Sunteți pe pagina 1din 5

Indicatori macroeconomici

Principalii indicatori macroeconomici conform SCN (Sistemul Contabilităţii


Naţionale) sunt: PGB, PIB, PIN, PNB, PNN şi VN. Scopul determinării lor este
măsurarea producţiei finale realizate de o naţiune.

1. PGB (produsul global brut) – cuprinde întreaga activitate economică pe o


anumită perioadă (de regulă un an) dintr-o ţară. Se determină prin însumarea consumului
final (Cf) şi a consumului intermediar (Ci).
Consumul final – cuprinde bunurile şi serviciile destinate satisfacerii nevoilor
individuale şi sociale (Cf = consum personal + consum social + Investiţii brute).
Consumul intermediar – cuprinde bunurile şi serviciile produse în decursul unei
perioade de timp şi utilizate pentru a produce alte bunuri şi servicii.

2. PIB (produsul intern brut) – reprezintă valoarea tuturor bunurilor şi


serviciilor destinate consumului final realizate în interiorul unei ţări într-o perioadă
determinată (de regulă un an).
a. Determinarea PIB prin metoda producţiei:
PIB=∑VAB
PIB reprezintă suma valorilor adăugate brute (VAB) realizate în interiorul unei
economii naţionale în decursul unei perioade.
Exemplu:
Preţ vânzare produs Materii prime Salarii Creşterea PIB:
6000 u.m. 2000 u.m. 1000 u.m. 4000 u.m.
PIB la preţurile pieţei:
PIBPP = PIBPF + IIND – S, unde:
PIBPF – PIB la preţurile factorilor de producţie;
IIND – impozite indirecte (accize, TVA, taxe vamale);
S – subvenţii.

1
b. Determinarea PIB prin metoda cheltuielilor

PIB = C + IB + G + EN, unde:


C – cheltuieli pentru consum – reprezintă sumele cheltuite de gospodării pentru
achiziţionarea de bunuri şi servicii.
IB – investiţii brute – formarea brută a capitalului fix (maşini, utilaje).
G – cheltuieli guvernamentale – reprezintă plăţile curente efectuate de guvern pentru
achiziţionarea de bunuri şi servicii.
EN – exportul net; EN = X – M şi reflectă contribuţia comerţului exterior la formarea
PIB. VN = C + Ii + EN.

Exemplu:
Evoluţia venitului naţional în perioada 1990 – 2000
mld.USD
Consumul Investiţii EX IM EN Venit PIB Influenţa
total (C) interne naţional EN în PIB
(Ii) (VN) (%)
1990 30.88 7.72 5.77 9.20 -3.43 35.17 30.20 -11.35
1991 20.00 4.17 4.26 5.79 -1.53 22.64 28.80 -5.31
1992 15.07 3.76 4.36 6.26 -1.89 17.00 19.60 -11.38
1993 20.04 4.71 4.89 6.52 -1.63 23.12 26.40 -6.17
1994 23.25 6.10 6.15 7.10 -0.95 28.40 30.10 -3.15
1995 28.85 7.59 7.91 10.27 -2.37 34.07 35.50 -6.67
1996 29.13 8.09 8.08 11.43 -3.35 33.87 36.00 -9.30
1997 30.63 7.50 8.43 11.27 -2.84 35.29 35.00 -8.11
1998 38.02 7.67 8.30 11.83 -3.53 42.16 38.15 -9.25
1999 27.96 5.57 8.50 10.39 -1.88 31.65 34.50 -5.45
2000 37.10 8.17 10.36 13.05 -2.69 42.58 36.70 -7.33
Sursa: Intitutul Naţional de Statistică

2
c. Determinarea PIB prin metoda veniturilor
PIB = VF + A +IIND – S, unde:
VF – veniturile factorilor de producţie
Veniturile factorului de producţie muncă – salariul la care se adaugă toate cheltuielile
ocazionate firmei datorită utilizării factorului de producţie: impozite, asigurări sociale,
fondul de pensii)
Profiturile firmelor – indiferent dacă acestea sunt distribuite sau nu acţionarilor – în PIB
incluzându-se şi partea din profit utilizată pentru plata impozitului.
Rentele – care sunt veniturile factorilor de producţie închiriaţi (terenuri, clădiri)
Dobânzile.
A – deprecierea capitalului – este consumul de capital fix (CCF) pe parcursul perioadei
de calcul.
IIND - Impozitele indirecte aferente consumului final: TVA, accize, taxe vamale.
S – subvenţii.

3. PIN (produsul intern net) – se referă la valoarea bunurilor şi serviciilor


dintr-o ţară şi într-o anumită perioadă de timp destinate consumului final în care sunt
cuprinse numai investiţiile nete şi sunt excluse investiţiile din amortizări.
Investiţii nete + Investiţii din amortizări = Investiţii brute
PIN = PIB – A

4. PNB (produsul naţional brut) – măsoară valoarea bunurilor şi serviciilor


finale produse de firme naţionale în decursul unei perioade determinate.
PNB = C + G + IB + X – M

5. PNN (produsul naţional net) se determină după cum urmează:


PNN = PNB – A

6. VN (venitul naţional) – reprezintă PNN exprimat la preţurile factorilor de


producţie.
VN = PNNPF

3
Indicatori macroeconomici pot fi exprimaţi în termeni nominali – adică în preţuri
curente şi în termeni reali adică în preţuri constante.
PIB în preţuri curente – PIB nominal
PIB în preţuri constante – PIB real (elimină efectul perturbator al modificării
preţurilor).

PIB nominal
Deflatorul PIB =
PIB real

Probleme:
1. Să se calculeze PNN, VN pe baza următoarelor date:
Produs naţional brut (PNBPF) 8.102,90 u.m.
Consum de capital fix (CCF) 871,80 u.m.
Subvenţii 120,30 u.m.

PNN = PNB – A => PNN = 8.102,90 - 871,80 = 7231,1 u.m.


VN = PNNPF = 7231,1 u.m.

2. Se dau următoarele date:


A Taxe şi impozite plătite de menaje 10 mil. u.m.
B Consum privat 30 mil. u.m.
C Cheltuieli guvernamentale 12 mil. u.m.
D Investiţii 15 mil. u.m.
E Export Net 3 mil. u.m.

Să se calculeze:

a. CHELTUIELI AGREGATE
Cheltuielile agregate = B + C + D + E = 60 mil.u.m.
b. VENITUL TOTAL
Venitul total = B + C + D + E = 60 mil.u.m.
c. PIB
PIB = C + IB + G + EN = B + D + C + E = 60 mil.u.m.

4
d. DEFICITUL BUGETULUI DE STAT
Deficitul bugetar = G – Taxe şi impozite = C – A = 2 mil.u.m.
e. ECONOMISIRILE MENAJELOR
Ec. menajelor = PIB – C – Taxe şi impozite = 20 mil.u.m.
f. ECONOMISIRILE GUVERNULUI
Economisirile guvernului = deficitul bugetar = – 2 mil.u.m.
g. ÎMPRUMUTURILE DIN STRĂINĂTATE
Împrumuturile din străinătate = EN = 3 mil.u.m.
h. ECONOMISIRILE NAŢIONALE
Economisirile naţionale = economisirile menajelor + economisirile guvernului = 18
mil.u.m.