Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECŢIA MUNCII

Nr. 06/C.M./25.01.2019

Aprobat
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

Stadiul Implementării Standardelor De Control Intern/Managerial,


Conform Rezultatelor Autoevaluării
La Data De 31 Decembrie 2018

Numărul de entități din care:


publice care
Denumirea standardului Aparat propriu
raportează că Entități publice Observaţii
standardul este: subordonate

I PI NI I PI NI I PI NI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, 43 1 42
integritatea
Standardul 2 - Atribuţii, 43 1 42
funcţii, sarcini
Standardul 3 – Competență, 43 1 42
performanță
Standardul 4 - Structura 43 1 42
organizatorică
II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 5 - Obiective 43 1 42
Standardul 6 - Planificarea 43 1 42
Standardul 7 - Monitorizarea 43 1 42
performanțelor
Standardul 8 - 43 1 42
Managementul riscului
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL
Standardul 9 - Proceduri 43 1 42
Standardul 10 - 43 1 42
Supravegherea
Standardul 11 - 43 1 42
Continuitatea activităţii
IV. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti


Tel.: +4 021 302 70 31; Fax: +4 021 252 00 97
E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro | www.romania2019.eu
INSPECŢIA MUNCII
Standardul 12 - Informarea 43 1 42
și comunicarea
Standardul 13 – Gestionarea 43 1 42
documentelor
Standardul 14 - Raportarea 43 1 42
contabilă și financiară
V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA
Standardul 15 – Evaluarea 43 1 42
sistemului de control
intern/managerial
Standardul 16 - Auditul 43 1 42
intern
Din 16 standarde de aplicabile la nivelul Inspecției Muncii și al Inspectoratelor Teritoriale de Muncă toate
sunt implementate.

Mariana Moise
Secretar Comisia de Monitorizare

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti


Tel.: +4 021 302 70 31; Fax: +4 021 252 00 97
E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro | www.romania2019.eu 2

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului