Sunteți pe pagina 1din 2

Aviz director,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PROIECT EDUCAȚIONAL

5 OCTOMBRIE
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Motto:
“Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume.”
Immanuel Kant

2017
DURATA PROIECTULUI: 5 octombrie 2017
LOCUL DESFĂŞURĂRII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ , sala de clasă
SCOPUL PROIECTULUI: - promovarea rolului și imaginii pozitive a cadrelor didactice
OBIECTIVE GENERALE:
- cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori;
- cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special dreptul la educaţie;
- îmbunătăţirea relaţiei şcoală – elev;
OBIECTIVE SPECIFICE:
- cunoașterea semnificaţiei zilei de 5 octombrie;

- conştientizarea importanţei rolului educaţiei/profesorului în viitorul elevilor;

- dezvoltarea respectului față de dascăli;


- cunoașterea drepturilor copiilor;
- interpretarea rolului de dascăl;
- realizarea unor creații literare/plastice cu tema propusă .
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a V-a, aVI-a, a VII-a, aVIII-a;
METODE DE EVALUARE:
- fotografii;
- expoziție cu lucrările literare/plastice realizate de elevi;
- diplome de participare tuturor elevilor.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚII:
NR. LOC
CRT. ACTIVITATEA DESFĂŞURARE PROFESOR
1. 5 octombrie – Ziua Educației
-prezentare PPT cu însemnătatea zilei Sala de clasă
2. Profesor pentru cinci minute
-joc de rol Sala de clasă
3. Dreptul la educaţie –drepturile copilului
-discuţie despre drepturile copiilor Sala de clasă
4. Dascălul meu
-atelier de creație literară și plastică Sala de clasă
5. Games
-jocuri educative Sala de clasă