Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

RAPORT
privind activitatea desfăşurată în cadrul
cursului de formare a părinţilor după metoda

„Educaţi aşa”

Unitatea:
Grupa 1

FORMATORI:

1. PUICĂ NICOLETA
2. BOTGROS IONELA

NUMĂR FORMABILI: 14

DATA DESFĂŞURĂRII:

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Grădinița Nr.2 Aprozi


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
PROIECTARE Cursul este foarte sistematic Nu poate fi aplica
Cursul nu se adresează numai 100% în toate
părinţilor care ȋntâmpină greutăţi ȋn familiile.
creşterea copiiilor:intenţia cursului este
de a preveni aceste
greutăţi
1
ORGANIZARE Atmosfera din cadrul cursurilor a fost Necesită un spațiu adecvat
una relaxantă
DESFĂŞURARE La fiecare şedinţă se ȋnvaţă ceva nou In zilele de azi exista o
criza de familie.
Nivelul de cultura scăzu
al părinților
EVALUARE Părinţii au participat cu interes la fiecare Unii părinți nu au fost de
şdinţă la sfârşitul căreia au avut de făcut acord cu metode precum
o temă care presupune observarea / ignorarea, izolarea
notarea comportamentelor copilului (liniştirea copilului pe un
timp de o săptămână până la următoarea scăunel de pauză/ ȋntr-o
ȋntâlnire. cameră separat timp de
De asemeni ei au trebuit să aplice ce au cinci minute).
ȋnvăţat ȋn cadrul şedinţei acasă, dacă era
cazul.
Părinţii au fost foarte ȋncântaţi de
fiecare dată de reuşitele lor dar şi uimiţi
deoarece nu credeau ca sunt capabili să-
şi menţină calmul şi totodată să ȋnvingă
pornirile supărătoare ale copilului lor
ajutându-l astfel. Metodele au fost de
ajutor ȋntregii familii (mamă, tată,
bunici) deoarece şi ceilalţi membri ai
familiei au ȋnvăţat cum să se comporte
ȋn preajma copilului.
FORMATORII Formatorii au fost foarte Formatorii au fost prea
(din perspectiva convingători în ceea ce privește: stricți în ceea ce priveste
formabililor) - Parintii isi pot influenta copiii temele pentru acasă.
cu atentia pe care le-o acorda.
- Daca parintii sunt receptivi la
comportamentul pozitiv al
copiilor lor si nu uita sa il laude
de cate ori este cazul, copilul
intelege treptat ca el merita acele
laude
- Rolul parintiilor este foarte
important. Ei pot influenta
comportamentul copiilor lor.
Au creat o atmosferă relaxantă,
unde fiecare părinte a vorbit
deschis depre problemele cu care
se confruntă în familie.

2
FORMABILII Părinţii au fost foarte ȋncântaţi de Au fost părinți care nu au
(din perspectiva fiecare şedinţă ȋn parte participând cu reusit să pună practică
formatorilor) interes cunoştinţele dobândite
Astfel s-au observat următoarele:
- părinţii au participat ȋn proporţie de
80%;
- au considerat că acest tip de activitate
are un caracter constructiv ȋn proporţie
de 100%;
- au manifestat dorinţa de a mai
participa şi la alte activităţi de acest gen.
- Le-a părut rău că se termină
După fiecare ședință, părinții erau mult
mai veseli și încrezători.