Sunteți pe pagina 1din 9

TEME OBLIGATORII

TEMA NR. 1

La variabila capacitate generală de argumentare subiecții testați au obținut rezultatele prezentate


mai jos.
Realizați etalonul în decile, respectiv cvartile și precizați în care decil, respectiv cvartil se găsește
un subiect care a obținut nota 23,08.

Valori Frecv Procent Procent valid Procent cumulat


2,78 1 2,9 3,4 3,4
3,92 1 2,9 3,4 6,8 D1
5,41 2 5,9 6,9 13,7
9,38 1 2,9 3,4 17,1 D2
10,00 1 2,9 3,4 20,5
10,81 1 2,9 3,4 23,9 Q1
10,87 1 2,9 3,4 27,3 D3
12,12 1 2,9 3,4 30,7
13,51 1 2,9 3,4 34,1
14,71 1 2,9 3,4 37,5 D4
15,56 1 2,9 3,4 40,9
16,67 1 2,9 3,4 44,3
17,65 1 2,9 3,4 47,7 D5, Q2
17,95 1 2,9 3,4 51,1
19,15 1 2,9 3,4 54,5
20,45 1 2,9 3,4 57,9 D6
20,59 1 2,9 3,4 61,3
21,05 2 5,9 6,9 68,2 D7
21,57 1 2,9 3,4 71,6
22,86 1 2,9 3,4 75 Q3
23,08 1 2,9 3,4 78,4 D8
23,26 1 2,9 3,4 81,8
23,53 1 2,9 3,4 85,2
24,44 1 2,9 3,4 88,6 D9
25,53 1 2,9 3,4 92
28,57 1 2,9 3,4 95,4
30,23 1 2,9 3,4 98,8
1
, 5 14,7 Missing
......... ......... .........

Pentru calcularea cvartilelor și a decilelor se calculează procentul cumulat.


N = 34
X ( scor)= 23.08
Cvartil= ?
Decil = ?
5 / 14,7 missing = valori lipsă

Etalon in cvartile 25% (Q1)


50% (Q2)
75% (Q3)
4 clase

Q1 Q2 Q3
/------------------/------------------/------------------/----------------/
I 10,81 II 17,65 III 22,86 IV
CLASA LIMITE
I min.  10,81 Foarte slabi
II 10,82  17,65 Slabi
III 17,66  22,86 Buni
IV 22,87  max. Foarte buni
Subiectul care a obținut scorul 23,08 se găsește în clasa (rangul) IV, deci este foarte bun la
capacitatea generală de argumentare.

Etalon în decile 10% (D1)


20% (D2)
30% (D3)
40% (D4)
50% (D5)
60% (D6)
70% (D7)
80% (D8)
2 90% (D9) 10 CLASE

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
-----------/----------/----------/------------/------------/-----------/----------/------------/----------/----------/
I 3,92 II 9,38 III 10,87 IV 14,71 V 17,65 VI 20,45 VII 21,05 VIII 23,08 IX 22,44 X

CLASA LIMITE
I min.  3,92
II 3,93  9,38
III 9,39  10,87
IV 10,88  14,71
V 14,72  17,65
VI 17,66  20,45
VII 20,46  21,05
VIII 21,06  23,08
IX 23,09  22,44
X 22,45  max.
Subiectul care a obținut scorul 23,08 se găsește în clasa (rangul) VIII.

TEMA NR. 2

Un grup de subiecți care au fost examinați folosindu-se un test care măsoară nivelul de
umor, a obținut următoarele rezultate:
M = 7,5;
SD = 3,25
Transformați în note Z scorurile brute 2,25; 15,5 și evaluați subiecții care au obținut aceste
scoruri.
x- x
z=
s
5,25
z 2,25 =2,25−7,5 =− =−1,61
3,25 3,25
z 15,5=15,5−7,5 = 8 =2,46
3,25 3,25

3
Nota brută 2,25 are valoarea Z=-1,61. Acest lucru indică faptul că e un scor mai mic decât
media și se situează la mai mult de o abatere standard, în stânga mediei (scor slab).
Nota brută 15,5 are valoarea Z=2,46. Acest lucru indică faptul că e un scor mai mare decât
media și se situează la mai mult de două abateri standard, în dreapta mediei (scor bun).

TEMA NR. 3
Un grup de subiecti au obtinut urmatoarele rezultate:
Autocontrol: M1=19,8 SD1 = 3,8
Nivel motivațional : M2 =5,9 SD2 = 3,3
Sociabilitate : M 3 = 14,8 SD3 = 2,5
Rezistență la oboseală : M4 = 13,4 SD4 = 4,3
Rezultatele obținute de doi subiecti la aceste probe sunt:
Subiectul 1:
A - 26, NM - 24, So - 10, RO - 7
Subiectul 2:
A - 18, NM - 25, So - 3, RO - 25
Cerințe
a) La care dintre probe a obținut subiectul 1 cele mai bune rezultate?
b) La care dintre probe a obținut subiectul 2 cele mai slabe rezultate?
c) Realizați ierarhia subiecților în funcție de notele obținute de subiecți la
cele 4 probe.
a) Subiectul 1

Z A= X− X =26−19 ,8 =1, 63
S 3,8
Z NM =24−5,9 =5, 48
3,3
Z So=10−14 ,8 =−1,92
2,5
Z RO =7−13 ,4 =−1, 48
4,3
Rezultatul cel mai bun a fost obținut la nivel motivațional, Z=5,48.
b) Subiectul 2
Z A= X− X =18−19,8 =−0,47
S 3,8
Z NM =25−5,9 =5,78
3,3
3−14 ,8
Z So= =−4, 72
2,5
Z RO =25−13,4 =2, 69
4,3
Rezultatul cel mai slab a fost obținut la sociabilitate, Z=-4,72.

C) AUTOCONTROL
LOCUL I SUBIECTUL 1 1,63
LOCUL II SUBIECTUL 2 0,47

NIVEL EMOȚIONAL
LOCUL I SUBIECTUL 2 5,78
LOCUL II SUBIECTUL 1 5,48
SOCIABILITATE
LOCUL I SUBIECTUL 1 -1,92
LOCUL II SUBIECTUL 2 -4,72
REZISTENȚĂ LA OBOSEALĂ
LOCUL I SUBIECTUL 2 2,69
LOCUL II SUBIECTUL 1 -1,48

TEMA NR. 4
Demonstrați cu ajutorul unui exemplu care este modalitatea de comparare a valorilor diferitelor
categorii sau a rezultatelor între aceleași categorii obținute în două cercetări diferite într-o scală
nominală.

Se aplică un test de verificare a competențelor de comunicafre la clasa a IV-a. Elevilor li se


acordă 4 calificative: FOARTE BINE, BINE, SUFICIENT, INSUFICIENT. În prima cercetare a fost
selectartă o școală cu 30 de subiecți, iar în a doua cercetare s-a selectat o școală cu 92 de subiecți.

Calificativ Frecvență Frecvență Procent - Frecvență Frecvență Procent


absolută - relativă - cercetarea 1 absolută - relativă - cercetare
cercetarea 1 cercetarea 1 cercetarea 2 cercetarea 2
FOARTE BINE 10 0,33 33% 25 0,27 27%
BINE 15 0,5 50% 50 0,54 54%
SUFICIENT 3 0,1 10% 10 0,10 10%
INSUFICIENT 2 0,06 6% 7 0,07 7%
N=30 N=92

Pentru o scală nominală nu se compară frecvențele absolute, ci frecvențele relative sau procentele.
De exemplu, în cercetarea a doua au obținut calificativ Foarte bine 25 de copii, față de 10 copii din prima cercetare.
Când se compară frecvențele relative, raportul se schimbă: 0,27 în cercetarea a doua, față de 0,33
în prima cercetare.TEMA NR. 5

În urma aplicării unui test s-a obținut un coeficient de fidelitate Rxx¹=0,63.


Abaterea standard a scorurilor observate este Sx = 2,9.
Calculați între ce limite se poate situa un scor adevărat al subiecților care au același
rezultat observat de 7, cu o probabilitate de 68%.

Rxx¹ = 0,63
Sx = 2,9
X=7
A=?

S e=S x √1−r xx 1 =2,9 √ 1−0,63=2,9∗0,6=1,74


S e=1,74
Pentru o probabilitate de 68%:
X-1Se < A < X + 1Se
7 - 1,74 < A < 7 + 1,74
5,26 < A < 8,74

Pentru un scor observat X=7, valorile adevărate sunt situate între limitele 5,24 și 8,76, pentru un grad
de probabilitate de 68%.

TEMA NR. 6
Între variabilele atracția pentru o anumită profesie și realizare în plan social s-a obținut un
coeficient de corelație de r xy= 0,52. Interpretați coeficientul de validitate obținut.

Se transformă coeficientul de validitate în procente de varianță.


2
r xy 2 =( 0,52 ) =0,27

0
,
27
127
% 00

Putem spune că 27% din varianța variabilei "realizare în plan social" poate fi prezisă pe baza
scorurilor la testul "preferința pentru o anumită profesie".
TEMA NR. 7

Unui grup de subiecți li s–au aplicat 3 scale: deducție, evaluare argumente și evaluare ipoteze.
După realizarea inventarului statistic de bază sumar, s-au obținut următoarele rezultate :
Deducție: M1 = 8,6
SD1 = 1,9
Evaluare argumente: M2 = 8,7
SD2 = 2,2
Evaluare ipoteze: M3 = 9,3
SD3 = 2,1
Doi subiecti au obtinut urmatoarele rezultate :
Subiectul 1: D = 2, EA = 12, EI = 9
Subiectul 2: D = 11, EA = 7, EI = 8
1. Transformati in note T , stanine si note sten rezultatele obinute de cei doi subiecti.
2. La care dintre scale a obtinut primul subiect cele mai slabe rezultate ?
3. La care dintre scale a obtinut primul subiect cele mai bune rezultate ?
4. Ierarhizati subiectii in functie de rezultatele obtinute la cele trei scale.

1. Se calculează, mai întâi, notele Z:

X− X
Z=
S
Z S 1 D= 2−8,6 =−3, 47
1,9
11−8,6
Z S2 D= =1,26
1,9
Z S 1 EA =12−8,7 =1,5
2,2
7−8,7
Z S 2 EA = =−0,77
2,2
Z S 1 EI = 9−9,3 =−0, 14
2,1
8−9,3
Z S 2 EI = =−0, 61
2,1
Rezultate Note Z Stanine Sten Note T
S1D = 2 -3,47 5+2(-3,47)= -1,94 5,5+1,5(-3,47)= 0,295 50+10(-3,47)= 15,3
S2D = 11 1,26 5+2*1,26= 7,52 5,5+1,5*1,26= 7,39 50+10*1,26= 62,6
S1EA = 12 1,5 5+2*1,5= 8 5,5+1,5*1,5= 7,75 50+10*1,5= 65
S2EA = 7 -0,77 5+2(-0,77)= 3,46 5,5+1,5(-0,77)= 4,345 50+10(-0,77)= 42,3
S1EI = 9 -0,14 5+2(-0,14)= 4,72 5,5+1,5(-0,14)= 5,29 50+10(-0,14)= 48,6
S2EI = 8 -0,61 5+2(-0,61)= 3,78 5,5+1,5(-0,61)= 4,585 50+10(0,61)= 43,9Z
a
tb
c,
unde
amed
b
ab
Z
sta
alcat
ăula n
at

Stanine: a=5, b=2


Sten: a=5,5, b=1,5
Note T: a=50, b=10

2. Subiectul 1 a obținut cele mai bune rezultate la scala "deducție", deoarece notele Z la această scală
sunt cele mai mici, (-3,47), față de scala "evaluare argumente" (1,5) și "evaluare ipoteze" (-0,14).

3. Subiectul 1 a obținut cele mai bune rezultate la scala "evaluare argumente", deoarece notele Z la
această scală sunt cele mai mari (1,5).
4.

DEDUCȚIE
LOCUL I SUBIECTUL 2 1,26
LOCUL II SUBIECTUL 1 -3,47

EVALUARE ARGUMENTE
LOCUL I SUBIECTUL 1 1,5
LOCUL II SUBIECTUL 2 -0,77
EVALUARE IPOTEZE
LOCUL I SUBIECTUL 1 -0,14
LOCUL II SUBIECTUL 2 -0,61

S-ar putea să vă placă și