Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18. 05. 2018


ŞCOALA: Şcoala Profesională Coarnele Caprei
CLASA: a III- a
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Ciurariu Manuela
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
Tema : Pictură / tonuri și nuanțe
CONŢINUT: ,, Copac înflorit ,,
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să descopere corespondenţe între formele plastice şi cele din natură;
O2: să mânuiască pensulele şi culorile cu uşurinţă, în obţinerea tehnicii de fuzionare pe suport
umed;
O3: să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
O4: să-şi reamintească culorile primare şi binare, precum şi nonculorile;
O5: să exemplifice existenţa acestora în natură;
O6: să adopte poziţia corectă pe parcursul realizării lucrării;
RESURSE:
metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală, exerciţiul,
observaţia cu observarea dirijată, demonstraţia, munca independentă.
mijloace didactice: planşă demonstrativă, planşe/ imagini pe care se
observă tehnica fuzionării pe suport umed, planşă „Steaua culorilor”,
bloc desen, pahar, Laptop, videoproiector, imagini - material PPT Simfonia
primăverii, ghicitori.
forme de organizare:
frontală, individuală- dirijată de cadrul didactic.
Bibliografie:
1. Silvia Drăghicescu, Florenţa Drăghicescu, ”Educaţie plastică-ghid metodic clasele I-
IV,Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2007
2. Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice (clasa a III-a și
clasa a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014;

Temporale: durata lecţiei: 45 minute;


Umane: 18 elevi
ANEXA I.

1. Ziua se măreşte,
Zăpada se topeşte,
Grădina a-nverzit,
Ce anotimp a sosit?
(Primăvara)
2. Soldăţel alb ca zăpada
S-a luptat capul să-şi scoată.
Sabia-i verde străpunge,
Gerul iernii îl înfrânge.
(Ghiocelul)
3. Se întâmplă peste noapte,
Din boboci, florile scoate;
Din uscat şi noduros,
Zici că-i nins, un prinţ frumos!
(Copacul înflorit)
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Conţinut instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare


op. Materiale Metode Forme de
didactice organizare
1. Moment - Se asigură condiţii optime pentru buna Trusa de desen Conversaţia Individuală
organizatoric desfăşurare a lecţiei: pregătirea acuarelelor, a
1 min. pensoanelor, a blocului de desen, a paharului
pentru apă.
- Verifică dacă toţi elevii au materialele necesare. Frontală

2.Reactualizarea O4 - Pune întrebări asupra culorilor cunoscute Planşa „Steaua Conversaţia Frontală Observare
cunoştinţelor O5 (primare şi binare), precum şi asupra utilizării culorilor” sistematică
(vocabularul plastic) nonculorilor (alb, negru) în obţinerea nuanţelor; Desfăşurată
4 min. Explicaţia de cadrul
didactic
3. Dirijarea învăţării O5 - Deschide şi conduce o discuţie despre colaje despre Conversaţia Frontală
a) Discuţie primăvară: primăvară Observare
pregătitoare - În ce anotimp ne aflăm ? Explicaţia Dirijată de sistematică
3 min. - Care sunt lunile de primăvară ? cadrul
- Cum e timpul acum ? Cum este natura ghicitori Observaţia didactic
primăvara?
- Ce modificări s-au petrecut în
natură ?
- Înfăţişarea pomilor ?
- Se spun ghicitori despre primăvară
(Anexa I.)

b)Captarea atenţiei O1 - Prezintă planşe, reproduceri de picturi, alte Planşe model, Observaţia Frontală Observare
8 min. O4 materiale ce reprezintă pomi înfloriţi; colaje despre sistematică
O5 - Se prezintă un material PPT Simfonia primăvară Conversaţia
primăverii. Laptop, video Explicaţia
- Conduce observarea culorilor folosite în proiector
materilalele prezentate cu exemple pentru fiecare:
- albastru deschis – cerul;
- galben – soarele;
- verde – iarba;
- alb, roz – florile pomilor;
- cafeniu, maro – trunchiul copacilor;
- roşu, galben, albastru – florile de câmp;

c) Anunţarea temei Spune elevilor subiectul lecţiei:,, Copac înflorit ,, Conversaţia


lecţiei Ei trebuie să compună spațiul plastic folosind
1 min. tehnica fuzionării pe suport umed şi
dactilopictura

d) Demonstrarea O2 Se vor prezenta mai multe lucrări, planşe în Planşe Observaţia Frontală Observare
tehnicii de lucru O6 care elevii vor observa şi recunoaşte tehnica cu observarea sistematică
3 min. fuzionării pe suport umed. dirijată
Exerciţiu – joc Trusa de desen Demonstraţia Desfăşurată Temă de
Se va realiza pe planşa de bloc de desen, de cadrul lucru în clasă
combinarea culorilor şi nonculorilor, pentru a Explicaţia didactic
realiza nuanţele ce vor fi utilizate în timpul Individuală
lucrului Conversaţia
Compoziţia ,, Copac înflorit ,,
- se vor folosi puncte şi linii care vor fuziona
cu fondul din forme şi pete.
4. Obţinerea O2 Se prezintă planşa şi se discută conţinutul şi Planşa model Exerciţiul Frontală Orală
performanţelor O3 modul de realizare al exerciţiului – joc cât şi al Individuală
Executarea lucrării lucrării. Trusa de lucru Munca
24 min. Se dau îndrumări şi explicaţii unde este cazul. independentă Activitate
Elevii vor desena pe fond muzical. Se fixează practică
etapele:
Elaborarea echilibrată a fondului;
Schiţarea şi redarea detaliilor; Aprecierea
Acoperirea echilibrată a paginii; verbală
Finisarea şi corectarea lucrării.
În timp ce elevii lucrează învăţătorul îndrumă în
permanenţă activitatea (individual) sau frontal.

5. Feedback-ul Se fac recomandări: culori vii, finisări şi Conversaţia Individuală Continuă


1 min. corectări. Frontală
- Acoperiţi echilibrat pagina cu mai multe culori Explicaţia
vii. Aprecierea
Sunt sprijiniţi în realizarea compoziţiei verbală
determinându-i să se autoaprecieze pozitiv

6. Evaluare O1 Se solicită elevii să lase planşele să se usuce şi să Planşele Observaţia Frontală evaluare
5 min. O3 observe lucrările colegilor. elevilor reciprocă
Se urmăresc criteriile de analiză a planşelor: Conversaţia Individuală
acurateţe, încadrare, mod de realizare,
originalitate.
Evidenţiez lucrările cele mai reuşite pe care le voi
nota în catalog. Realizez o miniexpoziţie cu cele
mai frumoase lucrări ale elevilor, apreciez
modul de folosire al materialelor, de realizare a Elevii sunt Aprecierea auto-
planşelor cât şi comportamentul elevilor, felicitaţi pentru verbală evaluare
respectarea temei, aspectul estetic, acurateţea, modul de
corectitudinea realizare a
lecţiilor