Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea “OVIDIUS” Constanţa SESIUNEA DE EXAMEN:IUNIE 2010

Facultatea de Farmacie
Disciplina:Fiziologie si Fiziopatologie

TEST FM1

Intrebari tip complement simplu

1. Antigenele care nu pot induce singure formarea de anticorpi se numesc:


A. antigene complete
B. haptene
C. imunogene
D. epitopi
E. paratopi

2. Glucagonul are următoarele acţiuni:


A. hipoglicemice
B. creşte cetogeneza hepatică
C. scade catabolismul proteinelor
D. scade lipoliza
E. efect inotrop negativ

3. Stimularea simpaticului induce:


A. secreţie salivară crescută apoasă
B. secreţie salivară crescută,vâscoasă, bogată în mucină
C. secreţie salivară scăzută,vâscoasă, bogată în mucină şi lizozim
D. secreţia salivară parotidiană scăzută
E. blocarea secreţiei glandelor sublinguale

4. Rolul factorului intrinsec este:


A. în digestia proteinelor
B. în activarea pepsinogenului
C. antimicrobian
D. în absorbţia vitaminei B12
E. ca barieră de protecţie gastrică

5. Lipogeneza este condiţionată de aportul:


A. caloric
B. energetic
C. proteic
D. glucidic
E. de lipoproteine

6. Sediul glicolizei aerobe îl constituie:


A. mitocondriile
B. citocromii
C. citoplasma
D. reticulul endoplasmatic
E. aparatul Golgi

7. Care din următorii factori sunt hipocalcemianti:


A. calcitonina
B. parathormonul
C. vitamina D
D. insulin-like growth factor
E. TNF α

8. Creşterea permeabilitatii vasculare este determinata de următorii factori, cu excepţia:


A. tromboxan A2
B. histamina
C. mieloperoxidaza
D. bradikinina
E. factorul de activare plachetara

9. Afirmaţiile adevărate referitoare la stadiul rece sunt următoarele, cu excepţia:


A. apar mecanisme voluntare de termogeneza
B. hipotalamusul este resetat la un nivel termoreglator superior
C. la sfârşitul perioadei, temperatura corpului este ridicata
D. reprezintă perioada de scădere a temperaturii corpului
E. mecanismele de termoliza sunt inhibate

10. Glicogenogeneza este stimulată de:


A. insulină
B. hormonii glucocorticoizi
C. hormonii tiroidieni
D. glucagon
E. aldosteron

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare ponderata

11. PAF (factorul activator plachetar) are următoarele acţiuni:


A. stimulează producţia de mucus la nivel traheobronsic
B. induce bronhoconstricţia
C. inhibă fagocitoza
D. are efect anticoagulant
E. produce vasodilataţie

12. Afirmaţiile corecte referitoare la reactia de hipersensibilitate de tip I sunt:


A. toleranta la alergeni se produce prin sinteza de IgM
B. la primul contact cu antigenul are loc prezentarea acestuia limfocitelor Ts
C. complexului major de histocompatibilitate tip II stimulează limfocitele CD8
D. anergia apare la o persoana cu teren atopic
E. anergia apare la o persoana ce sintetizează IgM la intalnirea cu un antigen

13. Despre STH sunt adevărate afirmaţiile:


A. are un ritm de eliberare cicardian
B. secreţia este inhibată de GIH
C. este secretat de celulele bazofile
D. stimulează creşterea viscerelor
E. inhibă sinteza de insulina

14. Despre hormonul adrenocorticotrop sunt adevărate afirmaţiile:


A. stimulează MSR
B. induce creşterea secreţiei de hormoni androgeni
C. stimulează melanogeneza
D. favorizeaza secreţia de aldosteron
E. stimulează secreţia de eritropoietină

15. Chilomicronii au următoarele caracteristici :


A. sunt particule aterogene
B. nu migreaza electroforetic
C. sunt degradati specific de lipaza pancreatică
D. nivelul lor creşte post– prandial
E. conţin 66% lipide exogene

16. Acidoza respiratorie este determinata de:


A. hiperventilatie
B. hipoventilatie
C. prezenţa hipercapniei
D. prezenţa hipocapniei
E. hipertensiunea arteriala

17. Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la fiziopatologia febrei, sunt adevărate:
A. în faza de latenţă a febrei temperatura corpului ramane nemodificata
B. în stadiul rece al febrei exista un echilibru între termogeneza şi termoliza
C. în perioada de stare apare frisonul
D. în stadiul rece al febrei hipotalamusul induce activarea mecanismului neurohormonal de termogeneza
E. în stadiul cald nivelul termoreglator hipotalamic revine la normal

18. Localizările cele mai frecvente ale plăcilor de aterom sunt:


A. aorta abdominală
B. arterele coronare
C. arterele carotide interne
D. arterele cerebrale
E. capilarele

19. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ateroscleroză sunt false:


A. este afecţiunea arterelor organismului, cu evoluţie rapidă
B. tunica externă se îngroaşă ca urmare a formării plăcilor de aterom
C. se depun în intimă depozite lipidice şi fibroase
D. se îngustează progresiv lumenul arterelor afectate
E. este afecţiunea intimei vaselor capilare

20. Forţa contracţiilor peristaltice este crescuta de:


A. insulină
B. somatostatină
C. acetilcolină
D. GABA
E. gastrină

21. Afirmaţiile corecte referitoare la compozitia secreţiei pancreatice sunt următoarele, cu excepţia:
A. conţine ioni bicarbonat în cantităţi mici
B. amilaza pancreatică hidrolizează colesterol
C. inhibitorul tripsinei protejează pancreasul de autodigestie
D. tripsinogenul este transformat in tripsină de către enterochinază
E. conţine în cantităţi mici Mg

22. În cadrul ciclului Krebbs, acidul citric se formează prin condensarea următorilor compuşi:
A. acetil CoA
B. acidul butiric
C. acidul piruvic
D. acidul oxaloacetic
E. acidul lactic

23. Unde sunt localizate glandele oxintice ale stomacului:


A. la nivelul cardiei
B. la nivelul fornixului gastric
C. la nivelul corpului gastric
D. la nivelul pilorului
E. pe toată suprafaţa stomacului

24. Modificări inflamatorii ale microcirculaţiei sunt următoarele cu excepţia:


A. vase sangvine obliterate
B. permeabilitate vasculara scazuta
C. leucocite neaderente de peretele intern al vaselor
D. viteza sângelui e crescuta
E. permeabilitate crescuta.

25. Următoarele afirmaţii despre modificările vasculare locale din reacţia inflamatorie acută sunt
adevărate ,cu excepţia:
A. iniţial, arteriolele din jurul locului afectat suferă o vasoconstricţie brusca
B. după scurta vasoconstricţie reflexa, urmeaza o faza de dilataţie a arteriolelor, capilarelor şi venulelor
postcapilare
C. sub influenţa serotoninei, histaminei şi a altor mediatori ai inflamaţiei se activeaza sistemul contractil
intracelular al celulelor endoteliale
D. staza şi edemul impiedica izolarea procesului inflamator
E. scăderea vitezei de circulaţie sanguina locala şi creşterea permeabilitatii inhibă constituirea infiltratului
leucocitar inflamator

26. Insulina, hormonul abundenţei induce:


A. trecerea glucozei intracelular
B. hipoglicemie
C. la nivel celular intensifică glicoliza
D. la nivel celular inhibă glicogenoliza
E. la nivel celular stimulează neoglucogeneza

27. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre deglutiţie:


A. în momentul în care alimentele sunt gata pentru a fi înghiţite, ele sunt în mod voluntar împinse în faringe
B. bolul alimentar inhibă ariile receptoare din jurul intrării în faringe
C. peristaltismul primar esofagian este coordonat vagal
D. etapele succesive ale deglutiţiei sunt controlate automat de centrul deglutiţiei
E. la capătul proximal al esofagului, pe o porţiune de 2-5 cm, musculatura circulară esofagiană este îngroşată

28. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre acidul clorhidric:


A. somatostatina îi inhibă secreţia
B. împiedică proliferarea intragastrică a unor bacterii patogene
C. în condiţii bazale, secreţia sa variază între 4 şi 5 mEq/oră HCl liber sau combinat cu proteine
D. este necesar pentru digestia glucidelor
E. asigură un pH optim pentru acţiunea pepsinei

29. Principalele substanţe organice din secreţiile gastrice sunt:


A. pepsinogenul
B. labfermentul
C. etanolul
D. mucusul
E. ureea

30. Următoarele afirmaţii despre activitatea motorie a intestinului subţire sunt false cu excepţia:
A. contracţiile de amestec se mai numesc şi segmentare
B. contracţiile de amestec fragmentează chimul de 8-12 ori pe oră
C. mişcările de propulsie apar exclusiv în jejun
D. mişcările de propulsie se deplasează în direcţie anală cu o viteză de 0,5-2 cm/secundă
E. timpul necesar chimului pentru a trece de la pilor până la valva ileocecală este de o oră
31. Secreţia biliară conţine:
A. bicarbonat
B. colesterol
C. lecitină
D. pigmenţi biliari
E. electroliţi

32. Circuitul enterohepatic include:


A. ficatul
B. vena portă
C. intestinul subţire
D. vezica biliară
E. stomacul

33. Vilozitatea intestinală este alcătuită din:


A. epiteliu
B. vas chilifer central
C. criptă intestinală Lieberkűhn
D. canal coledoc
E. capilare sinusoide

34. Alegeţi afirmaţiile corecte :


A. esofagul prezintă patru tipuri de mişcări peristaltice
B. la capătul terminal al esofagului, pe o porţiune de 2-5 cm deasupra joncţiunii cu stomacul, musculatura
circulară esofagiană este îngroşată, funcţionând ca un sfincter
C. sfincterul de la capătul terminal al esofagului prin contracţia lui contribuie la prevenirea unui reflux gastro-
esofagian
D. timpul esofagian al deglutiţiei este voluntar
E. peristaltismul primar al esofagului nu este coordonat vagal

35. Hipersecreţia de parathormon (PTH) induce:


A. hipoexcitabilitate neuro-musculară
B. hiperexcitabilitate neuro-musculară
C. litiază renală
D. tulburări cardiovasculare şi digestive
E. tetanie

36. Glandele intestinului subţire produc următoarele enzime:


A. maltaza
B. lactaza
C. amilaza
D. pepsina
E. zaharaza

37. În chiliferul central sunt absorbiţi:


A. aminoacizii
B. trigliceridele
C. dipeptidele
D. fosfolipidele
E. vitaminele liposolubile

38. Principalii electroliţi din salivă sunt:


A. Na+
B. Zn 2+
C. Cl-
D. Mg 2+
E. Fe 2+

39. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la PTH sunt false:


A. este sintetizat la nivelul glandei tiroide
B. la nivel osos scade mobilizarea calciului şi fosfatului
C. la nivel renal creşte reabsorbţia de calciu şi magneziu
D. la nivel renal creşte excreţia fosfatului
E. la nivel intestinal creşte absorbţia calciului

40. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la filtrarea glomerulară şi filtratul glomerular sunt
adevărate:
A. debitul filtrării glomerulare este de aproximativ 180 ml/min
B. peste 99% din filtrat este reabsorbit în mod obişnuit în tubii uriniferi, restul trecând în urină
C. filtratul glomerular se mai numeşte şi urină primară
D. filtratul glomerular este o plasmă care conţine proteine în cantităţi semnificative
E. lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în capsula Bowman se numeşte urina primară

41. Afirmaţiile adevărate despre creatinină sunt:


A. se filtrează
B. este reţinută în organism
C. nu se reabsoarbe
D. nu se filtrează
E. din punct de vedere molecular, este asemanatoare insulinei

42. Scăderea filtrarii glomerulare poate fi cauzată de:


A. creşterea fluxului renal
B. scăderea tensiunii arteriale
C. creşterea grosimii membranei filtrante
D. creşterea rezistenţei arteriolei eferente
E. creşterea numarului de nefroni

43. Glicozuria apare:


A. în conditii fiziologice
B. când capacitatea de transport maxim a glucozei este depăşită
C. la diabetici
D. când corpul secretă suficientă insulină
E. când glicemia scade

44. Scăderea diurezei este determinata de:


A. aldosteron
B. ADH
C. adrenalină
D. urodilatin
E. angiotensina

45. Despre membrana glomerulară se poate afirma:


A. are o selectivitate redusă în privinţa dimensiunii moleculelor ce trec prin ea
B. substanţele cu masa moleculară de 5200 filtrează la fel de uşor ca apa
C. are o permeabilitate foarte mare pentru proteinele plasmatice
D. permeabilitatea sa este de 100-500 ori mai mică decât a capilarelor obişnuite
E. din proteinele cu masa moleculară de 69000 filtrează doar 0,5 %

46. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre nefroni:


A. nefronii corticali reprezintă 85% din numărul total de nefroni
B. nefronii juxtamedulari sunt importanţi în mecanismul contracurent prin care rinichiul produce urina
concentraţă
C. nefronii juxtamedulari au ansele Henle scurte
D. nefronii corticali au glomerulul situat în corticala renală şi ansa Henle lungă
E. ansa Henle a nefronilor corticali ajunge doar în stratul extern al medularei renale

47. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la hormonii cu rol în metabolismul fosfo-calcic sunt
adevărate:
A. hormonul de creştere GH stimulează sinteza proteică
B. hormonii tiroidieni cresc condrogeneza
C. insulina induce osteogeneza
D. estrogenii şi testosteronul stimulează anabolismul favorizând maturarea osoasă
E. cortizolul nu induce osteoliză şi osteoporoză

48. Mucoasa gastrică conţine următoarele tipuri de celule:


A. producătoare de mucus
B. parietale fundice producătoare de HCl
C. oxintice producătoare de gastrină
D. zimogene (principale)
E. endocrine

49. Reglarea umorală a secreţiei gastrice se face prin următorii hormoni gastro-intestinali:
A. gastrină
B. calcitriol
C. gastronă
D. polipeptid vasoactiv intestinal
E. polipeptidul gastro-inhibitor

50. Principalele organe în care are loc gluconeogeneza sunt:


A. pancreasul
B. ţesutul nervos
C. ţesutul adipos
D. ficatul
E. rinichiul

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare “tot sau nimic”

51. Formarea plăcilor fibroase de aterom recunoaşte următoarele mecanisme fiziopatologice:


A. celulele musculare migrate de la nivelul mediei secretă proteine fibroase
B. penetrarea şi acumularea de colesterol HDL la nivelul intimei
C. oxidarea LDL şi formarea striaţiunilor lipidice
D. adeziunea celulelor sanguine (monocite şi plachete)
E. neutrofilele captează LDL şi se transformă în macrofage spumoase

52. Hormonii anabolizanţi lipidici cu acţiune adipokinetică sunt:


A. hormonii tiroidieni
B. aldosteronul
C. somatotropul
D. glucocorticoizii
E. catecolaminele

53. Rolurile calcitriolului sunt:


A. scade absorbţia calciului la nivel renal
B. menţine valorile calcemiei
C. favorizează osteogeneza
D. creşte absorbţia calciului prin transport activ la nivel intestinal
E. creşte absorbţia calciului şi fosfatului la nivel renal

54. Reacţiile de hipersensibilizare apar:


A. la indivizi sensibilizaţi în prealabil printr-un contact anterior cu antigenul, deci sunt reacţii secundare
B. la persoanele predispuse genetic (atopici) care prezintă un titru foarte scăzut de IgE seric
C. la persoanele cu teren atopic
D. ca reacţii anafilactice mediate de reagine
E. ca reacţii mediate de limfocitele T sensibilizate

55. Adaptarea activitatii cordului în şoc se face prin:


A. diminuarea volumului patului vascular
B. efect cronotrop pozitiv
C. scăderea secreţiei de catecolamine
D. eliberarea de histamina în microcirculaţie
E. efect inotrop pozitiv.

56. Stadiul II al febrei se caracterizează prin următoarele :


A. apare frisonul
B. este un stadiu stabil din punct de vedere al echilibrului dintre termogeneză şi termoliză
C. la sfârşitul stadiului II temperatura corpului este crescută
D. este inhibată termogeneza şi activată termoliza
E. este inhibată termoliza şi activată termogeneza

57. Reacţia de hipersensibilitate de tip II reprezintă:


A. hipersensibilitatea mediata celular de limfocitele T
B. hipersensibilitatea imediata
C. hipersensibilitatea citotoxica
D. hipersensibilitatea dependenta de IgG
E. hipersensibilitatea dependenta de IgM

58. Rolul catecolaminelor în şoc este :


A. de creştere a volumului sistolic;
B. de a induce vasodilataţia sistemică;
C. de stimulare a agregarii trombocitare;
D. de adaptare a circulaţiei periferice prin redistribuţia sângelui
E. de stimulare a degranularii mastocitare;

59. Afirmaţiile corecte referitoare la gastrină sunt:


A. inhibă peristaltismul intestinal
B. relaxează sfincterul ileo-cecal
C. creşte forţa contracţiilor peristaltice
D. scade contracţiile ileale
E. este secretată de celulele G

60. Rolurile mecanismului multiplicator contracurent sunt:


A. transportul urinei
B. controlul funcţiei nefronului
C. diluţia urinei
D. colectarea urinei
E. concentrarea urinei
Universitatea “OVIDIUS” Constanţa SESIUNEA DE EXAMEN:IUNIE 2010
Facultatea de Farmacie
Disciplina:Fiziologie si Fiziopatologie

TEST FM2

Intrebari tip complement simplu

1. Glucagonul are următoarele acţiuni:


A. hipoglicemice
B. scade catabolismul proteinelor
C. creşte cetogeneza hepatică
D. scade lipoliza
E. efect inotrop negativ

2. Stimularea simpaticului induce:


A. secreţie salivară scăzută,vâscoasă, bogată în mucină şi lizozim
B. secreţie salivară crescută apoasă
C. secreţie salivară crescută,vâscoasă, bogată în mucină
D. secreţia salivară parotidiană scăzută
E. blocarea secreţiei glandelor sublinguale

3. Rolul factorului intrinsec este:


A. în absorbţia vitaminei B12
B. în digestia proteinelor
C. în activarea pepsinogenului
D. antimicrobian
E. ca barieră de protecţie gastrică

4. Lipogeneza este condiţionată de aportul:


A. caloric
B. energetic
C. proteic
D. glucidic
E. de lipoproteine

5. Sediul glicolizei aerobe îl constituie:


A. citocromii
B. citoplasma
C. reticulul endoplasmatic
D. aparatul Golgi
E. mitocondriile

6. Care din următorii factori sunt hipocalcemianti:


A. calcitonina
B. parathormonul
C. vitamina D
D. insulin-like growth factor
E. TNF α

7. Creşterea permeabilitatii vasculare este determinata de următorii factori, cu excepţia:


A. tromboxan A2
B. histamina
C. bradikinina
D. factorul de activare plachetara
E. mieloperoxidaza

8. Afirmaţiile adevărate referitoare la stadiul rece sunt următoarele, cu excepţia:


A. apar mecanisme voluntare de termogeneza
B. hipotalamusul este resetat la un nivel termoreglator superior
C. la sfârşitul perioadei, temperatura corpului este ridicata
D. reprezintă perioada de scădere a temperaturii corpului
E. mecanismele de termoliza sunt inhibate

9. Glicogenogeneza este stimulată de:


A. hormonii glucocorticoizi
B. insulină
C. hormonii tiroidieni
D. glucagon
E. aldosteron

10. Antigenele care nu pot induce singure formarea de anticorpi se numesc:


A. antigene complete
B. imunogene
C. haptene
D. epitopi
E. paratopi

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare ponderata

11. PAF (factorul activator plachetar) are următoarele acţiuni:


A. inhibă fagocitoza
B. are efect anticoagulant
C. stimulează producţia de mucus la nivel traheobronsic
D. induce bronhoconstricţia
E. produce vasodilataţie

12. Afirmaţiile corecte referitoare la reactia de hipersensibilitate de tip I sunt:


A. toleranta la alergeni se produce prin sinteza de IgM
B. complexului major de histocompatibilitate tip II stimulează limfocitele CD8
C. anergia apare la o persoana cu teren atopic
D. la primul contact cu antigenul are loc prezentarea acestuia limfocitelor Ts
E. anergia apare la o persoana ce sintetizează IgM la intalnirea cu un antigen

13. Despre STH sunt adevărate afirmaţiile:


A. secreţia este inhibată de GIH
B. este secretat de celulele bazofile
C. stimulează creşterea viscerelor
D. inhibă sinteza de insulina
E. are un ritm de eliberare cicardian

14. Despre hormonul adrenocorticotrop sunt adevărate afirmaţiile:


A. favorizeaza secreţia de aldosteron
B. stimulează MSR
C. induce creşterea secreţiei de hormoni androgeni
D. stimulează melanogeneza
E. stimulează secreţia de eritropoietină

15. Chilomicronii au următoarele caracteristici :


A. nu migreaza electroforetic
B. sunt particule aterogene
C. sunt degradati specific de lipaza pancreatică
D. nivelul lor creşte post– prandial
E. conţin 66% lipide exogene

16. Acidoza respiratorie este determinata de:


A. hiperventilaţie
B. prezenţa hipercapniei
C. prezenţa hipocapniei
D. hipertensiunea arteriala
E. hipoventilaţie

17. Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la fiziopatologia febrei, sunt adevărate:
A. în stadiul cald nivelul termoreglator hipotalamic revine la normal
B. în faza de latenţă a febrei temperatura corpului ramane nemodificata
C. în stadiul rece al febrei exista un echilibru între termogeneza şi termoliza
D. în perioada de stare apare frisonul
E. în stadiul rece al febrei hipotalamusul induce activarea mecanismului neurohormonal de termogeneza

18. Localizările cele mai frecvente ale plăcilor de aterom sunt:


A. arterele coronare
B. arterele carotide interne
C. arterele cerebrale
D. capilarele
E. aorta abdominală

19. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ateroscleroză sunt false:


A. tunica externă se îngroaşă ca urmare a formării plăcilor de aterom
B. se depun în intimă depozite lipidice şi fibroase
C. se îngustează progresiv lumenul arterelor afectate
D. este afecţiunea arterelor organismului, cu evoluţie rapidă
E. este afecţiunea intimei vaselor capilare

20. Forţa contracţiilor peristaltice este crescuta de:


A. insulină
B. gastrină
C. somatostatină
D. acetilcolină
E. GABA

21. Afirmaţiile corecte referitoare la compozitia secreţiei pancreatice sunt următoarele, cu excepţia:
A. inhibitorul tripsinei protejează pancreasul de autodigestie
B. tripsinogenul este transformat in tripsină de către enterochinază
C. conţine în cantităţi mici Mg
D. conţine ioni bicarbonat în cantităţi mici
E. amilaza pancreatică hidrolizează colesterol

22. În cadrul ciclului Krebbs, acidul citric se formează prin condensarea următorilor compuşi:
A. acidul oxaloacetic
B. acetil CoA
C. acidul butiric
D. acidul piruvic
E. acidul lactic

23. Unde sunt localizate glandele oxintice ale stomacului:


A. la nivelul cardiei
B. la nivelul pilorului
C. la nivelul fornixului gastric
D. la nivelul corpului gastric
E. pe toată suprafaţa stomacului

24. Modificări inflamatorii ale microcirculaţiei sunt următoarele cu excepţia:


A. leucocite neaderente de peretele intern al vaselor
B. viteza sângelui e crescuta
C. permeabilitate crescuta.
D. vase sangvine obliterate
E. permeabilitate vasculara scazuta

25. Următoarele afirmaţii despre modificările vasculare locale din reacţia inflamatorie acută sunt
adevărate ,cu excepţia:
A. scăderea vitezei de circulaţie sanguina locala şi creşterea permeabilitatii inhibă constituirea infiltratului
leucocitar inflamator
B. iniţial, arteriolele din jurul locului afectat suferă o vasoconstricţie brusca
C. după scurta vasoconstricţie reflexa, urmeaza o faza de dilataţie a arteriolelor, capilarelor şi venulelor
postcapilare
D. sub influenţa serotoninei, histaminei şi a altor mediatori ai inflamaţiei se activeaza sistemul contractil
intracelular al celulelor endoteliale
E. staza şi edemul impiedica izolarea procesului inflamator

26. Insulina, hormonul abundenţei induce:


A. la nivel celular intensifică glicoliza
B. la nivel celular inhibă glicogenoliza
C. la nivel celular stimulează neoglucogeneza
D. trecerea glucozei intracelular
E. hipoglicemie

27. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre deglutiţie:


A. bolul alimentar inhibă ariile receptoare din jurul intrării în faringe
B. peristaltismul primar esofagian este coordonat vagal
C. etapele succesive ale deglutiţiei sunt controlate automat de centrul deglutiţiei
D. la capătul proximal al esofagului, pe o porţiune de 2-5 cm, musculatura circulară esofagiană este îngroşată
E. în momentul în care alimentele sunt gata pentru a fi înghiţite, ele sunt în mod voluntar împinse în faringe

28. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre acidul clorhidric:


A. în condiţii bazale, secreţia sa variază între 4 şi 5 mEq/oră HCl liber sau combinat cu proteine
B. somatostatina îi inhibă secreţia
C. împiedică proliferarea intragastrică a unor bacterii patogene
D. este necesar pentru digestia glucidelor
E. asigură un pH optim pentru acţiunea pepsinei

29. Principalele substanţe organice din secreţiile gastrice sunt:


A. etanolul
B. pepsinogenul
C. labfermentul
D. mucusul
E. ureea

30. Următoarele afirmaţii despre activitatea motorie a intestinului subţire sunt false cu excepţia:
A. contracţiile de amestec fragmentează chimul de 8-12 ori pe oră
B. mişcările de propulsie apar exclusiv în jejun
C. mişcările de propulsie se deplasează în direcţie anală cu o viteză de 0,5-2 cm/secundă
D. timpul necesar chimului pentru a trece de la pilor până la valva ileocecală este de o oră
E. contracţiile de amestec se mai numesc şi segmentare
31. Secreţia biliară conţine:
A. colesterol
B. lecitină
C. bicarbonat
D. pigmenţi biliari
E. electroliţi

32. Circuitul enterohepatic include:


A. intestinul subţire
B. vezica biliară
C. stomacul
D. ficatul
E. vena portă

33. Vilozitatea intestinală este alcătuită din:


A. canal coledoc
B. epiteliu
C. vas chilifer central
D. criptă intestinală Lieberkűhn
E. capilare sinusoide

34. Alegeţi afirmaţiile corecte :


A. sfincterul de la capătul terminal al esofagului prin contracţia lui contribuie la prevenirea unui reflux gastro-
esofagian
B. timpul esofagian al deglutiţiei este voluntar
C. peristaltismul primar al esofagului nu este coordonat vagal
D. esofagul prezintă patru tipuri de mişcări peristaltice
E. la capătul terminal al esofagului, pe o porţiune de 2-5 cm deasupra joncţiunii cu stomacul, musculatura
circulară esofagiană este îngroşată, funcţionând ca un sfincter

35. Hipersecreţia de parathormon (PTH) induce:


A. tetanie
B. hipoexcitabilitate neuro-musculară
C. hiperexcitabilitate neuro-musculară
D. litiază renală
E. tulburări cardiovasculare şi digestive

36. Glandele intestinului subţire produc următoarele enzime:


A. amilaza
B. pepsina
C. maltaza
D. lactaza
E. zaharaza

37. În chiliferul central sunt absorbiţi:


A. fosfolipidele
B. vitaminele liposolubile
C. aminoacizii
D. trigliceridele
E. dipeptidele

38. Principalii electroliţi din salivă sunt:


A. Na+
B. Zn 2+
C. Cl-
D. Mg 2+
E. Fe 2+

39. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la PTH sunt false:


A. la nivel osos scade mobilizarea calciului şi fosfatului
B. la nivel renal creşte reabsorbţia de calciu şi magneziu
C. este sintetizat la nivelul glandei tiroide
D. la nivel renal creşte excreţia fosfatului
E. la nivel intestinal creşte absorbţia calciului

40. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la filtrarea glomerulară şi filtratul glomerular sunt
adevărate:
A. filtratul glomerular se mai numeşte şi urină primară
B. debitul filtrării glomerulare este de aproximativ 180 ml/min
C. peste 99% din filtrat este reabsorbit în mod obişnuit în tubii uriniferi, restul trecând în urină
D. filtratul glomerular este o plasmă care conţine proteine în cantităţi semnificative
E. lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în capsula Bowman se numeşte urina primară

41. Afirmaţiile adevărate despre creatinină sunt:


A. este reţinută în organism
B. nu se reabsoarbe
C. nu se filtrează
D. din punct de vedere molecular, este asemanatoare insulinei
E. se filtrează

42. Scăderea filtrarii glomerulare poate fi cauzată de:


A. creşterea numarului de nefroni
B. creşterea fluxului renal
C. scăderea tensiunii arteriale
D. creşterea grosimii membranei filtrante
E. creşterea rezistenţei arteriolei eferente

43. Glicozuria apare:


A. la diabetici
B. când corpul secretă suficientă insulină
C. în conditii fiziologice
D. când capacitatea de transport maxim a glucozei este depăşită
E. când glicemia scade

44. Scăderea diurezei este determinata de:


A. aldosteron
B. ADH
C. adrenalină
D. urodilatin
E. angiotensina

45. Despre membrana glomerulară se poate afirma:


A. substanţele cu masa moleculară de 5200 filtrează la fel de uşor ca apa
B. are o permeabilitate foarte mare pentru proteinele plasmatice
C. permeabilitatea sa este de 100-500 ori mai mică decât a capilarelor obişnuite
D. are o selectivitate redusă în privinţa dimensiunii moleculelor ce trec prin ea
E. din proteinele cu masa moleculară de 69000 filtrează doar 0,5 %

46. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre nefroni:


A. nefronii juxtamedulari au ansele Henle scurte
B. nefronii corticali au glomerulul situat în corticala renală şi ansa Henle lungă
C. nefronii corticali reprezintă 85% din numărul total de nefroni
D. nefronii juxtamedulari sunt importanţi în mecanismul contracurent prin care rinichiul produce urina
concentraţă
E. ansa Henle a nefronilor corticali ajunge doar în stratul extern al medularei renale

47. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la hormonii cu rol în metabolismul fosfo-calcic sunt
adevărate:
A. hormonul de creştere GH stimulează sinteza proteică
B. hormonii tiroidieni cresc condrogeneza
C. insulina induce osteogeneza
D. estrogenii şi testosteronul stimulează anabolismul favorizând maturarea osoasă
E. cortizolul nu induce osteoliză şi osteoporoză

48. Mucoasa gastrică conţine următoarele tipuri de celule:


A. oxintice producătoare de gastrină
B. producătoare de mucus
C. parietale fundice producătoare de HCl
D. zimogene (principale)
E. endocrine

49. Reglarea umorală a secreţiei gastrice se face prin următorii hormoni gastro-intestinali:
A. calcitriol
B. gastrină
C. gastronă
D. polipeptid vasoactiv intestinal
E. polipeptidul gastro-inhibitor

50. Principalele organe în care are loc gluconeogeneza sunt:


A. ficatul
B. pancreasul
C. ţesutul nervos
D. ţesutul adipos
E. rinichiul

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare “tot sau nimic”

51. Formarea plăcilor fibroase de aterom recunoaşte următoarele mecanisme fiziopatologice:


A. adeziunea celulelor sanguine (monocite şi plachete)
B. neutrofilele captează LDL şi se transformă în macrofage spumoase
C. celulele musculare migrate de la nivelul mediei secretă proteine fibroase
D. penetrarea şi acumularea de colesterol HDL la nivelul intimei
E. oxidarea LDL şi formarea striaţiunilor lipidice

52. Hormonii anabolizanţi lipidici cu acţiune adipokinetică sunt:


A. hormonii tiroidieni
B. aldosteronul
C. somatotropul
D. glucocorticoizii
E. catecolaminele

53. Rolurile calcitriolului sunt:


A. scade absorbţia calciului la nivel renal
B. menţine valorile calcemiei
C. favorizează osteogeneza
D. creşte absorbţia calciului prin transport activ la nivel intestinal
E. creşte absorbţia calciului şi fosfatului la nivel renal

54. Reacţiile de hipersensibilizare apar:


A. la persoanele predispuse genetic (atopici) care prezintă un titru foarte scăzut de IgE seric
B. la indivizi sensibilizaţi în prealabil printr-un contact anterior cu antigenul, deci sunt reacţii secundare
C. la persoanele cu teren atopic
D. ca reacţii anafilactice mediate de reagine
E. ca reacţii mediate de limfocitele T sensibilizate

55. Adaptarea activitatii cordului în şoc se face prin:


A. eliberarea de histamina în microcirculaţie
B. efect inotrop pozitiv.
C. diminuarea volumului patului vascular
D. efect cronotrop pozitiv
E. scăderea secreţiei de catecolamine

56. Stadiul II al febrei se caracterizează prin următoarele :


A. este inhibată termoliza şi activată termogeneza
B. apare frisonul
C. este un stadiu stabil din punct de vedere al echilibrului dintre termogeneză şi termoliză
D. la sfârşitul stadiului II temperatura corpului este crescută
E. este inhibată termogeneza şi activată termoliza

57. Reacţia de hipersensibilitate de tip II reprezintă:


A. hipersensibilitatea mediata celular de limfocitele T
B. hipersensibilitatea imediata
C. hipersensibilitatea citotoxica
D. hipersensibilitatea dependenta de IgG
E. hipersensibilitatea dependenta de IgM

58. Rolul catecolaminelor în şoc este :


A. de stimulare a degranularii mastocitare;
B. de a induce vasodilataţia sistemică;
C. de stimulare a agregarii trombocitare;
D. de adaptare a circulaţiei periferice prin redistribuţia sângelui
E. de creştere a volumului sistolic;

59. Afirmaţiile corecte referitoare la gastrină sunt:


A. scade contracţiile ileale
B. relaxează sfincterul ileo-cecal
C. creşte forţa contracţiilor peristaltice
D. inhibă peristaltismul intestinal
E. este secretată de celulele G

60. Rolurile mecanismului multiplicator contracurent sunt:


A. controlul funcţiei nefronului
B. concentrarea urinei
C. transportul urinei
D. diluţia urinei
E. colectarea urinei
Universitatea “OVIDIUS” Constanţa SESIUNEA DE EXAMEN:IUNIE 2010
Facultatea de Farmacie
Disciplina:Fiziologie si Fiziopatologie

TEST FM3

Intrebari tip complement simplu

1. În reacţia de hipersensibilitate de tip I, IgE datorită capacităţii citofilice mari se fixează la suprafaţa
mastocitelor prin:
A. capătul Fcε RII
B. capătul Fab
C. fragmentul Fc
D. lanţul K
E. capătul Fcε RI

2. Afectarea renală iniţială, în şoc, se caracterizează prin :


A. insuficienţă renală acută ireversibilă
B. circulaţie preferentială în sectorul suprarenal
C. creşterea filtratului glomerular
D. poliurie
E. hipoxie prelungită renală

3. Energia eliberată de acizii graşi depinde de:


A. durata oxidării lor
B. lungimea lanţului acestora
C. greutatea lanţului
D. locul degradării lor
E. grosimea lanţului acestora

4. Sediul glicolizei anaerobe îl constituie:


A. aparatul Golgi
B. citocromii
C. mitocondriile
D. citoplasma
E. ribozomii

5. Secreţia de glucagon este stimulată de :


A. Hipoproteinemie
B. Hiperglicemie
C. Hiperlipemie
D. Hiperproteinemie
E. Hipoglicemie

6. Staza sanguina caracteristică inflamaţiei nu favorizează :


A. diapedeza leucocitelor
B. coagularea intravasculară
C. constituirea exudatului inflamator
D. creşterea tensiunii arteriale
E. marginaţia leucocitelor

7. În prima etapa de evoluţie a şocului, se produc următoarele modificări cu excepţia:


A. tulburări hemodinamice
B. tahicardie
C. oligurie
D. insuficienţă circulatorie cerebrală
E. insuficienţă circulatorie hepatică

8. Enzimele prezente în secreţia pancreatică sunt următoarele, cu excepţia:


A. fosfolipaza
B. amilaza pancreatica
C. proteaze
D. gastrina
E. chimotripsina

9. Scăderea filtrarii glomerulare determină:


A. inhibarea vasoconstricţiei
B. scăderea fluxului renal
C. creşterea tensiunii arteriale
D. scăderea grosimii membranei filtrante
E. creşterea numarului de nefroni

10.Gluconeogeneza este inhibată de :


A. aldosteron
B. hormonii glucocorticoizi
C. hormonii tiroidieni
D. glucagon
E. insulină

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare ponderata

11.Reacţiile de hipersensibilizare apar:


A. la indivizi sensibilizaţi în prealabil printr-un contact anterior cu antigenul, deci sunt reacţii secundare
B. la persoanele cu teren atopic
C. ca reacţii anafilactice mediate de reagine
D. la persoanele predispuse genetic (atopici) care prezintă un titru foarte scăzut de IgE seric
E. ca reacţii mediate de limfocitele T sensibilizate

12.Următoarele variante prezintă efecte farmacologice ale glucocorticoizilor, cu excepţia:


A. cresc numarul de eritrocite
B. au efect antiinflamator
C. scad tensiunea arteriala
D. stimulează procesul alergic
E. stimulează secreţia gastrica

13.Efectele PTH la nivel renal sunt următoarele, cu excepţia:


A. determină formarea activă a vitaminei D3
B. stimulează reabsorbţia sodiului
C. inhibă reabsorbţia potasiului
D. intensifică reabsorbţia tubulară a ionilor de magneziu
E. inhibă reabsorbţia ionilor de calciu

14.Selectaţi afirmaţiile false despre sistemul kininelor:


A. ajută la controlul vascular al permeabilităţii
B. sunt puternic vasoconstrictoare
C. inhibă algoreceptorii
D. kalicreina plasmatică se formează din kininogenul inactiv
E. sunt hiperpermeabilizante

15.Care din următoarele afirmaţii, referitoare la reacţia inflamatorie, sunt adevărate:


A. febra este indusă de IL8
B. inflamaţia este reprezentată intotdeauna de infecţie
C. factorii care induc degranularea mastocitelor sunt reprezentati de factori fizici, chimici, imunologici
D. produşii celulari implicati în reacţia inflamatorie sunt interleukinele, limfokinele şi interferonul
E. IL1 este produsă macrofage şi induce neutrofilia

16.Mecanismele de termogeneză sunt:


A. vasoconstricţia periferică
B. creşterea secreţiei de tireoliberină
C. creşterea tonusului muscular
D. stimularea sistemului nervos vegetativ simpatic
E. activarea mecanismelor voluntare corticale

17.Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. tromboxanii sunt sintetizati pe calea ciclooxigenazei
B. proteinele au rol de sisteme tampon în mentinerea echilibrului acidobazic
C. limfocitele T sintetizează anticorpi cu rol în imunitate
D. proteinele au rol în transportul medicamentelor
E. albuminele nu menţin presiunea oncotica

18.În reacţia inflamatorie acută , sistemul contractil intracelular al celulelor endoteliale se activează sub
influenţa:
A. serotoninei
B. melatoninei
C. histaminei
D. albuminei
E. fibrinogenului

19.Efectele insulinei sunt:


A. creşterea permeabilităţii membranare pentru aminoacizi
B. stimularea expresiei genice
C. inhibarea glicogenolizei
D. stimularea lipolizei
E. inhibarea glicolizei

20.Reglarea secreţiei de glucagon se face prin următoarele mecanisme:


A. hiperglicemia stimulează secreţia
B. concentraţii crescute de aminoacii stimulează secreţia
C. inaniţia stimulează secreţia
D. SNVS inhibă secreţia
E. somatostatina inhibă secreţia

21.În raport cu intensitatea sensibilizării, fenomenul anafilactic se poate produce:


A. general
B. imediat
C. tardiv
D. local
E. mediat de complexe imune

22.Localizările cele mai frecvente ale plăcilor de aterom sunt:


A. aorta abdominală
B. arterele coronare
C. arterele carotide interne
D. arterele cerebrale
E. capilarele

23.Formarea plăcilor fibroase de aterom recunoaşte următoarele mecanisme fiziopatologice:


A. penetrarea şi acumularea de colesterol HDL la nivelul intimei
B. oxidarea LDL şi formarea striaţiunilor lipidice
C. adeziunea celulelor sanguine (monocite şi plachete)
D. neutrofilele captează LDL şi se transformă în macrofage spumoase
E. celulele musculare migrate de la nivelul mediei secretă proteine fibroase

24.Insulina, hormonul abundenţei induce:


A. trecerea glucozei intracelular
B. hipoglicemie
C. la nivel celular intensifică glicoliza
D. la nivel celular inhibă glicogenoliza
E. la nivel celular stimulează neoglucogeneza

25.Hipersecreţia de parathormon (PTH) induce:


A. hipoexcitabilitate neuro-musculară
B. hiperexcitabilitate neuro-musculară
C. litiază renală
D. tulburări cardiovasculare şi digestive
E. tetanie

26.Afectarea renală iniţială, în şoc, se caracterizează prin :


A. circulaţie preferentială în sectorul suprarenal
B. scăderea filtratului glomerular
C. poliurie
D. hipoxie prelungită renală
E. insuficienţă renală acută ireversibilă

27.Sistemul lemniscal este reprezentat de:


A. este reprezentat de fibre nemielinizate
B. este reprezentat de fibre de calibru mare
C. este reprezentat de fibre cu conducere rapidă
D. deutoneuronii săi sunt cantonaţi în cornul posterior medular
E. este reprezentat de fibre cu conducere lentă

28.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la PTH sunt false:


A. este sintetizat la nivelul glandei tiroide
B. la nivel osos scade mobilizarea calciului şi fosfatului
C. la nivel renal creşte reabsorbţia de calciu şi magneziu
D. la nivel renal creşte excreţia fosfatului
E. la nivel intestinal creşte absorbţia calciului

29.Glandele pilorice nu secretă:


A. pepsinogen
B. mucus
C. tripsinogen
D. tripsină
E. gastrină

30.În compoziţia secreţiei pancreatice găsim:


A. Na+ şi K+
B. tripsina
C. α amilaza pancreatică secretată în forma sa activă
D. chimotripsina
E. HCO3 ¯

31.Glandele intestinale nu secretă:


A. tripsinogen
B. zaharaza
C. acizi biliari
D. tripsina
E. maltaza

32.Absorbţia la nivelul intestinului subţire este favorizată de:


A. existenţa anumitor enzime specifice
B. suprafaţa mare de contact între alimente şi mucoasă
C. distanţa mică pe care o au de străbătut alimentele prin peretele intestinal
D. bogăţia reţelei vasculare la nivelul vilozităţilor
E. mişcările contractile ale vilozităţilor

33.Proteinele care apar în scaun provin din:


A. polipeptidele alimentare
B. oligopeptidele transformate din proteine
C. detritusuri celulare
D. bacterii colice
E. aminoacizii transformaţi din proteinele alimentare

34.Rolurile calcitriolului sunt:


A. menţine valorile calcemiei
B. favorizează osteogeneza
C. scade absorbţia calciului la nivel renal
D. creşte absorbţia calciului prin transport activ la nivel intestinal
E. creşte absorbţia calciului şi fosfatului la nivel renal

35.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la hormonii cu rol în metabolismul fosfo-calcic sunt
adevărate:
A. hormonul de creştere GH stimulează sinteza proteică
B. hormonii tiroidieni cresc condrogeneza
C. insulina induce osteogeneză
D. estrogenii şi testosteronul stimulează anabolismul favorizând maturarea osoasă
E. cortizolul nu induce osteoliză şi osteoporoză

36.Mucoasa gastrică conţine următoarele tipuri de celule:


A. producătoare de mucus
B. parietale fundice producătoare de HCl
C. oxintice producătoare de gastrină
D. zimogene (principale)
E. endocrine

37.Reglarea umorală a secreţiei gastrice se face prin următorii hormoni gastro-intestinali:


A. gastrină
B. calcitriol
C. gastronă
D. polipeptid vasoactiv intestinal
E. polipeptidul gastro-inhibitor

38.Alcaloza respiratorie decompensată se evidentiază prin:


A. pH-ul sângelui peste 7,45
B. hipercapnie
C. hipocapnie
D. pH-ul sângelui sub 7,35
E. pH-ul sângelui sub 7,45
39.Hiperglicemiile tranzitorii apar în următoarele situaţii:
A. postprandial
B. în sarcină
C. infecţii grave
D. în insulinoame
E. în glicogenoze

40.În cadrul metabolismului protidic, insulina are mai multe efecte:


A. stimulează intrarea aminoacizilor în celule
B. stimulează formarea legăturilor peptidice
C. stimulează ieşirea aminoacizilor din celule
D. creşte sinteza acizilor nucleici
E. stimulează sinteza de proteine în ficat

41.În DZ avem următoarele aspecte patologice:


A. scăderea depozitelor de glicogen din ficat şi muşchi
B. scăderea glucozei disponibile pentru oxidările celulare
C. topirea maselor musculare
D. scăderea sintezelor de imunoglobuline
E. creşterea depozitelor de glicogen din ficat şi muschi

42.În ateroscleroză, macrofagele active prezintă următoarele acţiuni:


A. capteaza HDL oxidate
B. secretă citokine
C. produc radicali liberi de oxigen
D. formează microtrombi
E. captează trigliceridele

43.În ateroscleroză plachetele sanguine prezintă următoarele roluri:


A. secretă citokine
B. capteaza LDL oxidate
C. formează microtrombi
D. elibereaza factori de creştere pentru musculatura netedă a pereţilor vasculari arteriali
E. produc radicali liberi de oxigen

44.Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. mediatorii de novo implicati în alergie sunt eicosanoiziii
B. prostaglandinele sunt eliberate prin degranularea mastocitelor
C. tromboxanii se sintetizează pe calea lipooxigenazei
D. leucotrienele provenite din acidul arahidonic intervin în procesul inflamator al arborelui traheobronşic
inducând hiperproducţie de mucus şi efect chemotactic
E. interleukina-1 nu este implicată în fiziopatologia febrei

45.Selectaţi afirmaţiile adevărate despre dinamica filtrării glomerulare:


A. presiunea coloidosmotică a proteinelor din capsula Bowman este 32 mmHg
B. presiunea coloidosmotică a proteinelor plasmatice din capilare favorizează filtrarea
C. valoarea medie a presiunii din capilarele glomerulare este de 60 mmHg
D. presiunea din capsula Bowman,în exteriorul capilarelor, care se opune filtrării este de aproximativ 18 mmHg
E. valoarea medie a presiunii coloidosmotice a proteinelor plasmatice din capilare este 0 mmHg

46.Filtratul glomerular este:


A. lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în capsula Bowman
B. lichidul ce se filtrează la nivelul tubului contort distal
C. o plasmă care nu conţine proteine
D. urina finală
E. urina primară
47.Selectaţi variantele corecte de răspuns:
A. celulele tubilor uriniferi au la polul apical numeroşi microvili
B. prin filtrarea glomerulară cantitatea de urină primară scade
C. nefrocitele au la polul bazal numeroase mitocondrii
D. în urma proceselor de reabsorbţie cantitatea de urină creşte
E. filtratul glomerular este o plasmă care conţine proteine în cantităţi semnificative

48.Prezintă receptori cu afinitate mica pentru IgE:


A. macrofage
B. bazofile
C. limfocite B
D. mastocite
E. eozinofile

49.Selectaţi afirmaţiile false despre glicogenogeneză:


A. este inhibată de insulină
B. este stimulată de parasimpatic
C. scade în timpul absorbţiei glucidelor din intestin
D. are loc sub acţiunea unei glicogen-sintetaze
E. hipoglicemia intensifică procesul de glicogenogeneză

50.Principalele organe în care are loc gluconeogeneza sunt:


A. pancreasul
B. ţesutul nervos
C. ţesutul adipos
D. ficatul
E. rinichiul

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare “tot sau nimic”

51.TSH stimulează:
A. secreţia lactată la femeie
B. creşterea concentraţiei sangvine a hormonilor androgenitali
C. ovulaţia
D. captarea iodului de către celulele foliculului tiroidian
E. sinteza hormonilor iodaţi din molecula de tireoglobulină

52.Efectele parathormonului asupra sistemului osos sunt:


A. inhibă osteoclastele în efectul său de lungă durată
B. stimulează atât osteogeneza cât şi osteoliza , în efectul său de scurtă durată
C. echilibrul proceselor de remaniere osoasă este deplasat în favoarea osteolizei
D. creşte permeabilitatea membranei osteoblastelor şi osteocitelor pentru calciu, în efectul său de scurtă durată
E. creşterea calciului citosolic este urmată de expulzarea activă a calciului în spaţiul extracelular

53.Hormonii anabolizanţi lipidici cu acţiune adipokinetică sunt:


A. hormonii tiroidieni
B. aldosteronul
C. somatotropul
D. glucocorticoizii
E. catecolaminele

54.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ateroscleroză sunt false:


A. este afecţiunea intimei vaselor capilare
B. este afecţiunea arterelor organismului, cu evoluţie rapidă
C. tunica externă se îngroaşă ca urmare a formării plăcilor de aterom
D. se depun în intimă depozite lipidice şi fibroase
E. se îngustează progresiv lumenul arterelor afectate

55.Disproteinemia din inflamaţia acută presupune :


A. creşterea sintezei de alfa1 antitripsină
B. modificărea raportului albumine/ globuline în sensul creşterii
C. creşterea fibrinogenului ca reactant de faza acută
D. creşterea sintezei hepatice de beta globuline
E. creşterea sintezei de ceruloplasmină

56.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la febră, sunt adevărate:


A. în primul stadiu sunt secretaţi IL1, TNF şi interferon ca agenţi pirogeni endogeni
B. la sfârşitul fazei de latenţă temperatura corpului începe să crească
C. în stadiul cald nu se activează mecanismele de termoliză
D. în stadiul rece nu se activează mecanismele de termogeneză
E. în stadiul patru hipotalamusul este resetat la un nivel termoreglator normal

57.Lipazele tisulare sunt activate de:


A. tiroxină
B. adrenalină
C. sistemul nervos parasimpatic
D. insulină
E. parathormon

58.Reabsorbţia tubulară se face:


A. prin transport pasiv pentru polipeptide şi uraţi
B. prin transport pasiv pentru Na+ şi Cl+
C. prin transport activ pentru glucoză, aminoacizi, vitamine
D. fără consum de energie pentru apă
E. prin transport activ pentru uree

59.Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la şoc, sunt adevărate:


A. ulcerul de stres apare prin scăderea secreţiei de glucocorticoizi
B. ficatul datorita hipoxiei produce glicogenoliză
C. rinichiul nu beneficiază de circulaţie preferenţială în şoc
D. plamanul de şoc este caracterizat prin edem interstiţial pulmonar
E. cordul induce hipertensiune cu bradicardie

60.Care afirmaţii nu sunt adevărate:


A. sărurile biliare au rolul de a emulsiona proteinele şi glucidele
B. prin circuitul enterohepatic este recirculată cea mai mare parte a sărurilor biliare din intestinul subţire
C. sărurile biliare ajung prin vena portă în ficat
D. sărurile biliare ajung prin vena cavă în ficat
E. sărurile biliare au rolul de a emulsiona lipidele
Universitatea “OVIDIUS” Constanţa SESIUNEA DE EXAMEN:IUNIE 2010
Facultatea de Farmacie
Disciplina:Fiziologie si Fiziopatologie

TEST FM4

Intrebari tip complement simplu

1. În reacţia de hipersensibilitate de tip I, IgE datorită capacităţii citofilice mari se fixează la suprafaţa
mastocitelor prin:
A. capătul Fab
B. lanţul K
C. capătul Fcε RI
D. fragmentul Fc
E. capătul Fcε RII

2. Afectarea renală iniţială, în şoc, se caracterizează prin :


A. hipoxie prelungită renală
B. circulaţie preferentială în sectorul suprarenal
C. creşterea filtratului glomerular
D. poliurie
E. insuficienţă renală acută ireversibilă

3. Energia eliberată de acizii graşi depinde de:


A. greutatea lanţului
B. locul degradării lor
C. lungimea lanţului acestora
D. grosimea lanţului acestora
E. durata oxidării lor

4. Sediul glicolizei anaerobe îl constituie:


A. citoplasma
B. citocromii
C. mitocondriile
D. ribozomii
E. aparatul Golgi

5. Secreţia de glucagon este stimulată de :


A. Hipoglicemie
B. Hiperglicemie
C. Hiperlipemie
D. Hiperproteinemie
E. Hipoproteinemie

6. Staza sanguina caracteristică inflamaţiei nu favorizează :


A. constituirea exudatului inflamator
B. creşterea tensiunii arteriale
C. coagularea intravasculară
D. marginaţia leucocitelor
E. diapedeza leucocitelor

7. În prima etapa de evoluţie a şocului, se produc următoarele modificări cu excepţia:


A. tahicardie
B. oligurie
C. insuficienţă circulatorie cerebrală
D. tulburări hemodinamice
E. insuficienţă circulatorie hepatică

8. Enzimele prezente în secreţia pancreatică sunt următoarele, cu excepţia:


A. proteaze
B. gastrina
C. amilaza pancreatică
D. chimotripsina
E. fosfolipaza

9. Scăderea filtrarii glomerulare determină:


A. creşterea tensiunii arteriale
B. scăderea grosimii membranei filtrante
C. creşterea numarului de nefroni
D. scăderea fluxului renal
E. inhibarea vasoconstricţiei

10.Gluconeogeneza este inhibată de :


A. hormonii tiroidieni
B. glucagon
C. insulină
D. hormonii glucocorticoizi
E. aldosteron

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare ponderata

11.Reacţiile de hipersensibilizare apar:


A. la persoanele cu teren atopic
B. ca reacţii anafilactice mediate de reagine
C. la persoanele predispuse genetic (atopici) care prezintă un titru foarte scăzut de IgE seric
D. la indivizi sensibilizaţi în prealabil printr-un contact anterior cu antigenul, deci sunt reacţii secundare
E. ca reacţii mediate de limfocitele T sensibilizate

12.Următoarele variante prezintă efecte farmacologice ale glucocorticoizilor, cu excepţia:


A. scad tensiunea arteriala
B. stimulează procesul alergic
C. cresc numarul de eritrocite
D. au efect antiinflamator
E. stimulează secreţia gastrica

13.Efectele PTH la nivel renal sunt următoarele, cu excepţia:


A. stimulează reabsorbţia sodiului
B. inhibă reabsorbţia potasiului
C. intensifică reabsorbţia tubulară a ionilor de magneziu
D. determină formarea activă a vitaminei D3
E. inhibă reabsorbţia ionilor de calciu

14.Selectaţi afirmaţiile false despre sistemul kininelor:


A. sunt puternic vasoconstrictoare
B. inhibă algoreceptorii
C. kalicreina plasmatică se formează din kininogenul inactiv
D. ajută la controlul vascular al permeabilităţii
E. sunt hiperpermeabilizante

15.Care din următoarele afirmaţii, referitoare la reacţia inflamatorie, sunt adevărate:


A. inflamaţia este reprezentată intotdeauna de infecţie
B. factorii care induc degranularea mastocitelor sunt reprezentati de factori fizici, chimici, imunologici
C. produşii celulari implicati în reacţia inflamatorie sunt interleukinele, limfokinele şi interferonul
D. febra este indusă de IL8
E. IL1 este produsă macrofage şi induce neutrofilia

16.Mecanismele de termogeneză sunt:


A. creşterea secreţiei de tireoliberină
B. creşterea tonusului muscular
C. stimularea sistemului nervos vegetativ simpatic
D. vasoconstricţia periferică
E. activarea mecanismelor voluntare corticale

17.Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. proteinele au rol de sisteme tampon în mentinerea echilibrului acidobazic
B. limfocitele T sintetizează anticorpi cu rol în imunitate
C. proteinele au rol în transportul medicamentelor
D. tromboxanii sunt sintetizati pe calea ciclooxigenazei
E. albuminele nu menţin presiunea oncotica

18.În reacţia inflamatorie acută , sistemul contractil intracelular al celulelor endoteliale se activează sub
influenţa:
A. melatoninei
B. histaminei
C. albuminei
D. serotoninei
E. fibrinogenului

19.Efectele insulinei sunt:


A. stimularea expresiei genice
B. inhibarea glicogenolizei
C. stimularea lipolizei
D. creşterea permeabilităţii membranare pentru aminoacizi
E. inhibarea glicolizei

20.Reglarea secreţiei de glucagon se face prin următoarele mecanisme:


A. concentraţii crescute de aminoacii stimulează secreţia
B. inaniţia stimulează secreţia
C. SNVS inhibă secreţia
D. hiperglicemia stimulează secreţia
E. somatostatina inhibă secreţia

21.În raport cu intensitatea sensibilizării, fenomenul anafilactic se poate produce:


A. imediat
B. tardiv
C. local
D. general
E. mediat de complexe imune

22.Localizările cele mai frecvente ale plăcilor de aterom sunt:


A. arterele coronare
B. arterele carotide interne
C. arterele cerebrale
D. aorta abdominală
E. capilarele
23.Formarea plăcilor fibroase de aterom recunoaşte următoarele mecanisme fiziopatologice:
A. oxidarea LDL şi formarea striaţiunilor lipidice
B. adeziunea celulelor sanguine (monocite şi plachete)
C. neutrofilele captează LDL şi se transformă în macrofage spumoase
D. penetrarea şi acumularea de colesterol HDL la nivelul intimei
E. celulele musculare migrate de la nivelul mediei secretă proteine fibroase

24.Insulina, hormonul abundenţei induce:


A. la nivel celular stimulează neoglucogeneza
B. trecerea glucozei intracelular
C. hipoglicemie
D. la nivel celular intensifică glicoliza
E. la nivel celular inhibă glicogenoliza

25.Hipersecreţia de parathormon (PTH) induce:


A. tetanie
B. hipoexcitabilitate neuro-musculară
C. hiperexcitabilitate neuro-musculară
D. litiază renală
E. tulburări cardiovasculare şi digestive

26.Afectarea renală iniţială, în şoc, se caracterizează prin :


A. scăderea filtratului glomerular
B. poliurie
C. hipoxie prelungită renală
D. circulaţie preferentială în sectorul suprarenal
E. insuficienţă renală acută ireversibilă

27.Sistemul lemniscal este reprezentat de:


A. este reprezentat de fibre de calibru mare
B. este reprezentat de fibre cu conducere rapidă
C. este reprezentat de fibre nemielinizate
D. deutoneuronii săi sunt cantonaţi în cornul posterior medular
E. este reprezentat de fibre cu conducere lentă

28.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la PTH sunt false:


A. la nivel renal creşte reabsorbţia de calciu şi magneziu
B. la nivel renal creşte excreţia fosfatului
C. este sintetizat la nivelul glandei tiroide
D. la nivel osos scade mobilizarea calciului şi fosfatului
E. la nivel intestinal creşte absorbţia calciului

29.Glandele pilorice nu secretă:


A. mucus
B. tripsinogen
C. tripsină
D. pepsinogen
E. gastrină

30.În compoziţia secreţiei pancreatice găsim:


A. Na+ şi K+
B. tripsina
C. α amilaza pancreatică secretată în forma sa activă
D. chimotripsina
E. HCO3 ¯
31.Glandele intestinale nu secretă:
A. maltaza
B. tripsinogen
C. zaharaza
D. acizi biliari
E. tripsina

32.Absorbţia la nivelul intestinului subţire este favorizată de:


A. suprafaţa mare de contact între alimente şi mucoasă
B. distanţa mică pe care o au de străbătut alimentele prin peretele intestinal
C. bogăţia reţelei vasculare la nivelul vilozităţilor
D. existenţa anumitor enzime specifice
E. mişcările contractile ale vilozităţilor

33.Proteinele care apar în scaun provin din:


A. detritusuri celulare
B. bacterii colice
C. polipeptidele alimentare
D. oligopeptidele transformate din proteine
E. aminoacizii transformaţi din proteinele alimentare

34.Rolurile calcitriolului sunt:


A. scade absorbţia calciului la nivel renal
B. menţine valorile calcemiei
C. favorizează osteogeneza
D. creşte absorbţia calciului prin transport activ la nivel intestinal
E. creşte absorbţia calciului şi fosfatului la nivel renal

35.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la hormonii cu rol în metabolismul fosfo-calcic sunt
adevărate:
A. cortizolul nu induce osteoliză şi osteoporoză
B. hormonul de creştere GH stimulează sinteza proteică
C. hormonii tiroidieni cresc condrogeneza
D. insulina induce osteogeneză
E. estrogenii şi testosteronul stimulează anabolismul favorizând maturarea osoasă

36.Mucoasa gastrică conţine următoarele tipuri de celule:


A. endocrine
B. producătoare de mucus
C. parietale fundice producătoare de HCl
D. oxintice producătoare de gastrină
E. zimogene (principale)

37.Reglarea umorală a secreţiei gastrice se face prin următorii hormoni gastro-intestinali:


A. calcitriol
B. gastronă
C. polipeptid vasoactiv intestinal
D. gastrină
E. polipeptidul gastro-inhibitor

38.Alcaloza respiratorie decompensată se evidentiază prin:


A. hipercapnie
B. hipocapnie
C. pH-ul sângelui sub 7,35
D. pH-ul sângelui peste 7,45
E. pH-ul sângelui sub 7,45
39.Hiperglicemiile tranzitorii apar în următoarele situaţii:
A. infecţii grave
B. în insulinoame
C. postprandial
D. în sarcină
E. în glicogenoze

40.În cadrul metabolismului protidic, insulina are mai multe efecte:


A. stimulează sinteza de proteine în ficat
B. stimulează intrarea aminoacizilor în celule
C. stimulează formarea legăturilor peptidice
D. stimulează ieşirea aminoacizilor din celule
E. creşte sinteza acizilor nucleici

41.În DZ avem următoarele aspecte patologice:


A. creşterea depozitelor de glicogen din ficat şi muschi
B. scăderea depozitelor de glicogen din ficat şi muşchi
C. scăderea glucozei disponibile pentru oxidările celulare
D. topirea maselor musculare
E. scăderea sintezelor de imunoglobuline

42.În ateroscleroză, macrofagele active prezintă următoarele acţiuni:


A. captează trigliceridele
B. capteaza HDL oxidate
C. secretă citokine
D. produc radicali liberi de oxigen
E. formează microtrombi

43.În ateroscleroză plachetele sanguine prezintă următoarele roluri:


A. elibereaza factori de creştere pentru musculatura netedă a pereţilor vasculari arteriali
B. secretă citokine
C. capteaza LDL oxidate
D. formează microtrombi
E. produc radicali liberi de oxigen

44.Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. tromboxanii se sintetizează pe calea lipooxigenazei
B. mediatorii de novo implicati în alergie sunt eicosanoiziii
C. prostaglandinele sunt eliberate prin degranularea mastocitelor
D. leucotrienele provenite din acidul arahidonic intervin în procesul inflamator al arborelui traheobronşic
inducând hiperproducţie de mucus şi efect chemotactic
E. interleukina-1 nu este implicată în fiziopatologia febrei

45.Selectaţi afirmaţiile adevărate despre dinamica filtrării glomerulare:


A. presiunea din capsula Bowman,în exteriorul capilarelor, care se opune filtrării este de aproximativ 18 mmHg
B. presiunea coloidosmotică a proteinelor din capsula Bowman este 32 mmHg
C. presiunea coloidosmotică a proteinelor plasmatice din capilare favorizează filtrarea
D. valoarea medie a presiunii din capilarele glomerulare este de 60 mmHg
E. valoarea medie a presiunii coloidosmotice a proteinelor plasmatice din capilare este 0 mmHg

46.Filtratul glomerular este:


A. urina finală
B. lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în capsula Bowman
C. lichidul ce se filtrează la nivelul tubului contort distal
D. o plasmă care nu conţine proteine
E. urina primară

47.Selectaţi variantele corecte de răspuns:


A. filtratul glomerular este o plasmă care conţine proteine în cantităţi semnificative
B. celulele tubilor uriniferi au la polul apical numeroşi microvili
C. prin filtrarea glomerulară cantitatea de urină primară scade
D. nefrocitele au la polul bazal numeroase mitocondrii
E. în urma proceselor de reabsorbţie cantitatea de urină creşte

48.Prezintă receptori cu afinitate mica pentru IgE:


A. mastocite
B. macrofage
C. bazofile
D. limfocite B
E. eozinofile

49.Selectaţi afirmaţiile false despre glicogenogeneză:


A. are loc sub acţiunea unei glicogen-sintetaze
B. este inhibată de insulină
C. este stimulată de parasimpatic
D. scade în timpul absorbţiei glucidelor din intestin
E. hipoglicemia intensifică procesul de glicogenogeneză

50.Principalele organe în care are loc gluconeogeneza sunt:


A. rinichiul
B. pancreasul
C. ţesutul nervos
D. ţesutul adipos
E. ficatul

Intrebari tip complement multiplu cu evaluare “tot sau nimic”

51.TSH stimulează:
A. sinteza hormonilor iodaţi din molecula de tireoglobulină
B. creşterea concentraţiei sangvine a hormonilor androgenitali
C. ovulaţia
D. captarea iodului de către celulele foliculului tiroidian
E. secreţia lactată la femeie

52.Efectele parathormonului asupra sistemului osos sunt:


A. creşterea calciului citosolic este urmată de expulzarea activă a calciului în spaţiul extracelular
B. stimulează atât osteogeneza cât şi osteoliza , în efectul său de scurtă durată
C. echilibrul proceselor de remaniere osoasă este deplasat în favoarea osteolizei
D. creşte permeabilitatea membranei osteoblastelor şi osteocitelor pentru calciu, în efectul său de scurtă durată
E. inhibă osteoclastele în efectul său de lungă durată

53.Hormonii anabolizanţi lipidici cu acţiune adipokinetică sunt:


A. catecolaminele
B. aldosteronul
C. somatotropul
D. glucocorticoizii
E. hormonii tiroidieni

54.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ateroscleroză sunt false:


A. se îngustează progresiv lumenul arterelor afectate
B. este afecţiunea arterelor organismului, cu evoluţie rapidă
C. tunica externă se îngroaşă ca urmare a formării plăcilor de aterom
D. se depun în intimă depozite lipidice şi fibroase
E. este afecţiunea intimei vaselor capilare

55.Disproteinemia din inflamaţia acută presupune :


A. creşterea sintezei de ceruloplasmină
B. modificărea raportului albumine/ globuline în sensul creşterii
C. creşterea fibrinogenului ca reactant de faza acută
D. creşterea sintezei hepatice de beta globuline
E. creşterea sintezei de alfa1 antitripsină

56.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la febră, sunt adevărate:


A. în stadiul patru hipotalamusul este resetat la un nivel termoreglator normal
B. la sfârşitul fazei de latenţă temperatura corpului începe să crească
C. în stadiul cald nu se activează mecanismele de termoliză
D. în stadiul rece nu se activează mecanismele de termogeneză
E. în primul stadiu sunt secretaţi IL1, TNF şi interferon ca agenţi pirogeni endogeni

57.Lipazele tisulare sunt activate de:


A. parathormon
B. adrenalină
C. sistemul nervos parasimpatic
D. insulină
E. tiroxină

58.Reabsorbţia tubulară se face:


A. prin transport activ pentru uree
B. prin transport pasiv pentru Na+ şi Cl+
C. prin transport activ pentru glucoză, aminoacizi, vitamine
D. fără consum de energie pentru apă
E. prin transport pasiv pentru polipeptide şi uraţi

59.Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la şoc, sunt adevărate:


A. cordul induce hipertensiune cu bradicardie
B. ficatul datorita hipoxiei produce glicogenoliză
C. rinichiul nu beneficiază de circulaţie preferenţială în şoc
D. plamanul de şoc este caracterizat prin edem interstiţial pulmonar
E. ulcerul de stres apare prin scăderea secreţiei de glucocorticoizi

60.Care afirmaţii nu sunt adevărate:


A. sărurile biliare ajung prin vena cavă în ficat
B. prin circuitul enterohepatic este recirculată cea mai mare parte a sărurilor biliare din intestinul subţire
C. sărurile biliare ajung prin vena portă în ficat
D. sărurile biliare au rolul de a emulsiona lipidele
E. sărurile biliare au rolul de a emulsiona proteinele şi glucidele