
Lucian Lădar sistem multi-level (network) marketing (MLM)
 Prof.univ.dr. 2. Studiul eficienţei economice a activităţii de marketing la nivelul unei societăţi
Dumitru Mnerie comerciale.
3. Metode de analiză a politicii de preţ în marketing.
4. Studiul indicatorilor diagnosticului de marketing.
Studiul metodelor şi tehnicilor de strategie a distribuţiei produselor.
4.  Prof.univ.dr. 1. Contabilitatea decontărilor cu bugetul public şi bugetul asigurărilor sociale la ..
Pereş Ion 2. Contabilitatea rezultatului exerciţiului şi a repartizării acestuia la S.C.
3. Contabilitatea capitalurilor şi a rezervelor la S.C.
4. Contabilitatea remunerării personalului şi analiza utilizării forţei de muncă
5. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie la S.C.
6. Organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la D.G.F.P.
5.  Lect. univ.dr. 1. Situaţiile financiare întocmite de agenţii economici şi potenţialul informativ al
Bogdan acestora
Cotleţ 2. Bilanţul contabil şi analiza pe bază de bilanţ la S.C.
3. Contabilitatea şi analiza utilizării imobilizărilor corporale la S.C.
4. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor şi ambalajelor la S.C.
5. Contabilitatea relaţiilor de decontare cu partenerii comerciali la S.C.
6.  Prof.univ.dr 1-10 Cultura antreprenoriala în dezvoltarea afacerilor
Neguţ Nicolae
7.  Conf. Andraş 1-5 Management strategic şi comparat
C Dorel
8.  Conf. dr. Vasile 1. Asigurări de viaţă cu aplicaţii la Societatea ……
Rotărescu 2. Asigurări de bunuri cu aplicaţii la Societatea…..
3. Studiu privind piaţa asigurărilor
4. Asigurarea autovehiculelor
5. Studiu privind asigurările sociale de pensii
9.  Lector drd. 1. Contabilitatea capitalurilor şi a rezervelor la S.C.
Mircea 2. Contabilitatea remunerării personalului şi analiza utilizării forţei de muncă
Untaru 3. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie la S.C.
10.  prof. dr. Ştefan 1. Analiza procedurilor privind achiziţiile publice, realizarea lucrărilor de
Ionel investiţii, finanţele din Bugetul public naţional. Soluţii noi de perfecţionare.
2. Mecanismul financiar – componentă a întregului mecanism economic. Locul
impozitelor şi taxelor ca instrumente de politică financiară.
3. Perspective ce privesc posibilităţile de reducere a taxelor. Rolul statului în
economie. Prezent şi perspective.
4. Un studiu de caz privind sistemul de control şi audit public intern la nivelul
unei instituţii publice. Analiza şi diagnosticul situaţiei existente. Soluţii de
îmbunătăţire.
5. Organizarea contabilităţii salariilor, asigurărilor şi protecţiei sociale la CEC.
6. Analiza funcţiilor finanţelor publice, implicaţiile acestora în ansamblul
relaţiilor economice, sociale în economie.
Structura sistemelor fiscale:
- în România
- în Ţările membre ale Uniunii Europene
11.  Prof.univ. 10 teme stabilite de comun acord între cadru didactic şi studenţi
dr. Dumitru
Ţucu
12.  Conf.univ. dr. Contabilitatea ....
Darvasi
Doina
13.  Conf.univ. dr. Finanţări din fonduri europene
L Adriana
Bebeselea