Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICĂ EXAMEN LA DISCIPLINA INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

TEME EXAMEN:

1. Modelul liniar al lui Shannon-Weaver;


2. Modelul S-M-C-R (sursă, mesaj, canal, receptor) al lui David K. Berlo;
3. Modelul cu feedback al lui Norbert Wiener;
4. Modelul funcţionalist al lui Harold D. Lasswell;
5. Modelul semiotic al lui F. de Saussure;
6. Modelul contextual-funcţionalist al lui Roman Jakobson;
7. Modelul semiotic binivelar al lui Roland Barthes;
8. Modelul multifuncţional al lui Gerbner;
9. Modelul relației interpersonale a lui Theodore Newcomb;
10. Modelul tranzacţional al lui Eric Berne;
11. Teoria congruenței a lui Osgood
12. Teoria consistenței cognitive a lui Leon Festinger;
13. Modelul axiomatic al comunicării al lui Paul Watzlavick;
14. Fereastra lui Johari;

MODEL DE SUBIECT:

Subiectul nr. 1 – Descrieţi modelul funcționalist „interogativ” al comunicării dezvoltat de H.


D. Lasswell şi limitele sale. Propuneţi o situaţie de comunicare ipotetică bazată pe acest
model; (9 puncte)

Barem subiectul 1:

4 p. – configurarea corectă şi detaliată a schemelor comunicaţionale şi pertinenţa


comentariului;
3 p. – relevanţa exemplelor şi pertinenţa comentariului;
1 p. – limbaj de specialitate, conexiuni interdisciplinare, abilităţi analitice şi de sinteză;
1 p. – acurateţea exprimării, succesiunea logică a ideilor, coerenţa discursului.
Se acordă 1 punct din oficiu.