Sunteți pe pagina 1din 6

DATA:5/29/2019

SC ARTIFEX SRL Exemplar nr:___

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

TRICOTOR

INTOCMIT
Anisoara Dobre

SEMNAT_____________
VIZAT ANGAJATOR
Johann KAMMERMAIER
SEMNAT_____________

1
Nr Post evaluat Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri Alte masuri Termen Actiuni in scopul Pers.
organizatorice igienico- de realizarii masurii care
sanitare realizare raspunde
1 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI instructiunilor proprii prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.1.Executare de lucru individuala a munca
defectuoasa de operatii\· postului si
comenzi; instructiunilor proprii
de sanatate si
securitate in munca.
2 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI instructiunilor proprii prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.1.Executare de lucru individuala a munca
defectuoasa de operatii\· postului si
pozitionari, fixari, asamblari; instructiunilor proprii
de sanatate si
securitate in munca.
3 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Respectarea Inspectii periodice Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI instructiunilor privind ale instalatiilor l locului de
GRESITE\1.3.Efectuare de pericolul de electrice munca
operatii neprevazute prin electrocutare Lucrator
sarcina de munca\· desemnat
alimentarea sau oprirea SSM
alimentarii cu energie
(curent electric, fluide
energetice etc.) ;
4 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Control medical Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI periodic; Angajatul prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.3.Efectuare de va fi admis la lucru individuala a munca
operatii neprevazute prin in deplinatatea postului si
sarcina de munca\· facultatilor instructiunilor proprii
deplasari cu pericol de psihomotorii. de sanatate si
cadere:\§ de la acelasi securitate in munca.
nivel:\- prin dezechilibrare;
5 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Purtarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\1. ACTIUNI echipamentului de prevederilor din fisa l locului de
GRESITE\1.3.Efectuare de lucru corespunzator, individuala a munca
operatii neprevazute prin respectiv postului si
sarcina de munca\· incaltaminte cu instructiunilor proprii
deplasari cu pericol de sustinere calcai; Va de sanatate si
cadere:\§ de la acelasi respecta indicatorul securitate in munca.
nivel:\- alunecare; "podea alunecoasa"
6 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\2.OMISIUNI\2 procedurii de lucru prevederilor din fisa l locului de
.1.Omiterea unor operatii individuala a munca
postului si

2
instructiunilor proprii
de sanatate si
securitate in munca.
7 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
EXECUTANT\2.OMISIUNI\2 procedurii de lucru prevederilor din fisa l locului de
.2.Neutilizarea mijloacelor individuala a munca
de protectie postului si
instructiunilor proprii
de sanatate si
securitate in munca.
8 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\A Seful direct nu va Permanent Conducatoru
EXECUTANT\2.OMISIUNI\2 permite l locului de
.3. Prezentarea la locul de desfasurarea munca
munca sub influenta oricarei activitati de
oboselii,medicamentelor,alc catre salariatii aflati
oolului sau drogurilor intr-o stare
psiho=fiziologica
necorespunzatoare.
9 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\B respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
SARCINA DE MUNCA\1. procedurii de lucru prevederilor din fisa l locului de
CONTINUT individuala a munca
NECORESPUNZATOR AL postului si Lucratorul
SARCINII DE MUNCA ÎN instructiunilor proprii de pe postul
RAPORT CU CERINTELE de sanatate si de munca
DE securitate in munca.
SECURITATE\1.1.Operatii,
reguli, procedee gresite
10 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\B Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
SARCINA DE MUNCA\1. procedurii de lucru prevederilor din fisa l locului de
CONTINUT individuala a munca
NECORESPUNZATOR AL postului si Lucratorul
SARCINII DE MUNCA ÎN instructiunilor proprii de pe postul
RAPORT CU CERINTELE de sanatate si de munca
DE securitate in munca.
SECURITATE\1.3.Metode
de munca
necorespunzatoare
(succesiune gresita a
operatiilor)
11 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\B Pauze de lucru Selectarea Permanent Lucrator
SARCINA DE MUNCA\2. Control medical la personalului la desemnat
SARCINA angajare si periodic angajare SSM
SUB/SUPRADIMENSIONAT Medicul de
A ÎN RAPORT CU medicina a
CAPACITATEA muncii
EXECUTANTULUI\2.1.Solici

3
tare fizica:\· pozitii de lucru
fortate sau vicioase;
12 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\B Pauze de lucru Permanent Conducatoru
SARCINA DE MUNCA\2. l locului de
SARCINA munca
SUB/SUPRADIMENSIONAT
A ÎN RAPORT CU
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI\2.2.Solici
tare psihica :\· monotonia
muncii.
13 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\C Respectarea Permanent Conducatoru
MIJLOACE DE instructiunilor proprii l locului de
PRODUCTIE\1. FACTORI de traseu munca
DE RISC
MECANIC\1.1.Miscari
periculoase\ 1.1.1.Miscari
functionale ale
echipamentelor tehnice:\·
deplasari ale mijloacelor de
transport etc.
14 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\C Se interzice
MIJLOACE DE pastrarea uneltelor
PRODUCTIE\1. FACTORI de mana in buzunar;
DE RISC
MECANIC\1.2.Suprafete sau
contururi periculoase:\·
întepatoare;
15 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\C Uneltele de mana,
MIJLOACE DE ca: foarfeci, cuttere,
PRODUCTIE\1. FACTORI vor fi asezate in
DE RISC sertar cu partea
MECANIC\1.2.Suprafete sau ascutita inainte,
contururi periculoase:\· astfel incat, la
taioase; scoaterea lor mana
operatorului sa nu
fie expusa la
intepaturi taieri;
16 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\C Respectarea Respectarea Permanent Lucrator
MIJLOACE DE instructiunilor privind prevederilor din fisa desemnat
PRODUCTIE\3. FACTORI pericolul de individuala a SSM
DE RISC elctrocutare postului si
ELECTRIC\3.1.Curentul instructiunilor proprii
electric:\· atingere directa; de sanatate si
securitate in munca.

4
17 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\C Respectarea Respectarea Permanent Conducatoru
MIJLOACE DE instructiunilor privind prevederilor din fisa l locului de
PRODUCTIE\3. FACTORI pericolul de individuala a munca
DE RISC electrocutare postului si
ELECTRIC\3.1.Curentul instructiunilor proprii
electric:\· atingere indirecta; de sanatate si
securitate in munca.
18 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\D Efectuarea Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. masuratori desemnat
FACTORI DE RISC microclimat. SSM
FIZIC\1.3.Curenti de aer Ventilatia nu va fi
deschisa in acelasi
timp cu usile si
ferestrele;
19 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\D Efectuari masuratori Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. microclimat iar acolo desemnat
FACTORI DE RISC unde zgomotul SSM
FIZIC\1.7.Zgomot depaseste limita
admisa se vor
acorda dopuri
protectie urechi
20 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\D Schimbarea lampilor Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. de iluminat defecte desemnat
FACTORI DE RISC Amplasarea unui SSM
FIZIC\1.10.Iluminat:\· nivel numar suficient de
de iluminare scazut; corpuri de iluminat;
21 TRICOTOR Lista de riscuri posibile\D Instruirea privind Respectarea Permanent Lucrator
MEDIU DE MUNCA\1. comportamentul in prevederilor din fisa desemnat
FACTORI DE RISC situatii de urgenta individuala a SSM
FIZIC\1.13.Calamitati postului si
naturale (trasnet, inundatie, instructiunilor proprii
vânt, grindina, viscol, de sanatate si
alunecari,surpari, prabusiri securitate in munca.
de teren sau copaci,
avalanse, seisme etc.)

5
Tabel nominal cu persoanele instruite
Nr Numele si prenumele Data instruirii Semnatura Observatii propuneri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.