Sunteți pe pagina 1din 2

_________________________ _________________________ ______ ___________ _______

Student 1 – nume şi prenume Student 2 – nume şi prenume Grupa Data/ora Masa

Fişă laborator M5
rev. 8
1. Studiul unui ohmetru realizat cu AO
b) Rx1mas= ........... Rx1real= ........... Rx2mas= .......... Rx2real= ...........

εRx1 [%]= ........... εRx2 [%]= ...........

c) Vout,max măs = ………. RX,CS măs = ………………


d) Rx3 mas = .......... Rx3 real = .......... εRx3 [%]= ...........

R potenţiometru mas + R2 mas=................ Vcc mas =........... Rx CS calc=................

Explicaţii:

e) Surse de eroare si explicaţii:

2. Măsurarea unor rezistenţe mici


a) b) ΔR =
Rezistența (val.nom.=) R fir R1= R2= R3=
Măsurare 2T
Măsurare 4T
εR [%]
R2T corectat = R2T - ΔR
ε’R [%]

a) Explicaţie:

b) Explicații:

3. Măsurarea unor condensatoare şi bobine


a) Cs1=.............. D1=................. Q1=1/D=........... Cp1=.................

Cs2=.............. D2=................. Q2=1/D=........... Cp2=.................

Cs3=.............. D3=................. Q3=1/D=........... Cp3=.................


Cum este factorul de calitate al condensatoarelor?

QMAX la condensatoarele de tip:


Cum sunt valorile Cs şi Cp? De ce?

b) L NOM =.............. Ls=.............. Q=.............. Lp=.............. Rs= .............. QCalc= ..............

Explicaţii:

f(kHz) 1 10 33 66 100
L
(măsurat)
Explicaţii variație și schemă echivalentă:

c) R = ...... Lparazit =
Explicații:

4. Măsurarea unui grup RC serie

f CS CP D Q=1/D Qcalc RS RP
1KHz
100KHz

Explicaţii:

5. Măsurarea comportării în frecvenţă a unui grup LC serie


L = ............ C = ................. frezonanţa = ............

f(kHz) 1 5 12 30 66 100
Le
(măsurat)
Ce
(măsurat)

Explicaţii: