Sunteți pe pagina 1din 1

2 2

Guvernul României Guvernul României

ANSVSA Seria X 0.000.001 ANSVSA Seria X 0.000.001


Matcă Cupon detaşabil
Formular de mişcare
Formular de mişcare Animalul cu crotalia,

Animalul cu crotalia
RO
RO , şi animalele
şi animalele identificate conform celor |__________________________________________________|
identificate conform celor |__________________________________________________| Anexe ,
Anexe
Exemplar pentru medicul noului deţinător

provine/provin din
exploataţia RO

Exemplar pentru noul deţinător


Exploataţie de provenienţă (de unde pleacă animalul)

Data |_________________________|_______________________| / |_________________________|_______________________| / |_________________ Judeţ ........................................................................................


________|________________ _________|___________________________|____________________| şi: Localitate ...............................................................................
(zi) (lună) (an)

Cod exploataţie RO
Medic veterinar, .......................................... .............................................. Exploataţie de tranzit
RO (târg, stână, tabără de vară, centru de
(nume) ( prenume) colectare)
(semnătură)
.................................................... ( parafă)
............................................. Controlul medicului veterinar oficial
Mijloc de transport
Dus: ..................................................................................................
Întors: ............................................................................................... Data de intrare în exploataţia de tranzit |_________________________|_______________________| /|
_________________________|_______________________| /|_________________________|________________ _________|___________________________|____________________|
Exploataţie de destinaţie (unde soseşte animalul)
Animalul şi-a Animalul NU şi-a
Judeţ ................................................................................................
schimbat proprietarul schimbat proprietarul
Localitate ......................................................................................... (semnătură)
............................................... ( parafă)
...........................................
Cod exploataţie RO
Noul deţinător al animalului (nume, prenume sau denumire) Declaraţie
......................................................................................................... Subsemnatul ...............................................................................
Aprobat prin Ordinul CNP |_________________________|________________ _________|________________________|________________________|________________________|________________________|________________________| în calitate de: - proprietar al exploataţiei
________________________|________________________|___________________________|_______________________|________________________|______________________| - proprietar al animalelor
sau - deţinător al animalelor
Cod Unic de Identificare |_________________________|________________ _________|________________________|________________________| declar pe proprie răspundere că animalul NU a venit în contact cu
________________________|________________________|________________________|______________________ | animale cu alt status de sănătate.
Data |_________________________|_______________________| / |_________________________|_______________________| / |_________________________|________________