Sunteți pe pagina 1din 14

Microsoft Excel 

UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, CONCATENATE

Text Formula
Catedra       de      Informatică de      Gestiune =TRIM(E5)
2007 =CONCATENATE(D6;E6)
=D6&E6

Text Formula
microsoft excel 2007 =UPPER(E12)
microsoft excel 2007 =PROPER(E13)
FUNCTII PREDEFINITE =LOWER(E14)
CONCATENATE

Rezultat returnat
Catedra de Informatică de Gestiune
Microsoft Excel 2007
Microsoft Excel 2007

Rezultat returnat
MICROSOFT EXCEL 2007
Microsoft Excel 2007 65
functii predefinite
Reprezentarea "grafica" a distributiei notelor
Distribuţia notelor
Cod
student Nota Examen Nota Număr note Distributia grafica a notelor

554 8.25 1 52 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


299 8.75 2 70 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 8.25 3 53 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 10.00 4 59 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 9.00 5 70 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 10.00 6 48 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 7.25 7 60 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 2.50 8 51 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 6.50 9 61 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589 8.25 10 111 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 1.00
356 8.50
122 9.50 =REPT(text,number_times)
Rezultatul returnat
de REPT este de tip
sir de caractere
777 777

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

mber_times)
Se extrage din celula A8 primul caracter din stâng

Rezultat
Cod Produs Sintaxă funcţie ISTEXT
"şir"
=LEFT(text;[num_chars]) 3 1 =VALUE(D5)
=RIGHT(text;[num_chars]) 1008 1 =VALUE(D6)

31008 Se extrag din celula A8, 4 caractere de

Cod  ID Produs
Magazin
=MID(text; start_num; num_chars)

An Lună

Cod Numeric Personal (CNP) Data naşterii
2.90.10.29.40.0230 10/29/1990  =DATE(MID(A16;2;2);MID(A16;4;2)

Cod Produs
1231234
1233212
2345657
3578903
2134123
4568950
#VALUE! 48.17
ula A8 primul caracter din stânga

Rezultat
VALUE ISNUMBER
valoare
=VALUE(D5) 3 1
=VALUE(D6) 1008 1

rag din celula A8, 4 caractere de la dreapta

_num; num_chars)

Lună Zi

MID(A16;4;2);MID(A16;6;2))
Câmp "Magazine" Câmp "Nomenclator"

Cod Coeficient ID Denumire Preţ Cod Preţ


Magazin ponderare Produs Produs Produs compozit Majorat

1 14% 1001 Produs1 25.00 11001 28.50


2 25% 1002 Produs2 3.60 21001 31.25
3 50% 1003 Produs3 15.00 21003 18.75
1004 Produs4 30.00 21004 37.50
1005 Produs5 72.00 31007 15.00
1006 Produs6 9.00
1007 Produs7 10.00

Pret Majorat = Pret + Pret * Coeficient_ponderare = Pret * (1 + Coeficient_ponder


+ Coeficient_ponderare)
Text în care primul caracter este minusculă
programarea calculatoarelor
birotică profesională
sisteme informatice de gestiune
bazele tehnologiei informaţiei

BAZELE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
Bazele Tehnologiei Informaţiei
bazele tehnologiei informaţiei

Se concatenează primul caracter din stânga textului s


(A5), transformat în majusculă =UPPER(LEFT(A5)), c
rezultatul extragerii din dreapta a şirului de caracte
sursă (în minuscule), din care se scade primul caract
LOWER(RIGHT(A5;LEN(A5)-1))
Text în care primul caracter este majusculă
Programarea calculatoarelor
Birotică profesională
Sisteme informatice de gestiune
Bazele tehnologiei informaţiei

 =UPPER(text)
 =PROPER(text)
 =LOWER(text)

catenează primul caracter din stânga textului sursă


transformat în majusculă =UPPER(LEFT(A5)), cu
ltatul extragerii din dreapta a şirului de caractere
(în minuscule), din care se scade primul caracter :
LOWER(RIGHT(A5;LEN(A5)-1))
Nume si 
Extragerea Numelui Extragerea Prenumelui
Prenume

Ionescu Bogdan Ionescu Bogdan


Ionescu Iuliana =LEFT(A4,SEARCH(" ",A4)­1) Iuliana
Pana Adrian Pana =RIGHT(A5,LEN(A5)­SEARCH(" ",A5))
Mihai Florin Mihai Florin
Stanciu Andrei Stanciu Andrei
Gheorghe Mirela Gheorghe Mirela
Oancea Mirela Oancea Mirela
Mares Valerica Mares Valerica
Gavrila Alexandru Gavrila Alexandru
Extragerea 
primului 
Adresa Mail
caracter al 
prenumelui 
=LEFT(C3) =LOWER(CONCATENATE(D3,B3,"@alfa.ro"))
I

F fmihai@alfa.ro
A astanciu@alfa.ro
M mgheorghe@alfa.ro
M moancea@alfa.ro
V vmares@alfa.ro
A agavrila@alfa.ro