Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele ……………………………………………..

data ………………………

Teză la matematică pe semestrul I clasa a -VI-a……. nr.1

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)


4
5 pct. 1.Fracţia scrisă ca număr zecimal este ……….
5
5 pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numărului 20 este …….
5 pct. 3. Dacă 7500  2a  3b  5c , atunci b =.......
5 pct. 4.Numerele de forma 7 x6 divizibile cu 3 sunt ……………………….
5 pct. 5. Suplementul unghiului de 680 este …………………
5 pct. 6. Diagrama de mai jos reprezintă notele obţinute de elevii unei clase la testarea
iniţială la matematică . Numărul de elevi care au obţinut cel puţin nota 7 este …

SUBIECTUL II. Pe foaia de teză scrieţi rezultatele complete (30 de puncte)

5 pct. 1.Desenaţi bisectoarea unui unghi cu măsura de 840 .


3n  5
5 pct. 2. Să se arate că fracţia este ireductibilă , pentru orice valoare n  N .
7 n  12
5 pct. 3. Se consideră patru puncte coliniare A, B, C, D(în această ordine) astfel încât
AB = 8cm, BC = 7cm şi CD = 3cm.
Determinaţi lungimile segmentelor [AC], [AD] şi [BD].
4. Calculaţi :
1 5 7 2
5 pct. a) (   ) : 3 
3 6 18 9
5 pct. b) 26 47 58  7 =
0 '

5 pct. 5. Determinaţi numerele de forma 4 x7 y divizibile cu 36.


SUBIECTUL III. Pe foaia de teză scrieţi rezultatele complete (30 de puncte)
1. Fie, ( AOB)  2 x  300 , ( BOC )  4 x, (COD)  3 x  200 , ( DOA)  x  400 ,
unghiuri în jurul unui punct .
5 pct. a)Calculaţi măsura unghiului AOD.
5 pct. b) Calculaţi măsura unghiului DOC.
5 pct. c) Calculaţi măsura unghiului EOF , unde [OF şi [OE sunt bisectoarele
unghiurilor AOB, respectiv BOC.
 3   18 
2. Fie A = x  N /  N  şi B =  x  N /  N
 x 1   2x  1 
5 pct. a) Determinaţi elementele mulţimii A
5 pct. b) Determinaţi elementele mulţimii B
5 pct. c) Calculaţi A  B = , A  B  , A\ B = , B\ A=
Teză la matematică pe semestrul I clasa a -VI-a……. nr.2

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)


7
5 pct. 1. Fracţia scrisă ca număr zecimal este ……….
5
5 pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numărului 18 este …….
5 pct. 3. Dacă 1620  2  3  5 , atunci c =.......
a b c

5 pct. 4. Numerele de forma 34x divizibile cu 4 sunt ……………………….


5 pct. 5.Complementul unghiului de 460 este …………………
5 pct. 6. . Diagrama de mai jos reprezintă notele obţinute de elevii unei clase la testarea
iniţială la matematică . Numărul de elevi care au obţinut cel mult nota7 este …

SUBIECTUL II. Pe foaia de teză scrieţi rezultatele complete (30 de puncte)

5 pct. 1. Desenaţi bisectoarea unui unghi cu măsura de 1260 .


4n  7
5 pct. 2. Să se arate că fracţia este ireductibilă , pentru orice valoare n  N .
5n  9
5 pct. 3. Se consideră patru puncte coliniare A, B, C, D (în această ordine) astfel încât AB = 9cm,
BC = 5cm şi CD = 8cm. Determinaţi lungimile segmentelor [AC], [AD] şi[BD].
4. Calculaţi :
1 4 5 3
5 pct. a) (   ):2 
2 7 14 7
5 pct. b) 26 4818  6 =
0 '

5 pct. 5. Determinaţi numerele de forma 8 x3 y divizibile cu 45.


SUBIECTUL III. Pe foaia de teză scrieţi rezultatele complete (30 de puncte)
1.Fie, ( AOB)  3x  100 , ( BOC )  2 x  200 , (COD)  4 x, ( DOA)  x  40 0 ,
unghiuri în jurul unui punct .
5 pct. a)Calculaţi măsura unghiului AOB.
5 pct. b) Calculaţi măsura unghiului AOD.
5 pct. c) Calculaţi măsura unghiului EOF , unde [OF şi [OE sunt bisectoarele
unghiurilor COD , respectiv BOC .
 5   15 
2. Fie B =  x  N /  N  şi C =  x  N /  N
 x 1   2x 1 
5 pct. a)Determinaţi elementele mulţimii B
5 pct. b) Determinaţi elementele mulţimii C
5 pct. c) Calculaţi B  C = , C  B  , B\ C = , C\ B=