Sunteți pe pagina 1din 11

Model de calcul

Pentru piesa din figură pentru cota Ø 50±0.04 se calculează dimensiunea cuibului în
felul următor:
Pentru polipropilenă (PP) valoarea contracției:

Cmin=1%, Cmax=2,8% , deci rezultă Cmed=1,9%.

+0,36
Deci se obține pentru cuib:51 -0,46 de unde rezultă un câmp de toleranţă Tcuib=0,82 [mm].
Pentru piesa din figură pentru cota Ø30 care are un câmp de toleranţa ±0.3, se
calculează dimensiunea miezului:
Fixare pe cuib

H + Δ ≤ (h + δ )(1 + Cmin ) [ mm ]

H - Δ ≥ (h - δ )(1 + Cmax ) [ mm ]
H = h (1 + Cmed ) [ mm ]

Fixare pe miez

H ' + Δ' ≤ (h' +δ' )(1 - Cmin ) [ mm ] +0,99


Deci se obține pentru miez: 29 de unde rezultă un câmp de toleranţă Tmiez=1,12 [mm].
H ' - Δ' ≥ (h' -δ' )(1 - Cmax ) [ mm ] -0,13

H ' = h′(1 - Cmed ) [ mm ] 1


Recomandare:
Valoarea câmpului de toleranţă rezultată în urma calculelor efectuate anterior reprezintă valoarea toleranţei maxim admisă. Dacă se
depășește această valoare piesa rezultată este considerată rebut. Pentru a se evita acest lucru şi pentru a creşte numărul pieselor injectate
este nevoie ca dimensiunile matriţei de injectat atât pentru cuibul matriţei cât şi pentru miez să se realizeze la un câmp de toleranţă mai
restrâns.
De exemplu:

– în cazul cubului se poate recomanda pentru dimensiunea rezultată din calcule:

51 +0,36
-0,46 51 +0,2
-0,2
Tcuib=0,4 [mm] Câmpul de toleranţă calculat Tcuib=0,82 [mm].

– în cazul miezului se poate recomanda pentru dimensiunea rezultată din calcule:

,
29 +0,99
-0,13 , Tmiez=0,4 [mm] Câmpul de toleranţă calculat Tmiez=1,12 [mm].

La serviciul Control Tehnic de Calitate se efectuează măsurători ale pieselor rezultate în urma injectării (pe loturi) iar dacă valoarea
câmpului de toleranţă nu se încadrează în valorile prevăzute pe desen este necesară recondiţionarea elementelor active (cuib şi miez).

2
Calculul numărului de cuiburi
G * tT
Formula de calcul : n=
3,6 * m f
Unde:
G – Capacitatea reală de plastifiere a maşinii de injectat [g/sec];
tT – Timpul de injectare [sec];
mf – masa piesei injectate x factor de corecţie din tabel.
kg 1000
Pentru o maşină de injectat MI 630/220 capacitatea G = 100 = 100 * = 27 ,77 [ g / sec]
h 3600
Timpul de injectare se alege ca fiind tT =0.6 [sec] pentru fiecare gram de material injectat mf.
Masa materialului injectat mf [g], se poate calcula cu ajutorul volumului piesei respectiv densitatea materialului
acesteia:
mf = V * ρ
Valoarea lui n rezultată din calcul se rotunjeşte în jos, de exemplu dacă din calcul obţinem n= 4,56 valoarea
totala a cuiburilor va fi n=4 cuiburi.

Masa netă [g] 0,3-0,5 0,5-1,0 1-3 3-5 5-10 10-20 20-50 >50
Factor de corecţie 1,5 1,4 1,3 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05

3
Dimensiunile interioare şi exterioare ale plăcilor de formare ale matriţei de injectat

Diametrul interior „d” fiind determinat anterior în funcţie de dimensiunea piesei injectate, urmează să se determine diametrul
exterior „D” cu ajutorul formulei:

σ a + 0 ,7 pi
D=d [ mm ]
σ a – 1,3 pi
unde:
σa – este tensiunea admisibilă a materialului cuibului;
pi – presiunea din interiorul cuibului.

Materialul cuibului este un oţel de cementare OLC 15 recomandat, în literatura de specialitate, pentru subansamblele matriţei
care vin în contact direct cu materialul plastic.
Cuibului i se va aplica un tratament termic de cementare, călire, revenire joasă (Ce + C + r). Astfel materialul acestuia va ajunge la
rezistenţa de rupere la tracţiune: σa = 590 [Mpa] şi duritatea de 56 HRC (190 HB).
În general pi = (0,4…0,6)∙ pe
unde:
pe = 220 [Mpa] este presiunea exterioară a maşinii de injectat se va considera, pi = 0,5pe = 110 [Mpa]

4
Calculul forţelor din procesul de injecţie

Pentru ca matriţa să nu se deschidă sub acţiunea forţei de injecţie Finj generată de presiunea interioară
trebuie ca mecanismul sistemului de închidere să opună o forţă numită forţă de închidere Fînchidere. Această forţă
are o valoare maximă care trebuie menţinută constantă în timpul injectării, astfel încât să echilibreze forţa de
injecţie creată în matriţă.
Condiţia de injecţie este:

Fînchidere > Finj


sau

Fînchidere = k1 Finj
unde: k1 = 1, 2 ... 1, 3

Forţa interioară de injecţie nu poate fi stabilită cu exactitate datorită numărului mare de factori variabili care
intră în componenţa ei, dar poate fi determinată empiric, cu o precizie satisfăcătoare pentru efectuarea calculelor
de rezistenţă.
Forţa care tinde să deschidă matriţa de formare prin injecţie.
Finj =pi ∙Sf [N]
unde:
Finj – forţa de injecţie din matriţă;
Sf – este suprafaţa frontală a cuibului;
pi – presiunea interioară de injectare, obţinută după eliminarea pierderilor de presiune în duză şi canalele de
injectare, în funcţie de presiunea exterioară ”pe” [Mpa].
5
Amplasarea cuiburilor în matriţă pentru sistemul de injectare prin canale de distribuţie

6
Alegerea tipului matriţei de injectat

Matriţă cu tije aruncătoare

Elemente componente ale unei matriţe de injectat;


1  placa de sprijin prin care pachetul fix se montează pe pachetul fix al
maşinii, 2  duza matriţei, 3  placa port miez,
4  culee, 5  bucşă; 6  coloana de ghidare;
7,9  plăci distanțiere, 8  tija extractoare de culee,
10  placă port aruncătoare, 11  şurub de fixare; 12  placă de sprijin; 13 
arc elicoidal; 14  plunjer; 15  tijă aruncătoare;
16  cuib; 17  miez; 18  inel de centrare. 7
Alegerea tipului matriţei de injectat

Matriţă de injectat piesă


Matriţă cu tije aruncătoare cu pereţi subţiri

Matriţă cu bacuri inclinate 8


Piese injectate

Reperul 1 - Material: Poliamidă 6 (PA6) Reperul 2 - Material: Polietilenă de joasa densitate Reperul 3 - Material: Polietilenă
(PEJD - LDPE)) de înaltă densitate (PEÎD - HDPE))

Reperul 6 - Material: Policlorură de vinil


Reperul 4 - Material: Polipropilenă (PP)) Reperul 5 – Material: Polistiren de uz general (PS)
clorurata (PVC-C))

9
Caracteristicile materialelor termoplastice

Valoarea contracţiei Densitate


Tipul materialului termoplastic
[%] [ g/cm3 ]

Acrilonitril-butadien-stiren (ABS) 0,3-1,6 0,99-1,15


Poliamidă 6 (PA 6) 0,3-2,2 1,14
Poliamidă 6.6 (PA 6.6) 0,6-3 1,14
Poliamidă 6.10 (PA 6.10) 1-1,8 1,07
Poliamidă 6.12 (PA 6.12) 0,5-1,4 1,07
Poliamidă 11 (PA 11) 0,5-2 1,04
Poliamidă 12 (PA 12) 0,5-2 1,04
Policarbonat (PC) 0,5-0,7 1,20-1,25
Policlorura de vinil rigidă (PVC-D) 0,1-0,6 1,35-1,45
Policlorură de vinil plastifiată (PVC-M) 0,2-5 1,15-1,35
Policlorură de vinil clorurata (PVC-C) 0,1-0,7 1,5-1,6
Polietilena de joasa densitate (PEJD - LDPE) 1,5-5 0,91-0,92
Polietilena de înaltă densitate (PEÎD - HDPE) 1,5-5 0,94-0,96
Polietilentereftalat (PET) 0,2-3 1,37
Polipropilenă (PP) 1-2,8 0,90-0,91
Polistiren de uz general (PS) 0,2-0,6 1,04-1,06
Polistiren rezistent la şoc (PAS) 0,2-0,8 1,01-1,06
Poliuretantermoplastic (PUR) 2-3 1,24-1,26

10
CONŢINUT

1. Desen la scară cotat corespunzător (două cote minim tolerate 1 -


cuib; 1 - miez) – 1 p;
2. Calcule de dimensionare pentru cotele tolerate – 3p;
3. Calculul numărului de cuiburi – 1 p;
4. Calculul dimensiunile interioare respectiv exterioare ale plăcilor de
formare ale matriţei de injectat – 1 p;
5. Calculul forţelor din procesul de injecţie – 1 p;
6. Alegerea potrivită a matriţei de injectat – 3 p.

11