Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

- Dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare continuă


- Curiozitate;
- Dragostea pentru copii;
- Răbdare;
- Dorinţă de autodepăşire;
- Capacitate de asimilare a informaţiilor din domenii diferite;
- Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire;
- Capacitate de analiză a situaţiilor problematice;
- Cunoaşterea limbii engleze îmi permite accesul la informaţii din surse externe;
- Capacitate de comunicare şi relaţionare;
- Capacitate empatică;
- Urmarea unui modul psiho-pedagogic;
- Dublă specializare: Limba și literatura română și Limba germană.

Puncte slabe:

- Implicarea simultană în mai multe activități (professor/masterand);


- Statutul de debutant;
-Lipsa experienței;
-Vârsta fragedă;
- Resurse financiare limitate;
-Sarcasm;
- Resurse de timp limitate comparativ cu volumul de achiziţii de informaţii necesar;
- Frica de a nu fi etichetată în funcție de statutul professional;
- Fobie de a conduce, în condițiile în care dețin permis auto.

Oportunități:

- noutăţile în domeniu;
- diferite forme de perfecţionare;
- relaţiile de parteneriat cu autorităţile şi comunitatea locală;
- proiectele educaţionale;
- cunoașterea naturii umane;
- predarea unor discipline opționale.

Amenințări:
- transformările sociale permanente;
- tendințe negative în domeniu;
- implicarea superficială a părinților în educația copiilor;
- schimbarea locului de muncă foarte des.

Nevoia de dezvoltare profesională identificată:


 Nevoia de perfecționare în domeniul educațional.

Obiectivele de dezvoltare profesională:


 Să învăț cum să aplic anumite metode didactice;
 Să învăț să lucrez eficient cu toate tipologiile de clase.

Analiza potențialului de dezvoltare personală și profesională

Având în vedere vârsta foarte fragedă, dorința de a-mi făuri o carieră care să îmi
ofere satisfacție sufletească și mentală, ambiția și flexibilitatea în gândire, potențialul de
dezvoltare personală și profesională este unul ridicat.
Eventualele piedici în întreprinderea acestei acțiuni ar putea fi reprezentate de
timpul relativ redus pe care îl am la dispoziție pentru derularea proceselor care să
conducă la o șlefuire a carieri didactice.
Mediul în care lucrez în momentul de față este unul propice atât dezvoltării
personale, cât și dezvoltării profesionale, deoarece am colegi cu foarte multă experiență
care îmi pot oferi oricând o mână de ajutor.

Descrierea acțiunilor ce vor fi întreprinse

Obiectivul de dezvoltare: aplicarea eficientă a unor metode didactice

 Odată atins, acest obiectiv îmi va permite să îmi desfășor activitatea


didactică într-un mod mult mai plăcut atât pentru elevi, cât și pentru mine
și să aduc un plus în cunoștințele pe care trebuie să le asimileze aceștia.
Orele ar fi mult mai interactive iar timpul pierdut cu o metodă aplicată
greșit ar fi valorificat în scopuri productive.
 Pentru a atinge acest obiectiv, va fi nevoie de studiu individual dar și de
participarea la cât mai multe cursuri de formare la care am ocazia să învăț
din experiențele altora.
 Va trebui să îmi întocmesc o bibliografie adecvată pe care să o studiez, dar
și să mă interesez unde și când se țin anumite cursuri de formare.
 De asemenea, un alt pas important în studierea metodelor didactice este
asistența la orele profesorilor cu experiență, lucru posibil în momentul de
față.
 Timpul de realizare va fi de aproximaziv un an.
 Resursele necesare sunt : timp, resurse financiare.
 Rezultatele asmilării noilor cunoștințe se vor reflecta la clasă, în interesul
ți rezultatele copiilor.
 Evaluarea progreselor va fi făcută de persoane avizate, întrucât activitatea
mea didactică va fi evaluată periodic.

S-ar putea să vă placă și