Sunteți pe pagina 1din 4

MODELUL DISC

ŞI TIPURILE DE PERSONALITATE ÎN ORGANIZAŢII

Atunci când aveţi nevoie să întelegeţi mai bine profilul angajatului cu care lucraţi sau pe cel al
clienţilor, să ştiţi ce îi motivează şi cum să relaţionaţi cu ei, când doriţi să îmbunătăţiţi colaborarea
membrilor echipei dumneavoastră sau când încercaţi să vă cunoaşteţi mai bine personalitatea şi atuurile
aferente în activitatea profesionala, Modelul DISC vă oferă o perspectivă valoroasă şi profesionistă.

Modelul DISC este o modalitate standardizată şi relativ uşor de utilizat de evaluare a stilurilor de
personalitate. Încadrarea într-unul din cele 4 tipuri de personalitate (Dominant, Influenţator, Statornic,
Conştiincios) se face în funcţie de 2 scale: orientarea spre oameni sau spre îndeplinirea sarcinilor şi ritmul
propriu rapid sau moderat. Utilizând instrumentul puteţi învăţa, de exemplu, că sunteţi o persoană foarte
orientată spre relaţii interumane. Puteţi folosi Modelul DISC în team building, în recrutare, pentru
îmbunătăţirea performanţei echipelor, în rezolvarea conflictelor etc.

Figura 1 – Modelul DISC


MODELUL DISC – ORIGINEA CONCEPTULUI

Modelul DISC se bazează pe cercetările din anii `20 ale psihologului şi avocatului William
Moulton Marston, care a identificat patru tipuri de personalitate: Dominant, Influenţator, Statornic şi
Conştiincios. Pornind de la tipurile de personalitate, în 1956 Walter Clarke a creat instrumentul DISC,
incluzând o serie de atribute în funcţie de care respondenţii se autoevaluează, urmând ca rezultatul să fie
utilizat în selectarea candidatului potrivit pentru un anumit post. Metoda DISC a evoluat în timp, fiind
dezvoltată de diverse organizaţii şi specialişti.

MODELUL DISC – MOD DE ABORDARE A CONCEPTULUI

Analiza profilurilor DISC este utilă pentru îmbunătăţirea lucrului în echipă, recrutarea şi retenţia
personalului, servirea clienţilor şi rezolvarea problemelor interpersonale. Încadrarea persoanelor în cele
patru cadrane se realizează pe baza rezultatelor unui test, iar beneficiile sale sunt multiple:

1. Mai mult timp şi energie pentru activităţile productive – când echipele nu lucrează bine este
necesară o imensă cantitate de timp şi energie pentru rezolvarea conflictelor, gestionarea
problemelor de performanţă şi remedierea aşteptărilor slab comunicate. Veţi avea mai mult timp de
alocat activităţilor productive dacă angajaţii dumneavoastră învaţă să lucreze mai bine împreună;
2. Potrivirea optimă între membrii echipei şi roluri – Angajaţii îşi pierd satisfacţia când nu se
potrivesc prea bine în rolurile lor. Când înţelegeţi preferinţele naturale ale unei persoane (profilul
angajatului), este uşor să o încadraţi în poziţia potrivită, care să-i placă şi în care să performeze,
implicându-se mai mult în activităţile aferente;
3. O mai bună înţelegere a clienţilor şi a altor părţi interesate – există potenţial de conflict şi
deficienţe în comunicare atunci când echipa dumneavoastră intră în contact direct cu clienţii sau
părţile interesate externe. Cunoscându-le preferinţele, îi veţi putea ajuta să înţeleagă cum să-şi
servească mai eficient clienţii.

Modelul încearcă să descrie comportamentul observabil al persoanelor analizate, fiind util în


determinarea performanţei unei persoane în activitatea desfăşurată. Pentru a determina nivelul de
intensitate cu care se manifestă fiecare tip de personalitate, se poate utiliza o scara de la 0 la 100, în care
valoarea „0” înseamnă că persoana analizată nu manifestă caracteristicile unui anumit tip de personalitate,
în timp ce evaluarea cu scorul „100” indică faptul că persoana manifestă toate caracteristicile unui anumit
tip de personalitate (Tabelul 1).
Tabelul 1 – Caracteristicile celor patru tipuri de personalitate specifice Modelului DISC

Modelul sugerează că persoanele care se regasesc în acelaşi cadran tind să rezolve problemele, să
comunice şi să ia decizii într-un mod similar. Desigur, orice sistem care clasifică persoanele în 4 tipuri
diferite de personalitate este extrem de simplificat, indivizii fiind mult mai complecşi şi sofisticaţi, însă
profilele DISC pot reprezenta un ghid important în soluţionarea problemelor interumane.

Utilizarea Modelului DISC permite optimizarea interacţiunii cu alte persoane atât în viaţa
profesională, cât şi în cea personală. Înţelegând că oricine poate avea preferinţe diferite, puteţi îmbunătăţi
relaţiile interpersonale şi îndruma membrii echipei dumneavoastră, astfel încât să le valorificaţi eficient
punctele forte. Această evaluare va fi un ghid pentru a identifica:

 Stilul şi atributele de personalitate;


 Comportamentul manifestat în desfăşurarea activităţii;
 Orice tensiuni între stilul dumneavoastră de bază şi cel pe care il expuneţi;
 Stilul dumneavoastră de comunicare;
 Ce anume vă motivează;
 Stilul de luare a deciziilor;
 Preferinţele de manageriere.

BIBLIOGRAFIE
1. Travis Bradberry, The Personality Code, 2007, Penguin Books Ltd., London
2. Baxi M, Baxi K, Stop Hiring Losers, 2007
3. Jeffrey Sugerman, The 8 Dimensions of Leadership: DiSC Strategies for Becoming a Better
Leader, 2011, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco
4. James N. Butcher, Oxford Handbook of Personality Assessment, 2009, Oxford University Press,
New York
5. www.discinsights.com
6. www.mindtools.com
7. www.discpersonalitytesting.com