Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR: _________________________________________________________________________

OBIECTIV: _________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICARE- CONSTATARE


A CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Nr .............. din ..................

Faza din lucrare supusă verificării:

Cu ocazia verificărilor realizate la:

Au stat la baza verificărilor următoarele documente:

Din verificările realizate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele:

Au fost stabilite următoarele măsuri(concluzii):

Calitate Nume Prenume Semnătură


PROIECTANT
BENEFICIAR
EXECUTANT