Sunteți pe pagina 1din 4

Rezolvare Test nr.

2 Varianta A
C. N. I. “Grigore Moisil” Braşov Anul şcolar 2013-2014
Catedra de FIZICĂ Clasa a XI-a, sem. I
Prof. Titu Mastan lucrare de verificare nr. 2

PROBLEME PROPUSE - ENUNŢURI


- varianta A –

1. Să se prezinte:
a. Amplitudinea rezultantă la compunerea oscilaţiilor armonice paralele de aceeaşi frecvenţă,
condiţia de maxim şi valoarea maximului (formule, semnificaţiile mărimilor, interpretare);
b. Clasificarea oscilaţiilor mecanice după interacţiunea oscilatorului cu mediul extern;
c. Factorul de calitate al unui oscilator (Q) – formula, semnificaţiile mărimilor.

2. Două oscilaţii care se derulează după direcţiile perpendiculare Ox şi Oy se compun. Figura


Lissajous care rezultă este un cerc cu centrul în punctul O. Realizaţi desenul care reprezintă
Figura Lissajous şi deduceţi cât mai multe informaţii din această figură.

3. Un oscilator liniar armonic este constituit dintr-un corp de masă m = 25 g (grame), oscilează
cu amplitudinea A = 0,1 m şi pulsaţia proprie 0 = /8 rad/s, având faza iniţială 0 = /6 rad. Se
cer:
a. perioada şi frecvenţa oscilaţiilor oscilatorului dat;
b. ecuaţia mişcării oscilatorului dat, în condiţiile lipsei amortizării;
c. energia cinetică maximă a corpului de masă m dacă acesta oscilează în condiţiile precizate;
0
d. dacă oscilatorul se introduce într-un fluid astfel ca factorul de amortizare să fie a  , iar
2
 at
amortizarea se face după funcţia A(t )  A0 exp(at )  A0e , care va fi intervalul de timp după
care amplitudinea oscilaţiei scade la jumătate din valoarea iniţială?

Autor: prof. Titu Mastan

Notă ref. la această lucrare de verificare/evaluare:


1. Rezolvările se prezintă pe o foaie de răspuns, cu paginile grupate prin agrafe sau capse. Se va scrie cu pastă
sau cerneală albastră. Desenele se pot face cu creion negru. Notaţiile pe desene se fac cu pix sau stilou (similar cu
restul lucrării);
2. Timpul de lucru este de 50 min;
3. Elevii au voie să folosească calculatoare neprogramabile;
4. Elevii nu au voie să folosească telefoane mobile.
5. Subiectele vor fi rezolvate şi după lucrare, acasă, ca temă, în caietul de clasă
6. Fiecare item rezolvat corect va fi notat cu 1 punct
7. Se acordă 2 puncte din oficiu.

cniGMBv - Alexandra Franz – XIA 1


Rezolvare Test nr.2 Varianta A

REZOLVARE

Ar
1. a. Ar  A12  A22  2 A1 A2 cos( )
  1  2
A2
Ar = amplitudinea rezultantă

Interpretare

Ar  f ( A1, A2 ,  ) A1
ax
1  cos( )  1  02  0r  01
Interpretarea 1 cos( )  1

  2k kZ - situaţie denumită concordanţă de fază

Ar  A1  A2  MAX

Interpretarea 2 cos( )  1

  (2k  1) kZ - situaţie denumită opoziţie de fază, antifază

Ar  A1  A2  min

1. b.Oscilatori liberi / oscilaţii libere – acestea sunt oscilatii izolate de mediul inconjurator (în
sensul că nu primesc energie din exterior), nefortate, se desfasoara natural.

Oscilaţiile libere se impart in:

b1. oscilatii libere neamortizate (ideale) y  Asin(t  0 ), A  const  A0

y(t)
+A0

0 2A0
t

- A0

b2. Oscilatii libere amortizate (ex. amortizare în mediu vâscos)


b
F r  bv, a 
2m
a = factor de amortizare

cniGMBv - Alexandra Franz – XIA 2


Rezolvare Test nr.2 Varianta A
b = coeficent de amortizare
m = masa oscilatorului

Ecuatia oscilatiei y  A0 exp  at   sin ( t  0 )

0 A2/A1
1. c. Factorul de calitate are formula Q 
B
Q = factorul de calitate
ϑ0 = frecventa de rezonanta B

B = ϑ12- ϑ11 = largimea de banda = banda de trecere

0 ϑ11 ϑ12 
ϑ0

Regiune de Regiune de
subrezonanta suprarezonanta

Punctul de rezonanta

2. Figura Lissakous

y
A2 Figura Lissajous - forma de cerc
- Interpretare:
b
I1. Oscilatiile au aceeasi frecventa
a ϑ1= ϑ2
O x ω1= ω2
-A1 A1
I2. Figura Lissajous apare în urma
oscilaţiilor în CUADRATURĂ:
  (2k  1) kZ
-A2 x2 y 2
I3. pentru elipsă  1  0
a 2 b2
I4. pentru cerc a = b
I5. rezultă că oscilaţiile au şi aceeaşi
amplitudine A1 = A2.

cniGMBv - Alexandra Franz – XIA 3


Rezolvare Test nr.2 Varianta A

m  25 g  25*103 kg
A  0,1 m
3. 8
Se dau: 0  rad / s


0  rad
6

Se cer:

a. T  ?,   ?
b. y  f  t   ? , în conditiile A  A0  ct
c. E cmax  ?
A0 
d . daca A(t )  A0 exp(-at )  , a  0 , t  t - t0 =?
2 2
Rezolvare:

a. T=?
2 2 8
 , T , T=2  16 s
T  
1 1
   Hz
T 16
b. y  f  t   ?
y  f  t   A sin(t  0 )
 
y  f  t   0,1sin( t  ) (m)
8 6
c. Ecmax  ?

kA2 m 2 A2
Ecmax  , k  m , Ecmax 
2

2 2
25*103 *  2 *0.01 250
Ecmax   *105  1.9*105 J
2*64 128
d. t  t - t0 =?
 A0 1
a rad / s, A0 exp(-at )  , exp(-at ) 
16 2 2
ln 2 16ln 2
t 
a 
Concluzie:
la t 0 = 0, A(t  t0  0)  A0
16ln 2 A0
la mom t A(t  )
 2
16ln 2
t  t  t0  t 

cniGMBv - Alexandra Franz – XIA 4

S-ar putea să vă placă și