Sunteți pe pagina 1din 1

Curente literare – fișa 1.

Romantism – sec. XIX


 S-a manifestat în prima jumătate a secolului al XIX-lea;
 Reprezentanți europeni: Byron, Lamartine, Pușkin, Victor Hugo;
 Reprezentanți români: Eminescu, Ion Heliade Rădulescu, Costache
Negruzzi (proza), Dimitrie Bolintineanu (balada macabră);

Caracteristici:
1. Sensibilitate, sentiment: omul romantic manifestă un adevărat cult al
sentimentelor, de orice tip;
2. Imaginație, fantezie: scriitorii romantici preferă imaginația deplină,
fantezia, libertatea creației. Se apelează la adevărate scenarii ale
imaginației.
3. Cultul naturii: Romantismul implică și cultul naturii. De multe ori, natura
e părtașă la trăirile eului liric.
4. Explorarea trecutului: Este cunoscută întoarcerea romanticilor la trecut,
mai ales în vremuri de legendă. Îi pasionează istoria: Antichitatea, Evul
Mediu, etc.
5. Revitalizarea unor mituri. Poeții romantici recurg la mituri clasice sau
creștine, cărora le oferă noi semnificații. De exemplu: mitul Zburătorului,
mitul lui Adam și Eva, mitul fetei din turn și al eroului care o salvează.
6. Descoperirea folclorului: romanticii culeg texte populare pe care le
adaptează. Povești, basme, legende, ori includ în poezii sau proză expresii
populare: Bat-o vina, etc.
7. Ironia. Ironia implică o distanțare pe care doar omul superior o poate
realiza. Omul romantic, superior din punct de vedere intelectual, este
capabil să facă ironii.
8. Motive romantice:
 Izvorul = începutul lumii, al creației;
 Cetatea = fortăreață închisă, închidere în sine;
 Ruina = istoria, rămășița
 Marea = viața cu valurile ei;
 Oceanul = nemărginire, infinit;
 Visul = refugierea de societatea superficială;
 Timpul = istoria;
 Cuplul = hermafroditul, căutarea jumătății, întregirea;
 Geniul neînțeles = savantul care nu e înțeles de lume și se refugiază
în muncă.