Sunteți pe pagina 1din 1

4/18/2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în conformitate cu Metodologia de


organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat,
Anexa 2 la OMECTS Nr. 4799/31.08.2010, cu Ordinul
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
bacalaureat 2018 şi respectiv, OMENCS Nr. 4792/2017,
în ziua de sâmbătă, 23 iunie 2018, ora 7:30, la sediul
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti din
strada Icoanei nr. 19, Bucureşti, sectorul 2, va avea loc
tragerea la sorţi a membrilor comisiilor din centrele de
examen şi respectiv, din centrele zonale de evaluare din
Municipiul Bucureşti.