Sunteți pe pagina 1din 1

1. iTEMI OBIECTIVI – sunt caracterizaţi prin:  Triunghiul are 4 laturi. Item: Completaţi cuvintele cu “ce” sau “ci”.

a) Itemii de tip pereche  Triunghiul are 3 laturi.


__reaşă; dul__; __orbă; to__tă; __va
Ex: Matematică – clasa a II-a d)
Item: Uneşte fiecare operaţie cu rezultatul corespunzător 3.“Leneşul şi via” poveste populară.
 Dreptunghiul este format dintr-o linie frântă deschisă.
2x7 27  Dreptunghiul este format dintr-o linie frântă închisă. Item: Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele potrivite:
c) Itemii cu alegere multiplă a) Era odată un om tare ………… .
6x4 40
Exemple: b) El avea ………… moştenită de la părinţi.
 Limba română – clasa a II-a c) Pe moşia lui şi-a făcut culcuş ………… cu ………… .
Item: Uneşte cu o linie cuvintele ce au sens opus:  Limba română – clasa a II-a d) Omul din poveste zicea că ………… va săpa şi va cosi iarba.
Cuvinte cu sens asemănător e) Pentru că era mai uşor, el ………… şi aşa a rămas fără ………… .
A B
Item: Marchează cu „x” cuvântul cu sens asemănător celui dat: b) Întrebările structurate
ascuţit deştept
Voinic – vesel puternic voios Exemplu:
bogat zgârcit
cuminte tocit A cuvânta – a cânta a vântura a vorbi 3. ITEMII SUBIECTIVI
Exemple:
darnic harnic A băga de seamă – a băga în seamă a observa a uita  Matematică – clasa a II-a
 Matematică – clasa a II-a Probleme ce se rezolvă prin cel puţin două operaţii.
frumos sărac Item: Compune o problemă utilizând datele: 350 fire de flori în total, 95
1. Adunări şi scăderi 0-1000 cu trecere peste ordin
urât Item: Încercuieşte litera din dreptul exerciţiului prin care se rezolvă garoafe, cu 77 mai multe lalele, restul narcise.
problema: b) Eseul structurat
 Matematică clasa a II-a Exemple:
Figuri geometrice Într-o livadă s-au plantat 161 meri, peri cu 79 mai mulţi, iar  Limba română – clasa a II-a
vişini cu 24 mai puţini decât peri. Câţi pomi sunt în livadă ? a) Compunerea după un şir de ilustraţii – “Primăvara”
Item: pune în corespondenţă fiecare figura geometrică cu denumirea ei: Item: Alcătuiţi un scurt text pe baza imaginilor prezentate, răspunzând la
a) 169+79-24
întrebările de mai jos. Daţi un titlu textului.
b) 161+(161-79)+(161-79-24)
*În ce anotimp se petrece acţiunea ?Ce transformări au loc în natură ?Ce
c) 161+(161+79)+(161+79-24)
*triunghi* fac copiii ?
d) 161+79+(79-24)
De ce este îndrăgită primăvara ?
e) 161-24+79+(161-79)
Pătrat Dreptunghi Cerc Triunghi b) Compunerea cu expresii date – “Mama”
2. Împărţirea numerelor 0-100
Item: Realizaţi un text utilizând expresiile: “chip blând”, “păr de
Se va puncta fiecare asociere corectă. Item: Rezolvă exerciţiul şi încercuieşte rezultatul corect:
mătase”, “dragoste maternă”, “ochi sclipitori”. Daţi un titlu
Deîmpărţitul este suma numerelor 17 şi 25. Câtul este produsul corespunzător textului. Nu uitaţi că textul vostru trebuie să conţină o
b) Itemii cu alegere duală numerelor 2 şi 3. Împărţitorul este: 4; 5; 6; 7; 8. introducere, un cuprins şi o încheiere.
Exemple:
2. ITEMII SEMIOBIECTIVI
 Limba română – clasa a II-a În cadrul itemilor semiobiectivi se înscriu:
a) “Povestea unui om leneş“ de Ion Creangă
Item: Notaţi cu A(adevărat) sau F(fals) căsuţa din dreptul fiecărui enunţ: a) itemii cu răspuns scurt
b) întrebări structurate
Tăiaţi cu o linie răspunsul incorect dintre cele două variante – da/nu.
a) Itemii cu răspuns scurt
Matematică –clasa a II-a Exemple:
 Limba română – clasa a II-a
Elemente de geometrie
1. Propoziţia
Item: Încercuieşte bulina din dreptul răspunsului corect:
Item: Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii. Scrieţi-le,
a) respectând regulile gramaticale şi de punctuaţie.

 Cercul este o linie frântă închisă.  soarelui, putere, încălzesc, cu, razele
 Cercul este o linie curbă închisă.  rezolvat, Mihai, exerciţiile, ai, toate
b)  un, haideţi, la, mergem, film, să
 ţările, se, păsările, primăvara, calde, întorc, călătoare, din
 Pătratul are toate laturile egale.  piaţă, la, mere, cumpărat, de, mama, a, portocale, banane, şi
 Pătratul are laturile egale două câte două. 2. Grupurile de litere “ce”, “ci”.
c)