Sunteți pe pagina 1din 16

GRILE – MODELARE ECONOMICĂ

1. Pentru a rezolva probleme decizionale in activitatea manageriala a unei firme in


conditiile unei economii concurentiale managerul recurge in principal la:
b) modele economico-matematice si tehnica simularii

2. Modelarea si simularea proceselor economice nu ofera managerului:


e) modele matemmatice „pure” pentru rezolvarea problemelor manageriale din intreprinderi

3. Disciplina definita pe scurt ca ”pregatirea stiintifica a deciziilor ” este:


d) cercetarea operationala

4. In managementul stiintific, modelarea economico-matematica nu poate fi


folosita:
e) pentru inlocuirea decidentului uman

5. Selectati afirmatia falsa referitoare la procesul de trecere de la sistemul real la


modelul de simulare:
b) simularea este o tehnica de cercetare eficienta pentru problemele economice complexe la
nivel de firma si conduce, prin studiul modelelor economico-matematice analitice, la solutii
exacte

6. Din punct de vedere al preciziei, marimile se caracterizeaza procesele economice


se clasifica in:
1) marimi vagi
2) marimi deterministe
5) marimi stochastice
Raspuns corect: b – 1,2,5

7. In cazul problemelor de dimensiuni mari, de natura stochastica sau vaga, se


recomanda:
b) algoritmi euristici

8. In cazul sistemelor de conducere a activitatilor economice:


d) calculatorul serveste la pregatirea mai buna a deciziei umane

9. Selectati afirmatia adevarata despre metodele aproximative:


b) sunt metodele care permit obtirea unei solutii S diferita de solutia S stelat, printr-un vector
dominant de un alt vector Ɛa dinainte stabilit: ǀS- S*ǀ = ǀƐǀ ≤ ǀƐaǀ
10. Un set specific de valori ale variabilelor de decizie care determina realizarea
unui nivel dorit pentru variabilele de iesire / functia obiectiv / de performanta a modelului
se numeste:
c) solutie

11. Pentru testarea acuratetei modelului se poate recurge la:


a) verificarea consistentei s coerentei in sens logic a modelului construit

12. Precizati care din urmatoarele modele nu corespund clasificarii modelelor in


functie de domeniul de provenienta si conceptie:
2) modele de stocare
4) modele privind evolutia ponderii pe piata a unor produse concurentiale
5) modele privind livrarea de marfuri
a) Raspuns corect: a – 2,4,5

13. Din urmatoarele clase de modele:


Indicati combinatia corecta pentru clasificarea modelelor in functie de structura
proceselor reflectate:
1) modele informational-decizionale
3) modele informatice
6) modele cu profil tehnologic
8) modele ale relatiilor umane
Raspuns corect: e – 1,3,6,8

14. Modelarea procedurala este caracterizata prin faptul ca acorda un rol


important:
a) algoritmului

15. Succesiunea logica de proceduri prin care se adapteaza la calculator diferite


metode si tehnici cantitative de modelare se numeste:
a) algoritm

16. Abordarea euristica este conditionata de anumite caracteristici ale problemei


decizionale sub urmatorul aspect:
c) eforturile si timpul de calcul

17. In abordarea euristica a problemelor si in construirea unor modele procedurale


se face apel la:
b) aplicarea regulii castigului maxim cu eforturi minime (de tip „greedy”)

18. Selectati afirmatia falsa referitoare la posibilitatea construirii unor algoritmi


euristici:
c) Nu se poate vorbi, in mod stiintific, despre algoritmi euristici pentru aplicatii economice
19. Principiul de baza al algoritmului euristic se bazeaza pe ideea ca:
d) este avantajos ca, respectand anumite restrictii, sa se obtina cat mai mult pe linia functiei
scop

20. In cazul „algoritmului general al rezolvatorului de probleme” cand se testeaza


conditiile de admisibilitate a solutiei initiale se poate constata ca acestea nu sunt
indeplinite. In aceasta situatie, indicati care este pasul urmator:
b) se calculeaza abaterile si se cauta o strategie de reducere a abaterilor

21. Obtinerea unor informatii despre „sistem”, inainte de realizarea sa in mod


concret, este posibila cu ajutorul:
c) tehnicii simularii

22. Marimile stochastice/aleatoare se caracterizeaza prin faptul ca:


c) au o multime de valori carora li se asociaza o anumita probabilitate

23. Structura de multimi a unui sistem, pentru un moment t, poate fi definita de


urmatorul set de marimi:
b) intrari, stari, iesiri

24. Selectati afirmatia falsa: (Seleetati)


d) precizia si completitudinea ridicate ale datelor folosite intr-un model economico-matematic
fac posibila aplicarea cu bune rezultate a tehnicilor de invatare de tip „incercare si eroare”

25. Selectati afirmatia falsa: „In incercarea de a reduce nedeterminarea in studiul


comportamentului unui sistem socio-economic si de a compensa scaderea gradului de
completitudine a informatiilor disponibile se recurge la:
a) folosirea metodelor deterministe (algoritmi de optimizare)”

26. Atunci cand gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociaza unui grad
mediu de completitudine se recomanda utilizarea:
d) multimilor vagi (fuzzy)

27. In construirea unui model economico-matematic, se are in vedere, in principal,


capacitatea acestuia de a: Selectati afirmatia falsa.
c) explica fidel toate interconditionarile si relatiile cauza efect ale proceselor observate

28. Printre caracteristicile ce confera utilitate modelelor nu se numara:


c) universalitatea

29. Modelele informatice fac parte din categoria:


b) modelelor descriptive
30. Din grupa modelelor informational-decizionale nu fac parte:
e) modelele de tip ADC

31. In categoria modelelor descriptive se regasesc:


Precizati care dintre acestea fac parte din grupa modelelor ce surprind aspecte
tehnologice si de productie:
1) modele de tip grafice Gantt;
2) modele de tip ordonantare si lotizare;
4) modele ale controlului statistic al calitatii produselor;
7) modele de flux in retele de transport;
8) modele de stocare.
Raspuns corect: c – 1, 2, 4, 7, 8

32. Pentru modelarea procesului de satisfacere a cererii beneficiarilor (clientilor)


si de incadrare in canitatile disponibile aflate la producatori (furnizori sau depozite) se
poate folosi un model de programare liniara cu functia obiectiv reprezentand:
c) cantitatile transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar ponderate cu un indicator
de valoare (de exemplu, costul transportului)

33. Selectati afirmatia falsa referitoare la experimentarea unui model economico-


matematic:
b) aceasta se poate realiza „in vivo” pe esantioane de mari dimensiuni furnizand informatii
complete la costuri rezonabile.

34. Selectati afirmatia adevarata referitoare la aplicarea metodei „branch and


bound” pentru rezolvarea unei probleme de programare liniara in numere intregi:
a) nodul initial al arborelui binar corespunde solutiei optime a problemei pentru care s-au
ignorat restrictiile de integritate asupra variabilelor;

35. Selectati afirmatia falsa referitoare la modele de programare liniara:


c) modelele de programare liniara sunt modele dinamice si surprind evolutia in timp a
proceselor economice considerate;

36. Selectati afirmatia falsa in legatura cu modelarea relatiilor umane:


e) cu ajutorul unor metode corespunzatoare de investigare, dificultatile legate de conditiile
observarii si modalitatile de masurare a rezultatelor pot fi depasite prin folosirea unor modele
de optim, rezolvate cu ajutorul calculatorului.

37. Selectati afirmatia falsa din urmatoarea enumerare referitoare la un model de


determinare a structurii optime de productie pentru o perioada data:
b) in cazul folosirii unui model de programare liniara cu mai multe functii obiectiv, restrictiile
reprezinta partea normativa a modelului, iar functia obiectiv partea descriptiva a acestuia.
38. Identificati in urmatoarea enumerare modelele care nu sunt folosite in teoria
clasica a ordonantarii:
a) modele arborescente de tipul exploziilor sumarizate.

39. Selectati afirmatia falsa referitoare la regulile de construire a matricii


exploziilor sumarizate:
e) matricea M are n linii si k coloane si prin ridicari succesive la putere devine din ce in ce mai
rara (n – numarul de produse si subcomponente, k numarul maxim de nivele de descompunere).

40. In incercarea de a elimina nedeterminarea cauzata de informatia incompleta


disponibila pentru studierea comportamentului unui sistem se apeleaza la diferite metode.
Eliminati din urmatoarea lista pe cea care nu este conforma obiectivului de a obtine o
precizie sporita pentru informatiile disponibile:
b) introducerea unor variabile duale.

41. Selectati afirmatia falsa: „Recunoasterea faptului ca in studiul fenomenelor


socio-economice, cresterea preciziei datelor afecteaza in sens invers proportional
completitudinea acestora conduce la:
e) folosirea tehnicilor de optimizare.

42. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate referitoare la avantajul


folosirii unor modele economico-matematice in practica manageriala:
a) acestea permit obtinerea unor rezultate asimilate efectelor unor decizii intr-un interval mai
scurt si intr-un context mai larg de desfasurare in comparatie cu experimentarea „in vivo”;
b) permit obtinerea unor rezultate relevante din punctul de vedere al informatiilor necesare, fara
consumul de resurse pe care il implica experimentarea directa;
c) ofera posibilitatea de a incerca o multitudine de valori pentru pentru parametrii ce descriu
factorii de influenta ai procesului economic;
d) ofera posibilitatea de a incerca un numar nelimitat de variante decizionale pentru a determina
varianta optima de actiune.
e) toate afirmatiile sunt adevarate.
Raspuns corect: e.

43. Selectati afirmatia falsa referitoare la modele economico-matematice:


d) modelele ce pot fi concepute intr-o intreprindere au trasaturi fie descriptive, fie normative,
neexistand posibilitatea combinarii lor.

44. Izomorfismul intre diferite fenomene economice:


a) permite ca, in anumite conditii analiza unui proces supus studiului sa se efectueze prin
intermediul altuia asemanator ca forma si structura, dar mai usor de studiat.
45. In aplicarea tehnicilor de optimizare, alegerea celei mai bune variante posibile
presupune:
a) determinarea celui mai bun nivel al functiei de peformanta in conditiile utilizarii unei anumite
multimi de resurse.

46. Modelele care au ca obiectiv reproducerea unor propietati ale sistemului


modelat se numesc:
d) descriptive.

47. Pentru a fi utile practicianului, modelele trebuie sa se caracterizeze prin:


a) simplitate;
b) suplete;
c) accesibilitate;
d) adaptabilitate;
e) toate atributele mentionate anterior.
Raspuns corect: e.

48. In categoria modelelor folosite in rezolvarea problemelor de afectare se includ:


e) modele de tip branch and bound.

49. Selectati afirmatia falsa:


e) Modele de tip grafic Gantt, de tip ADC si cele de ordonantare-lotizare sunt modele pentru
determinarea structurii de productie pe o perioada data.

50. In categoria modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie nu se


includ:
b) modele ale relatiilor umane.

51. Printre modelele teoriei deciziei se includ:


e) modelul general al procesului decizional, modelul deciziilor de grup, teoria utilitatilor,
modele in conditii de risc si incertitudine, modele multicriteriu.

52. Pentru a pune in evidenta zona de interferenta intre modelele tehnologice, cele
informational-decizionale, cele ale relatiilor umane si cele informatice se foloseste:
c) un modul de legatura.

53. In modelul ajustarii exponentiale, alegerea unei valori apropiate de 0 pentru a


va conduce:
d) la ajustarea puternica a osicilatiilor din seria de date reale.
54. Expresia previziunii vanzarilor facuta la sfarsitul perioadei t pentru perioada
urmatoare t+1, pentru un produs care nu are un profil sezonier si un trend pe termen
lung, poate fi scrisa sub forma:
c) 𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1 + 𝛼(𝑆𝑡 − 𝑅𝑡−1 );

55. Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente


componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale:
e) fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare.

56. In cazul in care exista date suficiente istorice, valoarea factorului de nivelare a,
poate fi deteminata prin:
d) apelarea la tehnica simularii.

57. Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown (cu un singur factor de


nivelare) pot fi aplicate in practica daca:
b) exista informatii din perioadele trecute asupra evolutiei indicatorului considerat.

58. In modelul ajustarii exponentiale primare, coeficientul de nivelare confera


datelor reale o importanta care:
b) scade exponential odata cu vechimea, astfel incat, la un moment dat, valorile reale trecute
ale indicatorului nu mai au o influenta semnificativa asupra previziunii.

59. In cazul in care un evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin


sezonalitate si trend, modelul de previziune implica luarea in considerare:
c) a trei factori de nivelare 𝛼, 𝛽, 𝛾.

60. In cazul ajustarii exponentiale primare:


d) ponderea datelor reale scade pe masura ce acestea sunt mai vechi.

61. Extrapolarea fenomenologica reprezinta:


e) o tehnica de prognoza.

62. Selectati afirmatia falsa referitoare la extrapolarea fenomenologica:


b) permite o prima apreciere a a evolutiei viitoare a unui proces econimic.

63. Printre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice se numara faptul


ca:
a) nu poate sa tina seama de aparitia in viitor a unor noi factori de influenta.

64. Unul dintre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice este dat de


faptul ca:
c) extrapolarea fenomenologica nu poate sa tina seama de schimburile care pot modifica in
viitor lagatura dintre marimile economice.
65. Obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu ajutorul extrapolarii
fenomenologice se realizeaza atunci cand:
1) Intre marimea economica extrapolata si marimile economice considerate ca variabile
independente exista o independenta reala.
3) Se utilizeaza acele functii matematice care descriu cel mai bine evolutia procesului economic
analizat.
5) Se utilizeaza functii de corelatie cu mai multe variabile independente.
Raspuns corect: a – 1, 3,5

66. Selectati din urmatoarea enumerare, componenta care nu este specifica analizei
seriei temporale a unui indicator economic (de exemplu: volumul vanzarilor):
e) viteza de crestere/descrestere a marimii indicatorului.

67. Pentru a aprecia acuratetei metodei de ajustare exponentiala se poate folosi:


c) Suma erorilor absolute sau patratice, eventual raportata la numarul de observatii reale.

68. Functiile utilizate in cadrul extrapolarii fenomenologice au urmatoarele


propietati:
2) Permit aprecierea nivelurilor a doua sau mai multe marimi economice.
4) Descriu evolutia in timp a unei marimi economce.
8) Sunt functii de extrapolare luniara cu mai multe variabile depentente.

69. Pentru previzionarea vanzarilor dintr-o anumita perioada cu ajutorul metodei


ajustarii exponentiale primare sunt necesare urmatoarele date:
2)Vanzarile realizate sub forma unei serii de timp.
3) Valoare coeficientului de nivelare.
8)Previziunea care s-a facut pentru vanzarile din prima perioada a seriei de date.
Raspuns corect: a – 2, 3, 8.

70. In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin trend,
modelul de previziune implica luarea in considerare:
b) a doi factori de nivelare a,ß (din care unul corespunde trendului).

71. In modelul de nivelare exponentiala primara, daca factorul de nivelare (a) tinde
catre 1:
a) intr-o anumita perioada, previziunea tinde sa fie egala cu valoarea indicatorului considerat
pentru momentul anterior.

72. Evolutia fenomenului studiat cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se poate


exprima analitic sub forma unei functii matematice numita:
a) functia de extrapolare
73. Selectati afirmatia incorecta: „Metodele de extrapolare:”
b) recomanda operarea pe orizonturi de prognoza cat mai lungi pentru ca rezultatele sa fie cat
mai plauzibile.

74. Intre categoriile de metode de priviziune pe care le au la dispozitie decidentii


nu se regasesc:
e) modele de optimizare.

75. In aplicarea metodei ajustarii exponentiale simple, alegerea unei valori


apropiate de 0 pentru constanta de nivelare a va conduce:
d) la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale.

76. Incercarea de a lua in considerare factorii (controlabili sau nu) ce actioneaza


asupra unei organizatii conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune. Intre
acestea, cele bazate pe serii de timp se utilizeaza:
c) In cazul in care evolutia curenta a unui indicator depinde de nivelul anterior (in ipoteza
pastrarii unui comportament inertial al fenomenului): 𝑌𝑡 = 𝑓 (𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , … )

77. Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente


componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale:
e) fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare (peste un an).

78. Nivelul maxim al vanzarilor pentru un produs este dat de:


b) derivata de ordinul intai a functiei Gamma.

79. Selectati afirmatia falsa referitoare la analiza curbelor de viata a unui produs:
e) curba vanzarilor dintr-un produs in functie de timp , arata caracterul progresiv al penetratiei
produsului in consum, stabilitatea relativa din perioada de maturitate, concurenta pe care
produsele noi o fac celor vechi.

80. Rezultatele furnizate de metoda lanturilor Markov aplicata la determinarea


evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale nu pot fi folosite pentru:
e) a stabilii momentul intalnirii pe piata a unui nou produs concurential.

81. Una din premisele utilizarii lanturilor Markov pentru modelarea evolutiei
ponderii pe piata a unor produse concurentiale este urmatoarea:
b) numar finit si constant de marci.

82. Selectati afirmatia falsa despre un lant Markov:


b) suma elementelor de pe coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1.

83. Obiectivele manageriale ale analizei cu ajutorul lanturilor Markov nu se refera


la:
b) Determinarea comportamentului unui sistem la momentul initial al analizei.
84. Selectati afirmatia falsa despre componentele unui lant Markov:
c) distributia initiala este scrisa sub forma unui vector coloana.

85. Selectati afirmatia falsa referitoare la matricea de tranzitie (P) ca element


component al unui lant Markov:
d) Matricea de tranzitie contine evolutia cotelor de piata ale produselor aflate in concurenta.

86. Aplicarea modelului lanturilor Markov pentru modelarea ofertei


interpinderilor pe piata necesita respectarea urmatoarelor premise:
Selectati afirmatia incorecta.
e) In fiecare faza a analizei se pot adauga noi produse fara a fi necesara modificarea matricii de
tranzitie.

87. Selectati afirmatia falsa referitoare la elementele unui lant Markov:


a) Trecerile unui sistem de la o stare i la alta j, se fac cu probabilitati cunoscute care depind de
starea sistemului.

88. Selectati afirmatia falsa referitoare la determinarea starii stationare in


modelarea ofertei interprinderilor pe piata cu ajutorul lanturilor Markov:
e) Starea de echilibru se determina in mod identic pentru produsele cu si fara stari absorbante.

89. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul matematic al programarii


liniare utilizate in reprezentarea unui proces economic dintr-o interprindere.
d) modelul este dinamic, tratand variatia in timp a resurselor si a consumurilor tehnologice.

90. Selectati afirmatia falsa referitoare la reoptimizarea unei probleme de


probleme de programare liniara:
d) Permite surprinderea aspectelor dinamice ale fenomenelor economice.

91. Selectati afirmatia falsa in legatura cu reoptimizarea vectorului b (resurse) in


problema de programare liniara:
b) se testeaza semnul variabilelor ∆𝑗 = 𝑍𝑗 − 𝐶𝑗 ; (∀) 𝑗; daca cel putin una este negativa se
continua cu algoritmul simplex dual.

92. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate: “Reoptimizarea in


problemele de programare liniara.
a) reprezinta un caz particular al postoptimizarii”.
b) consta in recalcularea solutiei optime a problemei daca se modifica unul din elementele
initiale ale modelului”.
c) impune verificarea optimalitatii solutiei in conditiile schimbarii datelor problemei”.
d) impune determinarea solutiei optime a problemei modificate (daca solutia problemei initiale
nu mai este optima)”.
Raspuns corect: e) toate afirmatiile sunt adevarate.
93. Expresia matematica care limiteaza domeniul posibil in care o solutie ar putea
fi calculata este echivalenta:
c) unei restrictii.

94. Intr-o problema de programare liniara aplicata pentru determinarea structurii


optime de productie, valorile variabilelor duale:
1) sunt egale cu ‘preturile umbra’ semnificand eficienta consumului de resurse;
2) reprezinta evaluari maginale ale consumului de resurse
6) sunt cunoscute ca multiplicatori Lagrange
Raspuns corect: c – 1, 2, 6.

95. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de pogramare liniara in numere


intregi utilizate pentru determinarea structurii optime de fabricatie in cazul produselor
indivizibile:
d) procesul iterativ de rezolvare a unei probleme printr-o metoda de tip ‘branch and bound’
poate fi reprezentat printr-un arbore binar, in care fiecare nod are doua noduri ascendente si
unul descendent direct.

96. Diferenta dintre modul cum actioneaza natura si modul de actiune al unui
adversar rational consta in faptul ca:
b) „natura” nu actioneaza ca un adversar inteligent

97. Selectati propozitia falsa referitoare la axiomatica von Neumann-Morgenstern:


a) relatia de indiferenta este tranzitiva, iar relatia de preferinta este tranzitiva si simetrica

98. Urmatoarea evolutie a functiei de utilitate U = f(c) corespunde:


b) unei atitudini prietenoase fata de risc

99. Atunci cand au loc succesiuni de procese decizionale economice in conditii de


incertitudine:
e) reluarea unei probleme abordate initial in conditii de incertitudine poate conduce la
determinarea pe baze statistice a probabilitatilor de realizare a starilor naturii sau la estimarea
unor probabilitati apiorice, subiective.

100. In teoria stiintifica a deciziilor, utilitatea reprezinta:


a) o valoare subiectiva asociata unui anumit rezultat economic si asigura comparabilitatea
variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criteria

101. Intre criteriile de decizie in conditii de incertitudine nu se numara:


a) criteriul maximizarii sperantei matematice
102. Asocierea utilitatilor estimate dupa relatia U(x) = a + b * x pentru consecintele
decizionale se face desemnand:
e) valori obtinute prin interpolare liniara situate in intervalul [0,1].

103. Metoda arborilor de decizie nu presupune respectarea cerintei:


d) desfasurarea proceselor de decizie in trepte ceea ce face ca rezultatele intermediare sa fie
conditionate de rezultatele estimate ale deciziilor precedente

104. Unul dintre dezavantajele gasirii solutiei „optime” cu ajutorul metodei


arborilor decizionali este acela ca:
a) dimensiunile cresc exploziv odata cu numarul de procese decizionale

105. Criteriul lui Hurwicz de decizie in conditii de incertitudine presupune:


c) aprecierea optimismului decidentului printr-un numar 0 ≤ 𝛼 ≤ 1

106. Criteriul Hurwicz de decizie aplicat unui model pentru conditii de


incertitudine:
a) indica varianta decizionala corespunzatoare celei mai convenabile combinatii dintre
rezultatul cel mai favorabil si rezultatul cel mai nefavorabil.

107. In cazul jocurilor contra naturii, deciziile se impart in:


e) deciziile in conditii de certitudine, incertitudine si de risc

108. Selectati afirmatia adevarata referitoare la Criteriul lui Wald de luare a


deciziei in conditii de incertitudine:
c) consta in aplicarea principiului maximin.

109. In teoria deciziei, forma concava a functiei de utilitate corespunde:


d) unei atitudini prudente fata de risc

110. Intru-un joc fara punct de echilibru:


d) valoarea castigata de un jucator este diferita de valoarea pierduta de adversar

111. In metoda arborilor de decizie, nodul de tip eveniment este asociat:


e) diferitelor posibilitati de evolutie a mediului economic, situatii ce nu pot fi controlate in mod
obiectiv de catre decident.

112. Valoarea medie asteptata a unui indicator de tip maxim ia in considerare


pentru calcul:
c) toate consecintele alternativelor decizionale pentru indicatorul considerat si starile naturii
impreuna cu posbilitatile associate starilor naturii

113. In jocurile concurentiale:


b) fiecare partener adopta astfel de decizii incat sa-si depaseasca adversarul.
114. Metoda arborilor de decizie presupune:
a) evaluarea nodurilor finale inaintea celor initiale

115. Decizii in conditii de incertitudine se iau atunci cand:


a) nu exista informatii privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii

116. Diferenta dintre valoarea obtinuta prin decizia optima pentru o anumita stare
a naturii si valoarea rezultata din oricare alta alegere a variantei decizionale se numeste:
c) regret

117. Pentru un joc fara punct-sa, determinarea strategiei optime mixte:


a) se poate face prin metode algebrice, geometrice, iterative

118. Intr-un joc cu doi jucatori prudenti si rationali, solutia optima se poate obtine
prin:
2) eliminarea strategiilor dominate
6) principiul maximin si minimax
7) programarea liniara
Raspuns corect: e – 2, 6, 7.

119. Intru-un joc cu doi jucatori A si B, prudenti si rationali:


a) valoarea castigata de un jucator este mai mica sau egala cu valoarea pierduta de adversar

120. Criteriile de decizie aplicate penru conditii de incertitudine, in ipoteza de


rationalitate a decidentilor, presupun ca:
a) alegerea decidentului se face in scopul maximizarii castigului sau minimizarii pierderii
asociate deciziilor.

121. Calculul utilitatilor asociate valorilor aij in cazul criteriilor de maxim se


calculeaza cu formula:
𝑎𝑖𝑗 −𝑎𝑗𝑚𝑖𝑛
c) 𝑢𝑖𝑗 =
𝑎𝑗 𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑗 𝑚𝑖𝑛

122. Deciziile in conditii de risc se deosebesc de cele in conditii de incertitudine prin


faptul ca:
a) la primele se cunosc probabilitatile asociate starilor obiective ale naturii.

123. Unul din dezavantajele metodei arborilor de decizie este acela ca:
d) metoda nu poate fi aplicata atunci cand estimarea probabilitatilor absolute si a probabilitatilor
conditionate asociate starilor naturii este imposibil de realizat.
124. In cazul problemei de programare liniara multidimensionala: (Selectati
afirmatia falsa)
a) se inlocuiesc functiile de optim prin functii de utilitate care vor fi apoi insumate pentru a
obtine o functie-sinteza cu semnificatie economica concreta”.

125. In cazul optimizarii multiatribut, multimea solutiilor posibile (variantele de


decizie) este:
d) finita, iar fiecare varianta este caracterizata de mai multe atribute (numeric sau nu).

126. Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda momentelor:


c) Dupa calculul momentelor-linie, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare.

127. Referitor la o problema de programare liniara, introducerea impreciziei


(relaxarea datelor inexacte), prin care coeficientii variabilelor sau termenii liberi ai
restrictiilor sunt multimi vagi, conduce la:
e) programarea fuzzy.

128. O multime fuzzy poate fi definita asociind fiecarui element x un numar


cuprins intre 0 si 1, reprezentand gradul sau de apartenenta µ A (x) la o anumita
proprietate A. Gradul de apartenenta poate fi definit:
1) cu ajutorul unor formule matematice;
2) printr-un tabel de valori;
5) printr-un algoritm recursiv care se bazeaza pe rezultate obtinute prin asocierea unor valori.
Raspuns corect: b) 1,2,5.

129. Identificati afirmatia falsa referitoare la multimile vagi:


d) stabilirea gradelor de apartenenta nu afecteaza caracterul obiectiv al multimilor si variabilelor
folosite.

130. Selectati afirmatia falsa : „In problemele decizionale multicriteriale:


d) in cadrul optimizarii multiatribut numarul de variante este infinit”.

131. Selectati afirmatia falsa: „In cazul optimizarii multiobiectiv:


a) multimea solutiilor posibile este finita.

132. In cazul rezolvarii programarii liniare multicriteriale cu metoda


„programarii scop”: (Selectati afirmatia falsa)
e) functiilor obiectiv ale problemei initiale li se acorda intotdeauna prioritati egale.

133. Selectati afirmatia falsa referitoare la necesitatea fuzzyficarii modelelor


deterministe:
a) pe masura cresterii complexitatii fenomenelor economice, in modelul vag scara de
reprezentare a procesului crestere acordandu-se o importanta deosebita detaliilor.
134. Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda programarii scop (Goal
Programming):
e) Se cauta acea solutie care atinge toate nivelurile de aspiratie, fara a permite inregistrarea de
abateri.

135. Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE, sunt in principal:


b) metode curistice.

136. Evidentiati afirmatia falsa referitoare la criteriul de optimizare intr-un model


de aprovizionare-stocare:
b) criteriul de optim este dat de minimul duratei de ajungere a materialelor in stoc.

137. Evidentiati in urmatoarea enumerare elementul care nu constituie parametru


temporal dintr-un model economico-matematic de aprovizionare-stocare:
e) costul de lansare a unei comezi de aprovizionare.

138. Pentru alocarea resurselor cu ajutorul unui model ADC de tip euristic,
programarea activitatilor la un moment t se face:
2) studiind multimea activitatilor amanate anterior si multimea activitatilor programate sa
inceapa la momentul t:
6) programand activitatile din multimea activitatilor candidate la momentul t dupa unul sau mai
multe din urmatoarele criterii: ordinea crescatoare a rezervei de timp, ordinea crescatoare a
termenului maxim de incepere, etc;
7) programand activitatile din multimea candidatilor la momentul t (Ct) care asigura o incarcare
maxima a capacitatilor disponibile.
Raspuns corect: d) 2,6,7.

139. Selectati afirmatia falsa: „In cazul programarii dinamice, politica optimala:
e) depinde de inclinatia catre risc a decidentului”.

140. Selectati afirmatia falsa despre grafurile folosite in analiza drumului critic:
e) acestea permit evidentierea grupelor de materiale formate in functie de ponderea cantitativa
si valorica in totalul materialelor aflate la dispozitia unei firme.

141. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate despre cazul general al


proceselor de productie-stocare:
a) acesta vizeaza dimensionarea stocului dintr-o resursa astfel incat cererea sectiilor de
productie sa fie satfisfacuta atunci cand se solicita resurse din depozit (intervalul de timp poate
fi cunoscut sau nu), iar costul de stocare este minim;
b) pentru conditia de satisfacere a cererii la orice moment se impune conditia S t ≥ Pt (t=1,T),
in care St este stocul, Pt este cererea la momentul t;
c) se poate atasa o functie de cost corespunzatoare costului de reaprovizionare la momentul t:
Cta(St – St-1) pentru St>St-1;
d) se poate atasa o functie de cost corespunzatoare costului de stocare la momentul t: Ct s(St –
Pt-1) pentru St > Pt-1;
Raspuns corect: e) toate afirmatiile sunt adevarate.

142. Intre elementele ale unui proces de stocare nu se numara:


c) numarul de statii de servire.

143. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul de analiza a drumului


critic/COST:
b) Modelul presupune aplicarea masurilor de urgentare numai asupra duratelor activitatilor
critice.

144. In multimea avantajelor simularii, nu se poate evidentia urmatorul aspect:


b) simularea este sigura, pentru ca se poate interveni in model ori de cate ori este necesar fara
a se produce perturbari asupra desfasurarii fenomenelor din mediul real.

145. Rezultatele obtinute prin simulare sunt:


a) aproximari ale unor valori reale.

146. In desfasurarea simularii apare o variabila distincta numita „ceasul


simularii”. Selectati afirmatia falsa referitoare la aceasta variabila:
a) masoara scurgerea timpului real in care se simuleaza sistemul cu scopul de a mentine ordinea
corecta in timp a evenimentelor.

147. Modelele de simulare au un caracter:


d) procedural.

148. Simularea permite obtinerea:


c) mai multor variante de decizie, din care managerul o va alege pe cea mai buna,
corespunzatoare conditiilor existente la un moment dat.
149. Spre deosebire de programarea matematica, simularea nu se bazeaza pe un
model analitic, ci rezultatele obtinute prin aceasta tehnica sunt:
b) aproximari ale unor valori reale.

150. Selectati afirmatia falsa referitoare la simularea proceselor economice:


e) Etapele simularii urmeaza in general ciclul modelarii, dar un model de simulare este mult
mai simplu deoarece se realizeaza cu calculatorul.