Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE INSTRUIRE ȘI FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI

DIN CADRUL

Nr. Forma de pregătire Locul Conducător Participanţi Perioadă Obiective Mod de


crt de (organizator) evaluare
desfăşurar
e

1. CURS AVANGARDE -director Însuşirea unor Fără examinare


MANAGEMENT Iași BUSINESS de Sem. II metode
ACADEMY program 2018 şi procedee din
domeniul
managementului
și a coordonării
unei instituții.
2. Curs de psihoterapie Asociatia de - asistent Însuşirea și Fără examinare
și psihologie clinică Iași Psihoterapie social 2017- clarificarea unor
Integrativa si - psiholog 2018 metode
Psihologie Clinica şi procedee de
lucru din
asistența socială
și psihologie cu
privire la lucrul
cu familiile.

3. Cursuri de International -pedagog Însuşirea și Fără examinare


formare pentru Iași Know-How social clarificarea unor
pedagog social Center Iași Sem. II metode
2018 şi procedee de lucru
cu privire la lucrul cu
adolescenții.

4. Curs http://www.cursuri -Bucătăreasă Însușirea de Fără examinare


cofetar-patiser calificare.ro/cursur Sem. II cunoștințe specifice
2018 domeniului de
Iași i-
calificare/cofetar- patiserie și cofetărie
patiser