Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățare 10:

Copilăria, cea mai frumoasă vârstă


Comp. Detalii de 
Ziua Activităţi integrate/pe discipline;  Resurse Evaluare
spec. continut
Ed. Fizică
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (gripa)
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării  Materiale : metru 
succesive (două câte două) a lungimii lor de tâmplărie/  Observarea
MEM  croitorie, ruletă,  sistematică 
1.1;  - identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici
privind lungimea acestora (”mai lung”,”mai scurt”, etc.) Măsurarea riglă (probe 
1.2; 
 Procedurale : orale/ 
1.3;  - estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ lungimii
1.4;  conversaţia,  practice, 
la fel de înalţi/scunzi? ) explicaţia,exercițiul fişe de 
1.6;  - identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Despre gripă
3.1; 5.2 elemente de  lucru,teme)
efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, problematizare portofoliul, 
metrul de tâmplărie) Organizare:frontal, proiectul
- măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de măsură pe grupe, individual
potrivite (măsurarea taliei/înălțimii, a lungimii băncii,etc.)
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii  Materiale :
CLR observarea
Luni - relatarea orală, în succesiune logică, a întâmplărilor din Text suport: fisă de lucru
1.2 sistematică
06  textul audiat „Cheile”,  Procedurale :
1.3 (fişe de 
mai - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte după Tudor citire explicativă, 
2.3 lucru, 
( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe Arghezi conversaţia, 
3.1 teme), 
roluri, citire ştafetă ) explicaţia, 
3.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, portofoliul, 
Vocabular, exercitiul
4.1 linia de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text proiectul 
întrebări pe Organizare:frontal,
4.2 (joc: „Găseşte şi citeşte”) baza pe grupe,  
4.3 - folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu textului individuală
majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie
- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele
braţe, urmând o mişcare egală jos-sus;  Materiale :
MM calculator, CD
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în Mişcare pe 
1.1;1.2  Procedurale : Observarea 
gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu acompaniamentul muzică
1.3;1.4 conversaţia,  sistematică
jucăriilor muzicale
2.1;2.3 explicaţia, 
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite
3.1;3.2 Dirijatul  demonstratia,  Proba 
de dirijat intuitiv Organizare:
CLR ­  practică
- identificarea mișcărilor de dirijat adecvate melodiilor intuitiv frontal, individual,
2.3 interpretate(„Furnicile”, „Iepurașii””) pe grupe
- audiție „Anotimpurile”, A. Vivaldi
Marti  - jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”,
07  „De-a prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc.  Materiale :
mai DP - vizite imaginare la locuri de muncă interesante pentru Explorarea calculator Observarea
E.N. 1.1; 2.3 copii (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, meseriilor  Procedurale :  sistematică
C.L.R primărie, redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.). Oamenii și conversaţia, expli­
(I) CLR­ - crearea unor postere originale despre specificul meseriile lor. caţia, exercițiul
jocul de rol Aprecieri
1.2 meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii Meseria,
Organizare:  globale si
MM­ comunităţii brățară de
frontal, individual,  individuale
1.4 - dezbateri despre produsele/rezultatele unor aur
meserii, utilitatea meseriilor (mecanicul repară o în echipă
maşină stricată, medicul ne tratează când suntem bolnavi)
MEM  - investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (gripa) Măsurarea  Materiale :  riglă   Observarea
1.1;  - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării lungimii metru de tâmplărie/ sistematică 
1.2;  croitorie, ruletă,  (fişe de 
1.3;  succesive (două câte două) a lungimii lor
 Procedurale : lucru, teme 
1.4;  -utilizarea corectă a submultiplilor metrului (mm, cm) Despre gripă
conversaţia,  pentru 
1.6;  - exerciții practice de măsurare a unor obiecte din clasă
explicaţia,  acasă), 
3.1; 5.2 - rezolvarea unor probleme simple în care apar submiltiplii exercițiul, elemente portofoliul, 
metrului (cm, mm) de problematizare proiectul
- măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de măsură Organizare:frontal,
potrivite (măsurarea taliei/înălțimii, a lungimii băncii,etc.) pe grupe,individual
- identificarea personajelor dintr-un text audiat observarea
CLR - precizarea locului şi timpului acţiunii  Materiale :
sistematică
1.3 - relatarea orală, în succesiune logică, a întâmplărilor din Text suport: fisă de lucru
(fişe de 
2.4 textul audiat „Cheile”,  Procedurale :
lucru, teme 
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte după Tudor citire explicativă, 
pentru 
3.2 (citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe Arghezi conversaţia, 
acasă), 
4.1 roluri, citire ştafetă ) Personaje, explicaţia, 
portofoliul, 
4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, idei exercitiul
proiectul 
4.3 linia de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text principale Organizare:frontal,
AVAP  (joc: „Găseşte şi citeşte”) pe grupe, 
 
1.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu individuală
majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie
AVAP - combinarea tehnicilor învățate si a materialelor necesare manual, carioci,
2.1. pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor Cufărul cu  suport hârtie, Aprecieri
2.2. - crearea unui castel prin conturare, hașurare, colorare cu foarfece, lipici globale si
2.3. povești individuale
ajutorul creioanelor colorate sau a cariocilor Procedurale:
2.4. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul conversaţia,
3.1. La castel explicaţia, Expunerea
propus;
- identificarea diferitelor materiale naturale sau sintetice exercițiul lucrărilor
din care se poate construi un castel (nisip, carton, ziare, Organizare:
cuburi de lemn, digital) frontal, individual
- identificarea regulilor de igienă care trebuiesc respectate
în locuința proprie, pentru a evita îmbolnăvirea Măsurarea  Materiale :vase cu  Observarea
MEM  - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei capacităţii diferite capacități,  sistematică 
1.1;  persoane şi a celor din jur vaselor diverse lichide  (probe 
1.2;  ­ ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării  (apă, suc, lapte)  orale/ 
1.3;  succesive (două câte două) a capacităţii lor
1.4;  Despre  Procedurale : practice, 
­ identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici  metode de conversaţia,  fişe de 
1.6;  privind capacitatea acestora (”plin”, ”gol”, etc.)
3.1; 5.2 ­ estimarea unor dimensiuni (În câte pahare pot vărsa  prevenţie şi explicaţia,exercițiul lucru,teme)
tratare a Organizare:frontal  portofoliul, 
sucul dintr­o sticlă de 2l?) unor boli pe grupe,individual proiectul
­ măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea 
acesteia în mililitri
Mier­ - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
curi  Materiale :
CLR - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt Text suport: fisă de lucru
08  observarea
1.3 2.4 - identificarea consoanelor / vocalelor din cuvintele date „Cheile”,
mai  Procedurale : sistematică
3.1 3.2 - selectarea din text a unor cuvinte după criterii date după Tudor
E.N. citire explicativă,  (fişe de 
4.1 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Arghezi
C.L.R conversaţia,  lucru,teme),
4.2 majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie) Scrierea
(II) explicaţia,exercitiul portofoliul, 
MEM  - transcrierea sau copierea unor mesaje funcțională
Organizare:frontal, proiectul 
– 1.1 - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de - biletul
solicitare, cu respectarea convenţiilor pe grupe,individual
AVAP - combinarea tehnicilor invatate si a materialelor necesare  Materiale : carton, 
2.1. pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor Cufărul cu  cuburi de lemn,  Aprecieri
2.2. nisip, plastilină globale si
- realizarea, pe grupe, a unor castele din diverse materiale, povești  Procedurale :
2.3. individuale
la alegere ( carton, cuburi de lemn, nisip, plastilină) conversaţia, expli­
2.4.
3.1. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de temă; La castel caţia, exercițiul
- respectarea tehnicilor și a etapelor de lucru; Expunerea
Organizare:
lucrărilor
- participarea la jocuri de identificare a materialelor frontal, individual,
utilizate de colegi în realizarea castelelor pe grupe
Limba engleză+ Opțional
Religie 
Joi - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei
09  CLR  Materiale :
1.3 silabe/unui sunet fisă de lucru observarea
mai - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: Text suport:
E.N. 2.4  Procedurale : sistematică
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final „Cheile”,
MEM 3.1 citire explicativă,  (fişe de 
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de după Tudor
3.2 conversaţia,  lucru, teme 
4-6 cuvinte Arghezi
4.1 explicaţia,  pentru 
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Scrierea
4.2 exercitiul acasă), 
majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie funcțională
AVAP  - transcrierea sau copierea unor mesaje - biletul Organizare:frontal, portofoliul, 
1.2 - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de pe grupe,   proiectul 
2h solicitare, cu respectarea convenţiilor individuală
- identificarea regulilor de igienă care trebuiesc  Materiale :  vase 
respectate, pentru a evita îmbolnăvirea cu diferite 
Măsurarea Observarea
MEM  - stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei capacități, diverse 
capacităţii sistematică 
1.1;  persoane şi a celor din jur lichide (apă, suc, 
vaselor (probe 
1.2;  ­ ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării  lapte)
orale/ 
1.3;  succesive (două câte două) a capacităţii lor  Procedurale :
1.4;  Despre practice, 
­ identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici  conversaţia, 
1.6;  metode de fişe de 
privind capacitatea acestora (”plin”, ”gol”, etc.) explicaţia,exerci­
3.1; 5.2 ­ estimarea unor dimensiuni (În câte pahare pot vărsa  prevenţie şi lucru,teme)
țiul, elemente de 
tratare a portofoliul, 
sucul dintr­o sticlă de 2l?) problematizare
unor boli proiectul
­ măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea  Organizare:frontal,
acesteia în mililitri pe grupe, individual
Educație fizică
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de  Materiale :  fructe,  
îmbolnăvire cu boli provocate de germeni legume, cântar de 
MEM 
1.4;  - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru
Măsurarea bucătărie  Observarea 
1.6;  măsurarea masei masei  Procedurale : sistematică
3.1; 5.2 - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme corpurilor explicaţia,
şi mărimi diferite; consemnarea şi discutarea rezultatelor exercițiul,  Aprecieri 
Despre elemente de  globale si 
- aprecierea maselor unor obiecte „cântărite” în propriile vaccinare
AVAP  problematizare individuale
– 2.6 mâini
Organizare:frontal,
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase
pe grupe, individual
asemănătoare / diferite
CLR - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Materiale:manual,
Vineri - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte fișe de lucru
1.3 2.4 Observarea
10  - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei Procedurale:
3.1 3.2 Scrierea sistematică 
mai silabe/unui sunet conversaţia,
4.1 cuvintelor (fişe de 
- gruparea unor cuvinte date în funcție de sunetele care se explicaţia,
4.2 care conțin lucru,teme)
aud (cs/gz) exercițiul
4.3 litera „x” portofoliul, 
- indicarea variantei corecte de scriere a unor cuvinte date Organizare:
MEM  - folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu proiectul
– 1.1 frontal, individual
majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele Mişcare pe   Materiale :
MM calculator, CD
1.1;1.2 din cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente muzică Observarea 
de limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime)  Procedurale :
1.3;1.4 conversaţia,  sistematică
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;
2.1;2.3 Mișcări  explicaţia, 
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică
3.1;3.2 demonstratia,  Proba 
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea sugerate de 
CLR ­  Organizare: practică
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo(„La pădure”, text/de ritm.  frontal, individual,
2.3 „Coroana) Dansul pe grupe
Educație fizică
MEM  - măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în Măsurarea  Materiale :  fructe,   Observarea
 3.1 kilograme / grame
masei legume, cântar de  sistematică 
corpurilor
bucătărie, de baie  (probe 
AVAP  aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului
-
 Procedurale : orale/ 
– 2.2 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru Despre
vaccinare explicaţia, practice, 
CLR­ măsurarea masei
exercițiul,  fişe de 
Luni 2.1 - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme elemente de  lucru,teme)
13  şi mărimi diferite; consemnarea şi discutarea rezultatelor problematizare portofoliul, 
mai - echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase Organizare:frontal, proiectul
asemănătoare / diferite pe grupe, individual
- identificarea tipului de de text citit - text informativ  Materiale :manual,
CLR - analiza modalității de exprimare, a limbajului utilizat Întâlnire în
fisă de lucru
1.1 într-un text informativ lumea
1.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte cărților,  Procedurale : Observarea 
2.1 ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe după Dana conversaţia,  sistematică
2.2 roluri, citire ştafetă ) Mihai (text explicaţia, 
3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, informativ) învăţarea prin  Aprecieri 
4.2 linia de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text Vocabular, globale si 
descoperire, 
(joc: „Găseşte şi citeşte”) întrebări pe individuale
AVAP baza exercitiul
- folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu
textului Organizare:frontal
­2.6 majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie
individual, grupe
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să
genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple Mişcare pe   Materiale :
MM calculator, CD Observarea 
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor muzică  Procedurale :
1.4; 2.1 - manifestarea liberă a mișcărilor sugerate de text/ritm sistematică
conversaţia, 
- redarea pașilor unui dans popular simplu (hora)
Mișcări  explicaţia, 
CLR ­  - desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecele
sugerate de  exercitiul muzical Evaluare 
2.3 „Hora” (din folclorul copiilor) și „Mândru-i jocul text/de ritm.  Organizare: orală
Hațegana”, valorificând elementele de mişcare deja Dansul frontal, pe grupe
asimilate
- jocuri didactice despre meserii: „Parada meseriilor”,
„Vizită în țara meseriilor”, „Pliantul meseriilor”, „Meșterul Explorarea
DP făurar”, „Meserii din localitatea noastră”, etc. meseriilor Materiale: Observarea 
1.1; 2.3 - vizite imaginare la locuri de muncă interesante pentru fisă de lucru,  
copii (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, Procedurale: sistematică
De ce sunt conversaţia, expli­
CLR­ primărie, redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.). folositoare
- crearea unor pliante despre specificul meseriilor şi caţia, exercițiul Aprecieri 
1.2 meseriile?
beneficiile acestora pentru membrii comunităţii Organizare: globale si
AVAP Mintea frontal, individual,
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor  individuale
­ 2.6 născocește, în echipă
meserii, utilitatea meseriilor (mecanicul repară o mâinile
maşină stricată, medicul ne tratează când suntem bolnavi) lucrează
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului:  Materiale :   ceas de
Observarea
ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de mână, perete, electronic,
MEM  sistematică 
clepsidră, nisiparniţă, cadran solar Măsurarea de mână, clepsidră
1.4;  (probe 
 Procedurale :
1.6;  - poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi timpului. orale/ 
conversaţia, 
3.1; 5.2 citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, practice, 
explicaţia,exercițiul
ora 9 şi un sfert / 15 minute, ora 10 şi jumătate / 30 de Ceasul fişe de 
AVAP  elemente de 
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.) lucru,teme)
– 2.6 problematizare
Marți  portofoliul, 
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi Organizare:frontal,
14  proiectul
sfertului de oră pe grupe, individual
mai
- identificarea tipului de de text citit - text informativ  Materiale : fisă de 
CLR - analiza modalității de exprimare, a limbajului utilizat Întâlnire în lucru, manual
1.1 într-un text informativ lumea  Procedurale : Observarea 
1.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte cărților,
2.1 ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe conversaţia,  sistematică
după Dana
2.2 roluri, citire ştafetă ) Mihai (text explicaţia, 
3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, învăţarea prin  Aprecieri 
informativ)
4.2 linia de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text globale si 
Tipuri de descoperire, 
(joc: „Găseşte şi citeşte”) texte individuale
AVAP exercitiul
- folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu informative Organizare:frontal,
­2.6 majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie
individual, grupe
AVAP - combinarea tehnicilor învățate si a materialelor necesare Aprecieri
2.1.  Materiale : PPT, globale si
pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor
2.2. carioci, culori individuale
- observarea în imagini a diferențelor și asemănărilor Cufărul cu 
2.3.  Procedurale :
dintre cai și unicorni povești
2.4. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de temă; conversaţia,  Expunerea
3.1. - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniei explicaţia,exercitiul lucrărilor
și punctului, în funcţie de domeniul în care este utilizat Cai și  Organizare:
(pictură, grafică, sculptură etc.) unicorni frontal, individual
 Materiale : magneți 
- investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor
Măsurarea ceas de perete, Observarea
magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea polilor N electronic, de sistematică 
MEM  timpului.
1.4;  şi S şi a atracţiei / respingerii dintre polii opuşi / identici mână, clepsidră (probe 
Ceasul
1.6;  - identificarea unor instrumente de măsurare a timpului:  Procedurale : orale/ 
3.1; 5.2 ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de mână, conversaţia,  practice, 
Despre forţe explicaţia,exercițiul fişe de 
clepsidră, nisiparniţă, cadran solar
AVAP  exercitate de elemente de  lucru,teme)
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi
– 2.6 magneţi problematizare portofoliul, 
citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute
Organizare:frontal, proiectul
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a unor ore date
pe grupe, individual
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse  Materiale : manual 
CLR materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare etc.) fisă de lucru
1.1 - decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins
Mier­ 1.2 etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în  Procedurale : Observarea 
curi 2.1 pliante/reclame/reviste pentru copii etc. Scrierea conversaţia,  sistematică
15  2.2 - realizarea unor planşe/etichete/postere/afişe pe teme funcțională. explicaţia, 
mai 3.1 familiare, după modele date învăţarea prin  Aprecieri 
4.2 - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale Afișul globale si 
descoperire, 
necesare în activitatea zilnică individuale
AVAP exercitiul
- respectarea regulilor de ortografie, ortoepie și de
Organizare:frontal,
­2.6 punctuație învățate
individual, grupe
AVAP - combinarea tehnicilor învățate si a materialelor necesare Materiale:suport Aprecieri
2.1. pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor hârtie, foarfece globale si
2.2. - observarea în imagini a diferențelor și asemănărilor Procedurale: individuale
Cufărul cu 
2.3. dintre cai și unicorni conversaţia,
2.4. povești Expunerea
- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de temă; explicaţia,
3.1. - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniei exercițiul lucrărilor
și punctului, în funcţie de domeniul în care este utilizat Cai și  Organizare:
(pictură, grafică, sculptură etc.) unicorni frontal, individual
Limba Engleză+Opțional
Religie
CLR - identificarea unor informaţii previzibile în diverse  Materiale :manual,
1.1 materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare etc.)
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins fisă de lucru
1.2 Observarea 
etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în  Procedurale :
2.1 Scrierea sistematică
2.2 pliante/reclame/reviste pentru copii etc. conversaţia, 
funcțională.
3.1 - realizarea unor planşe/etichete/postere/afişe pe teme explicaţia,exercitiul Aprecieri 
4.2 familiare, după modele date învăţarea prin 
Afișul globale si 
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale
AVAP descoperire, individuale
necesare în activitatea zilnică
Joi 16  ­2.6 Organizare:frontal,
- respectarea regulilor de ortografie, ortoepie și punctuație
mai 2h individual, grupe
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau
 Materiale : diverse Observarea
ale lunilor anului tipuri de  sistematică 
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală calendare, jetoane (probe 
MEM  - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în Măsurarea
 Procedurale : orale/ 
1.1; 
care acesta are loc timpului explicaţia,exercițiul practice, 
1.3; 
- completarea calendarului personal /al clasei cu evenimente Calendarul  elemente de  fişe de 
4.2
care au importanţă pentru copii / activităţi extraşcolare problematizare lucru,teme)
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/ Organizare:frontal, portofoliul, 
pe grupe,individual proiectul
de grup pe o perioadă determinată de timp
Educație fizică
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de  Materiale : fisă 
CLR desfăşurare a evenimentelor de lucru, manual
1.1 - repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite
evenimente şi informaţii  Procedurale : Observarea 
1.2
- completarea jurnalului de lectură cu titluri ale unor conversaţia,  sistematică
2.1
2.2 reviste pentru copii Jurnal de explicaţia, 
- folosirea convenţiilor limbajului scris(scrierea cu lectură învăţarea prin  Aprecieri 
3.1
majusculă/alineat, utilizarea semnelor de punctuaţie globale si 
4.2 descoperire, 
- respectarea în scris a regulilor de caligrafie, ortografie, individuale
AVAP exercitiul
ortoepie și de punctuație
­2.6 Organizare:
frontal, individual
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei,
100 lei, 200 lei, 500 lei  Materiale : monede 
Observarea
Vineri - schimbarea unui grup de monede / bancnote cu o și bancnote 
sistematică 
17  românești și străine
MEM  bancnotă / un alt grup de bancnote sau monede având (probe orale/
mai  Procedurale :
1.2;  aceeaşi valoare Utilizarea practice, fişe
explicaţia, 
1.4;  - adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind banilor de 
exercițiul, elemente
1.6 bancnotele şi monedele învăţate lucru,teme)
de problematizare
portofoliul, 
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă Organizare:frontal
proiectul
singuri dacă pot / nu pot cumpăra un obiect cu suma de pe grupe, individual
bani de care dispun
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; Mişcare pe   Materiale :
MM recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică muzică calculator, CD Observarea 
1.4; 2.1  Procedurale : sistematică
- marşul – pas egal pe muzică
Pasul  conversaţia, 
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
cadențat.  explicaţia, 
CLR ­  copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo Marșul exercitiul Evaluare 
2.3 - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o Organizare: orală
muzică audiată („Marșul lui Iancu”, T. Popovici) frontal, pe grupe
Educație fizică

- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în


MEM   Materiale :  becuri, Observarea
cadrul unui circuit electric simplu sistematică 
 3.1 Despre pietricele, dopuri
1.1 - descrierea planului de lucru pentru investigarea de sticlă, nasturi, (probe 
corpuri şi
1.3 materialelor conductoare şi izolatoare  Procedurale : orale/ 
materiale
4.2 - realizarea unor colecţii de materiale / obiecte după explicaţia,  practice, 
AVAP  care conduc exercițiul, elemente fişe de 
criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea lor în
– 2.2 electricitatea de problematizare lucru, teme)
activităţi curente (pietricele, dopuri de sticlă, nasturi, etc.)
CLR­ Organizare:frontal, portofoliul, 
2.1 - clasificarea materialelor investigate în conductori,
pe grupe,individual proiectul
izolatori, cu proprietăţi magnetice
Luni  ­ citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe,  Materiale :
20  CLR manual, fisă de 
anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
mai 1.2 lucru
­ citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea  Observarea 
2.2  Procedurale :
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie sistematică
3.1
Recapitulare conversaţia, 
4.1 ­ identificarea textului nonliterar, în comparație cu un text
Către explicaţia, 
4.2 literar dat vacanţă învăţarea prin  Aprecieri 
­ scrierea unui bilet cu o temă dată, respectând regulile  globale si 
AVAP  descoperire, 
învățate individuale
– 1.2 exercitiul
­ realizarea unor planşe/etichete/postere/afişe pe teme 
Organizare:frontal, 
date, cu respectarea regulilor de scriere impuse individual, grupe
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  Materiale :
Mişcare pe 
MM recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică calculator, CD Observarea 
muzică
- marşul – pas egal pe muzică  Procedurale : sistematică
1.4; 2.1
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea conversaţia, 
Pasul 
copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo explicaţia, 
CLR ­  cadențat.  exercitiul Evaluare 
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o Marșul
2.3 muzică audiată („Răsună codrul”, Ioan D. Chirescu) Organizare: orală
- Audiție „Radetzcky Marsch”, J. Strauss frontal, pe grupe
DP - elaborarea în echipe a unor postere: “Meseria preferată
 Materiale :
1.1; 2.3 - exercițiu-joc: „Ce meseriași aș lua cu mine dacă …?”
calculator, CD Observarea 
- prezentarea unor meserii și a condiţiilor necesare pentru  Procedurale :
a le învăța și practica sistematică
CLR­ Recapitulare conversaţia, 
1.2 - Joc: „Ordonăm meseriile” (aranjarea unor jetoane cu Evaluare explicaţia, 
imagini specifice unor meserii) exercitiul Evaluare 
AVAP­
2.6
- realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de Organizare: orală
clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi ...., ce ai face pentru frontal, pe grupe
 
localitatea ta?”
- realizarea şi completarea unor tabele, respectând
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele rând şi coloană
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date
MEM  Organizarea  Materiale : fișe de 
- realizarea de experimente care să evidenţiez intensitatea/ lucru, jetoane
 3.1 şi reprezen- Observarea 
1.1 tăria sunetului Procedurale
tarea datelor sistematică
1.3 - realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile- explicaţia, 
din mediul
4.2 construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor exercițiul, 
cunoscut Aprecieri 
AVAP  informaţii date/culese elemente de 
– 2.2 Despre unde globale si 
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele problematizare
CLR­ şi vibraţii Organizare:frontal, individuale
2.1 continente şi de rase diferite pentru evidenţierea varietăţii
Marti  pe grupe,individual
speciei umane
21  - modificarea unei reţete culinare simple în vederea
mai realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii
­ citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe,  Materiale : manual
CLR
anunţuri, enunţuri, texte scurte etc. fisă de lucru
1.2
­ citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea   Procedurale : Observarea 
2.2
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie sistematică
3.1 conversaţia, 
Recapitulare
4.1 ­ identificarea textului nonliterar, în comparație cu un text explicaţia, 
Către
4.2 literar dat învăţarea prin 
vacanţă Aprecieri 
­ scrierea unui bilet cu o temă dată, respectând regulile  descoperire,  globale si 
AVAP  învățate exercitiul individuale
– 1.2
­ realizarea unor planşe/etichete/postere/afişe pe teme  Organizare:frontal,
date, cu respectarea regulilor de scriere impuse individual, grupe
AVAP - combinarea tehnicilor învățate si a materialelor necesare Materiale:suport Aprecieri
2.1. pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor hârtie, foarfece globale si
2.2. - observarea în imagini a personajelor din povestea Cufărul cu  Procedurale: individuale
2.3. „Prâslea cel voinic și merele de aur”, de P. Ispirescu conversaţia,
2.4. povești Expunerea
- reprezentarea grafică a unor personaje din poveste; explicaţia,
3.1. exercițiul lucrărilor
- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de temă;
CLR –  Prâslea cel  Organizare:
- identificarea elementelor componente din „pătratul
1.2 voinic frontal, individual
magic” – Tangram
MEM  - calcularea numărului de ore / zile / săptămâni dintr-un Recapitulare  Materiale : fișe de  Observarea 
Mier­  3.1 interval dat lucru, PPT­uri sistematică
curi 1.1  Procedurale :
1.3 - rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/
22  explicaţia,  Aprecieri 
mai AVAP  cumpărături, oral şi scris, folosind operații matematice
exercițiul, elemente
– 2.2 - identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru globale si 
de problematizare
CLR­ efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, individuale
Organizare:frontal,
2.1 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa) pe grupe,individual
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informaţii date/culese
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete,
desene sau reprezentări simbolice
CLR - selectarea din text a unor informații referitoare la  Materiale :fise de 
1.2 caracteristicile textului nonliterar lucru, manual, CD
2.1 - identificarea valorii de adevăr a unor enunțuri date  Procedurale : Aprecieri 
3.1  - aranjarea unei suite de propoziţii pentru a realiza textul Evaluare conversaţia,  globale si 
4.1 unui bilet sumativă explicaţia, individuale
4.2 - scrierea unui bilet cu respectarea regulilor date
exercitiul
AVAP  ­ respectarea în scris a regulilor de caligrafie, ortografie, Test scris
Organizare:
– 1.2 ortoepie și de punctuație
frontal, individual,
AVAP - combinarea tehnicilor învățate si a materialelor necesare Materiale: Aprecieri
2.1. pentru a reprezenta plastic lumea poveștilor suport hârtie, globale si
2.2. - observarea în imagini a personajelor din povestea Cufărul cu  foarfece individuale
2.3. „Prâslea cel voinic și merele de aur”, de P. Ispirescu Procedurale: Expunerea
2.4. povești lucrărilor
- reprezentarea unor personaje din poveste utilizând tehnica conversaţia,
3.1. explicaţia,
Tangram („pătratul magic”); Prâslea cel 
- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de temă; exercițiul
voinic Organizare:
- identificarea elementelor componente din „pătratul
magic” – Tangram frontal, individual
Limba Engleză + Opțional
Religie 
- identificarea şi denumirea unităților de măsură pentru
Proba de 
MEM  masa corpurilor, lungime, capacitate  Materiale : diferite
evaluare 
1.1 - completarea unor enunțuri lacunare instrumente de 
scrisă
1.4 - identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru măsură
1.2  Procedurale :expli
efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, Observarea 
1.3 Evaluare caţia, exercițiul, 
 1.6 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa) sistematică
elemente de 
 4.2 - construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor problematizare
AVAP  Aprecieri 
Joi  informaţii date/culese Organizare:frontal,
– 2.6 globale si 
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, pe grupe,individual
individuale
23  desene sau reprezentări simbolice
mai ­ ordonarea unor mesaje scrise pentru a formula un bilet
CLR ­ realizarea unor corespondențe între imagini și tipuri de   Materiale :
1.2 1.3 bilete specifice (solicitare, informare, mulțumire) La pas! Un  fisă de lucru
2.3 2.4  Procedurale : Observarea 
­ dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin  pas mai 
3.1 3.2 citire explicativă,  sistematică
adăugarea / eliminarea unor cuvinte sus!
conversaţia, 
­ jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr­ Aprecieri 
MM­ Activităţi de explicaţia, 
un cuvânt”, „ Ce s­ar fi întâmplat dacă…?” globale si 
1.4 ameliorare şi exercitiul individuale
­ jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”  dezvoltare Organizare:frontal 
2 h ­ respectarea în scris a regulilor de caligrafie, ortografie, individuală
ortoepie și de punctuație
Ed. Fizică

- identificarea şi denumirea unităților de măsură pentru


 Materiale : fișe de 
masa corpurilor, lungime, capacitate Observarea
MEM  lucru
- completarea unor enunțuri lacunare sistematică 
1.1  Procedurale :
Vineri (probe 
1.4 - identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru explicaţia, 
24  Ameliorare, orale/ 
1.2 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, exercițiul, 
mai recuperare,  practice, 
1.3 metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa) dezvoltare elemente de 
 1.6 fişe de 
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor problematizare
AVAP  lucru,teme)
informaţii date/culese Organizare:frontal,
– 2.6 portofoliul, 
pe grupe,  
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, proiectul
individual
desene sau reprezentări simbolice
­ ordonarea unor mesaje scrise pentru a formula un bilet
­ realizarea unor corespondențe între imagini și tipuri de   Materiale :
CLR
bilete specifice (solicitare, informare, mulțumire) La pas! Un  manual, culegere, 
1.2
­ dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin  pas mai  fisă de lucru
1.3
sus!  Procedurale :
2.3 adăugarea / eliminarea unor cuvinte Observarea
explicatia, 
2.4 ­ jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr­ sistematică
Activităţi de exercitiul
3.2 un cuvânt”, „ Ce s­ar fi întâmplat dacă…?” ameliorare şi problematizare
MM­
­ jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”  dezvoltare Organizare:
1.4 
­ respectarea în scris a regulilor de caligrafie, ortografie, frontal, individual
ortoepie și de punctuație
­ gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze
 Materiale :
un dans liber pe linii melodice proprii, simple
MM calculator, CD Observarea 
Itemii probei de evaluare vizează:  Procedurale :
1.4; 2.1 sistematică
● interpretarea unui cântec simplu, respectând duratele,  Recapitulare conversaţia, 
înălțimea sunetelor și însoțindu­l de mișcări simple de  Evaluare explicaţia, 
CLR ­  exercitiul Evaluare 
2.3 dirijat orală
Organizare:
● identificarea tipului de cântec frontal, pe grupe
● marcarea locurilor adecvate respirației