Sunteți pe pagina 1din 18

FILIAŢIA

ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL

Judecător Tania Bădin


Formator INM
STABILIREA FILIAŢIEI
MAMA:
faptul naşterii;
şi prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească

TATĂL DIN CĂSĂTORIE


prezumţia de paternitate

TATĂL DIN AFARA CĂSĂTORIEI


recunoaştere sau hotărâre judecătorească
DOVADA FILIAŢIEI

 actul de naştere şi certificatul de


naştere

copilul din căsătorie +


 actul de căsătorie al părinţilor şi
certificatul de căsătorie
POSESIA DE STAT
 TRACTATUS : “părinte”- copil
 FAMA: anturaj familial şi social
 NOMEM: nume

continuă, paşnică, publică şi neechivocă

 prezumţie absolută de maternitate;


excepţii
TIMPUL LEGAL AL CONCEPŢIUNII

Între a 300 şi a 180 zi înaintea naşterii


(121 zile)

 probă ştiinţifică: dovada concepţiei într-o


anumită perioadă
din interval
din afara intervalului
PREZUMŢIA DE PATERNITATE

copilul născut sau conceput în timpul


căsătoriei are ca tată pe soţul mamei

 paternitatea tăgăduită : dacă este cu


neputinţă să fie tatăl copilului
RECUNOAŞTEREA COPILULUI
 MAMA: naşterea nu înregistrată
născut din părinţi necunoscuţi
 TATA: copilul născut şi conceput în afara
căsătoriei
 Forme:
 declaraţie la serviciul de stare civilă;
 înscris autentic (transmis din oficiu la registrul
de stare civilă)
 testament
 Recunoşterea făcută de către minorul necăsătorit
NULITATEA RECUNOAŞTERII

ABSOLUTĂ:
 copil cu filiaţie stabilită (acoperire)
 după decesul copilului fără descendenţi
fireşti
 altă formă

RELATIVĂ: eroare, dol, violenţă


CONTESTAREA RECUNOAŞTERII

oricând şi de orice persoană interesată

 dovada filiaţiei:
în sarcina autorului recunoaşterii
(a moştenitorilor)
ACŢIUNI PRIVIND FILIAŢIA

contestarea filiaţiei

stabilirea maternităţii

stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

tăgada paternităţii

contestarea filiaţiei faţă de tatăl din


căsătorie
CONTESTAREA FILIAŢIEI
oricând şi de orice persoană interesată
 dovada:
 certificat medical constatator al naşterii

 expertiză medico-legală

în lipsă certificat sau imposibilitate expertiză:


 orice mijloc de probă, inclusiv posesia de
stat
martori:
doar substituire de copil sau mamă
există înscrisuri
STABILIREA MATERNITĂŢII
oricând
de către copil (prin reprezentant legal)
sau moştenitori – 1 an
împotriva pretinsei mame sau
moştenitorilor ei

condiţii:nu se dovedeşte prin certificatul


constator al naşterii sau se contestă

 dovada: orice mijloc de probă


STABILIREA PATERNITĂŢII
DIN AFARA CĂSĂTORIEI
oricând
de către copil (mamă sau prin
reprezentant legal) sau moştenitori – 1 an
împotriva pretinsului tată sau
moştenitorilor lui

condiţii: tatăl din afara căsătoriei nu îl


recunoaşte

 dovada: orice mijloc de probă


STABILIREA PATERNITĂŢII
DIN AFARA CĂSĂTORIEI

Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată

Despăgubiri:
 jumătate din cheltuieli: sarcină, naştere,
lehuzie – pentru mamă
 pentru orice alt prejudiciu – pentru mamă
şi copil
TĂGADA PATERNITĂŢII
Soţul mamei împotriva copilului (mama
şi alţi moştenitori)
 3 ani: a cunoscut că e prezumat tată
a aflat că prezumţia nu e reală
Mama sau copilul împotriva soţului
(moştenitori)
 3 ani de la naşterea copilului - mama;
 oricând - copilul
Tatăl biologic împotriva soţului mamei
şi al copilului (moştenitori) – oricând
 Moştenitorii -1 an de la decesul titularului
CONTESTAREA FILIAŢIEI FAŢĂ
DE TATĂL DIN CĂSĂTORIE

oricând şi de orice persoană interesată

 nu sunt întrunite condiţiile pentru


aplicarea prezumţiei de paternitate
DISPOZIŢII COMUNE
filiaţia legal stabilită

citarea părinţilor şi a copilului

inadmisibilitatea renunţării

situaţia copilului

moştenire vacantă

efecte asupra unui proces penal


REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ
MEDICAL CU TERŢ DONATOR
• PĂRINŢI: un bărbat şi o femeie sau o femeie singură.

• STABILIRE FILIAŢIE: în baza legii, cu îndeplinirea


condiţiilor privitoare la consimţământ

• CONDIŢII: consimţământul prealabil al părinţilor,


valabil exprimat în faţa notarului public.

• CONTESTAREA FILIAŢIEI: soţul mamei, dacă nu a


consimţit

• RĂSPUNDEREA TATĂLUI: tatăl din afara căsătoriei,


dacă a consimţit şi nu îl recunoaşte pe copil

• TERŢUL DONATOR: nu are nicio legătură de filiaţie cu


copilul şi nu i se poate angaja răspunderea

S-ar putea să vă placă și