Sunteți pe pagina 1din 5

Punctul vulnerabil de care nativii cu Nodul Nord în Capricorn sau in casa X trebuie să fie

conştienţi este dependenţa .. Dorinţa ca altcineva să aibă grijă de ei îi poate face


să caute la nesfârşit siguranţa emoţională de care cred că au nevoie pentru a
manifesta calităţi de adult şi pentru a-şi asuma răspunderea propriei existenţe. Aceşti nativi doresc
un mediu în care să se simtă protejaţi şi îngrijiţi de
cineva care revarsă asupra lor o iubire infinită. Pentru a obţine acest lucru, ei
trebuie să abandoneze ideea că numai o anumită persoană sau numai un
anumit grup de persoane le poate oferi aşa ceva. Lor le este necesar un centru
dincolo de trebuinţele emoţionale dispersate. De exemplu, dacă se aliniază
unui principiu superior sau unei căi spirituale autentice, ei se vor simţi
permanent ocrotiţi şi hrăniţi afectiv.
Aceşti nativi excelează în a fi şefi, de aceea managementul, oratoria,
politica şi activitatea de constructor (de bunuri materiale sau spirituale, uneori,
chiar îndeletnicirea de „a construi oameni”) reprezintă alegeri bune pentru ei.
Ceilalţi sunt dispuşi să coopereze pentru atingerea scopurilor pe care şi le
propun, deoarece ei se comportă cu sensibilitate faţă de subordonaţi. Nativii cu Nodul Nord în
Capricorn au trăit multe vieţi în postură patriarhală,
într-o casă la sat sau la o fermă, unde s-au identificat profund cu familia sau cu
dinastia lor.
Dar ei nu au o experienţă prea bogată în ceea ce priveşte ieşirea lor în afara familiei
sau existenţa pe cont propriu. Şi, deşi în această viaţă cea mai mare bucurie
este să se afle în lume, problema este aceea de a ajunge afară. În această
încarnare, trebuie să-şi asume răspunderea pentru propriul destin. Nativii cu Nodul Nord în
Capricorn trebuie să elimine orice tendinţă de a
manipula oamenii prin izbucniri emoţionale şi să-i abordeze chiar de pe o
poziţie de autoritate şi cu respect, separat de reacţiile afective, ca efect
secundar al faptului că ei au propriile scopuri în viaţă. Fiind pe deplin
responsabili pentru viaţa lor, ei pot interacţiona cu ceilalţi de la egal la egal,
fără a depinde de obiectivele celorlalţi ca să se simtă în siguranţAcestor nativi le place să plutească
în ceţuri emoţionale, fapt care îi aduce
automat în poziţia „de jos”. Dar, dacă abordează viaţa de pe o poziţie de
„răspundere asumată”, ei depăşesc teama că sunt imperfecţi sau
incompetenţi. De exemplu, un nativ cu Nodul Nord în Capricorn dorea să fie
profesor. Deşi mulţi încep să lucreze ca profesori imediat după absolvire, el a
amânat acest lucru până când a obţinut trei diplome, însă nici atunci nu se
simţea pregătit pentru o astfel de responsabilitate.
ă. Nativii cu Nodul Nord în Capricorn sunt capabili să-i încurajeze pe alţii să-şi
urmeze visele, oferindu-le entuziasm şi susţinere. Deşi pot avea stări de
descurajare, ei sunt foarte „elastici”. Acestui grup nodal îi este specifică o
foarte puternică legătură între minte şi sentimente, motiv pentru care se
dovedesc foarte buni terapeuţi. Condiţia este să-şi învingă tendinţa de a insista
asupra posibilelor consecinţe negative ale oricărei situaţii şi să se concentreze
numai asupra rezultatelor pozitive Nativii cu Nodul Nord în Capricorn întâmpină dificultăţi în
exprimarea a ceea
ce simt, chiar dacă înţeleg cu uşurinţă lucrurile; acea sta face ca, în ciuda
inteligenţei, să pară superficiali, datorită multelor gânduri negative care îi
împiedică să trateze disputele într-o manieră pozitivă. Dacă, într-o astfel de
situaţie, ei au un scop bine definit şi independent de sentimentele celor
implicaţi, ei reuşesc să rămână obiectivi. De exemplu, dacă trebuie să
concedieze un angajat, acţiunea de a concedia îl ajută să nu se „piardă” în
emoţiile intense care rezultă din acest lucru - de fapt, din predispoziţia lor de a
se pune în locul angajatului şi de a trăi în avans tot dezechilibrul interior al
acestuia, creat de concedierea sa (dezechilibru pe care angajatul e posibil să
nu-l traverseze deloc, chiar dacă evenimentul e neplăcut)
Nativii cu Nodul Nord în Capricorn sunt atât de sensibili, încât sunt conştienţi
de toate nivelurile de comunicare precum cuvinte, percepţii
emoţionale/mentale, limbajul trupului, cu tot cu discrepanţele şi ambiguităţile
care le însoţesc. Atunci când cineva le tece cunoscută o decizie, ei percep
imediat toate emoţiile contradictorii din spatele ei. Un eveniment neaşteptat
sau o informaţie nouă poate face ca emoţiile lor „să dea în clocot” şi să le
creeze confuzii în gândire. Idealurile sau scopurile bine definite îi ajută să nu se
piardă în emoţiile lor; ele îi trag în jos, întotdeauna, până când ei se decid să se
pună în mişcare pentru a-şi dobândi libertatea, fără să se mai împiedice de
nimic.
Uneori, acestor naivi li se petrece câte un incident care îi trezeşte, iar ei
devin conştienţi că trebuie să termine odată cu acest stil de viaţă; dar până în
acel moment, ei rămân victima propriilor lor emoţii, în mod sistematic. Mai mult
chiar, dacă ei se complac în stări negative, atunci sentimentele
corespunzătoare îi vor copleşi, manifestându-se inclusiv la nivel fizic, sub forma
unor grave tulburări ale sănătăţii. Tocmai de aceea li se recomandă un
discernământ serios între sentimentele pozitive şi emoţiile negative, nocive.
Există patru emoţii primare care, conştientizate, controlate şi transcense,
constituie o sursă reală de fericire pentru nativii cu Nodul Nord în Capricorn:
frica, mânia, sentimentul de vinovăţie şi sentimentul de insecuritate. Ei nu-şi
pot permite absolut deloc să se complacă în nici una dintre ele, deoarece nu
ştiu când să se oprească.
Nativii din alte grupuri nodale ştiu unde să „tragă linia” şi pot folosi aceste
emoţii drept „semnal de alarmă” pentru a-şi schimba comportamentul. Dar
nativilor noştri cele patru emoţii primare le slăbesc mintea, iar psihic vorbind,
sunt foarte periculoase. Ele pot fi ..vindecate” numai dacă aceşti nativi au forţa
mentală de a se umple permanent cu iubire, bucurie, bunătate, fericire,
împlinire la toate nivelurile.
Î În loc de a juca, în această viaţă, rolul de mamă ocrotitoare, ei trebuie să
pună mai mult accentul pe rolul de „tată”. Aceasta înseamnă să asculte, pentru
a discerne cu precizie, intenţiile celuilalt, şi apoi să decidă, conştient, ce ajutor
au de dat, raportat la nevoile reale ale semenului, şi nu la uşurinţa cu care ei
pot să ajute. Atunci când au de luat o decizie, e bine să evoce Iubirea Tatălui
Ceresc şi comuniunea profundă cu El pentru a primi ghidarea paternă în
situaţiile dificile. Nativilor cu Nodul Nord în Capricorn le lipseşte capacitatea de a-i asculta pe
ceilalţi. Ei sunt atât de emoţionaţi atunci când atenţia cuiva este fixată asupra
lor sau atunci când cineva le cere opinia, încât nu mai înţeleg ce doreşte
celălalt. O altă blocare a comunicării apare atunci când aceşti nativi îşi închipuie că
ei deja cunosc şi ştiu cum funcţionează totul în contextul lumii lor. Ei menţin un
status quo al unităţii familiei, se simt confortabil în „matricea” lor şi luptă mai
degrabă pentru stabilitatea principiilor lumii lor, decât să admită că există şi
alte „lumi”. Ei vor evolua însă numai datorită a ceea ce nu ştiu, nu a ceea ce
ştiu deja. Faptul că nu ascultă îi face să rateze oportunităţi, deoarece sunt
concentraţi numai asupra problemelor lor imediate şi nu asupra unei
perspective mai larg
Nici un alt grup nodal nu are o atât de extraordinară înzestrare pentru
empatie, dar este posibil ca nativii cu Nodul Nord în Capricorn să se teamă să
empatizeze activ cu cineva, mai ales în situaţii delicate, în ideea că, dacă vor
trăi suferinţa celuilalt, vor fi profund răniţi. Este, să recunoaştem, o brumă de
adevăr aici: câtă vreme ei nu au maturitatea emoţională necesară, câtă vreme
receptivitatea lor emoţională este foarte activă, câtă vreme ei nu manifestă
atitudinea de „implicare detaşată”, se pot contamina emoţional, cauzându-şi
anumite suferinţe interioare. În acest fel, nu numai că nu l-au vindecat pe
celălalt, dar au devenit şi ei nişte suferinzi (chiar dacă temporar). Un scop bine definit reprezintă o
necesitate absolută pentru nativii cu Nodul
Nord în Capricorn. Întreaga lor viaţă capătă forţă Şi vitalitate datorită angrenării
de a-l realiza. În plus, dacă aplică autocontrolul în orice domeniu al vieţii,
dobândesc o atitudine chiar foarte sănătoasă pentru ei. Dacă îşi controlează
dieta şi sunt foarte atenţi cu obiceiurile lor alimentare, acesta este un fapt
reconfortant Sau, dacă îşi fac un program de exerciţii fizice pe care să-l şi
respecte, se vor ajuta singuri în dobândirea disciplinei de care au nevoie să-şi
împlinească obiectivul.
Aceşti nativi chiar doresc să demonstreze competenţa şi faptul că-şi pot lua
viaţa în propriile mâini. Lor nu le este frică de muncă, dar nu au prea multă
încredere. Aceasta implică, înainte de toate, să fie realişti cu privire la ceea ce
pot face. Chiar le este necesar să-şi propună scopuri mai uşoare, pentru a
ajunge, prin paşi sistematici, acolo unde doresc. Aceasta este calea prin care
devin experţi în realizări: să-şi propună scopuri uşor de atins şi apoi să le
extindă.
În ultimă instanţă, acesta este destinul nativilor cu Nodul Nord în Capricorn -
să înveţe să-şi poarte singuri de grijă.
În această existenţă, Dumnezeu îi sprijină pe nativii cu Nodul Nord în
Capricorn să obţină funcţii publice şi să-şi atingă scopurile profesionale. Ei sunt
foarte eficienţi, în special atunci când au o răspundere, deoarece sunt excelenţi
manageri, iar în procesul organizării celorlalţi învaţă cum să se organizeze mai
bine pe ei înşişi. Pentru a realiza aşa ceva, aceşti nativi trebuie să fie punctuali,
să facă ceea ce au planificat, să fie sinceri cu ceilalţi, evitând orice lipsă de
responsabilitate. Sensibilitatea emoţională specifică îi ajută să-şi înţeleagă
foarte bine angajaţii, să-i ajute sau să-i mobilizeze mental şi afectiv pentru un
rezultat comun. De asemenea, au capacitatea de a vedea ansamblul şi locul
fiecăruia în interiorul lui. Aceste înzestrări îi fac să aibă mare succes ca
manageri, deoarece ei organizează, stimulează şi conduc plini de înţelegere
oamenii. Datorită multelor vieţi anterioare petrecute într-un mediu familial, nativii cu
Nodul Nord în Capricorn nu sunt atenţi la oportunităţi sau, atunci când ele apar,
fie nu le recunosc, fie nu le fructifică. Viaţa şi ceilalţi oameni intuiesc că ei nu
sunt obişnuiţi să trăiască în lume şi că au tendinţa de a acţiona fără să
gândească. De aceea au nevoie să devină conştienţi de posibilele consecinţe
ale acţiunilor lor, pentru a asigura concordanţa dintre rezultatele obţinute şi
ceea ce-şi doresc ei. Nativii cu Nodul Nord în Capricorn au acces direct în această viaţă la
emoţiile primare. Singura problemă este aceea că sunt blocaţi în mijlocul lor.
Emoţiile reprezintă o putere incredibilă, iar ei trebuie să înveţe s-o direcţioneze
pozitiv. Paradoxal însă, ei consideră că le lipsesc exact calităţile existente în
emoţiile negative pe care le trăiesc ei. De exemplu, cei care au multe stări de
mânie, simt, în general că le lipseşte puterea de a se afirma, iniţiativa, curajul şi
independenţa - aspecte pozitive ale energiei emoţionale primare a cărei
expresie negativă este mânia. Prin direcţionarea conştientă a acestei energii
către o atitudine de asumare a răspunderii, ea va căpăta în mod natural o
direcţie constructivă, acţionând în favoarea şi nu împotriva lor. Nativul ar trebui să vizeze o anume
carieră sau anumite titluri onorifice care
să amplifice respectul faţă de sine, încetând să se tot întrebe, în cazul în care
va trebui să muncească serios pentru toate acestea, „ce vor face copiii (sau
părinţii sau şeful) fără mine?”. Relaţia dintre Nodul Nord din Casa a X-a şi Nodul Sud din Casa a
IVa armonios manifestată - Nevoia de exprimare a autorităţii nu subminează
nevoia unei vieţi private. Modul de viaţă al nativului facilitează conştiinţei o
relaţie amiabilă cu subconştientul, iar ambiţia de a avea putere într-un fel sau
altul provine din ambiţia de a se înţelege pe sine însuşi.
Greşeala caracteristică - Nativul şi-a asumat responsabilităţi reale sau
imaginare faţă de alţii, care acum îl împiedică să devină ceea ce poate deveni.
Justificarea greşelii - Nativul este marcat de teama de a se expune în
public. El resimte adesea absenţa unei planificări serioase a vieţii, măcar pe
intervale mari de timp, fiind mai mereu afectat de sentimentul că nu este un
om de valoare. La nivel profund, el refuză să-i lase pe ceilalţi să-şi trăiască
independent viaţa deoarece, considerându-se direct răspunzător de binele lor,
urmăreşte să le facă acest bine cu orice preţ.
Posibile soluţii - Nativul trebuie să facă paşi prudenţi în direcţia carierei, a
onorurilor sau a recunoaşterii pe care o doreşte, examinându-şi cu onestitate
trebuinţele şi responsabilităţile pentru a le armoniza. El trebuie să aibă curajul
de a acţiona aşa cum doreşte. Să studieze vieţile şi faptele celor care au
procedat asemenea lui şi să-şi organizeze viaţa după modelul lor, chiar în
totalitate* dacă este posibil.
Nativii cu Nodul Sud în Rac supradezvoltat manifestă următoarele
tendinţe: lipsă generală de succes în viaţă, hipersensibilitate şi
sentimentalism gratuit, teama de orice fel de autoritate, atitudine copilărească,
lipsă de autocontrol la nivel emoţional, lipsa încrederii în sine, snobism,
acceptarea oarbă a celorlalţi, auto-compătimire, lamentări excesive, mare
dorinţă de a i se da, emoţional, atenţie.
Când Nodul Nord nu este împlinit - Obligaţiile familiale sunt folosite ca
scuză de către nativ pentru faptul că nu şi-a manifestat la maximum
potenţialul. Are uneori tendinţa să-şi neglijeze cariera. Datoriile de părinte
şi/sau cele de soţ îi consumă cea mai mare parte din timp.
Cum poate fi realizat Nodul Nord - Nativul trebuie să se elibereze din
capcanele responsabilităţilor familiale, nu evitându-le, ci privindu-le ca fiind
absolut fireşti. Ar fi bine să-şi facă timp şi pentru viaţa comunităţii, anume
pentru a dobândi o concepţie mai pozitivă despre viaţă. Le este de mare folos
un contact cu oameni din afara mediului familial - de exemplu, să lucreze
undeva, chiar cu jumătate de normă sau efectuând o muncă fără profit.
Nativul cu Nodul Nord în Capricorn vrea să fie un legiuitor, un politician, un
organizator, un Einstein sau, cel puţin, un manager. El vrea să i se recunoască
obiectivitatea, prudenţa şi calităţile de conducător, să se distingă de oamenii
obişnuiţi dedicaţi muncii prin aceea că el este cel care ştie încotro se îndreaptă
şi care chiar ajunge acolo unde şi-a propus. Prin contrast, este o persoană
uneori timidă şi destul de iritabilă. Are o mare dorinţă de confort şi nu agreează
schimbările. Nevoia de securitate emoţională domină nevoia de a-şi împlini
visele, până într-acolo încât schimbările de reşedinţă, cele profesionale, de
poziţie socială sau de orice altă natură devin extrem de stresante, chiar dacă
anunţă îmbunătăţiri.
Nativul cu Nodul Nord în Casa a X-a visează, în general la succesul în viaţă.
Aceasta implică depăşirea limitărilor şi înălţarea deasupra nivelului propriu,
beneficiind de sprijinul unor persoane autoritare sau al celor în măsură să-l
ajute. Acest nativ are tendinţa de a cădea în capcana unei rutine confortabile,
dătătoare de satisfacţii „călduţe”, datorită legăturilor emoţionale. Un părinte
sau un alt membru al familiei poate juca un rol esenţial în zădărnicirea visului,
dar nu din cauza unei opoziţii deschise: din cauza unei temeri sau a unei
vinovăţii subconştiente trăite de acest nativ. Spiritul de clan, bigotismul sau
conştiinţa de clasă îl pot împiedica să intre în contact cu oameni care ar putea
juca un rol esenţial în îndeplinirea viselor sale. Casa a X-a - Menirea spirituală a nativului este
aceea de a învăţa să-şi
asume, în mod conştient, o devenire profesională şi o poziţie socială nu
neapărat oficială sau recunoscută public şi juridic, cât mai ales moral, devenind
conştient de puterea exemplului personal; astfel de nativi impregnează la nivel
subconştient mentalul colectiv cu tenacitatea cu care evoluează în actuala
existenţă - lent dar sigur - deoarece ei înţeleg că fiecare fiinţă umană are un rol
bine definit în lume. Casa a VI-a - Menirea spirituală a nativului este aceea de a învăţa să
folosească în mod corect oamenii din subordinea sa, ajutându-i să se descopere
sau să devină capabili să preia responsabilităţi profesionale dificile; el face
parte dintre aceia care conferă semenilor starea de destindere şi încredere în
forţele proprii, dacă ei se simt solicitaţi să realizeze un ideal comun; poziţia este
foarte generoasă, mai ales dacă şi ansamblul general al temei o susţine,
deoarece aici se manifestă un nivel superior al Nodului Nord în leu şi în Casa a
VI-a, de „şef din spatele şefului”.