Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ŞI PRENUME………………………………………………………………

CLASA……………………………. DATA………………………………

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ


CLASA a VI-a. Semestrul I

OBSERVAŢII:
 Timp de lucru efectiv 45 minute
 Punctaj maxim 100p şi se acordă 30p din oficiu. La Partea I pentru răspuns corect se acordă 5p, iar pentru răspuns
incorect se acordă 0p.
 Succes !

Partea I (în spaţiul indicat se scrie răspunsul corect) (6x5p=30p)

1. Dintre numerele 2013, 2014 si 2015 divizibil cu 3 este .................


2. Un divizor comun al numerelor 10 şi 15 este .............................
3. Dintre numerele a  3, 4 şi b  3,  4  mai mare este .........................

4. Punctul M este mijlocul segmentului [AB]. Dacă AB  7cm atunci


AM  ................cm .
5. Măsura unghiului COD din figura 1 este de ............  .
6. În figura 2, unghiurile din jurul punctului O sunt congruente. Măsura
complementului unuia dintre unghiuri este .............  .

Partea a II-a (se realizează rezolvări complete pe foia de răspunsuri) (40p)

1. Se dau numerele 15, 20 şi 25.


a) Stabiliţi dacă 300 este cel mai mic număr care se împarte exact la 15, la 20 şi la 25 simultan. (5p)
b) Care numere se împart exact la 15, la 20 şi la 25 simultan şi sunt cuprinse între 1000 şi 2000 ? (5p)
2. Moş Crăciun doreşte să împartă în mod egal 360 de mere şi 108 portocale.
a) Verificaţi dacă pot fi 18 pachete. (5p)
b) Care este cel mai mare număr de pachete care se pot forma ? (5p)
3. Se consideră punctele coliniare A, B şi C astfel încât B   AC  . Ştiind că AB  2cm , AC  5cm şi M

este mijlocul segmentului  BC  aflaţi lungimea segmentului  AM  . (10p)

4. Determinaţi măsura unghiului dintre bisectoarele a două unghiuri adiacente şi complementare. (10p)