Sunteți pe pagina 1din 3

Ansambluri economice şi geopolitice ale lumii

Marile grupări teritoriale au aparut în funcţie de:

 poziţie şi proximitate ( apropierea geografică a statelor)


 marile arii culturale
 poziţia diferitelor ţări, regiuni, continente faţă de anumite arii decizionale, politice şi economice care au în
prezent o poziţie predominantă
 modul de asociere economică si comercială
 după nivelul de dezvoltare generala a ţărilor
 dupa gradul de coeziune interna a ansamblurilor teritoriale
 după modul de asociere militară
 dupa anumite criterii, preponderent statice, economice şi poziţionale, care încep să aiba o utilizare
internaţională

Ansambluri (blocuri) militare


- NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord)
- Tratatul de la Varşovia
- CENTO ( Organizaţia Tratatului Central)
- SEATO (Organizaţia Tratatului Asiei de SE)
- OSCE (Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa)

a) NATO = Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord

- înfiinţată în 1949, are sediul la Bruxelles (Belgia)


- numară în prezent 26 de membri: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), Statele Baltice (Estonia,
Letonia, Lituania), Danemarca, Norvegia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Marea Britanie,
Polonia, Cehia, Slovacia, Spania, Portugalia România, Ungaria, Bulgaria, SUA, Canada, Turcia,
Slovenia, Grecia.
- obiective NATO:
 menţinerea şi dezvoltarea capacităţii individuale şi colective de rezistenţă împotriva unui
atac armat
 apararea păcii prin menţinerea solidarităţii politice a unui aparat militar adecvat
 descurajarea oricăror forme de agresiune
- observaţie: a apărut ca o consecinţă a “războiului rece” dintre SUA şi URSS, după cel de-al doilea
război mondial

b) Tratatul de la Varşovia
- înfiinţată în 1956, cu sediul la Moscova, ca o replică a NATO
- s-a autodesfiinţat în 1991, ca urmare a evenimentelor din Europa Centrala şi de Est
- cuprindea şapte state: URSS, Bulgaria, România, Ungaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia,
Albania (până în 1968)
- obiective:
 asigurarea securităţii statelor membre
 “menţinerea păcii” în Europa
- observaţie: intervenţia trupelor ţărilor membre ale acestui tratat (cu excepţia României), în 1968, în
Cehoslovacia, a compromis aceste obiective
c) CENTO ( Organizaţia Tratatului Central)
- cuprinde statele: Iran, Pakistan, Turcia, SUA, Marea Britanie
- avea obiective defensive similare
- existenţă efemeră => autodizolvarea

d) SEATO (Organizaţia Tratatului Asiei de SE)


- cuprinde statele: Australia, Filipine, Franţa, Malaysia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, SUA,
Thailanda, Pakistan
- avea obiective defensive similare dar s-a autodizolvat

e) OSCE (Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa)

Ansambluri economice
- au apărut datorită nevoii de coordonare a activităţilor şi politicilor economice precum şi nevoii de
cooperare
 Uniunea Europeană (UE) => Comunitatea Economică Europeană (CEE)
- cuprinde 27 de state

 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER)


- are sediul la Moscova
- cuprinde statele: Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România,
Ungaria, Uniunea Sovietică, Vietnam

 Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC)


- cuprinde 13 state cu o activitate legată de coordonarea producţiei, preţurilor şi desfacerii petrolului
la nivel mondial – Algeria, Gabon, Indonezia, Arabia Saudită, Venezuela, Ecuador, Nigeria,
Quatar, Emiratele Arabe Unite, Iran, Irak, Kuweit, Libia

 Organizaţia Naţiunilor din Asia de SE (ASEAN)


- iniţial cu un pronunţat caracter militar, în prezent mai mult economic, cuprinde 9 ţări din SE Asiei

 Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA sau ALENA)


- cuprinde: Canada, SUA, Mexic

 Piaţa Comună a Americii de Sud/Piaţă Economică a Sudului Continentului (MERCOSUR)


- cuprinde şase state dintre care două asociate

 Pactul Andin
- cuprinde cinci ţări andine: Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela

 Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (ALES)


- creată în 1960 la iniţiativa Marii Britanii
- scopul: prevenirea dominaţiei economice a Comunităţii Economice Europene;
- membrii: Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Austria, Portugalia, Islanda, Elveţia,
Finlanda, Liechtenstein;
- în 1994 CEE şi ALES au format Spaţiul Economic European (SEE)
- în prezent SEE are 28 state membre, dintre care 25 sunt membre UE
 Acordul de Liber Schimb al Europei Centrale (CEFTA)
- creat în 1992 în Cracovia
- scopul: schimburi intraregionale şi creşterea competitivităţii produselor statelor membre
- membrii: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Lituania

 Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEAMN)


- creată în 1992
- scopul: o mai bună integrare a membrilor ei
- membrii: România, Bulgaria, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Grecia, Georgia, Republica
Moldova, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina

 Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC)


- reprezintă ansamblul regional care are drept obiectiv promovarea cooperării economice
multilaterale, în special în domeniul comerţului şi investiţiilor dintre ţările membre şi alte regiuni
ale Globului
- include ţările din ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de SE) din care fac parte:
 statele din Peninsula Indochina
 Arhipelagul Indonezian
 Arhipelagul Filipinez
+ Australia, Coreea de Sud, Canada, Chile, China, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Papua
Noua Guinee, Peru, Federaţia Rusă, SUA, Taiwan

S-ar putea să vă placă și