Sunteți pe pagina 1din 1

MlNl.

STERUL EOUCATll'l NATlONALE

INSPECTORATUL$COLARJUDEfEAN DOLJ ~~·


,,,.1.. M>J•-•N,,i;,""'1""er';"'' .
Tclclon illst/42($61; 0351(4W39S (.w73'1f/ fax: Olffe1142l!l24, 0351/41)73%
romania2019 eu
~·M ~ii t(>mlV1'lA1"H~-~<f'
f.mFril:i~Uolf~sjd>0lf.ro \Vcl>:www.isj®lj.ro

NR. .JJ(f din JO- ()1:4/g

- · - - -- -C"A'I'RE-TOATE UNITATitE DE iNVATAMANT-DIN CRAIOVA:SIJUDET _____ - -- - -- --- -

fn atentia profesorilor de limba franceza

Referitor la organizarea concursului judetean "Le petit francophile" -edi}ia I

fn data de 08. 06. 2019, In intervalul orar 9,30 - 11,00, la Scoala Gimnaziala" Mihai
Viteazul" Craiova, va avea loc editia I a Concursului judetean In limba franceza " Le petit
francophile".
Concursui se adreseaza eleviior de nivel gimnazial (V-VIII) §i are ca scop principal
cre§terea motivatiei acestora pentru studierea limbii franceze, precum §i lncurajarea
manifestarii originalitatii §i creativitatii acestora lntr-un cadru francofon.
Proba de cuno~tin,te de limba francezii este elaborata In concordanta cu programa
§Colara la limba franceza( L2). Competentele verificate sunt: lntelegerea textului scris,
producerea de mesaje scrise, elemente de vocabular, elemente de gramatica limbii
franceze. Timpul de lucru este de 90 de minute.
Termen limita de lnscriere: 06.05.2019 la adresa de email:
micul.francofil@gmail.com.
Regulamentul concursului este postat pe blogul https: //arpfdolj.wordpress.com.

Inspector §Colar,
Prof. Adriana SALCEANU