Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea Sculelor

Aschietoare

Student:Farcas Rares
Anul:IV Satu-Mare
Specializare:TCM

2019
Sã se proiecteze un cuţit de strung cu plăcuţă din carbură metalică fixatã mecanic pentru
prelucrarea arborelui din figură, cunoscându-se:
- material : OLC45 ;
- diametrul : d=60 [mm] ;
- lungimea : L=392 [mm] ;
- rugozitatea Ra=50 [ ];

Fig.1. Dimensiunea semifabricatului

Proiectul va conţine:
1. tema de proiectare ;
2. memoriutehnic;
3. memoriujustificativ de calcul;
4. desenul de ansamblu al cuţitului de strung ;
5. desen de execuţie al reperelor nestandardizate;

2019
3. Memoriu justificativ de calcul

Ls ≔ 392 ⋅ mm ds ≔ 56 ⋅ mm Ra ≔ 50 ⋅ μm

Material prelucrat: OLC 45

Ls Lungimea semifabricatului

ds Diametrul nominal final a sem.

Ra Rugozitatea sem.

Asf ≔ 0.3 ⋅ mm Aif ≔ -0.3 ⋅ mm daN ≔ 10 ⋅ N

dmax ≔ ds + Asf dmax = 56.3 mm

dmin ≔ ds + Aif dmin = 55.7 mm

Asf Abaterea superioara finala a sem.

Aif Abaterea inferioara finala a sem.

dmax Diametrul final maxim a sem.

dmin Diametrul final minim a sem.

3.1. Alegerea Semifabricatului

Ds ≔ 65 ⋅ mm Asi ≔ 0.6 ⋅ mm Aii ≔ -1.3 ⋅ mm STAS 333-87

1 ⎛
Dmax ≔ Ds + Asi Dmax = 65.6 mm Δc ≔ ― ⋅ ⎝Asf - Aif⎞⎠ Δc = 0.3 mm
2

Dmin ≔ Ds + Aii Dmin = 63.7 mm Ls


Δr ≔ 5 ⋅ ―― Δr = 1.96 mm
1000

Ds Diametrul nominal initial a sem.

Dmax Diametrul initial maxim a sem.

Dmin Diametrul initial minim a sem.

Ass Abaterea superioara initiala a sem.

Ais Abaterea inferioara initiala a sem.

2019
Ds - ds
ts ≔ ――― ts = 4.5 mm
2

Dmin - dmax
tmin ≔ ――― - ⎛⎝Δr + Δc⎞⎠ tmin = 1.44 mm
2

Dmax - dmin
tmax ≔ ――― tmax = 4.95 mm
2

ts Adancimea nominala de aschiere

tmax Adancimea maxima de aschiere

tmin Adancimea minima de aschiere

Δr Abaterea de la rectiliniaritate

Δc Abaterea de la cilindricitate

3.2. Calcule de verificare a avansului

3.2.1. Din punct de vedere a rezistentei piesei

3
π ⋅ ds 3
Wz ≔ ―― Wz = 17241.06 mm
32

N N
pt OLC 45 STAS σr ≔ 620 ⋅ ―― σa ≔ 155 ⋅ ――
2 2
500 mm mm
daN
σa ≔ 15.5 ――
2
mm
Wz Modul de rezistenta axial ⎛π ⋅ d 3 ⎞
⎝ s ⎠
Mi ≔ ――― ⋅ σa
32
σr Rezistenta la rupere a sem.

σa Rezistenta admisibila a sem.

Mi Momentul de incovoiere maxim admis

16 ⋅ σa ⋅ Wz
Fp ≔ ――― Fp = 36358.699 N
3 ⋅ Ls

Fp Rezistenta piesei la incovoiere

ss ≔ 0.4 ⋅ mm Cfz ≔ 300 Xfz ≔ 1 Yfz ≔ 0.75

2019
ss Avansul ales in fct. de calitatea suprafetei 2.5/20

Cfz Coef. ales ce tine cont de material si conditii de prelucrare 2.9/25

Xfz Exponent ales - || -

Yfz Exponent ales - || -

ts
KCFz ≔ 1 KMFz ≔ 0.89 tsx ≔ ―― = 4.5
mm
ss
KxFz ≔ 0.98 KγFz ≔ 1.07 ssx ≔ ―― = 0.4
mm
Fp
KhFz ≔ 1 KwFz ≔ 0.9 Fpx ≔ ―
N

KrFz ≔ 0.87 KvFz ≔ 0.83

Kz ≔ KCFz ⋅ KMFz ⋅ KxFz ⋅ KγFz ⋅ KhFz ⋅ KwFz ⋅ KrFz ⋅ KvFz

Kz = 0.607

KCFz Coef. - material de prelucrat (stare, grupa) Tabelul 3.15

KMFz Coef. - proprietati mecanice ale materialului Tabelul 3.16

KxFz Coef. - influenta unghi de atac principal Tabelul 3.18

KγFz Coef. - influenta unghi de degajare Tabelul 3.17

KhFz Coef. - corelat cu uzura sculei Tabelul 3.19

KwFz Coef. - influenta lichid de aschiere Tabelul 3.20

KrFz Coef. - influenta razei de rotunjire Tabelul 3.21

KvFz Coef. - influenta vitezei de aschiere Tabelul 3.22

X Y kg ⋅ m
Fz ≔ Cfz ⋅ tsx fz ⋅ ssx fz ⋅ Kz ⋅ ――
2
s

Fz = 411.83 N Fr ≔ 1.12 ⋅ Fz Fr = 461.25 N

1
――
Yfz
⎛ Fpx ⎞ s1 mm
s1 ≔ ⎜―――――⎟ ⋅ mm s1 ≔ ―― s1 = 135.193 ――
X
⎜⎝ 1.12 ⋅ Cfz ⋅ tsx fz ⋅ Kz ⎟⎠ mm rot

2019
rKz Factor de corectie ce tine cont de conditiile aschierii

tsx Valoarea adancimii de aschiere fara U.M.

ssx Valoarea avansului fara U.M.

Fz Forta de aschiere axiala calculata

Fr Forta de aschiere rezultanta

s1 Avansul in fct. de rezistenta piesei

3.2.2. Din punct de vedere a rigiditatii piesei

4
N π ⋅ ds 4
E ≔ 210000 ⋅ ―― I ≔ ―― I = 482749.694 mm
mm
2
64
E Modul de elasticitate longitudinal
3
Fr ⋅ Ls
δmax ≔ ――― δmax = 0.274 mm
E⋅I

I Moment de intertie

δmax Sageata maxima

Asf - Aif
δadm ≔ ――― δadm = 0.15 mm κp ≔ 110
4

1
――
0.75
⎛ κp ⋅ E ⋅ I ⋅ δadm ⎞ 1 ⋅ mm s2 mm
s2 ≔ ⎜――――――― ⎟ ⋅ ―――― s2 ≔ ―― s2 = 94.385 ――
Xfz 3
⎜⎝ 1.12 ⋅ Cfz ⋅ tsx ⋅ Kz ⋅ Ls ⎟⎠ N
1.33333333333333
mm rot

δadm Sageata admisibila d.p.d.v a tolerantei

s2 Avansul in fct. de rigiditatea piesei

κp Coef. ce tine seama de modul de


prindere a piesei

2019
3.2.3. Din punct de vedere a rugozitatii suprafetei

Rε ≔ 0.8 ⋅ mm

2
ss
Hm ≔ ―― Hm = 0.025 mm i ≔ 0.7
8 ⋅ Rε

tdeg ≔ 2.5 ⋅ mm κ1 ≔ 30 ⋅ deg

ce ≔ i ⋅ ss ⋅ sin ⎛⎝κ1⎞⎠

ce = 0.14 mm

δadm + Hm + ce = 0.315 mm

Rε Raza la varf a cutilului sau placutei

Hm Inaltimea maxima a microneregularitatilor


i Coef. in fct. de proprietatile materialului

κ1 Unghi de atac principal

ce Adancimea stratului ecruisat

tdeg Toleranta la degrosare

Hmax ≔ 4 ⋅ Ra Hmax = 200 μm

Hmax Rε
Hmaxx ≔ ―― = 0.2 Rεx ≔ ――
mm mm

1
――
1.07
⎛H 0.65 ⎞
maxx ⋅ Rεx s3 mm
s3 ≔ ――――
⎜ ⎟ ⋅ mm s3 ≔ ―― s3 = 0.834 ――
⎝ 0.21 ⎠ mm rot

Hmax Rugozitatea maxima

Hmaxx Rugozitatea maxima fara U.M.

Rεx Raza la varf a cutitului sau placutei fara U.M.

s3 Avansul in fct. de rugozitatea suprafetei

2019
3.2.4. Din punct de vedere a rezistentei mecanismului de avans

Fx ≔ 0.2 ⋅ Fz Fx = 82.366 N

Fy ≔ 0.4 ⋅ Fz Fy = 164.732 N

μ ≔ 0.1

Fx Forta de aschiere radiala

Fy Forta de aschiere tangentiala

μ Coeficient de frecare

Qa ≔ Fx + μ ⋅ ⎛⎝Fz + Fy⎞⎠ Qa = 140.022 N

Ps ≔ 2.2 ⋅ kW

Qa Forta de avans care solicita caruciorul

Ps Puterea strungului ales

Ps ⋅ 10 ⋅ kN
Ft ≔ ――― Ft = 3142.857 N
7 ⋅ kW

Xc ≔ 0.2 + μ ⋅ (1 + 0.4) Xc = 0.34


1
――
0.75
⎛ Ft ⎞ 1 ⋅ mm s4 mm
s4 ≔ ⎜―――――⎟ ⋅ ――――― s4 ≔ ―― s4 = 25.326 ――
X
⎜⎝ 0.34 ⋅ Cfz ⋅ tsx fz ⋅ Kz ⎟⎠ N
1.3333333333333333
mm rot

Q a ≤ Ft

Xc Coef. in functie de coeficientul de frecare

Ft Forta tangentiala maxima la care rezista pinionul

s4 Avansul in fct. de rezistenta mecanismului de avans

2019
3.2.5. Din punct de vedere a rezistentei corpului cutitului

1 2
qc ≔ 1 k1 ≔ ― k2 ≔ ―
4 5

6 ⋅ μ - 2 ⋅ k2 + 6 ⋅ k1 ⋅ qc
εc ≔ ―――――― εc = 1.3
qc

1.5 + 0.5 ⋅ η2 ⋅ k1 ⋅ qc
η2 ≔ 4.81 υ ≔ ―――――― υ = 2.101
qc

ξ ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
2 2
εc + 4 ⋅ υ ξ = 4.399

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
X Y
ξ ⋅ Cfz ⋅ tsx fz ⋅ ssx fz ⋅ Kz ‾‾‾‾‾
N N
σai42CrMo4 ≔ 263 ⋅ ―― B ≔ ――――――⋅ ――⋅ mm
mm
2
σai42CrMo4 mm
2

B = 2.625 mm Bs ≔ 20 ⋅ mm Se alege sectiune cutitului 20x20


patrata de lungime normala 125
1
――
0.75
⎛ B 2 ⋅σ ⎞ s5
s ai42CrMo4 1 ⋅ mm mm
s5 ≔ ⎜――――⎟ ⋅ ――― s5 ≔ ―― s5 = 89.947 ――
⎜⎝ ξ ⋅ Cfz ⋅ tsx Xfz ⋅ Kz ⎟⎠ N
1.3333333333
mm rot

σai42CrMo4 Rezistenta admisibila la incovoiere pt. cutit din 42CrMo4

B Latura minima a patratului in sectiune transversala a cutitului

Bs Latura standardizata a patratului in sect. transv. a cutitului

s5 Avansul in fct. de rezistenta corpului cutitului

s6 Avansul d.p.d.v al rezistentei placutei din carburi


metalice
σr
C ≔ 4.763 mm σr ≔ ―
10
⎛⎝8.3 ⋅ C 1.8⎞⎠
s6 ≔ ―――
0.3
ts ⋅ σr
mm
s6 ≔ 1.41 ――
rot

2019
4. Avansul efectiv
mm mm mm mm mm
s1 = 135.193 ―― s2 = 94.385 ―― s3 ≔ 0.834 ―― s4 = 25.326 ――s5 = 89.947 ――
rot rot rot rot rot
mm mm mm
s6 = 1.41 ―― sef ≔ 0.834 ――steh ≔ 0.810 ―― Adoptat in urma avansurilor longitudinale ale
rot rot rot strung-ului ales SN-600

sef Avansul efectiv minim dintre cele calculate

5. Stabilirea Vitezei Economice de Aschiere

Cve ≔ 227 yve ≔ 0.15 xve ≔ 0.35

mve ≔ 0.20 Tve ≔ 60 kTe ≔ 1

kMe ≔ 1.0 kste ≔ 1.1 kv1e ≔ 1

kprel ≔ kMe ⋅ kv1e kprel = 1

Cve Coef. ce tine cont de material si conditiile de aschiere Tabelul 3.29

yve Exponent ce tine cont de material si conditiile de aschiere Tabelul 3.29

Xve Exponent ce tine cont de material si conditiile de aschiere Tabelul 3.29

mve Exponentul durabilitatii Tabelul 3.29

Tve Durabilitatea economica a sculei Tabelul 3.29

kTe Coef. care depinde de durabilitatea cutitului Tabelul 3.30

kMe Coef. de prelucrabilitate Tabelul 3.34

kste Coef. care depinde de starea materialului prelucrat Tabelul 3.357

kprel Coef. de prelucrabilitate

kee ≔ 0.9 kse ≔ 1 kγe ≔ 1.05

kκe ≔ 1 kκ1e ≔ 0.87 kre ≔ 0.94

kq1e ≔ 0.93 kh1e ≔ 1.1 kde ≔ 1.05

2019
kwe ≔ 0.9 kαe ≔ 1

kve ≔ kTe ⋅ kprel ⋅ kste ⋅ kee ⋅ kse ⋅ kγe ⋅ kκe ⋅ kκ1e ⋅ kre ⋅ kαe ⋅ kq1e ⋅ kh1e ⋅ kde ⋅ kwe

kee Coef. care depinde de starea suprafetei materialului prelucrat Tabelul 3.36

kse Coef. care depinde de materialul partii aschietoare a sculei Tabelul 3.37

kγe Coef. care depinde de unghiul de degajare a sculei Tabelul 3.38

kκe Coef. care depinde de unghiul de atac principal al sculei Tabelul 3.39

kκ1e Coef. care depinde de unghiul de atac secundar a sculei Tabelul 3.39

kre Coef. care depinde de raza de rotunjire a muchiei taisului Tabelul 3.40

kq1e Coef. care depinde de aria sectiunii corpului cutitului Tabelul 3.41

kh1e Coef. care depinde de uzura cutitului Tabelul 3.42

kde Coef. care depinde de forma fetei de degajare Tabelul 3.43

kwe Coef. care depinde de lichidul de aschiere utilizat Tabelul 3.44

kve Coef. de corectie a vitezei de aschiere

Cve ⋅ kve m m
ve ≔ ―――――⋅ ―― ve = 90.463 ――
mve yve
Tve ⋅ tsx ⋅ ssx
xve
min min

2 ⋅ ve 2 ⋅ π ⋅ rad
nef ≔ ―― nef = 514.202 ―――
ds min

ve Viteza economica de aschiere

nef Turatia efectiva

2 ⋅ π ⋅ rad ds nal Turatia aleasa 2.38/45


nal ≔ 720 ⋅ ――― vef ≔ ―⋅ nal
min 2
vef Viteza efectiva de aschiere

Pasch Puterea de aschiere

Fz ⋅ vef m ηs Randamentul strungului


Pasch ≔ ―― vef = 126.669 ――
6 min
Pef Puterea efectiva de aschiere

ηs ≔ 0.85 Pasch ≔ 8.694 Kw

Pasch
Pef ≔ ―― Pef = 10.228 Kw PMU ≔ 11 Kw Masina aleasa SN 600
ηs

2019
7. Determinarea parametrilor geometrici constructivi:

N
σr = 62 ―― pentru OLC 45
2
mm

4 8
25 ⋅ 10 ⎛ daN ⎞
γopt ≔ ――― ⋅ ⎜―― ⎟ γopt = 6.56 deg
8 2
σr ⎝ mm ⎠

α ≔ 6 ⋅ deg

κ ≔ 45 ⋅ deg

λ ≔ -5 ⋅ deg

ψ ≔ 45 ⋅ deg ψ = 45 deg γ ≔ -6 ⋅ deg

σr Rezistenta admisibila la rupere a semifabricatului

γopt Unghi de degajare in fct. de duritatea semif.

α Unghi de asezare ales

κ Unghi de atac principal ales

λ Unghi de inclinare ales pag.55

ψ Unghiul muchiei de aschiere principal

γy ≔ atan (sin (ψ) ⋅ tan (γ) + cos (ψ) ⋅ tan (λ)) γy = -7.755 deg

αy ≔ acot (sin (ψ) ⋅ cot (α) + cos (ψ) ⋅ tan (λ)) αy = 8.5318486 deg

γx ≔ atan (tan (γ) ⋅ cos (ψ) - sin (ψ) ⋅ tan (λ)) γx = -0.71364449 deg

αx ≔ acot (cos (ψ) ⋅ cot (α) - sin (ψ) ⋅ tan (λ)) αx = 8.37859736 deg

β ≔ 90 - (6 + 6) = 78 deg

2019
γx Unghi de degajare lateral 2.27/56

αx Unghi de asezare lateral 2.28/56

γy Unghi de degajare posterior 2.25/56

αy Unghi de asezare posterior 2.26/56

β Unghi de ascutire la varful cutitului

γy ≔ atan ⎛⎝sin (60) ⋅ cot (5) + cos (60) ⋅ tan ⎛⎝-6⎞⎠⎞⎠ γy = -10.591 deg

αy ≔ acot ⎛⎝cos (60) ⋅ cot (5) + sin (60) ⋅ tan ⎛⎝-6⎞⎠⎞⎠ αy = 79.07433249 deg

αx ≔ tan (6) αx = -16.67342658 deg

8.Alegerea plăcuţelor din


carburi metalice
Placuta aleasa ISO SCMT 12 04 08-PR 4305
Catalog placuta Sandvik Coromant

2019
Bibliografie

1. Abrudan, Gl. , ş.a. - Proiectarea sculelor aşchietoare. Îndrumător de


proiectare, Litografia I.P. Cluj-Napoca,1982.

2. Florescu, A. , ş.a. - Cotarea în proiectarea constructivă şi tehnologică,


Litografia U.T.Cluj-Napoca,1998.

3.Bejan Mircea – „Rezistenţa materialelor” editura Mega, Cluj-Napoca


2005

4.Borzan Marian - curs de proiectarea sculelor aschietoate 2008.

5. Secară , Ghe. , ş.a. - Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Tehnică,


Bucureşti,1979.

6. Vlase , A. , ş.a. - Tehnologii de prelucrare pe strunguri, Editura


tehnică, Bucureşti,1989.

7. Stefanuta Enache - Proiectarea şi tehnologia sculelor aşchietoare,


Ediura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1973.

8. C. Minciu, V. Matache – Proiectarea şi tehnologia sculelor pentru


mecanicã finã,EdituraTehnicã, Bucuresti, 1989.

9. *** - Colecţia STAS.


10. Alegere insertie: https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/
pages/productdetails.aspx?c=scmt%2012%2004%2008-pr%204305

2019