Sunteți pe pagina 1din 97
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII SRINA OTET ALEXANDRU OTET se 3 aa AP Le Manual pentru clasa a > = Introducere l im intr-o lume a carei not dominanté este schimbarea. De la bunurile de folosinia cas- nica, moda, mijloace de comunicare si pana la profesiuni, activitati, institutii si mentalitafi, ‘otul in jurul nostru se schimba permanent si intr-un ritm din ce in ce mai accelerat. Orice schimbare solicita eforturi de adaptare. Pentru a trai in acord cu exigentele societati si pentru ai realiza propriile aspiratii de viala, este necesar sa infelegi sensul schimbirilor si s& devil agent activ, contribuind chiar la producerea i la orientarea lor. Ce calitati ar trebui s aib& un ténar astézi pentru a se considera pregatit sé devina un agent economic activ si un cetatean responsabil al societati cunoasterii? El trebuie ca, in scoala, ,,(...) sa dobandeasca acele atitudini si competente care ar putea fi numite «mintea democratic». Intr-o astfel de minte este loc numai pentru valorile perene, cum sunt toleranta, solidaritatea, intelegerea reciproca si respectul pentru drepturile omului (...); 0 astfel de minte trebuie sé fie flexibila si adaptabila, capabilé de analizarea si intelegerea unor perspective diferite, dar si de construirea gi reconstruirea unei perspective coerente asupra lumii". (Kiochiro Matsuura, director general al UNESCO, in cadrul Ceremoniei de incheierea a celei de a 47-a Sesiuni a Conferinfei Internationale a Educetiei, Geneva, 8-14 septembrie 2004) Sansele de realizare personal a fiecarui tnar sunt in directa legatura cu educatia sa. Cunoscandu-si calitatile gi aptitudinile, infelegand lumea in care tréiesc si asumandu-si responsabilitafile ce le revin ca membri ai comunitati, tinerii pot dobandi capacitatea de initiativa gi de autodeterminare, dinamismul si eficienfa prin care se exprima adevarata libertate. Acest manual va ofera posibilitatea insusirii unor cunostinte de baz despre lumea afacerilor. Competentele generale pe care vi le veti forma se refera la: utilizarea conceptelor specifice educatiel antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din viata real; aplicarea cunostintelor specifice educatiei antreprenoriale in situatii caracteristice economiei de piafé, precum si in analizarea posibilitafilor de dezvoltare personala; cooperarea in cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice si practice specifice mediului de afaceri; evaluarea comportamentului adecvat unui mediu economico-social in schimbare; formularea unor opinil referitoare la rezolvarea problemelor comunitatii, privind initierea si derularea afacerilor. in plus, prin activitati si proiecte, studii de caz, exercitii si simulari, parcurgerea manualului devine 0 ocazie de a exersa aptitudini siatitudini specifice spiritului de intreprinzator, adicé de a vA forma trasaturi de personalitate care conduc la succesul in carierd i in viata personala. ‘Va dorim succes! MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII FLORINA OTET ° - ALEXANDRU OTET Referenti stiintifici: prof. univ. dr. Gheorghe Cirstea EDUCATIE ANTREPRENORIALA Manual pentru clasa a XaF Edtura CO PRESS BUCUREST, 2005