Sunteți pe pagina 1din 1

MATEMATICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

TEMA DE CONTROL 1

Competența vizată Item de evaluare


1. Primii trei termeni ai
unui șir sunt prezentați în
imaginea alăturată.

Identificarea unor
reguli pentru șiruri
geometrice și a) Desenați termenul care urmează în acest șir.
descrierea termenilor
acestor șiruri b) Descrieți termenul al zecelea al acestui șir, fără a realiza un
desen al termenului respectiv.
Din câte pătrățele este acesta format?
Întrebarea a) este notată cu 2p, iar întrebarea b) este notată 3p.

2. Fie A = {1, 2, 6, 9} și B = {1, 2, 3, 7} două submulțimi ale mulțimii


T = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
Efectuarea de operații
cu mulțimi și utilizarea a) Calculați și ( ).
diagramelor Venn-
b) Folosiți o diagramă Venn – Euler și demonstrați că, pentru orice
Euler în demonstrații
mulțimi T, A și B, rezultatele celor două operații descrise la punctul
a) trebuie să fie egale.
La întrebarea a) se acordă 2p. La b) se acordă 3p.

3. Observați desenul următor. Prin numărarea în două moduri a


numărului de pătrățele, se obține o egalitate.

Utilizarea principiului 1  3  5  7  42
inducției matematice
în demonstrații
a) Realizați un desen de același fel, prin care se obține egalitatea
.
b) Generalizați egalitatea din enunț, apoi demonstrați formula găsită
prin inducție.
Realizarea desenului este notată cu 2p, iar generalizarea și demonstrația
sunt notate cu 3p.