Sunteți pe pagina 1din 16

GRAFIC DE EXECUTIE CLADIRE BIROURI T.

VLADIMIRESCU

Grafic de executie parter


Nr
crt. Activitate

Zidarie caramida GV20 5 zile***

1 Montaj pereti despartitori inclusiv placare pe


1 fata conform proiect 3 zile
3
2 zile*
Finalizare montaj pereti despartitori **

3 Scafe/canal ventilatie cu placa gipscarton


agrementat RF30 2 zile***

4 Placare contravantuiri si stalpi cu placa


gipscarton agrementat RF120 2 zile

5
Tavan casetat G.S. cu placa rez. La umezeala 2 zile***

6
Banda si pasta de imbinare placa gipscarton 3 zile
7 Glet de finisaj 4 zile
8 Tencuieli interioare 3 zile***

9 Tavan gipscarton pe structura metalica casa


scarii 1 zi
10 Glaf gipscarton, inclusiv finisaj 3 zile
11 Placaje ceramice din faianta si gresie 7 zile***
Pardoseli din granit 3 zile
12 Zugraveli cu var lavabil 5 zile
13 Montaj usi interior 5 zile ***
### Curatenie si lucrari de retusuri 2 zile

Grafic de executie etaj 1 Data inceperii


Nr Activitate 9.03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
crt.
Montaj pereti despartitori inclusiv
1
placare pe 1 fata conform proiect x x x x x x
2 Finalizare montaj pereti despartitori *
Scafe/canal ventilatie cu placa
3 gipscarton agrementat RF30 *
Placare cu gipscarton pe struct met
4
inchideri laterale *
Placare contravantuiri si stalpi cu placa
5
gipscarton agrementat RF120
Tavan casetat G.S. cu placa rez. La
6
umezeala
Banda si pasta de imbinare placa
7
gipscarton
8 Glet de finisaj
9 Tencuieli interioare
Tavan gipscarton pe structura metalica
10
casa scarii
11 Glaf gipscarton, inclusiv finisaj
12 Placaje ceramice din faianta si gresie
13 Zugraveli cu var lavabil
14 Montaj usi interior
15 Montaj mocheta
16 Curatenie si lucrari de retusuri

Legenda: *** -- termenul decurge de la data predarii frontului de lucru


Graficul de executie pentru etajele 2 si 3 respecta acelasi ordine a operatiunile pevazute in graficul de la etajul 1 cu rezerva ca acestea
vor demara cu o intirziere de 1 saptamana respectiv 2 saptamani.

Grafic de executie etaj 2


Nr Activitate 9.03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
crt.
Montaj pereti despartitori inclusiv
1
placare pe 1 fata conform proiect x x x x x x
2 Finalizare montaj pereti despartitori *
Scafe/canal ventilatie cu placa
3
gipscarton agrementat RF30 *
Placare cu gipscarton pe struct met
4
inchideri laterale *
Placare contravantuiri si stalpi cu placa
5
gipscarton agrementat RF120
Tavan casetat G.S. cu placa rez. La
6
umezeala
Banda si pasta de imbinare placa
7
gipscarton
8 Glet de finisaj
9 Tencuieli interioare
Tavan gipscarton pe structura metalica
10
casa scarii
11 Glaf gipscarton, inclusiv finisaj
12 Placaje ceramice din faianta si gresie
13 Zugraveli cu var lavabil
14 Montaj usi interior
15 Montaj mocheta
16 Curatenie si lucrari de retusuri
Legenda: *** -- termenul decurge de la data predarii frontului de lucru

Graficul de executie pentru etajele 2 si 3 respecta acelasi ordine a operatiunile pevazute in graficul de la etajul 1 cu rezerva ca acestea
vor demara cu o intirziere de 1 saptamana respectiv 2 saptamani.

Grafic de executie etaj 3


Nr Activitate 9.03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
crt.
Montaj pereti despartitori inclusiv
1
placare pe 1 fata conform proiect x x x x x x
2 Finalizare montaj pereti despartitori *
Scafe/canal ventilatie cu placa
3
gipscarton agrementat RF30 *
Placare cu gipscarton pe struct met
4
inchideri laterale *
Placare contravantuiri si stalpi cu placa
5
gipscarton agrementat RF120
Tavan casetat G.S. cu placa rez. La
6
umezeala
Banda si pasta de imbinare placa
7
gipscarton
8 Glet de finisaj
9 Tencuieli interioare
Tavan gipscarton pe structura metalica
10
casa scarii
11 Glaf gipscarton, inclusiv finisaj
12 Placaje ceramice din faianta si gresie
13 Zugraveli cu var lavabil
14 Montaj usi interior
15 Montaj mocheta
16 Curatenie si lucrari de retusuri
Legenda: *** -- termenul decurge de la data predarii frontului de lucru

Graficul de executie pentru etajele 2 si 3 respecta acelasi ordine a operatiunile pevazute in graficul de la etajul 1 cu rezerva ca acestea
vor demara cu o intirziere de 1 saptamana respectiv 2 saptamani.
1.04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.05 2 3 4 5 6 7 8 9

x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x X X
X X
X
1.04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.05 2 3 4 5 6 7 8 9

x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x X X
X X
X
1.04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.05 2 3 4 5 6 7 8 9

x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x X X
X X
X
10 11 12 13 14 15

x R R
R R

R R

R R

R R

R R

R R
R R
R R

R R
R R
R R
R R
X R R
R R
R R
10 11 12 13 14 15

x R R
R R

R R

R R

R R

R R

R R
R R
R R

R R
R R
R R
R R
X R R
R R
R R
10 11 12 13 14 15

x R R
R R

R R

R R

R R

R R

R R
R R
R R

R R
R R
R R
R R
X R R
R R
R R
In
conditiile
in care
propuner
ea
noastra
satisface
cerintele
dumneav
oastra, va
rugam sa
ne
comunica
ti in cel
mai scurt
timp,
persoana
desemnat
a de
dumneav
oastra
pentru a
definitiva
toate
aspectele
legate de
organizar
ea
lucrarilor
( alimenta
re energie
electrica,
alimentar
e cu apa),
stabilirea
clauzelor
contractu
ale etc. In conditiile in care propunerea noastra satisface
opunerea noastra satisface cerintele dumneavoastra, va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp, persoana desemnata de dumneavoa
desemnata de dumneavoastra pentru a definitiva toate aspectele legate de organizarea lucrarilor ( alimentare energie electrica, alimentare
nergie electrica, alimentare cu apa), stabilirea clauzelor contractuale etc. astfel incat la data inceperii lucrarilor sa nu intampinam dificultati
nu intampinam dificultati in desfasurarea activitatilor.