Sunteți pe pagina 1din 1

Criterii de analiză privind

obţinerea efectelor estetice


dorite

 respectarea temei şi a
subiectului;
 corectitudinea aplicării
tehnicilor de lucru;
 acurateţea realizării;
 originalitatea lucrării.